பென்சிலிடின் அசிட்டால்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
குளுக்கோசின் பென்சிலிடின் அசிட்டால் கட்டமைப்பு

பென்சிலிடின் அசிட்டால் (Benzylidene acetal) என்பது C6H5CH(OR)2 என்ற கட்டமைப்பு வாய்ப்பாட்டைக் கொண்ட கரிமச்சேர்மங்களைக் குறிக்கும். இவ்வாய்ப்பாட்டிலுள்ள R என்பது கரிம வேதியியலில் உள்ள ஆல்கைல் அல்லது அரைல் குழுக்களில் ஒன்றைக் குறிக்கிறது. பென்சிலிடின் அசிட்டால்கள் கார்போவைதரேட்டுகள் மற்றும் கிளைக்கோசைடுகள் பற்றிய அறிவியலான கிளைக்கோவேதியியலில் பாதுகாப்புக் குழுக்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன [1][2].1,2 அல்லது 1,3-டையால்கள் பென்சால்டிகைடுடன் வினைபுரிவதால் இவை உருவாகின்றன. பிற அரோமாட்டிக் ஆல்டிகைடுகளையும் இதற்காகப் பயன்படுத்தலாம் [3]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. David Crich (2010). "Mechanism of a Chemical Glycosylation Reaction". Acc. Chem. Res. 43: 1144–1153. doi:10.1021/ar100035r. 
  2. S. Hanessian (1987). "6-Bromo-6-deoxy Hexose Derivatives By Ring Opening Of Benzylidene Acetals With N-bromosuccinimide: Methyl 4-o-benzoyl-6-bromo-6-deoxy-α-d-glucopyranoside". Org. Synth. 65: 243. doi:10.15227/orgsyn.065.0243. 
  3. Hiroyuki Osajima, Hideto Fujiwara, Kentaro Okano, Hidetoshi Tokuyama, Tohru Fukuyama (2009). "Protection Of Diols With 4-(Tert-butyldimethylsilyloxy)benzylidene Acetal And Its Deprotection". Org. Synth. 86: 130. doi:10.15227/orgsyn.086.0130. 

.