வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இப்பகுதியிலுள்ளவை விக்கிப்பீடியாவின் விளையாட்டுக்கள் வலைவாசலின் ஒரு பிரிவான உங்களுக்குத் தெரியுமா என்ற பகுதியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டவை.

தாங்களும் விளையாட்டுக்கள் வலைவாசலில் காட்சிப்படுத்துவதற்கான தகவலை பரிந்துரைக்கலாம். (காப்பகமானது காட்சிப்படுத்தப்பட்டதன் அடிப்படையில் அடுக்கப்பட்டுள்ளது.)

வடிவமைப்பு
[[Image:|right|100px]]
* 
*
*
*
*
*

{| class="noprint" width="100%"  border="0" style="padding: 0; margin: 0; background-color:transparent"
|-
|<div style="text-align:right;margin-bottom:0px;">'''[[வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/உங்களுக்குத் தெரியுமா|...முன்மொழிய]]'''
</div>
|}

<noinclude>
[[பகுப்பு:வலைவாசல் விளையாட்டுக்கள் தகவல்கள்]]
</noinclude>

காப்பகம்[தொகு]

1[தொகு]

வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/1

Sumo ceremony.jpg
  • முப்பது செக்கன்களுக்குள் முடியும் விளையாட்டு சுமோ (படம்) ஆகும்.
  • சதுரங்க விளையாட்டின் தாயகம் இந்தியா ஆகும்.
  • கயிறு இழுத்தல் போட்டி முதன் முதல் சீனாவிலேயே ஆரம்பமானது.
  • உலகின் மிகப் பழமையான விளையாடு நீச்சல் ஆகும்.
  • மல்யுத்த சண்டையின் அதிகூடிய நேரம் 12 நிமிடங்கள் ஆகும்.
  • மனிதன் விளையாடிய முதல் விளையாட்டு வில்வித்தை ஆகும்.


2[தொகு]

வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/2

வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/2

3[தொகு]

வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/3 வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/3

4[தொகு]

வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/4 வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/4

5[தொகு]

வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/5 வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/5

6[தொகு]

வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/6 வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/6

7[தொகு]

வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/7 வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/7

8[தொகு]

வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/8 வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/8

9[தொகு]

வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/9 வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/9

10[தொகு]

வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/10 வலைவாசல்:விளையாட்டுக்கள்/தகவல்கள்/10

பரிந்துரைகள்[தொகு]