விலக்கும் அல்லது இடமாற்றப் படிமுறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

கணினி அறிவியலில் விலக்கும் அல்லது இடமாற்றப் படிமுறை (XOR swap algorithm) என்பது தற்காலிக மாறி இல்லாமலேயே இரண்டு மாறிகளின் மதிப்புகளை இடம்மாற்றும் உக்தியாகும்.

பின்வரும் படிமுறை இதனை விளக்குகின்றது.

X := X XOR Y
Y := X XOR Y
X := X XOR Y