மறுபயனீடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஒரு பொருளை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தடவைகளை பயன்படுத்தல் மறுபயன்பாடு (Reuse) எனப்படுகிறது. இதில் அப்பொருள் செய்யப்பட்ட நோக்கத்துக்காகவே மீண்டும் பயன்படுத்தலும், அப்பொருளை முதலில் கருதப்படாத ஒரு செயற்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தலும் அடங்கும். மறுபயனீட்டுக்கு மாற்றாக மீளுருவாக்கத்தில் பொருட்கள் பொருட்கள் பதனிடப்பட்டு உற்பத்திச் செயற்பாட்டில் மூலப்பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மறுபயனீடு பொருளாதார, சூழலியல் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. வளர்ந்துவரும் நாடுகளில் மறுபயனீட்டின் பொருளாதார நண்மைகள் காரணமாக மறுபயனீடு வெகுவாக நடைபெற்றுவருகின்றது. பெரிய வருவாய், கழிவகற்றும் வசதிகள் போன்றவைக் காரணமாக வளச்சிபெற்ற நாடுகளில் மறுபயனீடுச் செய்யக்கூடிய பொருட்களின் குறைவாக உள்ளது. தற்போது நிழவிவரும் சூழலியல் விழிப்புணர்வுக் காரணமாக மறுபயனீடு அதிகரித்து வருகின்றது. மறுபயனீடு தற்காலக் கழிவு மேலாண்மையின் மூன்று முக்கிய பகுதிகளில் ஒன்றாகும். கழிவு மீளுருவாக்கம் (Recycling), கட்டுப்படுத்தல் (Reduce) என்பன ஏனைய இரண்டு பகுதிகளாகும்.

குளிர்பான போத்தில்கள் சேகரிக்கப்பட்டு மீண்டும் அப்போத்தில்களில் குளிர்பாணம் அடைத்து விற்பனை செய்தல், டயர்களை புதுப்பித்து பயன்படுத்தல், பலதரப்பட்ட கழிவுகள் உரமாக வயலில் போடுதல் போன்றவை மறுபயனீட்டுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

  • கழிவு கட்டுப்படுத்தல் - Reduce
  • மீள் உபயோகம் - Reuse
  • திருத்தி பயன்படுத்தல் - Repair
  • மீள் உருவாக்கம் - Recycle
  • கழிவு அகற்றல் - Remove
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மறுபயனீடு&oldid=3439713" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது