உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

சாதாரண கோப்புப் பரிமாற்ற வரைமுறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

சாதாரண கோப்புப் பரிமாற்ற வரைமுறை (Trivial File Transfer Protocol, TFTP) என்பது கோப்புப் பரிமாற்ற வரைமுறையின் (FTP) மிகவும் அடிப்படை வடிவ செயல்பாடுகளுடன் கூடிய கோப்புப் பரிமாற்ற வரைமுறை ஆகும்; அது முதலில் 1980 இல் வரையறுக்கப்பட்டது.[1]

அதன் எளிமையான வடிவம் காரணமாக, TFTP மிகவும் குறைவான அளவு நினைவகத்தைப் பயன்படுத்திச் செயல்படுவதாக இருக்கிறது. அந்த நேரத்தில் இது முக்கியமாகக் கருதப்பட்டது. ஆகையால் அது தரவு சேமிப்புச் சாதனங்கள் ஏதும் இல்லாத ரவுட்டர்கள் போன்ற தொடக்கக் கணினிகளுக்குப் பயன் நிறைந்ததாக இருந்தது. இது தொலைதூர X விண்டோ முறைமை அல்லது பிற மெல்லிய கிளையண்ட் ஆனது ஒரு வலையமைப்பு வழங்கி அல்லது சேவையகத்தில் இருந்து இயக்கப்படும்போது, IP தொலைபேசி தளநிரல் அல்லது இயக்க முறைமைப் படங்கள் போன்ற சிறிய அளவான தரவை ஒரு வலையமைப்பிலுள்ள வழங்கிகளுக்கிடையே பரிமாறுவதற்கு இப்போதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில வலையமைப்பு சார்ந்த நிறுவுதல் அமைப்புகளின் ஆரம்ப நிலைகள் (சொலாரிஸ் ஜம்ப்ஸ்டார்ட், ரெட் ஹேட் கிக்ஸ்டார்ட், சிமாண்டெக் கோஸ்ட் மற்றும் விண்டோஸ் NTயின் தொலை நிறுவுதல் சேவைகள் போன்றவை), TFTP ஐ உண்மையான நிறுவுதலாகச் செயல்படும் அடிப்படை கெர்னலை ஏற்றுவதற்கு பயன்படுத்துகின்றன.

சாதாரண கோப்புப் பரிமாற்ற வரைமுறை (TFTP) கோப்புகளைப் பரிமாற்றுவதற்கான எளிமையான வரைமுறை ஆகும். அது போர்ட் எண் 69 ஐப் பயன்படுத்தி பயனர் டேட்டாகிராம் வரைமுறையின் (UDP) மேல் செயல்படுத்தப்படுகிறது. TFTP செயல்படுத்துவதற்கு சிறியதாகவும் சுலபமானதாகவும் இருக்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால், வழக்கமான FTP இல் இடம்பெறும் பெரும்பாலான சிறப்புக்கூறுகள் இதில் இருக்காது. TFTP தொலைதூர சேவையகத்தில் இருந்து/சேவையகத்துக்கு கோப்புகளை (அல்லது மின்னஞ்சல்) படிக்க மற்றும் எழுத மட்டுமே பயன்படும். இது பட்டியல் கோப்பகங்களைக் கொண்டிருக்க முடியாது. மேலும் தற்போது பயனர் உறுதிப்பாட்டுக்கான ஏற்பாடுகள் இதில் இல்லை.

TFTP இல், ஒரு கோப்பைப் படிப்பதற்கு அல்லது எழுதுவதற்கு கோரிக்கையுடன் பரிமாற்றம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அது இணைப்புக்கான கோரிக்கையாகவும் செயலாற்றுகிறது. சேவையகமானது கோரிக்கையை எற்றுக் கொண்டால், இணைப்புத் திறந்துவிடுகிறது. மேலும் கோப்பு 512 பைட்டுகளைக் கொண்ட நிலையான நீளமுள்ள தொகுதிகளை அனுப்புகிறது. ஒவ்வொரு தரவுக் கட்டும் ஒரு தரவுத் தொகுதியைக் கொண்டிருக்கும். மேலும் அடுத்த கட்டை அனுப்ப முன்னர் ஒப்புகை கட்டு மூலமாக ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும். 512 பைட்டுகளுக்கும் குறைவான தரவுக் கட்டுகள் கொண்ட சமிக்ஞைகள் இருந்தால் பரிமாற்றம் முடிந்துவிடும். கட்டானது வலையமைப்பில் இழந்துவிட்டால், உறுதிசெய்யப்பட்ட பெறுநர் காலாவதி ஆகிவிடலாம். மேலும் இழப்படைந்த கட்டு மீண்டும் அனுப்பப்படலாம் (அது தரவு அல்லது ஒப்புகையாக இருக்கலாம்). அதன் காரணமாக இழந்த கட்டை அனுப்பியவர் இழந்த கட்டை மீண்டும் அனுப்புவார். அனுப்புநர் மிண்டும் அனுப்புவதற்காக குறைந்தபட்சம் ஒரு கட்டையாவது வைத்திருக்க வேண்டும். அதே சமயம் பூட்டு படிநிலை ஒப்புகை அனைத்து பழைய கட்டுகளும் பெறப்பட்டதை உறுதிப்படுத்துகிறது. அனுப்புநர்கள் மற்றும் பெறுநர்களாகக் கருதப்படும் பரிமாற்றங்களில் இரண்டு இயந்திரங்கள் தொடர்புடையனவாக இருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதில் ஒன்று தரவை அனுப்பி ஒப்புகைகளைப் பெறும், மற்றொன்று ஒப்புகைகளை அனுப்பி தரவைப் பெறும்.

பின்வரும் பரிமாற்றத்தின் மூன்று முறைகள் தற்போது TFTP மூலமாக ஆதரிக்கப்படுகின்றன: 8 பிட் ஆஸ்கி கொண்ட 'நெட்ஆஸ்கி'; ரா 8 பிட் பைட்டுகள் கொண்ட 'ஆக்டேட்' (இது இந்த ஆவணத்தின் முந்தைய பதிப்புகளின் "பைனரி" முறைக்கு பதிலாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது.); அஞ்சல், இது பயனருக்குக் கோப்பை அனுப்புவதற்கு பதிலாக நெட்ஆஸ்கி வரியுருக்களை அனுப்பும். கூடுதல் முறைகளை கூட்டு வழங்கிகளின் ஜோடிகளின் மூலமாக வரையறுக்கலாம்.

தொழில்நுட்பத் தகவல்

[தொகு]
(W1) ஹோஸ்ட் A எழுதுவதற்கு கோரிக்கை அனுப்புகிறது
(W2) சர்வர் S கோரிக்கைக்கு ஒப்புகைகள் அனுப்புகிறது
(W3) ஹோஸ்ட் A எண்ணிடப்பட்ட தரவுப் பாக்கெட்டுகளை அனுப்புகிறது
(R1) ஹோஸ்ட் A எழுதுவதற்கு கோரிக்கை அனுப்புகிறது
(R2) சர்வர் S தரவுப் பாக்கெட் 1 ஐ அனுப்புகிறது
(R3) ஹோஸ்ட் A தரவுப் பாக்கெட் 1 க்கு ஒப்புகைகள் அளிக்கிறது
 • TFTP பொதுவாக UDP ஐ அதன் போக்குவரத்து வரைமுறையாகப் பயன்படுத்துகிறது. ஆனால் அது தேவையானது அல்ல. தரவுப் பரிமாற்றமானது போர்ட் 69 மூலமாகத் தொடங்குகிறது. ஆனால் தரவுப் பரிமாற்ற போர்ட்டுகள் இணைப்பின் தொடக்கத்தின் போது சார்பற்றதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. அந்த போர்ட்டுகள் வரம்பற்று தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை 0 இலிருந்து 65535 வரையிலான வரம்புக்குள் இருக்க வேண்டும்.[2] இது பொதுவாக TCP மீது போர்ட்டுகள் 21 (கட்டுப்பாட்டுக்காக) மற்றும் 20 (தரவுக்காக) ஐப் பயன்படுத்தும் FTP போன்றது அல்ல[3].
 • TFTP "நெட்ஆஸ்கி", "ஆக்டேட்" மற்றும் "அஞ்சல்" ஆகிய மூன்று வேறுபட்ட பரிமாற்ற முறைகளை ஆதரிக்கிறது. இதில் முதல் இரண்டும் FTP வரைமுறையின் "ASCII" மற்றும் "உருவ" (பைனரி) முறைகளுக்கு ஒத்திசைவானதாக இருக்கின்றன, மேலும் மூன்றாவது முறை RFC 1350 மூலமாக வழக்கற்றுப் போனது.
 • TFTP, PUP வரைமுறைத் தொகுப்பின் பகுதியாக இருந்த முந்தைய வரைமுறை EFTP இன் பகுதியைச் சார்ந்ததாக இருக்கிறது.
 • முதல் வரைமுறை 32 மெ.பை வரையில் கோப்பு அளவுகளைக் கொண்டிருக்கிறது. எனினும் இது RFC 2347 இல் மாற்றக்கூடிய விருப்பத் தேர்வு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது விரிவுபடுத்தப்பட்டது. அது RFC 2348 இல் 1998 ஆம் ஆண்டில் தொகுதி-அளவு மாற்றம்செய்தல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் பயன்படுத்தப்பட்டது (அது அதிகபட்சமாக 4 ஜி.பை ஐ அனுமதித்தது, மேலும் நிலைப்புத்தன்மையில் மேம்பட்டதாக இருந்தது). சேவையகம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் தொகுதி எண் மடிச்சுற்றை ஆதரித்தால், கோப்பு அளவு தவிர்க்கமுடியாமல் வரம்பற்றதாக இருக்கும்.
 • TFTP, UDP ஐப் பயன்படுத்திய போதும், அது அதன் சொந்த பரிமாற்ற மற்றும் அமர்வு ஆதரவை வழங்க வேண்டியிருக்கிறது. TFTP வழியாக பரிமாற்றப்படும் ஒவ்வொரு கோப்பும் சார்பற்ற பரிமாற்றத்தை உருவாக்குகிறது. மரபு ரீதியாக, இந்தப் பரிமாற்றம் ஏதேனும் ஒரு நேரத்தில் வலையமைப்பில் பயணிக்கும் போது ஒரே ஒரு கட்டுடன் (தரவின் தொகுதியாகவோ அல்லது ஒரு 'ஒப்புகையாகவோ') பூட்டு-படிநிலையில் செய்யப்படுகிறது. இந்த விண்டோயிங் குறைபாட்டின் காரணமாக, TFTP உயர் மறைநிலை இணைப்புகளின் மேல் குறைவான செயல்வீதத்தை வழங்குகிறது. விண்டோஸ் 2008 ஆனது விண்டோஸ் டெப்லாய்மெண்ட் சேவைகளின் (WDS) பகுதியாக குழாய்கள் கொண்ட TFTP ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. மேலும் அது இயல்பிருப்பாக 8 கட்டு விண்டோவைப் பயன்படுத்துகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது PXE இயக்குதல் போன்றவற்றிற்கான செயல்பாட்டை குறிப்பிடத்தக்களவில் மேம்படுத்துகிறது.

பயன்கள்

[தொகு]
 • TFTP தொலைதூர சேவையகத்தில் இருந்து கோப்புகளைப் படிக்க அல்லது அதற்கு கோப்புகளை எழுதப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • பாதுகாப்புக் குறைபாட்டின் காரணமாக, இது திறந்த இணையத்தில் மிகவும் அபாயகரமானதாகும். ஆகையால், TFTP பொதுவாக தனியார், உள் வலையமைப்புகளில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கூடுதல் தகவல்கள்

[தொகு]
 • RFC 1350 க்கு முன்பு TFTP இன் முதல் பதிப்புகள், குறிப்பாக மோசமான வரைமுறைப் பழுதினை வெளிப்படுத்தின. அவை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது சோர்சரர்'ஸ் அப்ரெண்டைஸ் சிண்ட்ரோம் (ஃபாண்டாசியாவின் "சோர்சரர்'ஸ் அப்ரெண்டைஸ்" பிரிவுக்குப் பிறகு) என்று பெயரிடப்பட்டன.
 • TCP/IP வரைமுறைத் தொகுப்பின் பணிகளின் ஆரம்ப நாட்களில், புதிய வழங்கி வகை செயல்படுத்தப்பட்ட முதல் வரைமுறையாக TFTP பொதுவாக இருந்தது, ஏனெனில் அது மிகவும் எளிமையாக இருந்தது.
 • TFTP ஆதரவு 4.3 BSD இன் பகுதியாக முதன் முதலில் தோன்றியது.

TFTP இன் குறைபாடுகள்

[தொகு]
 • TFTP இனால் கோப்பக உள்ளடக்கங்களைப் பட்டியலிட முடியாது.
 • TFTP உறுதிப்பாடு அல்லது மறையீடாக்க இயங்கமைப்பைக் கொண்டிருக்கவில்லை.
 • TFTP பெரியத் தரவு கட்டுகளை அனுமதிக்கிறது, ஆனால் அவை உடைந்துவிடலாம். மேலும் பரிமாற்றத்தின் தாமதத்திற்குக் காரணமாகலாம்.
 • TFTP இனால் 1 டெராபைட்டுகளுக்கும் அதிகமாக கோப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய முடியாது.

TFTP அமர்வின் எடுத்துக்காட்டு

[தொகு]
 1. தொடக்க வழங்கி A ஆனது நன்கு அறியப்பட்ட போர்ட் எண் 69 இல் கோப்புப் பெயர் மற்றும் பரிமாற்ற முறை உள்ள ஒரு RRQ (படித்தல் கோரிக்கை) அல்லது WRQ (எழுதுதல் கோரிக்கை) கட்டை வழங்கி S க்கு அனுப்புகிறது.
 2. S ஆனது WRQ க்கு ACK (ஒப்புகை) கட்டுடன் பதில் அனுப்புகிறது மற்றும் RRQ க்கு நேரடியாகத் தரவுக் கட்டை அனுப்புகிறது. கட்டானது புதிதாக ஒதுக்கப்பட்ட குறுங்கால போர்ட்டில் இருந்து அனுப்பப்படுகிறது. மேலும் வழங்கி S க்கான அனைத்து எதிர்கால கட்டுகளும் இந்த போர்ட் மூலமாகவே அனுப்பப்படவேண்டும்.
 3. மூலப் போர்ட்டானது தரவின் முழு-அளவுள்ள (512 பைட்டுகள்) இறுதித் தொகுதி தவிர அனைத்து எண்ணிடப்பட்ட தரவுப் கட்டுகளையும் இலக்கு வழங்கிக்கு அனுப்புகிறது. இலக்கு வழங்கியானது அனைத்து தரவுக் கட்டுகளுக்காக எண்ணிடப்பட்ட ACK கட்டுகளுடன் பதில் அனுப்புகிறது.
 4. இறுதித் தரவுக் கட்டு அதுதான் இறுதியானது என்பதைச் சமிக்ஞையாகத் தெரிவிப்பதற்காக தரவின் முழு-அளவுள்ள தொகுதியைக் காட்டிலும் குறைவாக இருக்க வேண்டும். பரிமாற்றப்படும் கோப்பின் அளவு தொகுதி-அளவின் துல்லியமான பெருக்கமாக இருந்தால், மூலமானது இறுதித் தரவுக் கட்டை 0 பைட்டுகளில் தரவுடையதாக அனுப்பும்.
 5. ஏற்பியானது தொடர்புடைய எண்ணிடப்பட்ட ACK உடன் கூடிய ஒவ்வொரு தரவுக்கும் பதிலளிக்கும். அனுப்புநர் அடுத்த தொகுதியில் தரவுடன் கூடிய தொகுதியில் முதலில் பெறப்பட்ட ACKவுக்கு பதில் அனுப்பும்.
 6. ACK இறுதியாக பெறப்படவில்லை என்றால், மறு பரிமாற்ற டைமர் தரவுக் கட்டை மீண்டும் அனுப்பும்.

TFTP பயன்பாடு

[தொகு]

சொலாரிஸ் ஆணைப் பட்டியல்

[தொகு]
இணைய TFTPக்கான (சாதாரண கோப்புப் பரிமாற்ற வரைமுறை) பயனர் இடைமுகம்.
பயனர்களுக்கு தொலைதூர வழங்கி பெயர் அல்லது IP க்கு மற்றும் அதிலிருந்து கோப்புகள் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கிறது.

tftp [host [port]] 

? [command], கோரிக்கை உதவிக்கான ஒரு விருப்பத் தேர்வு ஆணை.
connect host [port], பரிமாற்றங்களுக்கான வழங்கி அல்லது ip மற்றும் விருப்பத்தேர்வு போர்ட்டை அமைத்தல்.
mode transfer-mode, பரிமாற்ற-முறையை ஆஸ்கி அல்லது பைனரிக்கு அமைத்தல், ஆஸ்கி இயல்பிருப்பாக இருக்கும்.
put filename, தொலைதூர வழங்கிக்கு கோப்புப்பெயர் வழங்குதல்.
put localfile remotefile, தொலைதூரக் கோப்பாக தொலைதூர வழங்கியில் குறிப்பிட்ட இடத்துக்குரிய கோப்பை வழங்குதல்.
put filename1 filename2 ... filenameN remote-directory
வழங்கியின் தொலைதூர-கோப்பகத்தின் மீது குறிப்பிட்ட இடத்துக்குரிய கோப்புப்பெயரை[1-N] வழங்குதல்.
get filename, தொலைதூர வழங்கியில் இருந்து கோப்புப் பெயரை எடுத்தல்.
get remotename localname, குறிப்பிட்ட இடத்துக்குரிய பெயராக வழங்கியில் இருந்து தொலைதூர கோப்புப் பெயரை எடுத்தல்.
get filename1 filename2 filename3 ... filenameN
தொலைதூர வழங்கியில் இருந்து தொலைதூர கோப்புப் பெயரை[1-N] எடுத்தல்.
quit, ஆணை வரிசை பயன்முறையில் இருந்து வெளியேறுதல்.
verbose, வெர்போஸ் பயன்முறைக்கு மாற்றுதல்.
trace, தொகுதி பின்தடமறியும் பயன்முறைக்கு மாற்றுதல்.
status, தற்போதையை நிலவரத்தைக் காண்பித்தல்.
rexmt timeout, ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் மறு பரிமாற்ற காலாவதி நேரத்தை (நொடிகளில்) அமைத்தல்.
timeout total-timeout, மொத்தப் பரிமாற்ற காலாவதி நேரத்தை (நொடிகளில்) அமைத்தல்.
ascii, "mode ascii" ஆணைக்கான சுருக்கம்.
binary, "mode binary" ஆணைக்கான சுருக்கம்.
blksize blocksize, சேவையகத்தில் பரிமாற்ற தொகுதியளவை மாற்றுதல்.
0 மாற்றத்தைச் செயலிழக்கச்செய்தல்.
srexmt server-timeout, சேவையகத்தின் மறுபரிமாற்றக் காலாவதியை மாற்றுதல். 
0 மாற்றத்தைச் செயலிழக்கச் செய்தல்.
tsize, சேவையகத்துக்கு பரிமாற்ற அளவு விருப்பத்தேர்வை அனுப்புதல். 
இயல்பிருப்பாக, விருப்பத்தேர்வு அனுப்பப்படாது.
பரிமாற்ற அளவு விருப்பத் தேர்வு அனுப்பப்படாது
பரிமாற்ற-பயன்முறை ஆஸ்கியாக இருக்கும் போது கோரிக்கை எழுதுதல்

விண்டோஸ் ஆணைப் பட்டியல்

[தொகு]
TFTP சேவை இயங்கும் தொலைதூரக் கணினிக்கு மற்றும் அதில் இருந்து கோப்புகள் பரிமாற்றமடைதல்.

TFTP [-i] host [GET | PUT] source [destination]
-i என்பது பைனரி உருவப் பரிமாற்ற பயன்முறையைக் குறிப்பிடுகிறது
(ஆக்டேட் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது). பைனரி உருவ பயன்முறையில், கோப்பானது
கருத்து ரீதியாக பைட்டுக்கு பைட் நகர்கிறது. இந்த பயன்முறையானது
பைனரி கோப்புகள் பரிமாற்றப்படும் போது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
host என்பது குறிப்பிட்ட இடத்துக்குரிய அல்லது தொலைதூர வழங்கியைக் குறிப்பிடுகிறது.
GET என்பது கோப்பு இலைக்கை தொலைதூர வழங்கியில் இருந்து
குறிப்பிட இடத்துக்குறி கோப்பு இலக்குக்கு மாற்றுகிறது.
PUT என்பது கோப்பு இலக்கை குறிப்பிட்ட இடத்துக்குரிய வழங்கியில் இருந்து
தொலைதூர வழங்கியின் கோப்பு இலக்குக்கு மாற்றுகிறது.
source என்பது பரிமாற்றப்படும் கோப்பைக் குறிக்கிறது.
destination என்பது கோப்பை எங்கு பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

லினக்ஸ் ஆணைப் பட்டியல்

[தொகு]
பின்வரும் ஆணையைப் பயன்படுத்தி தொலைதூர வழங்கியுடன் இணைக்கலாம்:
tftp [host[port]]

இதில் பின்வரும் ஆணைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன:

connect, தொலைதூர tftp உடன் இணைக்கிறது
mode, கோப்புப் பரிமாற்ற பயன்பாட்டை அமைக்கிறது
put, கோப்பை அனுப்புவதற்கு
get, கோப்பைப் பெறுவதற்கு
quit, tftp இலிருந்து வெளியேறுவதற்கு
verbose, வெர்போச் பயன்முறைக்கு மாறுவதற்கு
trace, தொகுதி பின்தடமறிதலுக்கு டிரேசிங்குக்கு மாறுவதற்கு
status, தற்போதைய நிலவரத்தைக் காட்டுவதற்கு
binary, பயன்முறையை ஆக்டேட்டுக்கு அமைப்பதற்கு
ascii, பயன்முறையை நெட்ஆஸ்கிக்கு அமைப்பதற்கு
rexmt, ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் மறுபரிமாற்ற காலாவதியை அமைப்பதற்கு
timeout, மொத்த மறுபரிமாற்ற காலாவதியை அமைப்பதற்கு
? உதவித் தகவலை அச்சிடுவதற்கு

TFTP ஆணை எடுத்துக்காட்டு

[தொகு]
user@host:~$ tftp 192.168.1.1 

tftp> get file.txt

இந்த ஆணையானது TFTP LAN இணைப்பின் மீதான TFTP சேவையகம் 192.168.1.1 இல் இருந்து "file.txt" கோப்பைக் கேட்டுக் கோரிக்கை அனுப்புகிறது, பின்னர் கிளையண்டுக்கு அனுப்புகிறது.

TFTPD பயன்பாடு

[தொகு]

சொலாரிஸ் சேவையக ஆணைப் பட்டியல்

[தொகு]
in.tftpd, tftpd - இணையச் சாதாரண கோப்புப் பரிமாற்ற வரைமுறை சேவை டேமான்.

ஏற்கனவே உள்ள சேவையகத்தில் பொதுவில் படிக்கக் கூடியதாக இருந்தால் மட்டுமே கோப்புகள் படிக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.
ஏற்கனவே உள்ள சேவையகத்தில் பொதுவில் எழுதக் கூடியதாக இருந்தால் மட்டுமே கோப்புகள் எழுதக் கூடியதாக இருக்கும்.

in.tftpd [-d] [-s] [homedir]
-d Debug. இதைக் குறிப்பிடும் போது, இது SO_DEBUG சாக்கெட் விருப்பத் தேர்வை அமைக்கிறது.
-s Secure. "homedir" க்கு கோப்பகம் மாற்றப்படுவது வெற்றிகரமாக இருக்க வேண்டும்.
Daemon, மூலக் கோப்பகத்தை "homedir" க்கு மாற்றுதல்.

குறிப்புதவிகள்

[தொகு]
 1. TFTP வரைமுறை
 2. http://tools.ietf.org/html/rfc1350
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_well-known_ports_(computing)

கூடுதல் வாசிப்பு

[தொகு]
 • RFC 906 – TFTP பயன்படுத்தி பூட்ஸ்ட்ராப் ஏற்றுதல், ஆர். ஃபின்லேசன், ஜூன் 1984.
 • RFC 1350 – TFTP வரைமுறை (திருத்தம் 2), கே. ஆர். சொல்லின்ஸ், ஜூலை 1992. (இது முந்தைய RFC 783 க்கு மாற்றாக இருக்கிறது, மேலும் முந்தைய FTP RFCக்கள் முதன்மையான IEN 133 க்கு திரும்புகின்றன)
 • RFC 1785 – TFTP விருப்பத்தேர்வு மாற்றப் பகுப்பாய்வு, ஜி. மால்கின், ஏ. ஹார்கின், மார்ச் 1995.
 • RFC 2090 – TFTP மல்ட்டிகாஸ்ட் விருப்பத் தேர்வு, ஏ. எம்பர்சன், பிப்ரவரி 1997. (நிலை: ஆய்வுக்குட்பட்டது )
 • RFC 2347 – TFTP விருப்பத்தேர்வு விரிவாக்கம், ஜி. மால்கின், ஏ. ஹார்கின், மே 1998. (இது முந்தைய RFC 1782 க்கு மாற்றாக இருக்கிறது)
 • RFC 2348 – TFTP தொகுதியளவு விருப்பத்தேர்வு, ஜி. மால்கின், ஏ. ஹார்கின், மே 1998. (இது முந்தைய RFC 1783 க்கு மாற்றாக இருக்கிறது)
 • RFC 2349 – TFTP காலாவதி இடைவெளி மற்றும் பரிமாற்ற அளவு விருப்பத் தேர்வுகள், ஜி. மால்கின், ஏ. ஹார்கின், மே 1998 (இது முந்தைய RFC 1784 க்கு மாற்றாக இருக்கிறது).
 • RFC 3617 – சாதாரண கோப்புப் பரிமாற்ற வரைமுறைக்கான (TFTP) யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் ஐடெண்டிஃபையர் (URI) திட்டம் மற்றும் பொருந்துதல் அறிக்கை, ஈ. லியர், அக்டோபர் 2003.

மேலும் காண்க

[தொகு]
 • நன்கு-அறியப்படும் போர்ட்டுகளின் பட்டியல் (கணக்கிடுதல்)
 • எளிமையான கோப்புப் பரிமாற்ற வரைமுறை
 • SSH கோப்புப் பரிமாற்ற வரைமுறை

புற இணைப்புகள்

[தொகு]