வார்ப்புரு:Infobox Christian denomination

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

Purge

Usage[தொகு]

To use this template, simply copy and paste the following text into the article and fill in any of the parameters. Only "name" is required.

{{Infobox Christian denomination
|name = 
|caption_background =
|image = 
|imagewidth = 
|imagealttext = 
|caption = 
|main_classification = 
|orientation = 
|theology =
|polity = 
|governance =
|structure =
|leader/moderator =
|leader =
|director =
|fellowships = 
|associations = 
|area = 
|founder = 
|founded_date = 
|founded_place = 
|separated_from = 
|parent = 
|merger = 
|separations = 
|hospitals = 
|nursing_homes = 
|aid = 
|congregations = 
|members = 
|ministers = 
|missionaries =
|temples =
|primary_schools = 
|secondary_schools = 
|tax_status =
|tertiary = 
|other_names = 
|website = 
|footnotes = 
}}

Parameters[தொகு]

An explanation of what each parameter is. For more information, ask on the talk page.

 1. name = the name of the denomination
 2. caption_background = if on, the title will appear with a purple background. Default is on.
 3. image = any image associated with the denomination (logo)
 4. imagewidth = width of image, default "200px." Recommend under 200px. Used when available image is low-resolution.
 5. imagealttext = alternative text to be displayed describing image.
 6. caption = a caption for the image
 7. main_classification = (Roman-Catholic, Protestant, Eastern-Orthodox, etc.)
 8. orientation = (main theology, i.e. Calvinism, Arminianism, Baptist, etc.)
 9. theology = (main theology, i.e. Calvinism, Arminianism, Baptist, etc.)
 10. polity = the appropriate ecclesiastical polity
 11. governance = the appropriate ecclesiastical polity
 12. structure = organizational structure for groups that do not employ a standard ecclesiastical polity
 13. leader/moderator = the religious leader or moderator of the denomination
 14. leader = the religious leader of the denomination
 15. director = if the denomination's organization is controlled by a director
 16. fellowships = names of distinct fellowships within the denomination
 17. associations = names of inter-denominational associations the church is part of; eg. International Conference of Reformed Churches
 18. area = geographical area, eg. North America and யப்பான்
 19. founder = the original founder
 20. founded_date = date of founding
 21. founded_place = location of founding
 22. separated_from = separation from (denomination)
 23. parent = if the denomination branched off of a parent denomination
 24. merger = if the denomination was the result of a merge
 25. separations = names of denominations that have split off from this denomination
 26. hospitals = number of church-operated hospitals
 27. nursing_homes = number of church-operated nursing homes
 28. aid = name of humanitarian aid organization run by the church, like Adventist Development and Relief Agency
 29. congregations = number of congregations
 30. members = number of members
 31. ministers = number of ministers/priests/pastors/...
 32. missionaries = number of missionaries
 33. temples = number of temples
 34. primary_schools = number of church-operated primary schools
 35. secondary_schools = number of church-operated secondary/high schools
 36. tax_status = tax classification (e.g., Internal Revenue Service 501c3 or equivalent) of the main body
 37. tertiary = number of church-operated tertiary level colleges or universities
 38. other_names = alternative name or names by which the denomination is/was known
 39. website = official website
 40. footnotes = any footnotes

Example[தொகு]

Denomination
A typical image used as an example.
An image caption
வகைப்பாடு Main classification
இறையியல் Biblicist
ஆட்சிமுறை Government
நெறியாளர் Joe Bloggs
தலைவர் President Bloggs
Distinct fellowships Fellowships
சங்கங்கள் Association of Churches
புவியியல் பிரதேசம் Geographical area
நிறுவனர் John Smith
ஆரம்பம் 2010 January
Earth
பிரிந்தது Parent Denomination
எதன் கிளை Big denomination
Merge of Denomination 1 and Denomination 2
பிரிவுகள் Child Denominations
பிரார்த்தனைக் கூட்டங்கள் 100
உறுப்பினர்கள் 10000
மறை பரப்புனர்கள் 100
மதப்பரப்பாளர்கள் 100
மருத்துவமனைகள் 1
உதவி நிறுவனங்கள் Humanitarian Group
ஆரம்பப் பள்ளிகள் 20
உயர்நிலைப் பள்ளிகள் 10
வரி நிலைமை U.S. IRS 501c3
உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் 1
வேறு பெயர்(கள்) Alternative Name #1, Alternative Name #2
footnote
{{Infobox Christian denomination
|name = Denomination
|image = Example svg.svg
|imagewidth = 150px
|imagealttext = A typical image used as an example.
|caption = An image caption
|main_classification = Main classification
|theology = Main theology
|governance = Government structure
|founder = John Smith
|founded_date = 2010 January
|founded_place = Geographic place
|separated_from = Parent denomination
|parent = Big denomination
|merger = Denomination 1 and Denomination 2
|separations = Child denominations
|fellowships = Fellowships
|associations = Association of Churches
|area = Geographical area
|hospitals = 1
|nursing homes = 1
|aid = Humanitarian Group
|congregations = 100
|members = 10000
|ministers = 100
|primary_schools = 20
|secondary_schools = 10
|tax_status = U.S. [[IRS]] 501c3
|tertiary = 1
|other_names = Alternative Name #1, Alternative Name #2
|footnotes = footnote }}