தமிழ்ப் பருவப்பெயர்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

தமிழ்மொழிக்குள்ள பல சிறப்புகளில் சொற்சிறப்பும் ஒன்று. தமிழ்மொழியிலுள்ள பருவப்பெயர்கள் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகும். இச்சொற்களின் சிறப்பு, உருவத்தையும் பருவத்தையும் காட்டி நிற்பதாகும்.

ஆண்களின் பருவப்பெயர்கள்[தொகு]

12 -24 வயது ஆண் விடலை. 24 - 36 வயது ஆண் காளை. 36 - 48 வயது ஆண் மீளி. 48 - 60 வயது ஆண் மறவோன். 60 - 72 ஆண் திறவோன். 72 வயதுக்கு மேல் ஆண் முதுமகன்.

மற்றொரு பட்டியல்[தொகு]

 1. பிள்ளை -குழந்தைப்பருவம்
 2. சிறுவன் -பாலப்பருவம்
 3. பையன் -பள்ளிப்பருவம்
 4. காளை -காதற்பருவம்
 5. தலைவன் -குடும்பப்பருவம்
 6. முதியோன் -தளர்ச்சிப்பருவம்
 7. கிழவன் -மூப்புப்பருவம்

பெண்களின் பருவப்பெயர்கள்[தொகு]

1 வயது முதல் 8 வயது வரை – பேதை 9 வயது முதல் 10 வயது வரை – பெதும்பை 11 வயது முதல் 14 வயது வரை – மங்கை 15 வயது முதல் 18 வயது வரை – மடந்தை 19 வயது முதல் 24 வயது வரை – அரிவை 25 வயது முதல் 29 வயது வரை – தெரிவை 30 வயதுக்கு மேல் – பேரிளம் பெண்

பூவின் பருவங்கள்[தொகு]

 1. அரும்பு - அரும்பும்நிலை
 2. மொட்டு -மொக்குவிடும்நிலை
 3. முகை -முகிழ்க்கும் நிலை
 4. மலர் -பூநிலை
 5. அலர் -மலர்ந்தமநிலை
 6. வீ -வாடும்நிலை
 7. செம்மல் -இறுதிநிலை

இலைகளின் பருவப்பெயர்கள்[தொகு]

 1. கொழுந்து -குழந்தைப்பருவம்
 2. தளிர் -இளமைப்பருவம்
 3. இலை -காதற்பருவம்
 4. பழுப்பு -முதுமைப்பருவம்
 5. சருகு -இறுதிப்பருவம்

உசாத்துணை நூல்கள்[தொகு]

 • பன்னிருபாட்டியல், கழக வெளியீடு

இவற்றையும் பார்க்க[தொகு]

பூப்பு