வார்ப்புரு:TODAY

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

20 செப்டம்பர் 2023

Template documentation

{{TODAY}} returns the current date, in UTC time, as typical dmy format.

Please be sure to study Help:Substitution § Limitation before using this template in references or VisualEditor.

See also

Multiple units of time[தொகு]

Type Adjustable Current Last Next
Date and time {{time}} {{Currentdate}} (MDY)
{{Plain now}} (DMY)
{{Now}} (DMY in a complete sentence)
{{Simple now}}
Date only {{Dateonly}}
{{Datedow}}
(Has the day of the week)
{{Date}} (Chose format)
{{DATE}} (prefixed by date=)
{{TODAY}} (DMY)
{{Yesterday}}
{{Day-1}}
{{Tomorrow}}
{{Day+1}}
Time only {{Timeonly}} {{CURRENTTIME}} (12 h format)
{{CURRENTTIME24}} (24 h format)
Banners {{Right now}}
(Blue with time and number of Wikipedia articles)
Timestamp {{Timestamp}}
(Format YYYYMMDDhhmmss)

Single units of time[தொகு]

Unit of time Adjustable Current Last Next
SECOND {{CURRENTSECOND}}
MINUTE {{CURRENTMINUTE}}
HOUR வார்ப்புரு:Mwl
WEEK வார்ப்புரு:Mwl
{{CURRENTWEEKOFMONTH}}
Day of Week {{Dow}} வார்ப்புரு:Mwl
{{CURRENTWEEKDAYABBREV}}
{{CURRENTWEEKDAY}}
MONTH {{MONTHNAME}}
{{MONTHABBREV}}
{{MONTHNUMBER}}
{{MONTH}} (zero padded)
வார்ப்புரு:Mwl
வார்ப்புரு:Mwl
வார்ப்புரு:Mwl
{{CURRENTMONTHDAYS}}
{{LASTMONTHNAME}} {{NEXTMONTHNAME}}
Day of Month வார்ப்புரு:Mwl
வார்ப்புரு:Mwl (zero padded)
YEAR {{CURRENTYEARCC}}
{{CURRENTYEARYY}}
{{CURRENTISOYEAR}}
வார்ப்புரு:Mwl
{{LASTYEAR}} {{NEXTYEAR}}
Day of Year {{CURRENTDAYOFYEAR}}
DECADE {{DECADE}} {{CURRENTDECADE}}
CENTURY {{CENTURY}} {{CURRENTCENTURY}}
MILLENNIUM {{MILLENNIUM}}

Date and time templates made for substitution:[தொகு]

Month:
{{Lmonth}} produces வார்ப்புரு:Lmonth
{{Nmonth}} produces வார்ப்புரு:Nmonth
{{LastMonth}} produces வார்ப்புரு:LastMonth
{{NextMonth}} produces வார்ப்புரு:NextMonth


Individual templates[தொகு]

Categories of templates[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:TODAY&oldid=2933693" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது