தாமிரத் தாதுக்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

தாமிரத் தாதுக்களின் பட்டியல் (List of copper ores) என்ற இப்பட்டியலில் தாமிரச் சுரங்கங்களில் தாமிரத்தின் தாதுக்களாகச் செயல்படுகின்ற கனிமங்களின் பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது.

பெயர் வாய்ப்பாடு % தாமிரம்
தூய்மையான நிலையில்
Min chalcopyrite.jpg
சால்கோபரைட்டு
CuFeS2
34.5
Chalcocite.jpg
சால்கோசைட்டு
Cu2S
79.8
Covellite-USA.jpg
கோவெலைட்டு
CuS
66.5
Bornite.jpg
போர்னைட்டு
2Cu2S·CuS·FeS
63.3
Tetraedrite.jpg
டெட்ராகீட்ரைட்டு
Cu3SbS3 + x(Fe,Zn)6Sb2S9
32–45
Malachite Macro 43.jpg
மாலகைட்டு
CuCO3•Cu(OH)2
57.7
Azuritechessy.jpg
அசூரைட்டு
2CuCO3·Cu(OH)2
55.1
Cuprite.jpg
குப்ரைட்டு
Cu2O
88.8
Chrysocolla USA.jpg
கிரிசோகோலா
CuO·SiO2·2H2O
37.9
Tennantite2.jpg
டெனன்டைட்டு
Cu12As4S13
51.6

தாமிரம் சேர்ந்துள்ள கனிமங்கள்[1]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Samans, Carl H. Engineering Metals and their Alloys MacMillan 1949