வேதியியலில் நோபல் பரிசுப் பெற்றவர்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

வேதியியலில் நோபல் பரிசுப் பெற்றவர்களின் பட்டியல்[தொகு]

The Nobel Prize in Chemistry was established in the 1895 will of Swedish chemist Alfred Nobel.

அறிவியலுக்கான ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமியால் வேதியியலின் பல்வேறு உட்பிரிவு வேதியலாளருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. 1896 ஆம் ஆண்டில் இறந்த ஆல்ஃபிரட் நோபலின் 1895 ஆம் ஆண்டு உயிலின்படி நிறுவப்பட்ட ஐந்து நோபல் பரிசுகளில் இது ஒன்றாகும். வேதியியல், இயற்பியல், இலக்கியம், சமாதானம் மற்றும் உடலியல் அல்லது மருத்துவம் ஆகியவற்றில் சிறந்த பங்களிப்பிற்காக இந்த பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அறிவியலுக்கான ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமியால் நிறுவப்பட்ட ஐந்து உறுப்பினர் கொண்ட குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நபருக்கு நோபல் ஃப்வுண்டெஷன் பரிசு வழங்கும்.

வேதியியல் பிரிவுக்கான முதல் நோபல் பரிசை 1901 ஆம் ஆண்டில் நெதர்லாந்தின் ஜாகுபஸ் ஹென்றிஸ் வான்ட் ஹாஃபிடம் வழங்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு பெறுநரும் ஒரு பதக்கம், ஒரு டிப்ளமோ மற்றும் ஆண்டுக்காண்டு மாறுபடும் ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. 1901 ஆம் ஆண்டில், வான் டொஃப் ஹாஃப் 150,782 SEK ரொக்கத்தைப் பெற்றார். இது 2007 டிசம்பரில் 7,731,004 SEK ரொக்கத்திற்குச் சமமாக உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நோபல் இறந்த டிசம்பர் 10 அன்று விழாவெடுத்து இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. வேதியியலின் எந்தப் பிரிவைக் காட்டிலும் கரிம வேதியியல் பிரிவில் குறைந்தது 25 வேதியலாளர்களாவது நோபல் பரிசு பெற்றிருப்பர். ஜேர்மனியர்கள் ரிச்சார்ட் குன்ன் (1938) மற்றும் அடோல்ப் புடானந்த் (1939) ஆகிய இரு வேதியியல் நோபல் பரிசு பெற்றவர்களுக்கும் பரிசு வழங்க அவர்களது அரசு ஒப்புதல் வழங்கப்படவில்லை. பின்னாளில் அவர்கள் இருவருக்கும் ஒரு பதக்கம் மற்றும் டிப்ளமோ கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் ரொக்கப்பரிசு கொடுக்கப்படவில்லை. ஃபிரடெரிக் சாங்கர் என்ற வேதியலாளர் வழங்கிய பங்களிப்பிற்காக 1958 மற்றும் 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் ஒரே பாடப்பிரிவில் இருமுறை நோபல் பரிசை வென்றெடுத்தார். ஜான் பார்டீன் என்ற மற்றொருவர் 1956 மற்றும் 1972 ஆம் ஆண்டுகளில் இயற்பியலில் நோபல் பரிசு பெற்றார். மரியா ஸ்கலோடோவ்ஸ்கா-கியூரி 1903 ஆம் ஆண்டில் இயற்பியல் பாடத்திற்காகவும், 1911 இல் வேதியியல் பாடத்திற்காகவும் நோபல் பரிசுகளை இருமுறை வென்றனர். லினஸ் பவுலிங் 1954 இல் வேதியியல் பாடத்திலும், 1962 இல் சமாதானம் பாடத்திலும் நோபல் பரிசுகளை இருமுறை வென்றார். ஆக, இருவர் இருமுறை நோபல் பரிசு வென்றனர். 2016 ஆம் ஆண்டில் மரியா ஸ்கலோடோவ்ஸ்கா-கியூரி, ஐரீன் ஜோலியட்-கியூரி (1935), டோரதி ஹோட்கின் (1964) மற்றும் அடா யோனத் (2009) ஆகிய் நான்கு பெண்களையும் சேர்த்து 174 நபர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது. இதுவரை எட்டு ஆண்டுகள் வேதியியல் பாடத்தில் நோபல் பரிசு வழங்கப்படாமலும் இருந்துள்ளது.

மேற்கோள் மற்றும் குறிப்பு[தொகு]

References and notes[edit source] General "All Nobel Laureates in Chemistry". Nobelprize.org. Nobel Media AB. Retrieved 2008-10-06. "Nobel Prize winners by category (chemistry)". Encyclopædia Britannica. Retrieved 2008-10-06. Specific Jump up ^ "Alfred Nobel – The Man Behind the Nobel Prize". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-07. Jump up ^ "The Nobel Prize Awarders". Nobelprize.org. Archived from the original on 2008-10-15. Retrieved 2008-10-07. Jump up ^ "The Nobel Prize". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-07. Jump up ^ "The Nobel Prize Award Ceremonies". Nobelprize.org. Archived from the original on 2008-08-22. Retrieved 2008-10-07. Jump up ^ Malmström, Bo G.; Bertil Andersson (2001-12-03). "The Nobel Prize in Chemistry: The Development of Modern Chemistry". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-08. Jump up ^ "Nobel Laureates Facts". Nobelprize.org. Archived from the original on 2007-02-02. Retrieved 2008-10-07. Jump up ^ "Women Nobel Laureates". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-07. Jump up ^ "Facts on the Nobel Prize in Chemistry". nobelprize.org. Retrieved 8 March 2017. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1901". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1902". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1903". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1904". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1905". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1906". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1907". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1908". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1909". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1910". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1911". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 1912". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1913". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1914". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1915". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1918". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1920". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1921". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1922". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1923". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1925". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1926". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1927". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1928". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1929". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1930". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1931". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1932". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1934". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1935". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1936". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1937". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1938". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 1939". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1943". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1944". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1945". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 1946". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1947". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1948". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1949". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1950". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1951". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1952". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1953". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1954". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1955". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1956". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1957". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1958". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1959". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1960". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1961". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1962". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1963". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1964". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1965". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1966". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1967". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1968". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1969". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1970". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1971". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 1972". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1973". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1974". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 1975". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1976". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1977". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1978". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1979". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 1980". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1981". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1982". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1983". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1984". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1985". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1986". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1987". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1988". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1989". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1990". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1991". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1992". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 1993". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1994". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1995". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1996". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 1997". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 1998". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 1999". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2000". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 2001". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 2002". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. ^ Jump up to: a b "The Nobel Prize in Chemistry 2003". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2004". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2005". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2006". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2007". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-06. Jump up ^ As of 26 October 2008, the nobelprize.org website page for the 2008 award gives Shimomura's country as "USA". However, the press release from the Nobel Foundation on 8 October 2008, announcing the award, states that Shimomura is a Japanese citizen. "The Nobel Prize in Chemistry 2008–Press Release". Nobelprize.org. 2008-10-08. Retrieved 2008-10-08. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2008". Nobelprize.org. Retrieved 2008-10-08. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2009". Nobelprize.org. Retrieved 2009-10-07. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2010". Nobelprize.org. Retrieved 2009-10-06. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2011". Nobelprize.org. Retrieved 2011-10-05. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2012". Nobelprize.org. Retrieved 2012-10-13. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2013". Nobelprize.org. Retrieved 2013-10-09. Jump up ^ 3 Jewish professors—two of them Israeli—share 2013 Nobel Prize in chemistry | The Times of Israel Jump up ^ "Microscope work wins Nobel Prize". BBC. 8 October 2014. Jump up ^ "Erviu Exclusiv Digi24. Stefan Hell, laureat al premiului Nobel: Educaţia primită în România m-a ajutat mult. Mi-a ușurat viața" (in Romanian). Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2015". Nobelprize.org. Jump up ^ "The Nobel Prize in Chemistry 2016". Nobelprize.org. Retrieved 2016-10-05. Notes ^ A. The form and spelling of the names in the name column is according to nobelprize.org, the official website of the Nobel Foundation. Alternative spellings and name forms, where they exist, are given at the articles linked from this column. Where available, an image of each Nobel laureate is provided. For the official pictures provided by the Nobel Foundation, see the pages for each Nobel laureate at nobelprize.org. ^ B. The information in the country column is according to nobelprize.org, the official website of the Nobel Foundation. This information may not necessarily reflect the recipient's birthplace or citizenship. ^ C. The citation for each award is quoted (not always in full) from nobelprize.org, the official website of the Nobel Foundation. The links in this column are to articles (or sections of articles) on the history and areas of chemistry for which the awards were presented. The links are intended only as a guide and explanation. For a full account of the work done by each Nobel laureate, please see the biography articles linked from the name column.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

External links[edit source] Wikimedia Commons has media related to Nobel laureates in Chemistry. Official website of the Royal Swedish Academy of Sciences Official website of the Nobel Foundation Nobel Laureates and Universities at Nobelprize.org

உசாத்துணை[தொகு]

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_Chemistry