ஊடகம் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 18:52, 25 மே 2020 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

பிட்டுப்படங்கள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/tiff.tiff, .tif2 (0.0258%)7,15,460 bytes (699 KB; 0.0412%)
image/x-bmp.bmp4 (0.0516%)26,13,816 bytes (2.49 MB; 0.151%)
image/gif.gif184 (2.37%)1,30,66,173 bytes (12.46 MB; 0.753%)
image/png.png, .apng1,312 (16.9%)26,80,89,416 bytes (255.67 MB; 15.5%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe6,071 (78.3%)1,29,11,90,363 bytes (1.2 GB; 74.4%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,57,56,75,228 எண்ணுண்மி

Drawings (vector images)

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/svg+xml.svg134 (1.73%)1,49,68,335 bytes (14.27 MB; 0.863%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,49,68,335 எண்ணுண்மி

ஒலி

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus12 (0.155%)2,80,21,557 bytes (26.72 MB; 1.62%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 2,80,21,557 எண்ணுண்மி

காணொளிகள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
video/webm.webm1 (0.0129%)1,66,86,828 bytes (15.91 MB; 0.962%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus6 (0.0774%)1,70,13,856 bytes (16.23 MB; 0.981%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 3,37,00,684 எண்ணுண்மி

அலுவலகம்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/pdf.pdf29 (0.374%)8,22,50,691 bytes (78.44 MB; 4.74%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 8,22,50,691 எண்ணுண்மி

அனைத்துக் கோப்புக்களும்

அனைத்து கோப்புகளின் மொத்த கோப்பளவு: 1,73,46,16,495 எண்ணுண்மி

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MediaStatistics" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது