குறுக்கச்சு சுழற்சி, குத்தச்சு சுழற்சி மற்றும் நெட்டச்சு சுழற்சி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
சுதந்திரத்தின் ஆறு டிகிரி: முன்னோக்கி/பின், மேல்/கீழ், இடது/வலது, பிட்ச், யாவ், ரோல்
மூன்று அச்சுகளின் நிலை, அதன் சுழற்சிகளின் கோணத்தை விவரிக்கும் வலது கை விதி

குறுக்கச்சு சுழற்சி(ஆங்: Pitch) , குத்தச்சு சுழற்சி(ஆங்: Yaw) மற்றும் நெட்டச்சு சுழற்சி(ஆங்: Roll) ஆகியவை ஒரு பொருள் ஒரு ஊடகத்தின் வழியாக நகரும்போது அதனுடைய இயக்கத்தின் மூன்று பரிமாணங்கள் ஆகும்

காற்றினில் (ஆகாயத்தினில்) விமானத்தினை இயக்கம்பொழுது விவரிக்க இந்த சொற்கள் பயன்படுத்தப்படலாம். அவை நீர் வழியாக நகரும் நீரூர்தி மற்றும் விண்வெளியில் நகரும் விண்கலங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

உண்மையில் முப்பரிமாண இடத்தில் நகரும் ஒரு திடமான பொருளில் ஆறு கட்டின்மையளவுகள் (டிகிரி சுதந்திரம்) உள்ளது. [1]

மூன்று அச்சுகளில் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள இயக்கம் ஒன்றுக்கொன்று சார்பற்றதாகவும், இந்த அச்சுகளில் ஏதேனும் சுழற்சியில் இருந்து சுயாதீனமாகவும் இருப்பதால், இயக்கம் ஆறு டிகிரி சுதந்திரத்தைக் கொண்டுள்ளது (வரைபடத்தைப் பார்க்கவும்).

குறுக்கச்சு சுழற்சி
மூக்கு மேலே அல்லது வால் மேலே.
குத்தச்சு சுழற்சி
மூக்கின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மற்றொரு பக்கமாக நகரும்
நெட்டச்சு சுழற்சி
முன்னோக்கி நகரும் ஒரு பொருளின் ஒரு வட்ட (வலஞ்சுழி அல்லது இடஞ்சுழி) இயக்கம்


ஒரு விமானத்தின் மேற்பரப்புகளும் மீனின் துடுப்புகளும் ஒரே மாதிரியான செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன. அவை ஒரு திரவத்தின் வழியாக நகரும்போது பொருளின் அணுகுமுறையை சரிசெய்ய உதவுகின்றன.[2] நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் மீன்களைப் போலவே மாறும் கட்டுப்பாட்டு சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றன.

இந்த பாடம் பெரும்பாலும் கட்டின்மையளவுகள் (டிகிரி சுதந்திரம்) (விசையியல்) கீழே கற்பிக்கப்படுகிறது. இது பொருளுக்கு அனுமதிக்கப்படும் சுயாதீன இயக்கங்களின் எண்ணிக்கை ஆகும்.

குறிப்புகள்[தொகு]

  1. Each dimension can move either way.
  2. McNeil Alexander R. Functional design in fishes. London: Hutchinson, p37.