இணையச்சு விதி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

சடத்துவச் சுழல்திறன் பற்றிய இணையச்சு விதி (Law of parallel axis of moment of inertia ) என்பது M நிறையுடை ஒரு பொருளின் ஈர்ப்பு மையம் வழியாகச் செல்லும் அச்சில், அதன் சடத்துவச் சுழல்திறன் I என்றால், அவ்வச்சிற்கு இணையானதும் a தூரம் தொலைவில் இருப்பதுமான மற்றொரு அச்சில் அதன் சடத்துவச் சுழல் திறன் I + M a2 க்குச்சமமாகும். இதுவே சடத்துவச் சுழல்திறன் பற்றிய இணையச்சு விதியாகும்.

சடத்துவச் சுழல்திறன் பற்றிய செங்குத்தச்சு விதி (Law of perpendicular axis of moment of inertia ) என்பது ஒரு சீரான தகட்டின் தளத்திலிருக்கும் ஒன்றிற்கொன்று செங்குத்தான இரு அச்சுகளில் அந்தத் தகட்டின் சடத்துவச் சுழல் திறன்கள் Ix , Iy என்றால், இவ்வச்சுகள் சேருமிடத்தில்-புள்ளியில்-தகட்டிற்குச் செங்குத்தான அச்சில் அதன் சடத்துவச் சுழல் திறன் Iz என்றும் கொண்டால் Iz = Ix + Iy

என்று கொடுக்கப்படும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இணையச்சு_விதி&oldid=1782748" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது