விக்கிப்பீடியா:மேற்கோள் சுட்டுதல் செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மேற்கோள் சுட்டுதல் விக்கிப்பீடியாவை நம்பக்கூடியதாகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாகவும் உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

மேற்கோள் சுட்டுதல் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை:
செய்யக்கூடியது:
Green check.png வரியுள் மேற்கோள் முறையைப் பயன்படுத்துங்கள்).
Green check.png விடயத்தை அடுத்து மேற்கோளைப் பயன்படுத்துங்கள்t, எ.கா. பந்தியை அடுத்து.
Green check.png மூலம் எங்கிருந்து கிடைத்தது என்பது தெரியப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
Green check.png இசைவான மேற்கோள் வடிவத்தை கட்டுரையினுள் பயன்படுத்துங்கள்.
Green check.png மேற்கோள் வார்ப்புருவை இசைவான வடிவத்தைப் பெற பயன்படுத்துங்கள்.
Green check.png Tag under-sourced material with an appropriate inline tag.
Green check.png Tag under-sourced articles with an appropriate header.
செய்யக்கூடாதது:
Red x.svg நம்பகரமற்ற மூலங்களில் தங்கியிருக்கக்கூடாது.
Red x.svg நீங்கள் காணாத மூலத்தை மேற்கோளாக் கொள்ளாதீர்கள்.
Red x.svg மேற்கோளுடன் பொருந்தாதவற்றை இணைக்க வேண்டாம்.
Red x.svg வெளியிணைப்பை கட்டுரையினுள் மேற்கோளாக இணைக்க வேண்டாம்.
Red x.svg தெளிவான தகவலுக்கு மேற்கோள் தேவையில்லை.
Red x.svg திகதிகளுக்கு YYYY-MM-DD என்ற முறை தவிர்த்து பயன்படுத்த வேண்டாம்.
Red x.svg நிறுவப்பட்ட மேற்கோ வடிவத்தை சம்மதமின்றி மாற்ற வேண்டாம்.