உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

Module:Distinguish

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

Documentation for this module may be created at Module:Distinguish/doc

local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local mHatlist = require('Module:Hatnote list')
local mArguments --initialize lazily
local mTableTools --initialize lazily
local libraryUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libraryUtil.checkType
local p = {}

function p.distinguish(frame)
	mArguments = require('Module:Arguments')
	mTableTools = require('Module:TableTools')
	local args = mTableTools.compressSparseArray(mArguments.getArgs(frame))
	return p._distinguish(args)
end

function p._distinguish(args)
	checkType("_distinguish", 1, args, 'table')
	if #args == 0 then return '' end
	local text = string.format(
		'%s உடன் குழப்பிக் கொள்ளாதீர்கள்.',
		mHatlist.orList(args, true)
	)
	return mHatnote._hatnote(text)
end

return p
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Distinguish&oldid=3075260" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது