ஆண் தமிழ்ப் பெயர்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

தமிழர்கள் சூட்டியுள்ள தூயத்தமிழ் ஆண்பால் பெயர்கள் கீழே அகரவரிசைப்படி பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. சமற்கிருத பெயர்கள் இவற்றில் இடம்பெறவில்லை.

 • அகத்தியன்
 • அகமகிழன்
 • அகமுகிலன்
 • அகரமுதல்வன்
 • அகவழகன்
 • அகில்
 • அகிலன்
 • அண்ணாதுரை
 • அண்ணாமலை
 • அம்பலக்கூத்தன்
 • அமலன்
 • அமுதன்
 • அமுதரசு
 • அரசு
 • அருள்
 • அருண்
 • அருளரசு
 • அருளழகன்
 • அருள்நம்பி
 • அரும்பொறையன்
 • அய்யாகண்ணு
 • அய்யன்சாமி
 • அழகப்பன்
 • அழகன்
 • அழகு
 • அறவாணன்
 • அறநெறியன்
 • அறிவன்
 • அறிவாற்றன்
 • அறிவழகன்
 • அறிவு
 • அறிவுநம்பி
 • அனழேந்தி
 • அன்பா
 • அன்பு
 • அன்புக்கரசன்
 • அன்புச்செல்வன்
 • அன்புச்செழியன்
 • அன்புமணி
 • அன்பரசன்
 • அன்பழகன்
 • அன்பினியன்
 • அனல் அரசு

 • ஆசைத்தம்பி
 • ஆசைநம்பி
 • ஆண்டான்
 • ஆய்வகன்
 • ஆய்வகத்திறனன்
 • ஆரி
 • ஆரோன்
 • ஆழியன்
 • ஆழிக்குமரன்
 • ஆளவந்தான்
 • ஆற்றலறிவன்
 • ஆற்றலரசு
 • ஆறுமுகம்
 • ஆனைமுகன்

 • இசைக்கோ
 • இசைச்செல்வன்
 • இசையரசன்
 • இசையவன்
 • இசைச்சுடரன்
 • இசைச்சுடர்வாணன்
 • இமையன்
 • இமையவன்
 • இயல்பா
 • இயல்பரசன்
 • இயல்பிணன்
 • இயலிசையன்
 • இராவணன்
 • இரும்பன்
 • இரும்பொறையன்
 • இலக்கியன்
 • இலங்காபுரியன்
 • இலங்கைவேந்தன்
 • இளங்கோ
 • இளங்கிள்ளி
 • இளங்கிள்ளிவளவன்
 • இளங்கோவன்
 • இளவரசன்
 • இளவல்
 • இளவளவன்
 • இளம்பரிதி
 • இன்பன்
 • இனியவன்
 • இனியன்

 • ஈகை
 • ஈகைவிரும்பி
 • ஈழக்குமரன்
 • ஈழச்செம்பகன்
 • ஈழச்செல்வன்
 • ஈழத்தமிழ்நெஞ்சன்
 • ஈழத்தாயகன்
 • ஈழப்புயலோன்
 • ஈழவன்
 • ஈழவாகையன்
 • ஈழவேந்தன்
 • ஈழவேந்தர்
 • ஈழவேங்கையன்

 • உத்தமன்
 • உத்தமச்சோழன்
 • உதிரன்
 • உறுதிமொழியன்

 • எல்லாளன்
 • எழில்குமரன்
 • எழில்வாணன்
 • எழில்வேந்தன்
 • எழிலரசன்
 • எழிலன்
 • எழிலிசை
 • எழுச்சி
 • எழுநா

 • ஏழிசை

 • ஐயாக்கண்ணு

 • ஒளிவியன்
 • ஒற்றன்
 • ஒற்றறிவன்

 • ஓர்மக்குரலோன்
 • ஓர்மத்தமிழன்
 • ஓர்மத்தமிழ்நெஞ்சன்
 • ஓர்மவாணன்
 • ஓரி
 • ஓவியன்

 • ஔதடன்

 • கக்கன்
 • கணியன்
 • கதிரவன்
 • கதிர்
 • கதிர்வேல்
 • கதிர்வேலன்
 • கந்தன்
 • கபிலன்
 • கமலன்
 • கரிகாலன்
 • கரிகால்வளவன்
 • கரிகால்வேந்தன்
 • கலைஞன்
 • கலைமாமணி
 • கலையரசன்
 • கலைவாணன்
 • கலைவண்ணன்
 • கவிநேயன்
 • கவின்
 • கவின் அரசு
 • கவினயன்
 • களங்கண்டான்
 • கற்பூரமதியன்
 • கனியன்
 • கனிமொழியன்

கா

 • காந்தன்
 • கார்த்திகேயன்
 • கார்த்திகைச்சுடரன்
 • கார்த்திகையன்
 • கார்முகிலன்
 • கார்மேகம்
 • கார்வண்ணன்
 • கார்வேந்தன்
 • காரொளி வண்ணன்

கி

 • கிள்ளிவளவன்

கீ

 • கீரிமலையவன்

கு

 • குகன்
 • குப்புசாமி
 • குருசாமி
 • குலோத்துங்கன்
 • குமரன்
 • குற்றாளன்
 • குறலரசன்
 • குறளன்

கொ

 • கொன்றைவேந்தன்

கோ

 • கோ
 • கோமகன்
 • கோவலன்
 • கோவிலான்
 • கோவை அமுதன்

 • சங்கருவி
 • சங்கிசை
 • சங்கிசைஞன்
 • சங்கிலியன்
 • சங்கூரன்
 • சங்கொலி
 • சங்கொலியன்
 • சந்தனக்கடல்
 • சந்தனக்கண்ணன்
 • சந்தனக்கண்ணு
 • சந்தனக்கதிர்
 • சந்தனக்கலை
 • சந்தனக்கனி
 • சந்தனக்காடன்
 • சந்தனக்கிழான்
 • சந்தனக்கிள்ளி
 • சந்தனக்கிளி
 • சந்தனக்குமரன்
 • சந்தனக்குரிசில்
 • சந்தனக்குளத்தன்
 • சந்தனக்குன்றன்
 • சந்தனக்கூத்தன்
 • சந்தனக்கோ
 • சந்தனக்கோதை
 • சந்தனக்கோமான்
 • சந்தனக்கோவன்
 • சந்தனக்கோன்
 • சந்தனச்சாரல்
 • சந்தனச்சீரன்
 • சந்தனச்சுடர்
 • சந்தனச் சுடரோன்
 • சந்தனச்சுனை
 • சந்தனச்சுனையான்
 • சந்தனச்செம்மல்
 • சந்தனச்செல்வன்
 • சந்தனச்செழியன்
 • சந்தனச்சென்னி
 • சந்தனச்சேந்தன்
 • சந்தனச்சேய்
 • சந்தனச்சேரன்
 • சந்தனச்சோலை
 • சந்தனச்சோழன்
 • சந்தனத்தகை
 • சந்தனத்தகையன்
 • சந்தனத்தம்பி
 • சந்தனத்தமிழ்
 • சந்தனத்தமிழன்
 • சந்தனத்தலைவன்
 • சந்தனத்தாரான்
 • சந்தனத்தாரோன்
 • சந்தனத்திண்ணன்
 • சந்தனத்திருவன்
 • சந்தனத்திறத்தன்
 • சந்தனத்திறல்
 • சந்தனத்தென்றல்
 • சந்தனத்தென்னன்
 • சந்தனத்தேவன்
 • சந்தனநம்பி
 • சந்தனநல்லன்
 • சந்தனநல்லோன்
 • சந்தனநன்னன்
 • சந்தனநாகன்
 • சந்தனநாடன்
 • சந்தனநிலவன்
 • சந்தனநெஞ்சன்
 • சந்தனநெடியோன்
 • சந்தனநெறியன்
 • சந்தனநேயன்
 • சந்தனநேரியன்
 • சந்தனப்பகலோன்
 • சந்தனப்பரிதி
 • சந்தனப்பா
 • சந்தனப்பாண்டியன்
 • சந்தனப்பாவலன்
 • சந்தனப்பிறை
 • சந்தனப்புகழ்
 • சந்தனப்புகழன்
 • சந்தனப்புகழோன்
 • சந்தனப்புலவன்
 • சந்தனப்பூவன்
 • சந்தனப்பெரியன்
 • சந்தனப்பொருநன்
 • சந்தனப்பொருப்பன்
 • சந்தனப்பொழில்
 • சந்தனப்பொழிலன்
 • சந்தனப்பொறை
 • சந்தனப்பொறையன்
 • சந்தனப்பொன்னன்
 • சந்தனமகன்
 • சந்தனமணி
 • சந்தனமதி
 • சந்தனமருகன்
 • சந்தனமருதன்
 • சந்தனமல்லன்
 • சந்தனமலை
 • சந்தனமலையன்
 • சந்தனமலையோன்
 • சந்தனமழவன்
 • சந்தனமள்ளன்
 • சந்தனமறவன்
 • சந்தனமன்னன்
 • சந்தனமாண்பன்
 • சந்தனமார்பன்
 • சந்தனமாறன்
 • சந்தனமானன்
 • சந்தனமுத்தன்
 • சந்தனமுத்து
 • சந்தனமுதல்வன்
 • சந்தனமுரசு
 • சந்தனமுருகன்
 • சந்தனமுருகு
 • சந்தனமுறுவல்
 • சந்தனமுறையோன்
 • சந்தனமுனைவன்
 • சந்தனமெய்யன்
 • சந்தனமேழி
 • சந்தனமைந்தன்
 • சந்தனமொழி
 • சந்தனயாழோன்
 • சந்தனவடிவேல்
 • சந்தனவண்ணல்
 • சந்தனவண்ணன்
 • சந்தனவமுதன்
 • சந்தனவமுது
 • சந்தனவரசன்
 • சந்தனவரசு
 • சந்தனவழகன்
 • சந்தனவழகு
 • சந்தனவழுதி
 • சந்தனவள்ளல்
 • சந்தனவளத்தன்
 • சந்தனவளவன்
 • சந்தனவாணன்
 • சந்தனவாழி
 • சந்தனவிழியன்
 • சந்தனவீரன்
 • சந்தனவுருவன்
 • சந்தனவூரன்
 • சந்தனவூரோன்
 • சந்தனவெழிலன்
 • சந்தனவெழிலோன்
 • சந்தனவெழினி
 • சந்தனவெற்பன்
 • சந்தனவேங்கை
 • சந்தனவேந்தன்
 • சந்தனவேல்
 • சந்தனவேலன்
 • சந்தனவேலோன்
 • சந்தனன்
 • சந்தனவேல்
 • சமநெறி
 • சமரன்
 • சமர்களன்
 • சமர்மறவன்
 • சமராய்வன்
 • சமர்திறமறவன்

சி

 • சிங்காரவேலன்
 • சிங்காரன்
 • சிந்தனைச்சிற்பி
 • சிந்தனைச்செல்வன்
 • சிந்தனையாளன்
 • சிரிப்பழகன்
 • சிலம்பன்
 • சிலம்புச்செல்வன்
 • சிம்புத்தேவன்
 • சிலம்பொலியன்
 • சிலம்பரசன்

சீ

 • சீலன்
 • சீறியக்குணத்தான்

சு

 • சுடரவன்
 • சுடரொளி
 • சுடரொளியன்
 • சுடரொளிநாதன்
 • சுவையவன்

செ

 • செங்குட்டுவன்
 • செங்கோட்டையன்
 • செங்கோடன்
 • செந்தமிழன்
 • செந்தனல்
 • செந்தாமரையன்
 • செந்தில்
 • செந்தில்நாதன்
 • செந்தில்வேலவன்
 • செந்தில்குமரன்
 • செந்தூரன்
 • செயலவன்
 • செல்லத்துறை
 • செல்லப்பன்
 • செல்லப்பா
 • செழியன்
 • சென்னி

சே

 • சேந்தன்
 • சேந்தன் அமுதன்
 • சேயோன்
 • சேரன்

ஞா

 • ஞாலன்

 • தங்கத்துறை
 • தங்கத்துறைவாணன்
 • தங்கம்
 • தங்கமுத்து
 • தங்கவடிவன்
 • தங்கவடிவேல்
 • தங்கவடிவேலவன்
 • தங்கவேலன்
 • தங்கன்
 • தணலன்
 • தணிகைவேல்
 • தமிழ்க்குமரன்
 • தமிழ்க்குரிசில்
 • தமிழ்ச்சாமரன்
 • தமிழ்ச்சுவையவன்
 • தமிழ்ச்சுவையோன்
 • தமிழ்ச்செல்வன்
 • தமிழ்த்தாயகன்
 • தமிழ்நெஞ்சன்
 • தமிழ்மறவன்
 • தமிழ்மாறன்
 • தமிழ்நம்பி
 • தமிழ்மொழியினன்
 • தமிழ்வளவன்
 • தமிழ்வாணன்
 • தமிழ்விழியன்
 • தமிழரசன்
 • தமிழழகன்
 • தமிழறிவன்
 • தமிழன்
 • தமிழன்பன்
 • தமிழினியன்
 • தமிழீழவன்
 • தமிழீழவளன்
 • தமிழேந்தி
 • தமிழொளி
 • தமிழோவியன்
 • தமிழோசை

தா

 • தாமரைவிழியன்
 • தாமரைச்செல்வன்
 • தாமரைக்கண்ணன்

தி

 • திகழ்முகிலன்
 • திகழ்வாணன்
 • திகழொளி
 • திகிழன்
 • திகிழறிவன்
 • திருமாவளவன்
 • திருச்செல்வன்
 • திருநிறைச்செல்வன்
 • திருகோணமலையன்
 • திருக்கைலாசன்
 • திருமால்

தீ

 • தீந்தமிழ்

து

 • துகிலன்

தூ

 • தூயவன்
 • தூயமதியன்
 • தூயறிவன்
 • தூயோன்

தெ

 • தென்னவன்

தொ

 • தொல்காப்பியன்
 • தொல்மாவளவன்
 • தொல்நோக்கன்

 • நக்கீரன்
 • நகுன்
 • நற்கீரன்
 • நல்லுழவன்
 • நதியரசு
 • நந்தியன்
 • நந்திவர்மன்
 • நந்தியவர்மன்
 • நலங்கிள்ளி
 • நற்குணன்
 • நற்குணத்தான்
 • நற்சீலன்
 • நம்பி
 • நன்னன்
 • நன்மாறன்
 • நடனன்
 • நல்லதம்பி
 • நயனன்
 • நவிலோன்

நா

 • நாகன்
 • நாவினியன்
 • நாகையன்

நி

 • நிகரிலன்
 • நினைவழகன்

நு

 • நுற்பவினைஞன்
 • நுண்மதியன்
 • நுண்மதியோன்

நெ

 • நெடுங்கிள்ளி
 • நெடுஞ்செல்வன்
 • நெடுஞ்செழியன்
 • நெடுமாறன்
 • நெடுமால்
 • நெடுமாலவன்

நே

 • நேயன்

 • பகலவன்
 • பகுத்தறிவு
 • பரி
 • பரிதி

பா

 • பாவலன்
 • பாண்டியன்
 • பாரி
 • பாரதிதாசன்
 • பாரதியார்
 • பார்த்தசாரதி

பு

 • புதினன்
 • புதுமைப்பித்தன்
 • புலன்கொண்டான்
 • புகழரசன்
 • புகழேந்தி
 • புகழ்வாணன்

பூ

 • பூங்குன்றன்
 • பூபாலன்
 • பூவண்ணன்
 • பூவரசன்
 • பூவேந்தன்
 • பூந்தமிழன்

பே

 • பேகன்
 • பேநன்
 • பேராளன்
 • பேனன்
 • பேரரறிவன்
 • பேரரறிவாளன்

பொ

 • பொதிகைமாறன்


போ

 • போகன்
 • போகசிவன்
 • போகர் நாதன்
 • போதாந்தன்
 • போதிவேந்தன்

 • மகிழன்
 • மதிவளன்
 • மதிவாணன்
 • மதிநுற்பன்
 • மதியழகன்
 • மலர்வாணன்
 • மலரவன்
 • மலர்விழியன்
 • மலைமாறன்
 • மணிமாறன்
 • மணவாளன்
 • மயிலோன்
 • மணிவண்ணன்
 • மருதவாணன்
 • மரியான்

மா

 • மாந்தன்
 • மாந்தநேயன்
 • மாரிமுத்து
 • மாறன்
 • மாமணியன்
 • மாமலையன்
 • மாரப்பன்
 • மாயோன்

மு

 • முகில்
 • முகிலன்
 • முகில்வாணன்
 • முருகன்
 • முத்து
 • முத்துக்குமரன்
 • முத்துச்சிற்பி
 • முல்லையன்
 • முல்லைச்சமரன்
 • முத்தையன்
 • முக்காவியன்
 • முத்தப்பன்

மூ

 • மூலகநாதன்
 • மூலகவதன்
 • மூலகன்
 • மூவிசைச்செல்வன்
 • மூவேந்தன்

மெ

 • மெல்விண்

மொ

 • மொழியினன்
 • மொழிவழகன்
 • மொழிவளவன்
 • மொழிவாணன்
 • மொழிப்பற்றன்

மௌ

 • மௌளி
 • மௌனி

யா

 • யாழ்வேந்தன்
 • யாழினியன்
 • யாழ்வாணன்
 • யாழ்பாடியார்
 • யாழ்ப்பாணன்
 • யாழ்குமரன்

 • வடமலைவாணன்
 • வடிவழகன்
 • வடிவேலவன்
 • வடிவேலன்
 • வண்ணமதியன்
 • வணிகநாதன்
 • வணிகவாசன்
 • வரவணையான்
 • வல்லவராயன்
 • வலம்புரி
 • வலவன்
 • வள்ளுவன்
 • வளவன்
 • வன்னியன்

வா

 • வாலறிவன்
 • வான்புகழ்
 • வான்வெளி

வி

 • விழியன்
 • விண்ணவன்
 • வியன்
 • வில்லவன்
 • வினைத்திறன்
 • வினைத்திறமிகுந்தன்

வீ

 • வீரசிங்கன்
 • வீரவர்மன்
 • வீரக்குலத்தோன்
 • வீரகேசவன்
 • வீரமறவன்

வெ

 • வெண்மதியன்
 • வெள்ளி
 • வெள்ளையன்
 • வெற்றி
 • வெற்றிக்குமரன்
 • வெற்றிச்செல்வன்
 • வெற்றிப்புகழ்
 • வெற்றியரசன்
 • வெற்றிவளவன்

வே

 • வேங்கையன்
 • வேலன்
 • வேலவன்
 • வேல்விழியன்
 • வேலுப்பிள்ளை

வை

 • வைகரைக்குமரன்
 • வையகநாதன்
 • வைரவன்
 • வைரமணியன்

வெளி இணைப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆண்_தமிழ்ப்_பெயர்கள்&oldid=3092901" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது