வணிக வல்லுனர்கள் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

அக்கென்சர் நிறுவனம் (Accenture consulting company) 2002 இல் உலகின் முதன்மை வணிகவியல் வல்லுனர்களின் பட்டியலொன்றைத் தயாரித்தது. அப்பட்டியல் வருமாறு:

 1. Michael E. Porter
 2. Tom Peters
 3. Robert Reich
 4. Peter Drucker
 5. Peter Senge
 6. Gary S. Becker
 7. Gary Hamel
 8. Alvin Toffler
 9. Hal Varian
 10. Daniel Goleman
 11. Rosabeth Moss Kanter
 12. Ronald Coase
 13. Lester Thurow
 14. Charles Handy
 15. Henry Mintzberg
 16. Michael Hammer
 17. Stephen Covey
 18. Warren Bennis
 19. பில் கேட்ஸ் (Bill Gates)
 20. Jeffrey Pfeffer
 21. Philip Kotler
 22. Robert C. Merton
 23. C. K. Prahalad
 24. Thomas H. Davenport
 25. Don Tapscott
 26. John Seely Brown
 27. George Gilder
 28. Kevin Kelly
 29. Chris Argyris
 30. Robert Kaplan
 31. Esther Dyson
 32. Edward de Bono
 33. Jack Welch
 34. John Kotter
 35. Ken Blanchard
 36. Edward Tufte
 37. Kenichi Ohmae
 38. Alfred D. Chandler
 39. James MacGregor Burns
 40. Sumantra Ghoshal
 41. Edgar Schein
 42. Myron S. Scholes
 43. James March
 44. றிச்சர்ட் பிரான்சன் (Richard Branson)
 45. Anthony Robbins
 46. Clayton Christensen
 47. மைக்கேல் டெல் (Michael Dell )
 48. John Naisbitt
 49. David Teece
 50. Don Peppers