உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிப்பீடியா:விக்கித்திட்டம் அரசியல்/படைப்புகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

விக்கிப்பீடியா:விக்கித்திட்டம் அரசியல் படைப்புகள் எனும் பகுப்பில் உருவாக்கப்பட வேண்டிய சில கட்டுரைகளின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change
List of Atlas Shrugged characters 359 0 33288 20240314221659
America the Beautiful 651 0 33789 20240502142525
Andrei Tarkovsky 676 0 79205 20240518054357
Articles of Confederation 691 0 75998 20240517171842
Arthur Schopenhauer 700 0 155299 20240518001739
A Clockwork Orange 843 0 52000 20240421012746
Albert Speer 954 0 76568 20240519090511
Allen Ginsberg 1017 0 110582 20240513171605
André Gide 1058 0 37332 20240217153757
Aleister Crowley 1177 0 125503 20240520220913
Actaeon 1213 0 27092 20240412145526
Amazing Grace 1395 0 64401 20240514161827
Ambrosius Aurelianus 1719 0 47026 20240328103737
All Quiet on the Western Front 2152 0 34315 20240507184652
Anita Hill 2314 0 59765 20240404011144
Albert Pike 2371 0 44564 20240521120610
And did those feet in ancient time 2940 0 47339 20240426002813
Ain't I a Woman? 2956 0 7633 20231014055929
Anti-Ballistic Missile Treaty 2975 0 31584 20240509030034
Andrew S. Tanenbaum 3110 0 32841 20240502001501
The Birth of a Nation 3333 0 122128 20240522185634
The Beverly Hillbillies 3376 0 41544 20240419232642
Beavis and Butt-Head 3427 0 79956 20240522164759
Blazing Saddles 3837 0 46707 20240509182043
Blue Velvet 3947 0 64557 20240514071240
Brion Gysin 4188 0 24490 20240301105525
Barbara Olson 4195 0 8236 20240424164133
Brian De Palma 4216 0 50806 20240513214533
Buffy the Vampire Slayer 4231 0 22897 20240519155318
Big Brother 4261 0 16255 20240519060912
Batman 4727 0 28686 20240417161134
Batman Returns 4728 0 200591 20240506150952
Bubblegum Crisis 4742 0 33078 20240418013546
The Ballad of the Green Berets 4760 0 19294 20240519162459
Barry Goldwater 4792 0 151445 20240518201426
Blood libel 4941 0 84828 20240519133401
National Anthem of Chile 5499 0 17823 20240422152358
Cyberpunk 5703 0 78378 20240510184542
Constellations 5723 0 4201 20240326155031
Crash 6020 0 11461 20240509213457
Carl von Clausewitz 6066 0 70808 20240513052342
Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas 6199 0 6603 20230301132134
Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 6200 0 7295 20231024155120
CITES 6201 0 44786 20240427173647
Environmental Modification Convention 6203 0 12698 20240129075528
Civilization 6259 0 57176 20240412012251
Conan the Barbarian 6713 0 72889 20240513182049
Coronation Street 6851 0 158248 20240518052058
Colin Powell 6984 0 167493 20240505152046
Professor X 7732 0 110304 20240418205550
David Cronenberg 7892 0 58232 20240519232950
Vladimir Harkonnen 7901 0 34910 20240519111925
David D. Friedman 7935 0 14336 20240520113556
David Fincher 8079 0 112520 20240420171533
Day of the Tentacle 8090 0 61427 20240523015720
Denis Diderot 8199 0 74136 20240412115007
Doonesbury 8243 0 56648 20240522161354
Doublespeak 8478 0 20648 20240518144700
Dmitri Shostakovich 8520 0 97897 20240506125252
Donald Rumsfeld 8629 0 182662 20240512022331
Dr. Strangelove 8695 0 87051 20240522172458
Dr. Seuss 8855 0 83112 20240426053210
Davros 9138 0 41793 20240330185808
Dalek 9140 0 137588 20240515005018
Edward Bellamy 9209 0 19055 20231020172249
Spain in Flames 9433 0 5845 20240325172208
Erewhon 9664 0 16159 20240414194150
European Convention on Human Rights 9830 0 63145 20240328183352
Escape from New York 9835 0 48141 20240417171133
EastEnders 9995 0 242217 20240516185752
Emperor Jimmu 10130 0 31228 20240523095240
Final Solution 10160 0 94912 20240412044645
Elbridge Gerry 10293 0 60202 20240509230603
Emperor Suizei 10442 0 13832 20240514034531
Emperor Annei 10443 0 12946 20240511161711
Emperor Kōshō 10445 0 12296 20240511161750
Emperor Kōan 10446 0 14206 20240511161808
Emperor Kōrei 10447 0 14649 20240511161819
Emperor Kōgen 10448 0 13941 20240511161833
Emperor Kaika 10449 0 13767 20240511161845
Emperor Sujin 10450 0 30730 20240511161858
Emperor Suinin 10451 0 21908 20240511161912
Emperor Keikō 10452 0 24145 20240511161925
Emperor Seimu 10453 0 15557 20240511161937
Emperor Chūai 10454 0 18246 20240511161948
The Trial 10861 0 17586 20240522101051
Francis Scott Key 10937 0 47350 20240521051530
Free to Choose 10940 0 13904 20240501030927
Fahrenheit 451 10951 0 99355 20240514152544
Francis Hopkinson 11022 0 31235 20240328230345
Félix Guattari 11109 0 19364 20240508064115
Francis Fukuyama 11194 0 59454 20240522064436
The Spirits Within 11242 0 67944 20240509005836
Feminist science fiction 11257 0 61945 20240508151929
Two Tribes 11261 0 30891 20240511051033
Frédéric Bastiat 11282 0 25087 20240504050232
Francisco I. Madero 11285 0 79183 20240515082449
Full Metal Jacket 11701 0 86315 20240510075157
Ebirah 11992 0 16862 20240520234808
Destroy All Monsters 11994 0 27462 20240510171100
Godzilla 12004 0 95213 20240515004828
The Return of Godzilla 12005 0 28961 20240522032141
Gleichschaltung 12213 0 48999 20240409154106
Mobile Suit Gundam Wing 12449 0 32693 20240407144104
Gilles Deleuze 12557 0 60314 20240511044333
GNU Manifesto 12592 0 7064 20240110032005
Gary Snyder 12710 0 42638 20240510165132
Gesta Danorum 12741 0 20511 20240428193212
Ghost in the Shell 12914 0 33418 20240422190633
Galactus 13095 0 78970 20240512165639
Genosha 13098 0 24264 20240422194005
Grindcore 13137 0 58311 20240513071009
The Golden Turkey Awards 13155 0 13022 20240123120819
Heart of Darkness 13535 0 51029 20240522064201
Hamlet 13554 0 150618 20240519045539
Hen Wlad Fy Nhadau 13561 0 26249 20240523062942
Herbert Hoover 13682 0 138380 20240517211808
The Holocaust Industry 13786 0 19225 20240514035207
Heart of Oak 13865 0 10533 20240401025438
Heathers 13901 0 44878 20240515203058
House of Cards 14017 0 21977 20240430205549
Hapworth 16 14268 0 11056 20231007152213
Henry Middleton 14298 0 11418 20240313174603
Henry Laurens 14300 0 20855 20240430095356
Adventures of Huckleberry Finn 14311 0 56284 20240426220912
Hunter S. Thompson 14328 0 103624 20240522004322
Hortense McDuck 14357 0 290 20201003051914
Heimskringla 14468 0 20708 20240419022525
Ich bin ein Berliner 14581 0 36225 20240519031433
Indiana Jones 14814 0 80465 20240518100924
Iain Banks 14858 0 55822 20240419023528
International Convention for the Regulation of Whaling 14933 0 12049 20240425195747
International Tropical Timber Agreement 14963 0 2535 20210206023151
Cosmicomics 15045 0 7150 20240506202013
Italian battleship Giulio Cesare 15441 0 31709 20240521131334
Johnny Got His Gun 15608 0 15951 20240523121658
John Grierson 15621 0 44991 20240331123423
John Stuart Mill 15626 0 107821 20240514141211
Jerzy Kosiński 15657 0 38549 20240519193238
Jim Jarmusch 15744 0 84020 20240517032344
John Updike 15824 0 90113 20240506061436
Jack Kerouac 15890 0 90114 20240511042958
J. G. Ballard 15927 0 70535 20240426021336
James Blish 15949 0 36955 20240410031607
Joanna Russ 16017 0 31337 20240505133425
John Irving 16021 0 36626 20240522234539
John Brunner 16129 0 20236 20240419231034
Joris Ivens 16216 0 17994 20240512065916
Joseph Cotten 16219 0 41904 20240520190649
Jürgen Habermas 16288 0 73791 20240517231809
Joseph McCarthy 16321 0 161081 20240522071106
John Hancock 16324 0 72257 20240318154425
John Hanson 16378 0 28303 20240326205002
Jedi 16379 0 87801 20240523012948
James Tiptree Jr. 16412 0 40721 20240510200452
Julia Kristeva 16489 0 38938 20240427114943
Judy Blume 16496 0 40784 20240426141030
John Stauber 16568 0 3244 20220625064346
Judge Dredd 16572 0 121689 20240418112451
Klingon language 16890 0 58139 20240519033152
Kathy Acker 16960 0 54419 20240504161846
Kingsley Amis 17202 0 35127 20240425005855
Ken Kesey 17257 0 46350 20240429005817
Keystone Cops 17307 0 13720 20240428173501
Konstantin Stanislavski 17318 0 114327 20240326002154
Lars von Trier 17917 0 102560 20240521234115
Monty Python's Life of Brian 17920 0 91398 20240522000352
Latveria 17957 0 31686 20240513045535
Louisa May Alcott 18002 0 49890 20240515192840
Louise Erdrich 18057 0 37678 20240522223440
L. Frank Baum 18188 0 56452 20240517174931
La Jetée 18230 0 19723 20240418133341
Lugh 18307 0 49533 20240521082212
La Espero 18398 0 3830 20240416111916
Lex Luthor 18595 0 128430 20240504054129
Left Behind 18615 0 40347 20240328131933
Media bias 18932 0 65548 20240520152759
The Funniest Joke in the World 19164 0 8194 20240122195126
Michael Reagan 19198 0 19202 20240523051248
Michael Moorcock 19358 0 66509 20240517200523
Maurice Merleau-Ponty 19373 0 49720 20240412115005
Max Horkheimer 19456 0 34726 20240511135514
Poland Is Not Yet Lost 19495 0 55165 20240520211354
Marshall McLuhan 19548 0 107934 20240507015300
Men in black 19581 0 9941 20240517134316
Monty Python and the Holy Grail 19701 0 50594 20240515144107
Miss Congeniality 19715 0 21131 20240516193344
Montreal Protocol 19856 0 62940 20240520082328
Mumia Abu-Jamal 20057 0 86831 20240310070838
Mobile Suit Gundam 20113 0 56918 20240516215426
Meir Kahane 20202 0 74105 20240509190058
Mel Brooks 20218 0 82986 20240520223310
Hayao Miyazaki 20312 0 150889 20240522010839
Maggie Out 20468 0 6367 20240430085844
Manufacturing Consent 20549 0 17061 20240522221017
Mordecai Kaplan 20700 0 34437 20240504014522
Marbury v. Madison 20715 0 49163 20240519210514
Mulholland Drive 20786 0 132376 20240518090317
Manifesto 20832 0 3947 20240418231406
Matilda McDuck 20863 0 276 20201003051957