ஊடகம் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 19:17, 16 அக்டோபர் 2019 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

பிட்டுப்படங்கள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/tiff.tiff, .tif2 (0.026%)7,15,460 bytes (699 KB; 0.041%)
image/x-bmp.bmp4 (0.052%)26,13,816 bytes (2.49 MB; 0.15%)
image/gif.gif189 (2.46%)1,31,30,536 bytes (12.52 MB; 0.753%)
image/png.png, .apng1,289 (16.8%)26,66,65,464 bytes (254.31 MB; 15.3%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe6,029 (78.4%)1,30,40,74,294 bytes (1.21 GB; 74.8%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,58,71,99,570 எண்ணுண்மி

Drawings (vector images)

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/svg+xml.svg126 (1.64%)1,18,23,125 bytes (11.28 MB; 0.678%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,18,23,125 எண்ணுண்மி

ஒலி

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus12 (0.156%)2,80,21,557 bytes (26.72 MB; 1.61%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 2,80,21,557 எண்ணுண்மி

காணொளிகள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
video/webm.webm1 (0.013%)1,66,86,828 bytes (15.91 MB; 0.957%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus6 (0.078%)1,70,13,856 bytes (16.23 MB; 0.975%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 3,37,00,684 எண்ணுண்மி

அலுவலகம்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/pdf.pdf30 (0.39%)8,37,05,317 bytes (79.83 MB; 4.8%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 8,37,05,317 எண்ணுண்மி

அனைத்துக் கோப்புக்களும்

அனைத்து கோப்புகளின் மொத்த கோப்பளவு: 1,74,44,50,253 எண்ணுண்மி

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MediaStatistics" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது