விக்கிப்பீடியா:மைல்கற்கள்/கட்டுரை எண்ணிக்கை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கட்டுரை எண்ணிக்கை[தொகு]

கட்டுரை எண்ணிக்கை 2011, சனவரி 9 அன்று 27,000ஐத் தொட்டபொழுது
கட்டுரை எண்ணிக்கை 2011, சூன் 21 இல் 33,333ஐத் தொட்டபொழுது
கட்டுரை எண்ணிக்கை 2011, ஆகஸ்ட் 5இல் 35,015ஐத் தொட்டபொழுது
 • தமிழ் விக்கிப்பீடியா தொடக்கம் - 30 செப்டம்பர், 2003
 • 1,000 கட்டுரைகள் - ஆகத்து 14, 2005
 • 4,000 கட்டுரைகள் - ஆகத்து 22, 2006
 • 5,000 கட்டுரைகள் - அக்டோபர் 21, 2006
 • 7,000 கட்டுரைகள் - பெப்ரவரி 18, 2007
 • 8,000 கட்டுரைகள் - மார்ச் 19, 2007
 • 9,000 கட்டுரைகள் - ஏப்ரல் 10, 2007
 • 10,000 கட்டுரைகள் - ஏப்ரல் 26, 2007
 • 15,000 கட்டுரைகள் - ஆகத்து 2008
 • 16,000 கட்டுரைகள் - நவம்பர், 2008
 • 17,000 கட்டுரைகள் - பெப்ரவரி 2009
 • 18,000 கட்டுரைகள் - ஏப்ரல் 26, 2009
 • 19,000 கட்டுரைகள் - ஆகத்து 13, 2009
 • 20,000 கட்டுரைகள் - நவம்பர் 22, 2009
 • 22,000 கட்டுரைகள் - ஏப்ரல் 11, 2010
 • 23,000 கட்டுரைகள் - சூலை 3, 2010
 • 24,000 கட்டுரைகள் - ஆகத்து 22, 2010
 • 25,000 கட்டுரைகள் - அக்டோபர் 6, 2010
 • 26,000 கட்டுரைகள் - நவம்பர் 26, 2010
 • 27,000 கட்டுரைகள் - சனவரி 9, 2011
 • 28,000 கட்டுரைகள் - பெப்ரவரி 12, 2011
 • 29,000 கட்டுரைகள் - மார்ச் 15, 2011
 • 30,000 கட்டுரைகள் - ஏப்ரல் 8, 2011
 • 31,000 கட்டுரைகள் - ஏப்ரல் 28, 2011
 • 32,000 கட்டுரைகள் - மே 20, 2011
 • 33,000 கட்டுரைகள் - சூன் 12, 2011
 • 34,000 கட்டுரைகள் - சூலை 11, 2011
 • 35,000 கட்டுரைகள் - ஆகத்து 5, 2011
 • 36,000 கட்டுரைகள் - ஆகத்து 26, 2011
 • 37,000 கட்டுரைகள் - செப்டம்பர் 15, 2011
 • 38,000 கட்டுரைகள் - அக்டோபர் 2, 2011
 • 39,000 கட்டுரைகள் - அக்டோபர் 15, 2011
 • 40,000 கட்டுரைகள் - அக்டோபர் 28, 2011
 • 41,000 கட்டுரைகள் - நவம்பர் 10, 2011
 • 42,000 கட்டுரைகள் - திசம்பர் 01, 2011
 • 43,000 கட்டுரைகள் - திசம்பர் 29, 2011
 • 44,000 கட்டுரைகள் - சனவரி 26, 2012
 • 45,000 கட்டுரைகள் - மார்ச்சு 15, 2012
 • 46,000 கட்டுரைகள் - மே 3, 2012
 • 47,000 கட்டுரைகள் - சூன் 20, 2012
 • 48,000 கட்டுரைகள் - ஆகத்து இறுதி வாரம், 2012
 • 49,000 கட்டுரைகள் - அக்டோபர் 26, 2012
 • 50,000 கட்டுரைகள் - திசம்பர் 18, 2012
 • 51,000 கட்டுரைகள் - சனவரி 24, 2013
 • 52,000 கட்டுரைகள் - மார்ச்சு 18, 2013
 • 53,000 கட்டுரைகள் - ஏப்ரல் 28, 2013
 • 54,000 கட்டுரைகள் - சூன் 26, 2013
 • 55,000 கட்டுரைகள் - ஆகத்து 11, 2013
 • 56,000 கட்டுரைகள் - அக்டோபர் 6, 2013
 • 57,000 கட்டுரைகள் - நவம்பர் 10, 2013
 • 58,000 கட்டுரைகள் - திசம்பர் 8, 2013
 • 59,000 கட்டுரைகள் - சனவரி 9, 2014
 • 60,000 கட்டுரைகள் - பிப்ரவரி 27, 2014
 • 61,000 கட்டுரைகள் - மே 19, 2014
 • 62,000 கட்டுரைகள் - சூலை 18, 2014
 • 63,000 கட்டுரைகள் - செப்டம்பர் 5, 2014
 • 64,000 கட்டுரைகள் - அக்டோபர் 18, 2014
 • 65,000 கட்டுரைகள் - நவம்பர் 28, 2014
 • 66,000 கட்டுரைகள் - சனவரி 5, 2015
 • 67,000 கட்டுரைகள் - சூன் 20, 2015
 • 68,000 கட்டுரைகள் - ஆகத்து 1, 2015
 • 70,000 கட்டுரைகள் - அக்டோபர் 10, 2015
 • 85,000 கட்டுரைகள் - மார்ச்சு 10, 2016
 • 90,000 கட்டுரைகள் - சனவரி 4, 2017
 • 95,000 கட்டுரைகள் - ஏப்ரல் 13, 2017
 • 100,000 கட்டுரைகள் - மே 8, 2017
 • 105,000 கட்டுரைகள் - சூன் 29, 2017
 • 110,000 கட்டுரைகள் - சூலை 10, 2017
 • 115,000 கட்டுரைகள் - பிப்ரவரி 5, 2018
 • 120,000 கட்டுரைகள் - பிப்ரவரி 2, 2019 (363 நாட்களில், 13.8 கட்டுரைகள் தினமும்)
 • 125,000 கட்டுரைகள் - நவம்பர் 25, 2019 (297 நாட்களில், 16.8 கட்டுரைகள் தினமும்)
 • 130,000 கட்டுரைகள் - சூலை 25, 2020 (244 நாட்களில், 20.5 கட்டுரைகள் தினமும்)
 • 135,000 கட்டுரைகள் - பிப்ரவரி 27, 2021 (218 நாட்களில், 22.9 கட்டுரைகள் தினமும்)
 • 140,000 கட்டுரைகள் - ஆகத்து 30, 2021 (185 நாட்களில், 27 கட்டுரைகள் தினமும்)
 • 145,000 கட்டுரைகள் - மார்ச்சு 10, 2022 (193 நாட்களில், 25.9 கட்டுரைகள் தினமும்)
 • 150,000 கட்டுரைகள் - திசம்பர் 3, 2022 (259 நாட்களில், 18.6 கட்டுரைகள் தினமும்)
 • 160,000 கட்டுரைகள் - நவம்பர் 20, 2023

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் வளர்ச்சி வீத வரைபடங்கள்[தொகு]

அனைத்து பக்கங்கள்[தொகு]

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவிலுள்ள அனைத்துப் பக்கங்களின் எண்ணிக்கை.

பக்கங்கள் நாள் அடைந்த நாட்கள் பக்கங்கள் தினமும்
140000 9 சனவரி 2013 - -
150000 15 மே 2013 126 79.37
160000 6 செப்டம்பர் 2013 114 87.72
170000 13 நவம்பர் 2013 68 147.06
180000 24 ஏப்ரல் 2014 162 61.73
190000 12 அக்டோபர் 2014 171 58.48
200000 15 பெப்ரவரி 2015 126 79.37
210000 26 சூலை 2015 161 62.11
220000 4 நவம்பர் 2015 101 99.01
230000 10 நவம்பர் 2015 6 1,666.67
240000 13 சனவரி 2016 64 156.25
250000 19 ஏப்ரல் 2016 97 103.09
260000 2 செப்டம்பர் 2016 136 73.53
270000 23 சனவரி 2017 143 69.93
280000 14 ஏப்ரல் 2017 81 123.46
290000 13 மே 2017 29 344.83
300000 30 சூன் 2017 48 208.33
310000 8 சூலை 2017 8 1,250.00
320000 23 செப்டம்பர் 2017 77 129.87
330000 7 பெப்ரவரி 2018 137 72.99
340000 4 சூன் 2018 117 85.47
350000 12 அக்டோபர் 2018 130 76.92
360000 2 பெப்ரவரி 2019 113 88.50
370000 1 சூன் 2019 119 84.03
380000 21 அக்டோபர் 2019 142 70.42
390000 28 திசம்பர் 2019 68 147.06
400000 14 மார்ச் 2020 77 129.87
410000 10 சூலை 2020 118 84.75