விக்கிப்பீடியா:Statistics/August 2020

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
< விக்கிப்பீடியா:Statistics(விக்கிப்பீடியா:MS இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
Jump to navigation Jump to search

இப்பக்கத்தின் தலைப்பையோ, பகுப்பையோ மாற்ற வேண்டாம். உரையாடலில் கருத்தைப் பதிவுசெய்யுங்கள்.

Date Pages Articles Edits Users Files Activeusers Deletes Protects
1-8-2020 4,11,662 105 1,30,124 20 30,00,631 1162 1,78,660 67 7,763 1 353 1 11 0
2-8-2020 4,11,768 106 1,30,133 9 30,02,063 1432 1,78,753 93 7,760 -3 353 0 16 0
3-8-2020 4,11,879 111 1,30,144 11 30,02,678 615 1,78,811 58 7,753 -7 353 0 30 0
4-8-2020 4,11,931 52 1,30,150 6 30,03,064 386 1,78,865 54 7,753 0 347 -6 15 0
5-8-2020 4,12,009 78 1,30,158 8 30,03,879 815 1,78,928 63 7,754 1 347 0 7 0