படிமம்:Triple-Spiral-labyrinth-variant.svg

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

மூலக்கோப்பு(SVG கோப்பு, பெயரளவில் 637 × 600 பிக்சல்கள், கோப்பு அளவு: 24 KB)

Commons-logo.svg இது விக்கிமீடியா பொதுக்கோப்பகத்தில் இருக்கும் ஒரு கோப்பாகும். இக்கோப்பைக் குறித்து அங்கே காணப்படும் படிம விளக்கப் பக்கத்தை இங்கே கீழே காணலாம்.
பொதுக்கோப்பகம் ஒரு கட்டற்ற கோப்புகளின் சேமிப்பகமாகும். நீங்களும் உதவலாம்.

சுருக்கம்

விளக்கம்

A triple-spiral labyrinth (variant form without any wide "wall" area near the center). For another version of this, see Image:Triple-Spiral-labyrinth.svg . Note that the short path inwards does not lead to the true goal in the center. For a basic triple-spiral symbol, and cross-references to further variants, see Image:Triple-Spiral-Symbol.svg .

நாள்
மூலம் SVG version of Image:Triple-Spiral-labyrinth-variant.png .

Converted from the following PostScript code:

%!
/archimdouble{
%%%%%%%%%%%%%%%%
% PostScript program to display an Archimedean spiral by approximating
% it with Bezier curves. Can display a double spiral (two spirals
% rotated by 180 degrees with respect to each other).
%%% Parameters:
         % centerx = horizontal coordinate of center of spiral
         % centery = vertical coordinate of center of spiral
         % rotf = degrees to rotate
/sepwid 110 def % width separating successive turnings of spiral
         % (half this if double spiral is selected)
         % incrm = insert a curve point every these degrees
/sweeps swp2 def % number of 360 degree turnings to show
         % double - 0 to display single spiral, else double
%%% Procedures:
/pi 3.1415926535898 def/radians 57.295779513082 def
/sepwid sepwid pi div 2 div def
gsave centerx centery translate rotf rotate colx setgray
/aspiral{/prevbezy 0 def/first 1 def
  lower incrm sweeps 360 mul{7{dup}repeat
    phase add cos/costh exch def
    phase add sin/sinth exch def
    costh mul radians div/thcosth exch def
    sinth mul radians div/thsinth exch def
    thcosth sepwid mul/x exch def
    thsinth sepwid mul/y exch def
    /slope sinth thcosth add costh thsinth sub div def
    sinth 0 gt sinth 0 eq costh -1 eq and or{/flag -1 def}{/flag 1
      def}ifelse
    /A exch def A 49.29348 lt A 180 gt A 196.273450852 lt and A 360
      gt A 368.8301 lt and A 540 gt A 545.9907 lt and A 720 gt A
      724.5217 lt and A 900 gt A 903.6281968 lt and or or or or
      or{/flag flag neg def}if
    incrm sub 3{dup}repeat phase add cos sepwid mul mul radians div
      /prevx exch def phase add sin sepwid mul mul radians div
      /prevy exch def
    incrm add 3{dup}repeat phase add cos sepwid mul mul radians div
      /nextx exch def phase add sin sepwid mul mul radians div
      /nexty exch def
    /prevdist x prevx sub dup mul y prevy sub dup mul add sqrt pi
      div def
    /nextdist x nextx sub dup mul y nexty sub dup mul add sqrt pi
      div def
    /normaliz slope slope mul 1 add sqrt def
    0 eq{0 0 moveto/prevbezx phase cos nextdist mul def/first 0 def
      }{first 1 eq{x y moveto/first 0 def}{prevbezx prevbezy x 1
      flag mul normaliz div prevdist mul sub y slope flag mul
      normaliz div prevdist mul sub x y curveto}ifelse
    /prevbezx x 1 flag mul normaliz div nextdist mul add def
    /prevbezy y slope flag mul normaliz div nextdist mul add def}
    ifelse}
  for stroke}def
/phase bascphase def single 0 ne{aspiral}if
double 0 ne{/sweeps swp1 def/phase 180 def aspiral}if grestore
%%%%%%%%%%%%%%%%
}def
gsave
18 0 translate .45 dup scale 110 3 div setlinewidth -2 rotate
304 550 280 0 360 arc fill 
927.334 550 280 0 360 arc fill
615.667 1089.823 280 0 360 arc fill
304 550 330 240 60 arc fill 
927.334 550 330 0 180 arc fill
615.667 1089.823 330 120 300 arc fill
1 setlinecap/colx{0}def/bascphase -60 def/single 1 def
/incrm 15 def/lower 840 def/double 0 def/swp2 1126 360 div def
/centerx 304 def/centery 550 def/rotf 0 def archimdouble
/swp2 1141 360 div def
/centerx 927.334 def/centery 550 def/rotf 120 def archimdouble
/centerx 615.667 def/centery 1089.823 def/rotf 240 def archimdouble
/colx{1}def/bascphase 0 def/double 1 def/lower 0 def
/swp1 2.67 def/swp2 3 def
/centerx 304 def/centery 550 def/rotf 0 def archimdouble
/lower 900 def/swp1 990 360 div def/single 0 def
/centerx 927.334 def/centery 550 def/rotf 120 def archimdouble
/colx{0}def/single 1 def/double 0 def/bascphase -60 def
/lower 1170 def/swp2 1200 360 div def
/centerx 615.667 def/centery 1089.823 def/rotf 240 def archimdouble
/colx{1}def/double 1 def/bascphase 0 def
/lower 0 def/swp1 2.51 def/swp2 3 def
/centerx 927.334 def/centery 550 def/rotf 120 def archimdouble
/single 1 def/swp1 2.67 def
/centerx 615.667 def/centery 1089.823 def/rotf 240 def archimdouble
/lower 1110 def/swp2 3.18 def/double 0 def archimdouble
%/lower 1034.015 def/bascphase 60 def/swp2 1068 360 div def
%/incrm 16.202 def
%/centerx 304 def/centery 550 def/rotf 0 def archimdouble
%/centerx 927.334 def/centery 550 def/rotf 120 def archimdouble
%/centerx 615.667 def/centery 1089.823 def/rotf 240 def archimdouble
grestore .1 dup scale 1 setgray 3024.28 2721.715 moveto 
3004.37 2848.93 2960.58 2991.93 2905.98 3108.51 curveto
2850.54 3226.91 2767.21 3353.88 2680.91 3452.13 curveto
2801.03 3405.76 2946.77 3372.19 3075.04 3361.18 curveto
3205.3 3350 3356.92 3358.67 3485.155 3384.29 curveto
3384.94 3303.44 3282.99 3194.02 3209.32 3088.44 curveto
3134.51 2981.23 3066.22 2845.58 3024.28 2721.715 curveto
closepath fill showpage
%EOF
ஆசிரியர் AnonMoos
ஒத்தக்கோப்பு
traversal animation

அனுமதி

Public domain I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide.
சில நாடுகளில் இது சாத்தியமில்லாது போகலாம். அவ்வாறாயின் :
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

கோப்பின் வரலாறு

குறித்த நேரத்தில் இருந்த படிமத்தைப் பார்க்க அந்நேரத்தின் மீது சொடுக்கவும்.

நாள்/நேரம்நகம் அளவு சிறுபடம்அளவுகள்பயனர்கருத்து
தற்போதைய05:13, 18 அக்டோபர் 201205:13, 18 அக்டோபர் 2012 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்637 × 600 (24 KB)AnonMoosadd header which was not required for new uploads until 2011, but is now apparently retroactively required for all SVG files
06:54, 7 சூலை 2006சிறுதோற்றம் இல்லை0 × 0 (24 KB)AnonMoos== Summary == A triple-spiral labyrinth (variant form without any wide "wall" area near the center). For another version of this, see Image:Triple-Spiral-labyrinth.svg . For a basic triple-spiral symbol, and cross-references to further variants, se

பின்வரும் பக்க இணைப்புகள் இப் படிமத்துக்கு இணைக்கபட்டுள்ளது(ளன):

கோப்பின் முழுமையான பயன்பாடு

கீழ்கண்ட மற்ற விக்கிகள் இந்த கோப்பை பயன்படுத்துகின்றன:

 • en.wikipedia.org-திட்டத்தில் இதன் பயன்பாடு
 • en.wikiquote.org-திட்டத்தில் இதன் பயன்பாடு

மேல் நிலைத் தரவு

"https://ta.wikipedia.org/wiki/படிமம்:Triple-Spiral-labyrinth-variant.svg" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது