ஊடகம் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 20:29, 22 செப்டம்பர் 2021 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

பிட்டுப்படங்கள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/tiff.tiff, .tif2 (0.0249%)7,15,460 bytes (699 KB; 0.0431%)
image/gif.gif181 (2.25%)1,27,20,076 bytes (12.13 MB; 0.766%)
image/png.png, .apng1,320 (16.4%)26,80,69,128 bytes (255.65 MB; 16.1%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe6,358 (79.1%)1,23,70,05,854 bytes (1.15 GB; 74.5%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,51,85,10,518 எண்ணுண்மி

Drawings (vector images)

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/svg+xml.svg135 (1.68%)1,48,90,928 bytes (14.2 MB; 0.897%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,48,90,928 எண்ணுண்மி

ஒலி

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus12 (0.149%)2,80,21,557 bytes (26.72 MB; 1.69%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 2,80,21,557 எண்ணுண்மி

காணொளிகள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus6 (0.0746%)1,70,13,856 bytes (16.23 MB; 1.02%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,70,13,856 எண்ணுண்மி

அலுவலகம்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/pdf.pdf28 (0.348%)8,14,57,673 bytes (77.68 MB; 4.91%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 8,14,57,673 எண்ணுண்மி

அனைத்துக் கோப்புக்களும்

அனைத்து கோப்புகளின் மொத்த கோப்பளவு: 1,65,98,94,532 எண்ணுண்மி

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MediaStatistics" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது