பற்றவைத்த இணைப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
பற்றவைத்த இணைப்பின் வகைகள்

பற்றுவைத்த இணைப்பு (Welding joint) என்பது இரண்டு ஒரே மாதிரியான அல்லது வெவ்வேறு வகையான உலோகங்களை குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு மேலே வெப்பப்படுத்தி இணைப்பது. இணைப்பு பயன்பாட்டிற்கு தகுந்தவாறு இணைப்பின்போது அழுத்தம் தரப்படுகிறது.

வகைகள்[தொகு]

 • முட்டிணைப்பு (Butt Joint)
 • இடைப்பட்டை இணைப்பு ( Fillet Joint )

முட்டிணைப்பு[தொகு]

ஒரே தளத்தில் அல்லது கிட்டத்தட்ட ஒரே தளத்தில் இரண்டு பொருட்களை இணைப்பது முட்டிணைப்பு ஆகும். இது 5 வகைப்படும்.

 • சதுர முட்டிணைப்பு
 • V வடிவ முட்டிணைப்பு
 • U வடிவ முட்டிணைப்பு
 • இரட்டை V வடிவ முட்டிணைப்பு
 • பற்றவைப்பு உதவுபட்டையுடன் கூடிய V வடிவ முட்டிணைப்பு

சதுர முட்டிணைப்பு[தொகு]

பற்றவைப்பு செய்யபட வேண்டிய தட்டின் தடிமன் 5 மிமீ வரை இருக்கும்போது சதுர முட்டிணைப்பு செய்யப்படுகிறது. தட்டின் தடிமன் குறைவாக இருப்பதால் இணைப்பதற்கு முன் விளிம்பு உருவாக்கம் ( Edge Preparation ) செய்யத் தேவையில்லை.

V வடிவ முட்டிணைப்பு[தொகு]

பற்றவைப்பு செய்யப்பட வேண்டிய தட்டின் தடிமன் 5 மிமீ முதல் 25 மிமீ வரை இருக்கும்போது V வடிவ முட்டிணைப்பு செய்யப்படுகிறது. தட்டின் தடிமனுக்கு ஏற்றவாறு இரண்டு தட்டின் விளிம்புகளும் மழுக்கப்பட்டு இணைப்பதற்கு முன் விளிம்பு உருவாக்கம் (Edge Preparation) செய்யப்படுகிறது. இந்த இணைப்பு ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் நடைபெறுவதால் இது ஒற்றை V வடிவ முட்டிணைப்பு (Single V-Butt Joint) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

U வடிவ முட்டிணைப்பு[தொகு]

பற்றவைப்பு செய்யபட வேண்டிய தட்டின் தடிமன் 20 மிமீ க்கு மேல் இருக்கும்போது U வடிவ முட்டிணைப்பு செய்யப்படுகிறது. தட்டின் தடிமனுக்கு ஏற்றவாறு இரண்டு தட்டின் விளிம்புகளும் மழுக்கப்பட்டு இணைப்பதற்கு முன் விளிம்பு உருவாக்கம் (Edge Preparation) செய்யப்படுகிறது. இந்த இணைப்பு ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் நடைபெறுவதால் இது ஒற்றை U வடிவ முட்டிணைப்பு (Single U-Butt Joint) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

இரட்டை V வடிவ முட்டிணைப்பு[தொகு]

பற்றவைப்பு செய்யபட வேண்டிய தட்டின் தடிமன் 30 மிமீ க்கு மேல் இருக்கும்போது இரட்டை V வடிவ முட்டிணைப்பு செய்யப்படுகிறது. தட்டின் தடிமனுக்கு ஏற்றவாறு இரண்டு தட்டின் விளிம்புகளும் மழுக்கப்பட்டு இணைப்பதற்கு முன் விளிம்பு உருவாக்கம் (Edge Preparation) செய்யப்படுகிறது. இந்த இணைப்பு இரண்டு பக்கத்திலும் நடைபெறுவதால் இது இரட்டை V வடிவ முட்டிணைப்பு (Double V-Butt Joint) என அழைக்கப்படுகிறது.

பற்றவைப்பு உதவுபட்டையுடன் கூடிய V வடிவ முட்டிணைப்பு[தொகு]

கசிவு ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கு இந்த பற்ற வைப்பு உதவுகிறது. இங்கு உதவுபட்டையானது இரும்பு அல்லது தாமிரம் பொருளால் ஆனது.

இடைப்பட்டை இணைப்பு[தொகு]

செங்குத்து தளம் அல்லது இரண்டு பொருட்களும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்குமாறு இணைப்பது முட்டிணைப்பு ஆகும். இது இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன:

 • குறுக்குநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு (Transverse Fillet Joints)
 • இணைநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு (Parallel Fillet Joint)

குறுக்குநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு[தொகு]

இணைப்பு செய்யப்படும் திசைக்கு குறுக்குநிலை அல்லது செங்குத்தான திசையில் விசை செயல்பட்டால் அது குறுக்கு நிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு எனப்படும். இது இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன:

 • ஒற்றை குறுக்கு நிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு
 • இரட்டை குறுக்கு நிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு

இணைநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு[தொகு]

இணைப்பு செய்யப்படும் திசைக்கு நேரான அல்லது கிடைத்தள திசையில் விசை செயல்பட்டால் அது இணைநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு எனப்படும். இது இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன:

 • ஒற்றை இணைநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு
 • இரட்டை இணைநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பற்றவைத்த_இணைப்பு&oldid=1714131" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது