உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

Module:Wikibase

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


This module is copied from the example from the module documentation at mw:Extension:Wikibase Client/Lua. It should be kept consistent with that documentation, rather than being adapted further for use on Wikipedia.

Usage[தொகு]

id
{{#invoke: Wikibase | id }}
wdurl
{{#invoke: Wikibase | wdurl }}
{{#invoke: Wikibase | wdurl | entity id (Q# or P#) }}
label
{{#invoke: Wikibase | label }}
{{#invoke: Wikibase | label | entity id (Q# or P#) }}
description
{{#invoke: Wikibase | description }}
{{#invoke: Wikibase | description | entity id (Q# or P#) }}
page
{{#invoke: Wikibase | page }}
{{#invoke: Wikibase | page | item id (Q#) }}
datatype
{{#invoke: Wikibase | datatype | property id (P#) }}

Examples[தொகு]

id[தொகு]

 • {{#invoke:Wikibase | id }} → Q8565357

wdurl[தொகு]

label[தொகு]

 • {{#invoke:Wikibase | label }} → Module:Wikibase
 • {{#invoke:Wikibase | label | Q132689 }} → காசாபிலங்கா
 • {{#invoke:Wikibase | label | P31 }} → வகை

description[தொகு]

 • {{#invoke:Wikibase | description }} → Wikimedia module
 • {{#invoke:Wikibase | description | Q132689 }} → மைக்கேல் கர்டிஸின் 1942ஆம் ஆண்டு திறைப்படம்
 • {{#invoke:Wikibase | description | P31 }} → இவ்வுருப்படியானது, குறிப்பிடப்படுகின்ற வகுப்பைச் சேர்ந்ததும் அவ்வகுப்புக்கான ஒரு திட்டவட்

page[தொகு]

 • {{#invoke:Wikibase | page }} → Module:Wikibase
 • {{#invoke:Wikibase | page | Q132689 }} → காசாபிளாங்கா (திரைப்படம்)

datatype[தொகு]

பொதுவூடகக் கோப்பு: வார்ப்புரு:Wpl

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P18 }} → commonsMedia
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P18 }} → commonsMedia

Geographic coordinates: வார்ப்புரு:Wpl

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P625 }} → globe-coordinate
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P625 }} → globe-coordinate

உருப்படி: வார்ப்புரு:Wpl

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P6 }} → wikibase-item
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P6 }} → wikibase-item

Property: வார்ப்புரு:Wpl

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P1647 }} → wikibase-property
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P1647 }} → wikibase-property

String: வார்ப்புரு:Wpl

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P225 }} → string
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P225 }} → string

Monolingual text: வார்ப்புரு:Wpl

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P1448 }} → monolingualtext
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P1448 }} → monolingualtext

அளவு: வார்ப்புரு:Wpl

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P1082 }} → quantity
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P1082 }} → quantity

Point in time: வார்ப்புரு:Wpl

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P569 }} → time
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P569 }} → time

URL: வார்ப்புரு:Wpl

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P856 }} → url
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P856 }} → url

Mathematical expression: வார்ப்புரு:Wpl

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P2534 }} → math
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P2534 }} → math

External identifier: வார்ப்புரு:Wpl

 • {{#invoke:Wikibase | datatype | P212 }} → external-id
 • {{#invoke:Wikibase | datatype | Property:P212 }} → external-id

---------- Module:Wikibase ----------------
require('strict')
local p = {}

-- Return the entity ID of the item linked to the current page.
function p.id(frame)
	if not mw.wikibase then
		return "no mw.wikibase"
	end
	return mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() or "no entity"
end

-- Return the URL of an entity given its entity ID
-- or the item linked to the current page if no argument is provided.
function p.wdurl(frame)
	return mw.wikibase.getEntityUrl(frame.args[1] and mw.text.trim(frame.args[1])) -- defaults to entity URL of the item linked to the current page
end

-- Return the label of an entity given its entity ID
-- or the item linked to the current page if no argument is provided.
function p.label(frame)
	return mw.wikibase.getLabel(frame.args[1] and mw.text.trim(frame.args[1])) -- defaults to label of the item linked to the current page
end

-- Return the description of an entity given its entity ID
-- or the item linked to the current page if no argument is provided.
function p.description(frame)
	return mw.wikibase.getDescription(frame.args[1] and mw.text.trim(frame.args[1])) -- defaults to description of the item linked to the current page
end

-- Return the local title of an item given its entity ID
-- or the item linked to the current page if no argument is provided.
function p.page(frame)
	local qid = frame.args[1] and mw.text.trim(frame.args[1])
	if not qid or qid == '' then
		qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() -- default the item connected to the current page
	end
	return mw.wikibase.getSitelink(qid or '') -- requires one string arg
end

-- Return the data type of a property given its entity ID.
function p.datatype(frame)
	local prop = mw.wikibase.getEntity(frame.args[1] and mw.text.trim(frame.args[1]):upper():gsub('PROPERTY:P', 'P')) -- trim and remove any "Property:" prefix
	return prop and prop.datatype
end

return p
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Wikibase&oldid=3737279" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது