வெப்பத்தின் பொறிமுறைச் சமவலு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

வெப்பத்தின் பொறிமுறைச் சமவலு அல்லது வினை வெப்பச் சமவெண் (mechanical equivalent of heat) என்பது வெப்பவியக்கவியலின் முதல் விதிப்படி செய்த வேலைக்கும் அதன் காரணமாகத் தோன்றும் வெப்பத்திற்கும் உள்ள விகிதமாகும். இது ஒரு மாறா எண்ணாகும்.

W/H =J

இங்கு

W - செய்த வேலை,இதன் அலகு ஜூல்,
H - அதனால் தோன்றிய வெப்பம்.இதன் அலகு கலோரி ஆகும்,
J - வெப்பத்தின் பொறிமுறைச் சமவலு,ஜூல்\ கலோரி ஆகும்.இதன் மதிப்பு 4.2 ஜூல்\கலோரி.