உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வினையெச்சம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

தமிழில் பத்து வகையான எச்சங்கள் உண்டு. அவற்றில் ஒன்று வினையெச்சம் (வினை+எச்சம்). வினையெச்சம் என்பது ஒரு வினைமுற்றினை ஏற்று முடிவு பெறும் எச்சவினைச்சொல் ஆகும். வினையெச்சம் இருவகைப்படும். அவை, தெரிநிலை வினையெச்சம், குறிப்பு வினையெச்சம் என்பன.

எ.கா : படித்து வந்தான். மெல்ல நடந்தான்.

வினையெச்சச் சொற்கள் பொதுவாக இ அல்லது உ ஆகிய ஓசைகளைக் கொண்டு முடியும்.

தெரிநிலை வினையெச்சம்[தொகு]

ஒரு வினையெச்சத் தொடரில் காலத்தையும் செயலையும் உணர்த்தி நின்று, ஒரு வினைமுற்றினைக் கொண்டு முடிவுறும் எச்சவினைச்சொல் தெரிநிலை வினையெச்சம் எனப்படும்

எ.கா: படித்துத் தேறினான்

குறிப்பு வினையெச்சம்[தொகு]

ஒரு வினையெச்சத் தொடரில் காலத்தை வெளிப்படையாக உணர்த்தாமல், பண்பினை மட்டும் உணர்த்திநின்று, ஒரு வினைமுற்றினைக் கொண்டு முடிவுறும் எச்சவினைச்சொல் குறிப்பு வினையெச்சம் எனப்படும்

எ.கா: மெல்ல நடந்தான்

வினையெச்சப் புணர்ச்சி[தொகு]

பொதுவாக வல்லினம் வந்து புணரும்போது குற்றியலுகரத்தில் முடியும் வினையெச்சங்களில் மென்தொடர், இடைத்தொடர்க் குற்றியலுகரங்கள் நிலைமொழியாக நிற்க வருமொழியில் வல்லினம் வந்தாலும் ஒற்று மிகா. ஏனைய அனைத்து வகையான வினையெச்சங்களும் இடையொற்று மிக்கே முடியும். [1]

எடுத்துக்காட்டு

மிகாதன
 • நடந்து போனான் - மென்-தொடர்க் குற்றியலுகரம் முன்னர் ஒற்று மிகவில்லை.
 • செய்து பார்த்தான் - இடைத்தொடர்க் குற்றியலுகரம் முன்னர் ஒற்று மிகவில்லை.
மிகுவன
 • பார்த்துப் படித்தான் - வன்-தொடர்க் குற்றியலுகரம் முன்னர் ஒற்று மிகுந்தது.
 • மெல்லப் பேசு - குறிப்பு வினையெச்சம் முன்னர் ஒற்று மிகுந்தது.
 • செய்யச் சொன்னான் - 'அ' எழுத்தில் முடியும் வினையெச்சம் முன் ஒற்று மிகுந்தது.
 • செய்யாக் கிடந்தான் - 'ஆ' எழுத்தில் முடியும் வினையெச்சம் முன் ஒற்று மிகுந்தது.
 • ஓடிப் போனான் - 'இ' எழுத்தில் முடியும் வினையெச்சம் முன் ஒற்று மிகுந்தது. [2]
 • செய்யூஉக் கிடந்தான் - 'ஊ' எழுத்தில் முடியும் வினையெச்சம் முன் ஒற்று மிகுந்தது. [3]

சில குறியீடுகள்[தொகு]

 • செய்யிய என்பது வினையெஞ்சு கிளவிகளில் ஒன்று [4]
 • செய்யா என்னும் வினையெஞ்சு கிளவி [5]
 • இன்றி என்னும் வினையெஞ்சு கிளவி [6]
 • செயின் - னகர இறுதி வினையெஞ்சு கிளவி [7]

இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

அடிக்குறிப்பு[தொகு]

 1. வினையெஞ்சு கிளவி வல்லெழுத்து மிகும் (தொல்காப்பியம் உயிர் மயங்கியல் 2)
 2. இகர இறுதி வினையெஞ்சு கிளவி (தொல்காப்பியம் உயிர் மயங்கியல் 34)
 3. ஊகார இறுதி வினையெஞ்சு கிளவி (தொல்காப்பியம் உயிர் மயங்கியல் 63)
 4. (தொல்காப்பியம் உயிர் மயங்கியல் 8)
 5. (தொல்காப்பியம் உயிர் மயங்கியல் 20)
 6. (தொல்காப்பியம் உயிர் மயங்கியல் 35)
 7. (தொல்காப்பியம் புள்ளி மயங்கியல் 38)
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வினையெச்சம்&oldid=3413789" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது