2006 ஆம் ஆண்டின் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியல்

From விக்கிப்பீடியா
Jump to navigation Jump to search

2006 ஆம் ஆண்டின் கணிப்பின்படி 49 நாடுகளிலிருந்தும் சுமார் 793 பில்லியனர்கள் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

போர்ஃவ்ஸ் இதழின் 200 பணக்காரர்கள் மற்றும் அவர்கள் சொத்து மதிப்புக்கள்[edit]

 1. பில் கேட்ஸ் ($53 பில்லியன் )
 2. வாரன் பபெட் ($42 பில்லியன் )
 3. கார்லோஸ் ஸ்லிம் ஹெலு ($30 பில்லியன் )
 4. இங்வர் காம்ப்ராட் ($28 பில்லியன் )
 5. லக்ஸ்மி மிட்டால் ($27.7 பில்லியன் )
 6. பௌல் ஆலன் ($22 பில்லியன் )
 7. பெர்னால்ட் அர்னௌல்ட் ($21.5 பில்லியன் )
 8. பிரின்ஸ் அல் வலீட் ($20 பில்லியன் )
 9. கென்னெத் தோம்ப்சன் ($19.6 பில்லியன் )
 10. லி கா-ஷிங் ($18.8 பில்லியன் )
 11. ரோமன் ஏப்ரமோவிக் ($18.2 பில்லியன் )
 12. மைக்கேல் டெல் ($17.1 பில்லியன் )
 13. கார்ல் அல்ப்ரெக்ட் ($17 பில்லியன் )
 14. ஷெல்டன் அடெல்சன் ($16.1 பில்லியன் )
 15. லிலியான் பெட்டன்கோர்ட் ($16 பில்லியன் )
 16. லாரி எலிசன் ($16 பில்லியன் )
 17. கிறிஸ்டி வால்டன் ($15.9 பில்லியன் )
 18. ஜிம் வால்டன் ($15.9 பில்லியன் )
 19. எஸ்.ரோப்சன் வால்டன் ($15.8 பில்லியன் )
 20. அலைஸ் வால்டன் ($15.7 பில்லியன் )
 21. ஹெலென் வால்டன் ($15.6 பில்லியன் )
 22. தியோஅல்பிரெக்ட் ($15.2 பில்லியன் )
 23. அமன்சியோ ஓர்டெகா ($14.8 பில்லியன் )
 24. ஸ்டேவென் வால்மெர் ($13.6 பில்லியன் )
 25. அசிம் பிரேம்ஜி ($13.3 பில்லியன் )
 26. செர்ஜெ பிரின் ($12.9 பில்லியன் )
 27. லாரி பேஜ் ($12.8 பில்லியன் )
 28. அபிகைல் ஜான்சன் ($12.5 பில்லியன்)
 29. நாசர் அல் கராபி & family ($12.4 பில்லியன்)
 30. பார்பாரா கோக்ஸ் அந்தொனி ($12.4 பில்லியன்)
 31. ஆன் கோக்ஸ் சேம்பர்ஸ் ($12.4 பில்லியன்)
 32. ஸ்டிபன் பெர்சன் ($12.3 பில்லியன்)
 33. சார்ல்ஸ் கொச் ($12 பில்லியன்)
 34. டேவிட் எச்.கொச் ($12 பில்லியன்)
 35. ரேமொண்ட் க்வோக், தோமஸ் க்வோக் & வால்டர் க்வோக் ($11.6 பில்லியன்)
 36. அடொல்ப் மெர்கில் ($11.5 பில்லியன்)
 37. சிலைமான் பின் அப்துல் அல் ரஜ்ஹி ($11 பில்லியன்)
 38. வஜித் அலெக்பெரோ ($11 பில்லியன்)
 39. சில்வியோ பெல்லஸ் கோனி ($11 பில்லியன்)
 40. லீ சௌ கீ ($11 பில்லியன்)
 41. விலடிமிர் லிசின் ($10.7 பில்லியன்)
 42. மைகேல் ஒட்டோ மற்றும் குடும்பத்தவர் ($10.4 பில்லியன்)
 43. பியரி ஒமிட்யார் ($10.1 பில்லியன்)
 44. லியானார்டோ டெல் வச்சியோ ($10 பில்லியன்)
 45. மிஷெல் பெரெரோ மற்றும் குடும்பத்தவர் ($10 பில்லியன்)
 46. ஃவோரஸ்ட் மார்ஸ் ஜூனியர் ($10 பில்லியன்)
 47. ஜாக்குலின் மார்ஸ் ($10 பில்லியன்)
 48. ஜான் மார்ஸ் ($10 பில்லியன்)
 49. விக்டர் வெக்செல்பெர்க் ($10 பில்லியன்)
 50. மிக்ஹைல் ப்ரைட்மேன் ($9.7 பில்லியன்)
 51. ஸ்பிரோ லட்சிஸ் மற்றும் குடும்பத்தவர் ($9.1 பில்லியன்)
 52. ஜோன் க்லூஜ் ($9 பில்லியன்)
 53. கார்ல் இகான் ($8.7 பில்லியன்)
 54. கெர்க் கெர்கொரியன் ($8.7 பில்லியன்)
 55. பெர்ஜிட் ரௌசிங் மற்றும் குடும்பத்தவர் ($8.6 பில்லியன்)
 56. முகேஷ் அம்பானி ($8.5 பில்லியன்)
 57. செர்ஜ் டசௌல்ட் மற்றும் குடும்பத்தவர் ($8.5 பில்லியன்)
 58. ஹன்ஸ் ரௌசிங் ($8.5 பில்லியன்)
 59. காலென் வெஸ்டென் மற்றும் குடும்பத்தவர் ($8.4 பில்லியன்)
 60. சுசான் கிலேட்டன் ($8.1 பில்லியன்)
 61. ருடோல்ப் அகஸ்துஸ் ஒட்கெர் மற்றும் குடும்பத்தவர் ($8 பில்லியன்)
 62. ஒலெக் டெரிபஸ்கா ($7.8 பில்லியன்)
 63. சம்மர் ரெட்ஸ்டோன் ($7.7 பில்லியன்)
 64. அலெக்சி மோர்டாஷோ ($7.6 பில்லியன்)
 65. டொனால்ட் நியூஹவுஸ் ($7.5 பில்லியன்)
 66. சாமுவேல் நியூகவுஸ் ஜூனியர் ($7.5 பில்லியன்)
 67. அலைன் வெர்த்ஹெய்மர் & ஜெரார்ட் வெர்த்ஹெய்மர் ($7.5 பில்லியன்)
 68. ரெய்னோல்ட் வேர்த் ($7.5 பில்லியன்)
 69. ஜோசப் சாஃவ்ரா & மொஸ் சாஃவ்ரா ($7.4 பில்லியன்)
 70. பிலிப் நைட் ($7.3 பில்லியன்)
 71. ஜோர்ஜ் சொரோஸ் ($7.2 பில்லியன்)
 72. எர்னெஸ்டோ பெர்டாரெல்லி ($7.1 பில்லியன்)
 73. சுலைமான் கெரிமோவ் ($7.1 பில்லியன்)
 74. பிலிப் கிரீன் & கிரிஸ்டீனா கிரீன் ($7 பில்லியன்)
 75. பிரன்கொய்ஸ் பைனொல்ட் ($7 பில்லியன்)
 76. அகஸ்ட் வொன் பிங் ($7 பில்லியன்)
 77. முகமது அல் அமௌடி ($6.9 பில்லியன்)
 78. அப்துல் அசிஸ் அல் குரைர் மற்றும் குடும்பத்தவர் ($6.9 பில்லியன்)
 79. மரியா எலிசபெத் ஷெப்லெர் & யோர்க் ஷெப்லெர் ($6.8 பில்லியன்)
 80. சார்ல்ஸ் ஏர்கென் ($6.7 பில்லியன்)
 81. எட்வார்ட் ஜோன்சன், III ($6.7 பில்லியன்)
 82. லீ கன் கீ & family ($6.6 பில்லியன்)
 83. ஸ்டீபன் கௌண்ட் ($6.6 பில்லியன்)
 84. சலே பின் அப்துல் அசிஸ் அல் ரஜ்ஹி ($6.5 பில்லியன்)
 85. ரபேல் டெல் பைனோ மற்றும் குடும்பத்தவர் ($6.5 பில்லியன்)
 86. ஸ்டான்லி ஹோ ($6.5 பில்லியன்)
 87. மார்க்ஸ் மக்கின்னெய்ய் மோலெர் ($6.5 பில்லியன்)
 88. ரூபெர்ட் மேர்டோக் ($6.5 பில்லியன்)
 89. பிலிப் அன்ஸ்சட்ஸ் ($6.4 பில்லியன்)
 90. ஹசோ பிலாட்னெர் ($6.4 பில்லியன்)
 91. விலடிமிர் பொடனின் ($6.4 பில்லியன்)
 92. மிக்ஹைல் புரொகொரோவ் ($6.4 பில்லியன்)
 93. விலடிமிர் யெவ்தஸ்ஹென்கொவ் ($6.3 பில்லியன்)
 94. மிக்கி அரிசன் ($6.1 பில்லியன்)
 95. ஹேர்ட் எங்கில்ஹோர்ன் ($6.1 பில்லியன்)
 96. பிரட்ரிக் கார்ல் பிலிக் ($6.1 பில்லியன்)
 97. ஜெர்மன் கான் ($6.1 பில்லியன்)
 98. ரொனால்ட் பெரெல்மன் ($6.1 பில்லியன்)
 99. ஜொஹானா குயிண்ட் ($6.1 பில்லியன்)
 100. டன் டன்கன் ($6 பில்லியன்)
 101. ஜெரால்ட் கவெண்டிஷ் குரோஸ்வெனொர் மற்றும் குடும்பத்தவர் ($6 பில்லியன்)
 102. ஜாக் சி.டெய்லர் ($6 பில்லியன்)
 103. எலி ப்ரோட் ($5.9 பில்லியன்)
 104. அனில் அம்பானி ($5.7 பில்லியன்)
 105. டொனால்ட் பிரென் ($5.7 பில்லியன்)
 106. ஜேம்ஸ் ஏர்விங், ஆர்தர் ஏர்விங் and ஜோன் இ.ஏர்விங் (5.5 பில்லியன்)
 107. யசுவோ டாகே மற்றும் குடும்பத்தவர் ($5.4 பில்லியன்)
 108. வை.சி வாங் ($5.4 பில்லியன்)
 109. சாரி அரிசன் ($5.2 பில்லியன்)
 110. குனியோ புஷியிமா மற்றும் குடும்பத்தவர் ($5.2 பில்லியன்)
 111. நிகொலை ஸ்வெட்கோவ் ($5.2 பில்லியன்)
 112. மைக்கேல் புலூம்பேர்க் ($5.1 பில்லியன்)
 113. சௌங் யு டௌங் ($5.1 பில்லியன்)
 114. லியோனார்ட் பிலவெட்னிக் ($5 பில்லியன்)
 115. கஸ்டவோ சிஸ்னெரஸ் ($5 பில்லியன்)
 116. சார்லின் டி கர்வல்ஹோ ஹெனெகென் ($5 பில்லியன்)
 117. ஜோன் பிரெற்றிக்சன் ($5 பில்லியன்)
 118. சலேஹ் கமெல் ($5 பில்லியன்)
 119. கார்ல் ஹெஇன்ஸ் ஷிஒ ($5 பில்லியன்)
 120. ரோபெர்ட் குவோக் ($5 பில்லியன்)
 121. ஜோன் மெனார்ட் ஜூனியர் ($5 பில்லியன்)
 122. ஜேம்ஸ் பாக்கர் ($5 பில்லியன்)
 123. குஷல் பல் சிங் ($5 பில்லியன்)
 124. ஜெஃவ்ரி ஸ்கோல் ($5 பில்லியன்)
 125. அலெக்சாண்டர் ஏப்ரமோவ் ($4.9 பில்லியன்)
 126. எரிவன் கௌப் மற்றும் குடும்பத்தவர் ($4.9 பில்லியன்)
 127. லோரென்சோ மெண்டோசா மற்றும் குடும்பத்தவர் ($4.9 பில்லியன்)
 128. சுனில் மிட்டால் ($4.9 பில்லியன்)
 129. அலெக்சி குஷ்மிச்சோ ($4.8 பில்லியன்)
 130. ரோபேர்ட் ரோவ்லிங் ($4.8 பில்லியன்)
 131. ஒன்சி சவரிஸ் ($4.8 பில்லியன்)
 132. எரிக் ஸ்மித் ($4.8 பில்லியன்)
 133. நொபுதாட சஜி மற்றும் குடும்பத்தவர் ($4.7 பில்லியன்)
 134. ஜெரோனிமோ அரங்கோ ($4.6 பில்லியன்)
 135. நிக்கி ஓப்பன்ஹெய்மெர் மற்றும் குடும்பத்தவர் ($4.6 பில்லியன்)
 136. இஷ்கந்தர் மக்முடோவ் ($4.5 பில்லியன்)
 137. அகிரா மோரி மற்றும் குடும்பத்தவர் ($4.5 பில்லியன்)
 138. ஜூலியோ மாரியோ சண்டோ டோமிங்கோ ($4.5 பில்லியன்)
 139. ஷின் கியுக் ஹொ மற்றும் குடும்பத்தவர் ($4.5 பில்லியன்)
 140. குமார் பிர்லா ($4.4 பில்லியன்)
 141. டேவிட் கெஃவென் ($4.4 பில்லியன்)
 142. ஸ்டீவ் ஜோவ்ப்ஸ் ($4.4 பில்லியன்)
 143. ஜோர்ஜ் கைசர் ($4.4 பில்லியன்)
 144. லூயிஸ் கார்லோஸ் சர்மிந்தோ ($4.4 பில்லியன்)
 145. தோமஸ் ஸ்மித்ஹெய்னி ($4.4 பில்லியன்)
 146. டி.வை வார்னெர் ($4.4 பில்லியன்)
 147. ஜெவ்ப் பெசொஸ் ($4.3 பில்லியன்)
 148. டெரி கௌ ($4.3 பில்லியன்)
 149. வால்டர் ஹாப்னர் ($4.3 பில்லியன்)
 150. சார்ல்ஸ் ஜோன்சன் ($4.3 பில்லியன்)
 151. அனந்த கிருஷ்ணன் ($4.3 பில்லியன்)
 152. ரெயின்ஹார்ட் மோன் மற்றும் குடும்பத்தவர் ($4.3 பில்லியன்)
 153. ரோஸ் பெரோட் ($4.3 பில்லியன்)
 154. ஜான் கிளௌட் டிகௌக்ஸ் ($4.2 பில்லியன்)
 155. எயிடாரோ இதோயாமா ($4.2 பில்லியன்)
 156. னைநா வாங் ($4.2 பில்லியன்)
 157. டடாஷி யனை ($4.2 பில்லியன்)
 158. ஜோர்ஜியோ அர்மானி ($4.1 பில்லியன்)
 159. விலடிமிர் வக்டனொவ் ($4.1 பில்லியன்)
 160. லெஸ்டர் குரோன் & family ($4.1 பில்லியன்)
 161. ஜேம்ஸ் குட்னைட் ($4.1 பில்லியன்)
 162. பஹ்ஹா ஹரிரி ($4.1 பில்லியன்)
 163. சாட் ஹரிரி ($4.1 பில்லியன்)
 164. அந்தோனியா ஜான்சன் ($4.1 பில்லியன்)
 165. க்லௌஸ் மிகேல் கொஹ்னெ ($4.1 பில்லியன்)
 166. எலிஒடொரோ மடே மற்றும் குடும்பத்தவர் ($4.1 பில்லியன்)
 167. ரிச்சர்ட் எம்.சல்ஸ் ($4.1 பில்லியன்)
 168. லியோனிட் பெடுன் ($4 பில்லியன்)
 169. டேவிட் மேர்டோக் ($4 பில்லியன்)
 170. ஷிவ் நாடார் ($4 பில்லியன்)
 171. மாடெலின் ஷிகெடான்ஸ் ($4 பில்லியன்)
 172. சார்லஸ் ஆர்.ஸ்வாப் ($4 பில்லியன்)
 173. போரிஸ் இவனிஸ்விலி ($3.9 பில்லியன்)
 174. அப்துல்லா அல் ரஜ்ஹி ($3.8 பில்லியன்)
 175. பௌல் டெஸ்மரைஸ் ($3.8 பில்லியன்)
 176. அலோய்சியோ டி அன்ரடே ஃவாரியா ($3.8 பில்லியன்)
 177. மைகேல் கதூரி மற்றும் குடும்பத்தவர் ($3.8 பில்லியன்)
 178. ஃவ்ராங் லோவி மற்றும் குடும்பத்தவர் ($3.8 பில்லியன்)
 179. என்.ஜி டெங் பொங் ($3.8 பில்லியன்)
 180. ஜேம்ஸ் சொரென்சன் ($3.8 பில்லியன்)
 181. அனக்லெடொ அஞ்சலினி ($3.7 பில்லியன்)
 182. ஹென்ரி பொக் ($3.7 பில்லியன்)
 183. கார்டன் மோர் ($3.7 பில்லியன்)
 184. பெர்னார்ட் ஷெர்மன் ($3.7 பில்லியன்)
 185. மசதோஷி இதொ ($3.6 பில்லியன்)
 186. ரூபேர்ட் ஜோன்சன் ஜூனியர் ($3.6 பில்லியன்)
 187. க்வெக் லெங் பெங் மற்றும் குடும்பத்தவர் ($3.6 பில்லியன்)
 188. ரால்ப் லௌரென் ($3.6 பில்லியன்)
 189. பலொஞ்ஜி மிஸ்ரி ($3.6 பில்லியன்)
 190. விக்டர் ரஷ்னிகோவ் ($3.6 பில்லியன்)
 191. டேவிட் ரூபென் மற்றும் சைமன் ரூபென் ($3.6 பில்லியன்)
 192. அண்ட்ரிஸ் ஸ்ரங்மன் ($3.6 பில்லியன்)
 193. தோமஸ் ஸ்ரங்மன் ($3.6 பில்லியன்)
 194. வில்லியம் டேவிட்சன் ($3.5 பில்லியன்)
 195. பிராட்லி கியூக்ஸ் ($3.5 பில்லியன்)
 196. எட்வார்ட் லாம்பேர்ட் ($3.5 பில்லியன்)
 197. அலெக்ஸாண்டர் லெபெடேவ் ($3.5 பில்லியன்)
 198. ஜோர்ச் லூகாஸ் ($3.5 பில்லியன்)
 199. ஜிம் பட்டிசன் ($3.5 பில்லியன்)
 200. ரோபேர்ட் பேஸ் ($3.4 பில்லியன்)

External links[edit]