உயர்நிலைச் சிந்தனைத்திறன்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
புளூமின் வகைப்பாட்டியல் அறிகளத்தின் கருத்தினங்கள், (Anderson & Krathwohl, 2001)

உயர்நிலைச் சிந்தனை (Higher-order thinking) அல்லது உயர்நிலைச் சிந்தனைத் திறன் (higher order thinking skills) (HOTS),[1] என்பது கல்விச் சீர்திருத்தம் சார்ந்த கற்றல் கருத்துப்படிமம் ஆகும். இது அமெரிக்க உளவியலாளரான பெஞ்சமின் புளூமின் வகைபாட்டியலைப் போன்ற கல்வி வகைபாட்டியல்களின் அடிப்படையில் உருவாகிய கற்றல் கருத்தினமாகும். இது சில கற்றல் வகைமைகள் கூடுதல் அறிதிறன்களை வேண்டி நிற்கின்றன; அதனால், கூடுதலாகப் பொதுமைப்படுத்திய நலங்கள் கிடைக்கின்றன. புளூம் வகைபாட்டியலில், எடுத்துகாட்டாக, பகுப்பாய்வு, மதிப்பிடுதல், தொகுப்பாய்வு(புதிய அறிவு உருவாக்கம்) ஆகியன உயர்நிலை வாய்ந்தனவாகக் கருதப்படுகின்றன. உண்மைகல், கருத்துப்படிமங்கள் ஆகியன தாழ்நிலையானவையாகக் கருதப்படுகின்றன.[1] இவை வெவ்வேறு கற்றல், கற்பித்தல் வழிமுறைகளை வேண்டி நிற்கின்றன. உயர்நிலைச் சிந்தனை உய்யநிலைச் சிந்தனை போன்ற சிக்கலான தீர்வுகாண் திறன்களையும் சிக்கல் தீர்வு முறைகலையும் வேண்டி நிற்கின்றன.[1][2][3]

உயர்நிலைச் சிந்தனைத்திறனுக்கான கூறுகள்[தொகு]

  1. பகுத்தாய்தல்: வகைப்படுத்துதல், ஆய்தல், ஒப்பிடுதல், முரண்படுதல், அடையாளம் அறிதல்
  2. மதிப்பிடுதல்: தீர்வு, ஊகித்தல், சரியான தீர்வைத் தேர்ந்தெடுத்தல், தீர்மானித்தல், கருத்தறிதல், துணை அறிதல்
  3. தொகுத்தாய்தல் (உருவாக்குதல்): புதிதாக உருவாக்குதல், வடிவமைத்தல், கட்டுதல், ஒன்றிணைத்தல், கற்பனை

இந்த உயர்நிலைச் சிந்தனைத்திறன் கற்றல்-கற்பித்தலில் முக்கிய விளைவை ஏற்படுத்துகிறது. சான்றாக, ஒரு வகுப்பறை என்பது அடிப்டைத்திறன், உயர்சிந்தனைத்திறன் உடைய மாணவர்களால் ஆனது. அவ்விரண்டு வகையான மாணவர்களுக்கெனத் தனித்தனியாக வினாக்கள் உருவாக்குவது என்பது ஆசிரியரின் கடமையாகும். இதனடிப்படையில் உயர்நிலைச்சிந்தனை வினாக்கள், உயர்நிலைச் சிந்தனைத்திறன் மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு மதிப்பிடப்படுகின்றன. காரண-காரிய தொடர்பு, கூற்றின் உண்மை அறிதல், சரியான-சரியில்லாதவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்தல், ஒப்புமை இல்லாததைக் கண்டறிதல், சூழல் வினாவிடை, பல்தெரிவு வினா, கட்டுரைகள், கடிதங்கள் எனப்பல வகைகள் உயர்நிலைச் சிந்தனைத் திறனுக்கான வகைமைகள் ஆகின்றன.

உயர்நிலைச் சிந்தனை கற்கவும் கற்பிக்கவும் அரிதானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால், இவை புத்தம்புதிய சூழல்களில்(அதாவது, கற்றல் சூழலை விட புதிய சூழல்களில்) இவை கூடுதலாகப் பய்ன்படும் உயர்தகவு உள்ளதாகும்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. 1.0 1.1 1.2 British Council, Higher Order Thinking Skills (HOTS), accessed 6 March 2023
  2. Resnick, Lauren B. (1987). Education and learning to think. Washington, DC: National Academy Press. p. 8. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0309037859.
  3. "Texas Republican Party Platform of 2012" (PDF). Republican Party of Texas. Archived from the original (PDF) on 29 June 2012. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 October 2016.