விக்கிப்பீடியா பேச்சு:தமிழ்த் தூதரகம் (Tamil Embassy)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

Wikizine[தொகு]

Hi, I am w:nl:gebruiker:Walter of the dutch Wikipedia. I am writing you because your are listed as ambassador of your wiki. I have something to say that I think you will find useful and possibly others of your wiki also.

You know it is not easy for the members of a local wiki to be informed about what is going on in the higher levels of the Wikimedia family. This because of the language problem and the high level of fragmentation of places where you can find information.

I am now making a weekly news letter (Wikizine) that attempts to provide the news of the Wikimedia projects. The concept is to list only a very short description of the news an give the relevant url to the subject. I want it to be short, only give the news that is important for all projects. The target audience include the ambassadors. It is for people who are interested in what it going on outside there own wiki. I emphasize on the news that is practical-technical. The information comes form several "news"-pages on several wikis, the mailinglists and IRC. There will be news I can not discover. If you have news found somewhere or from you own wiki please let my know. wikizine AT wikipedia.be

I can only create one version in something that supposed to be English. I count on the readers to inform there local wiki about the news in there own language.

Wikizine is send by use of the mailinglist Announce-l. It is only used for this. So people can subscribe without being swamped by emails like the lists.

http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/announce-l

I hope that you and others of your wiki will subscribe to Wikizine and give feedback. So that Wikizine can become really a source where Wikimedians can find out what is going on. Greetings, w:nl:gebruiker:Walter PS: do not repond here. I will not see it.

Racibórz[தொகு]

Hi. Can somebody write an (at least ;] ) short stub about my city (Racibórz) on Tamil Wikipedia? Many thanks for anyone who could do that :) Olos88 15:40, 19 ліпеня 2009 (UTC)

A doubt[தொகு]

Hi, In English Wikipedia, both animals en:Asian Palm Civet (ml:മരപ്പട്ടി) and en:Nilgiri Marten (ml:മരനായ) are noted as Maranaai (மரனாய்) in Tamil. According to my knowledge Nilgiri Marten is called as "Maranaai". May I know which is correct? Thank you--Praveenp 00:14, 6 அக்டோபர் 2009 (UTC)

Foundation Images Policy[தொகு]

Hi everyone,
I am Yosri from Malay Wikipedia. Recently I was informed by certain parties that MS Wiki need to delete any images tagged as Non-Commercial under Foundation Licensing policy. After I have done some studies, I realised that Wikipedia Foundations is moving towards allowing commercialises all images, as such they are acting on behalf of commercial company to require all images loaded with tagging Non-Commercial in all Wiki Project to be removed, including those loaded in local Wiki. You are only allowed to licenses your images under "free content", which specifically allows commercial reuse, example GDLF 1.2. Certain images is exempted under a very narrow EDP ("exemption doctrine policy") definition. If you all already aware about this, please ignore this comment. Otherwise, for more details please visit http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Village_pump#Wikimedia_projects_still_using_non-commercial-only_images.3F Yosri 05:26, 2 மார்ச் 2011 (UTC)

Américo[தொகு]

ஹெல்லொ, இ அம் இன்டெரெச்டெட் ரெஃஉஎச்ட் டஹெ சரெஅடிஒன் ஒப்ஹ் அன் அர்டிச்லெ லிகெ திச். க்ரேடிங்ச், --Víctor Alexis Cantillano Oviedo 04:08, 8 மார்ச் 2011 (UTC)

Hecho, gracias! --மணியன் 06:49, 8 மார்ச் 2011 (UTC)
De nada. --Víctor Alexis Cantillano Oviedo 18:18, 8 மார்ச் 2011 (UTC)

Soledad Alvear[தொகு]

ஹெல்லொ, இ அம் இன்டெரெச்டெட் ரெஃஉஎச்ட் டஹெ சரெஅடிஒன் ஒப்ஹ் அன் அர்டிச்லெ லிகெ திச். க்ரேடிங்ச், --Víctor Alexis Cantillano Oviedo 21:45, 8 மார்ச் 2011 (UTC)

Help[தொகு]

Hello to all the Tamil embassy! I'm from Chile and I want to make a request of translation from english to tamil language about a particular article look at this. It's about the Chilean city of Concepción. In all internet I found the name of "Concepción" in tamil language like: "கொன்செப்சியோன்" - honestly, I don't have any real idea if it is correct. Can someone really help me? I need to create the tamil article of Concepción, or only a stub, I don't know!, I don't want surprises again, please!. anyway, I thank you very much for your help. --X4v13r3 01:55, 4 ஏப்ரல் 2011 (UTC)

Penélope Cruz[தொகு]

ஹெல்லொ, இ அம் இன்டெரெச்டெட் ரெஃஉஎச்ட் டஹெ சரெஅடிஒன் ஒப்ஹ் அன் அர்டிச்லெ லிகெ திச். க்ரேடிங்ச், --Víctor Alexis Cantillano Oviedo 20:03, 27 ஏப்ரல் 2011 (UTC)

Pablo Ruiz[தொகு]

ஹெல்லொ, இ அம் இன்டெரெச்டெட் ரெஃஉஎச்ட் டஹெ சரெஅடிஒன் ஒப்ஹ் அன் அர்டிச்லெ லிகெ திச். க்ரேடிங்ச், --Víctor Alexis Cantillano Oviedo 20:05, 27 ஏப்ரல் 2011 (UTC)

Carlos Menem[தொகு]

ஹெல்லொ, இ அம் இன்டெரெச்டெட் ரெஃஉஎச்ட் டஹெ சரெஅடிஒன் ஒப்ஹ் அன் அர்டிச்லெ லிகெ திச். க்ரேடிங்ச், --Víctor Alexis Cantillano Oviedo 20:07, 27 ஏப்ரல் 2011 (UTC)