கர்நாடக மத்திய பல்கலைக்கழகம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கர்நாடக மத்திய பல்கலைக்கழகம், கர்நாடகத்தின் குல்பர்காவில் உள்ளது. இந்திய அரசு நிறுவிய பதினாறு மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் இதுவும் ஒன்று. இது 650 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது.

துறைகள்[தொகு]

 • வணிகப் பள்ளி
  • வணிகக் கல்வித் துறை
  • பொருளியல் துறை
  • பொருளாதாரமும் திட்டமிடுதலுக்குமான துறை
 • புவி அறிவியல் பள்ளி
  • புவியியல் துறை
  • புவிக் கல்வித் துறை
 • மானுடவியல், மொழிகள் பள்ளி
  • கன்னட இலக்கியப் பண்பாட்டுத் துறை
  • ஆங்கிலத் துறை
  • இந்தி துறை
  • செம்மொழி நடுவம் - கன்னடம்


 • சமூக பழக்கவியல் பள்ளி
  • வரலாறு
  • உளவியல்
  • சமூகப் பணி
 • இளநிலைக் கல்விப் பள்ளி
  • புவியியல், உலவியல், ஆங்கிலம், வரலாறு, பொருளாதாரம்
 • கணினியியல் பள்ளி
 • வேதியியல் பள்ளி
 • இயற்பியல் பள்ளி
 • பொறியியல் பள்ளி
  • கட்டிடப் பொறியியல்
  • வேதிப் பொறியியல்
  • இயந்திரப் பொறியியல்
  • மின்னனுப் பொறியியல்
  • தொலைத்தொடர்பு பொறியியல்
  • கணினிப் பொறியியல்
  • உயிரிப் பொறியியல்
  • உயிரிமருத்துவப் பொறியியல்


சான்றுகள்[தொகு]