மூளை தலைப்புகள் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
 • இடது நடுவிலகிய உட்குழிவுப் பள்ளம்
 • வலது நடுவிலகிய உட்குழிவுப் பள்ளம்
 • மூன்றாவது உட்குழிவுப் பள்ளம்
 • நான்காவது உட்குழிவுப் பள்ளம்
 • முன்மூளை
 • இடைமூளை - Diencephalon
 • நடுமூளை
 • பின்மூளை
 • சிறுமூளை/முகுளம் - Cerebellum
 • வன் படலம் - Dura mater
 • மென்வலைப் படலம் - anachnoid mater
 • மென் படலம் - pia mater
 • மூளைப்பாலம் - pons
 • தொலைமூளை Telencephalon