வெட்டு (கணக் கோட்பாடு)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
A , B என்ற இரு கணங்களின் வெட்டு:

கணிதத்தில் A , B ஆகிய இரு கணங்களின் வெட்டு அல்லது வெட்டு கணம் (intersection) AB என்பது, A , B இரண்டிலுமுள்ள பொதுவான உறுப்புகள் மட்டும் கொண்ட கணமாகும்.[1]

வரையறை[தொகு]

இரு கணங்களின் வெட்டுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு

A , B கணங்களின் வெட்டுக்கான குறியீடு:

xA மற்றும் xB என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே, xAB.

அதாவது, A மற்றும் B இரண்டுக்கும் பொதுவான உறுப்பாக இருந்தால் மட்டுமே x ஆனது AB இன் உறுப்பாகும்.

எடுத்துக்காட்டு:

  • A ={1, 2, 3}, B = {2, 3, 4} எனில், AB = {2, 3}.
  • பகா எண்களின் கணம் {2, 3, 5, 7, 11, ...}, ஒற்றை எண்களின் கணம் {1, 3, 5, 7, 9, 11, ...} இரண்டின் வெட்டு கணத்தில் எண் 9 ஒரு உறுப்பாகாது.[2]
மூன்று கணங்களின் வெட்டு:
கிரேக்க,ஆங்கில, உருசிய அகரவரிசை எழுத்துக்களின் கணங்களின் வெட்டு கணம். உச்சரிப்பைத் தவிர்த்து, எழுத்துகளின் வடிவம் மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளப்படுகிறது.

ஒரே சமயத்தில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட கணங்களுக்கும் வெட்டு காணமுடியும்.

  • A, B, C, என்ற மூன்று கணங்களின் வெட்டு:
ABC  = A ∩ (BC)
  • A, B, C, D என்ற நான்கு கணங்களின் வெட்டு:
ABCD = A ∩ (B ∩ (CD)).

பண்புகள்[தொகு]

  • A ∩ B   என்னும் கணம்   A  ,   B   இன் உட்கணம் ஆகும்.
  • கணங்களின் வெட்டு காணும் செயல் பரிமாற்றுப் பண்பு உடையது

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. "Stats: Probability Rules". People.richland.edu. http://people.richland.edu/james/lecture/m170/ch05-rul.html. பார்த்த நாள்: 2012-05-08. 
  2. How to find the intersection of sets

மேலும் படிக்க[தொகு]

வெளியிணைப்புகள்[தொகு]