ஆங்கில ஒப்பீட்டு வாக்கியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஆங்கிலத்தில் மூன்று வகையில் ஒப்பிடலாம். அவை, positive degree, comparative degree மற்றும் superlative degree எனப்படும்.

ஒரு பொருள் ஒப்பீட்டு வாக்கியம்(Positive Degree)[தொகு]

ஒரு பொருளை மட்டுமே குறிப்பிட்டுச் சொல்வதே ஒரு பொருள் ஒப்பீட்டு வாக்கியம் (positive degree) ஆகும்.

 • (எ-டு)
 1. The rose is a beautiful flower. (உரோசாப் பூ ஒரு அழகானப் பூ.) (Positive degree)
 2. Kumar is a clever boy. (குமார் புத்திசாலியான பையன்.)

வாக்கிய அமைப்பு[தொகு]

இரு பொருள்/பல பொருள் ஒப்பீட்டு வாக்கியம்(Comparative Degree)[தொகு]

ஒரு பொருளை மற்றொரு பொருளுடனோ அல்லது மற்ற பல பொருட்களுடனோ ஒப்பிடுவதே இரு பொருள்/பல பொருள் ஒப்பீட்டு வாக்கியம் (comparative degree) எனப்படும்.

 • (எ-டு)
 1. The rose is more beautiful than the lily. (உரோசாப் பூ லீலீப் பூவை விட அழகாக உள்ளது.) (Comparative degree)
 2. Kumar is cleverer than many other boys/most other boys. (குமார் பல/பெரும் பாலான பையன்களை விட புத்திசாலி.)

===[[ஆங்கிலச் சொற்றொடர் அமைத்தல்/கட்டுதல்|வாக்கிய அம

அனைத்துப் பொருட்களின் ஒப்பீட்டு வாக்கியம்(Superlative Degree)[தொகு]

ஒரு பொருளை மற்ற எல்லா பொருட்களோடும் ஒப்பிட்டுப் பேசுவதே அனைத்துப் பொருட்களின் ஒப்பீட்டு வாக்கியம் (superlative degree) ஆகும்.

 • (எ-டு)
 1. The rose is the most beautiful flower. (உரோசாப் பூ உலகிலேயே அழகிய பூ.) (Superlative degree)
 2. Kumar is the cleverest boy. (குமார் தான் உலகிலேயே புத்திசாலியான பையன்.)

வாக்கிய அமைப்பு[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

 • ஒரு பொருள் ஒப்பீட்டு வாக்கியத்தில் வரும் பெயர் உரிச்சொல் எந்த மாற்றமும் கொள்வதில்லை.
 • இரு பொருள்/பல பொருள் ஒப்பீட்டு வாக்கியத்தில் வரும் பெயர் உரிச்சொல், அதன் இறுதியில் -er என்ற எழுத்துகளையோ அல்லது more என்ற மற்றொரு சொல்லையோ கொண்டு வருவதுடன், than என்ற சொல்லையும் ஒப்பிடப்படும் இரண்டாவது பொருளின் முன் கொண்டு வரும்.
 • அனைத்துப் பொருட்களின் ஒப்பீட்டு வாக்கியத்தில் வரும் பெயர் உரிச்சொல், அதன் இறுதியில் -est என்ற எழுத்துகளையோ அல்லது most என்ற மற்றொரு சொல்லையோ கொண்டு வருவதுடன், the என்ற பெயர்சொற்குறியையும் வினைச்சொல்லின் பின்னும் பெயர் உரிச்சொல்லின் முன்னுமாகக் கொண்டு வரும்.

மேலும் காண்க[தொகு]