பரவுணித் தாவரம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
கஸ்கியூற்றா நிறைபரவுணித் தாவரம்

ஒரு தாவரம் வேறொரு தாவரத்தைப் பற்றிக்கொண்டு அத்தாவரத்திடமிருந்தே உணவு பறித்து வாழும் தாவரம் பரவுணித் தாவரம் (ஒட்டுண்ணித் தாவரம்) என்றழைக்கப்படும். பரவுணித்தாவரங்கள் அவற்றின் வாழ்க்கை முறையின்படி பலவகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை;

  • 1a. கட்டாய ஒட்டுண்ணித் தாவரம்(Obligate parasite) : வாழ்க்கை வட்டத்தை ஒரு விருந்து வழங்கியின் துணையின்றிப் பூர்த்தி செய்யவியலாத தாவரமாகும்.
  • 1b. சமயாசமய ஒட்டுண்ணித் தாவரம்(Facultative parasite) : வாழ்க்கை வட்டத்தை ஒரு விருந்து வழங்கியின் துணையின்றித் தனித்துப் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய தாவரமாகும்.
  • 2a. தண்டுக்குரிய ஒட்டுண்ணித் தாவரம் (Stem parasite): விருந்து வழங்கியின் தண்டுப்பகுதியில் வாழும் தாவரம்.
  • 2b. வேருக்குரிய ஒட்டுண்ணித் தாவரம் (Root parasite): விருந்து வழங்கியின் வேர்ப்பகுதியில் வாழும் தாவரம்.
  • 3a. நிறை ஒட்டுண்ணி (Holoparasite): விருந்து வழங்கியில் முற்றுமுழுதாக உணவுக்காகத் தங்கியிருக்கும் தாவரம்.
  • 3b. குறை ஒட்டுண்ணி (Hemiparasite): விருந்து வழங்கியிலிருந்து நீரையும் கனியுப்பையும் மட்டும் பெற்று தமக்கான உணவை தயாரிக்கக்கூடிய தாவரம்.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பரவுணித்_தாவரம்&oldid=2022815" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது