விக்கிப்பீடியா:வேங்கைத் திட்டம் 2.0/தலைப்புகள்/தமிழ்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

தமிழ்ச் சமூகம் பரிந்துரைத்தவைகள்[தொகு]

சிறிதர்-50[தொகு]

 1. en:Don BradmanYes check.svgY ஆயிற்று
 2. en:Ian Botham Yes check.svgY ஆயிற்று
 3. en:Tom WillsYes check.svgY ஆயிற்று
 4. en:Fred Trueman Yes check.svgY ஆயிற்று
 5. en: K.L. Rahul Yes check.svgY ஆயிற்று
 6. en:Brett Lee Yes check.svgY ஆயிற்று
 7. en:Bill Ponsford Yes check.svgY ஆயிற்று
 8. en:Bill Woodfull Yes check.svgY ஆயிற்று
 9. en:Sid Barnes Yes check.svgY ஆயிற்று
 10. en:Kapil Dev Yes check.svgY ஆயிற்று
 11. en:Alex Blackwell Yes check.svgY ஆயிற்று
 12. en:VVS Laxman Yes check.svgY ஆயிற்று
 13. en:Allan Border Yes check.svgY ஆயிற்று
 14. en:Sunil Gavaskar Yes check.svgY ஆயிற்று
 15. en:Mohammad Ashraful Yes check.svgY ஆயிற்று
 16. en:Montague Druitt Yes check.svgY ஆயிற்று
 17. en:Mohammad Amir Yes check.svgY ஆயிற்று
 18. en:Shivnarine Chanderpaul Yes check.svgY ஆயிற்று
 19. en:Mohammad Shahzad Yes check.svgY ஆயிற்று
 20. en:Abe Waddington Yes check.svgY ஆயிற்று
 21. en:S. Sreesanth Yes check.svgY ஆயிற்று
 22. en:Arthur Shrewsbury Yes check.svgY ஆயிற்று
 23. en:Alan Kippax Yes check.svgY ஆயிற்று
 24. en:Mohammad Asif Yes check.svgY ஆயிற்று
 25. en:Harold GimblettYes check.svgY ஆயிற்று
 26. en:Nikki Symmons Yes check.svgY ஆயிற்று
 27. en:Brendan Taylor Yes check.svgY ஆயிற்று
 28. en:Jim Burke (cricketer) Yes check.svgY ஆயிற்று
 29. en:Fifth Doctor Yes check.svgY ஆயிற்று
 30. en:Danish Kaneria Yes check.svgY ஆயிற்று
 31. en:Marlon Samuels Yes check.svgY ஆயிற்று
 32. en:Hansie Cronje Yes check.svgY ஆயிற்று
 33. en:Ottis Gibson Yes check.svgY ஆயிற்று
 34. en:Dwayne SmithYes check.svgY ஆயிற்று
 35. en:Upul Tharanga Yes check.svgY ஆயிற்று
 36. en:Faf du Plessis Yes check.svgY ஆயிற்று
 37. en:Peter Roebuck Yes check.svgY ஆயிற்று
 38. en:Ashwell Prince Yes check.svgY ஆயிற்று
 39. en:C. Aubrey Smith Yes check.svgY ஆயிற்று
 40. en:Salil Ankola Yes check.svgY ஆயிற்று
 41. en:Mohammad Azharuddin Yes check.svgY ஆயிற்று
 42. en:Herschelle Gibbs Yes check.svgY ஆயிற்று
 43. en:Aubrey Faulkner Yes check.svgY ஆயிற்று
 44. en:Wayne Parnell Yes check.svgY ஆயிற்று
 45. en:Salman Butt Yes check.svgY ஆயிற்று
 46. en:Sandeep Patil Yes check.svgY ஆயிற்று
 47. en:Alfonso Thomas Yes check.svgY ஆயிற்று
 48. en:Michael Klinger Yes check.svgY ஆயிற்று
 49. en:Lou Vincent Yes check.svgY ஆயிற்று
 50. en:Saleem Malik Yes check.svgY ஆயிற்று

மூர்த்தி-50[தொகு]

 1. கந்தக டிரையாக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 2. அலுமினியம் ஆக்சிநைட்ரைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 3. அமெரிசியம் டையாக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 4. ஆண்டிமனி(III) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 5. பேரியம் ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 6. பெரிலியம் ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 7. பிசுமத் பெர்ரைட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 8. காட்மியம் ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 9. கார்பனைல் சல்பைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 10. சீரியம்(III) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 11. சீரியம்(IV) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 12. கோபால்ட் ஆக்சைடு நானோதுகள்கள்Yes check.svgY ஆயிற்று
 13. தாமிரம்(I) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 14. தாமிரம்(II) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 15. எர்பியம்(III) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 16. நிக்கல்(II) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 17. நெப்டியூனியம்(IV) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 18. பாதரச(II) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 19. இலித்தியம் இரிடேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 20. இலித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 21. ஈயம்(II,IV) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 22. ஈயம்(IV) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 23. இலந்தனம் ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 24. இரும்பு(III) ஆக்சைடு-ஐதராக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 25. இரும்பு(III) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 26. இரும்பு(II) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 27. இண்டியம்(III) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 28. ஆபினியம்(IV) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 29. காலியம்(III) டிரையாக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 30. கடோலினியம்(III) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 31. நையோபியம் பெண்டாக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 32. புளுட்டோனியம்(IV) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 33. பொலோனியம் டையாக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 34. பிரசியோடைமியம்(III,IV) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 35. ருபீடியம் ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 36. ருத்தேனியம்(IV) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 37. சிலிக்கன் ஆக்சிநைட்ரைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 38. வெள்ளி(I,III) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 39. சோடியம் கோபால்ட் ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 40. தெலூரியம் டையாக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 41. டெர்பியம்(III,IV) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 42. தோரியம் டையாக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 43. வெள்ளீய(IV) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 44. வெள்ளீயம்(II) ஆக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 45. வனேடியம் பாசுபேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 46. மூவிணைய-அமைல் ஆல்ககால்Yes check.svgY ஆயிற்று
 47. பியூட்டனால்Yes check.svgY ஆயிற்று
 48. 2-பியூட்டனால்Yes check.svgY ஆயிற்று
 49. பர்பியூரைல் ஆல்ககால்Yes check.svgY ஆயிற்று
 50. 2-எத்தில்யெக்சனால்Yes check.svgY ஆயிற்று

மகாலிங்கம்-50[தொகு]

 1. 1-புரோப்பனால்Yes check.svgY ஆயிற்று
 2. அசிட்டைலீன் டையால்Yes check.svgY ஆயிற்று
 3. அசிட்டோன் சயனோயைதரின்Yes check.svgY ஆயிற்று
 4. அலுமினியம் குளோரோ ஐதரேட்டு Yes check.svgY ஆயிற்று
 5. ஆண்டிமணி முக்குளோரைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 6. தைட்டானியம்(III) குளோரைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 7. தயோனைல் குளோரைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 8. சிர்கோனியம்(IV) குளோரைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 9. அமோனியம் கார்பனேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 10. பேரியம் கார்பனேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 11. இலித்தியம் கார்பனேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 12. சோடியம் பெர்கார்பனேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 13. அம்மோனியம் பைகார்பனேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 14. டைகால்சியம் பாசுபேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 15. மோனோகால்சியம் பாசுபேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 16. மோனோபொட்டாசியம் பாசுபேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 17. பொட்டாசியம் பைடார்டரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 18. சோடியம் பைசல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 19. அம்மோனியம் அலுமினியம் சல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 20. பேரியம் சல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 21. பொட்டாசியம் சல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 22. ஒலீயம்Yes check.svgY ஆயிற்று
 23. நிக்கல்(II) சல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 24. பாதரச(II) சல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 25. பாதரச(I) சல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 26. மாங்கனீசு(II) சல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 27. ஈயம்(II) சல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 28. இரும்பு(III) சல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 29. ஐதராக்சிலமோனியம் சல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 30. டெட்ராமீன்தாமிர(II) சல்பேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 31. கால்சியம் அமோனியம் நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 32. கால்சியம் நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 33. கோபால்ட்(II) நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 34. தாமிர(II) நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 35. மெத்திலமோனியம் நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 36. பாதரச(II) நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 37. ஐதராக்சிலமோனியம் நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 38. காலியம் நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 39. வெள்ளி நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 40. தோரியம்(IV) நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 41. சிர்க்கோனியம் நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 42. செனான் நைட்ரேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று
 43. அம்லோடிபின்Yes check.svgY ஆயிற்று
 44. அல்லைல் கிளைசிடைல் ஈதர்Yes check.svgY ஆயிற்று
 45. இயல்பு நீக்கப்பட்ட ஆல்ககால்Yes check.svgY ஆயிற்று
 46. எர்கோலைன் Yes check.svgY ஆயிற்று
 47. அசிட்டோன் பெராக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 48. பென்சாயில் பெராக்சைடுYes check.svgY ஆயிற்று
 49. தயோல்-யீன் வினைYes check.svgY ஆயிற்று
 50. சின்னமைல் அசிட்டேட்டுYes check.svgY ஆயிற்று

அருளரசன்-48[தொகு]

 1. Indian maritime history
 2. South Arcot District
 3. Naming conventions of ancient Tamil country Yes check.svgY ஆயிற்று
 4. Dating the Tirukkural
 5. Iconography of Shiva temples in Tamil Nadu Yes check.svgY ஆயிற்று
 6. List of zamindari estates in Madras Presidency
 7. Arni jagir
 8. Architecture of Tamil Nadu
 9. Malik Kafur's invasion of the Pandya kingdom Yes check.svgY ஆயிற்று
 10. Chola invasion of Srivijaya Yes check.svgY ஆயிற்று
 11. Legal system of ancient Tamil country Yes check.svgY ஆயிற்று
 12. Reservation policy in Tamil Nadu
 13. Tamil inscriptions in the Malay world
 14. Keelathooval Yes check.svgY ஆயிற்று
 15. Nellore Chodas Yes check.svgY ஆயிற்று
 16. Battle of VatapiYes check.svgY ஆயிற்று
 17. Domlur Chokkanathaswamy temple Yes check.svgY ஆயிற்று
 18. Hogenakkal Falls water dispute Yes check.svgY ஆயிற்று
 19. 2019 Chennai water crisis Yes check.svgY ஆயிற்று
 20. Tamil inscriptions
 21. Pleasant Stay hotel case Yes check.svgY ஆயிற்று
 22. Naralokaviran Yes check.svgY ஆயிற்று
 23. Old Madiwala Someshwara Temple, Bangalore Yes check.svgY ஆயிற்று
 24. Thondaman dynasty Yes check.svgY ஆயிற்று
 25. History of Madras Presidency Yes check.svgY ஆயிற்று
 26. TANSI land acquisition case Yes check.svgY ஆயிற்று
 27. Boothi Vikramakesari
 28. History of Pulicat Yes check.svgY ஆயிற்று
 29. Dillenia indica Yes check.svgY ஆயிற்று
 30. Nymphaea pubescens Yes check.svgY ஆயிற்று
 31. Nymphaea violacea Yes check.svgY ஆயிற்று
 32. Garcinia spicata Yes check.svgY ஆயிற்று
 33. Mangifera indica Yes check.svgY ஆயிற்று
 34. Mimosa rubicaulis Yes check.svgY ஆயிற்று
 35. Acacia planifrons Yes check.svgY ஆயிற்று
 36. Memecylon edule Yes check.svgY ஆயிற்று
 37. Luffa aegyptiaca Yes check.svgY ஆயிற்று
 38. Operculina turpethum Yes check.svgY ஆயிற்று
 39. Millingtonia Yes check.svgY ஆயிற்று
 40. Gmelina asiatica Yes check.svgY ஆயிற்று
 41. Premna mollissima Yes check.svgY ஆயிற்று
 42. Ocimum americanum Yes check.svgY ஆயிற்று
 43. Salix tetrasperma Yes check.svgY ஆயிற்று
 44. Typha angustifolia Yes check.svgY ஆயிற்று
 45. Typhonium flagelliforme
 46. Saccharum spontaneum Yes check.svgY ஆயிற்று
 47. Saccharum arundinaceum Yes check.svgY ஆயிற்று
 48. Cymbopogon citratus Yes check.svgY ஆயிற்று

பார்வதி-59[தொகு]

 1. en:Cabinet Secretary of IndiaYes check.svgY ஆயிற்று
 2. en:Indian Police ServiceYes check.svgY ஆயிற்று
 3. en:Indian Coast Guard Yes check.svgY ஆயிற்று
 4. en:Ministry of Electronics and Information TechnologyYes check.svgY ஆயிற்று
 5. en:Principal secretary (India)
 6. en:Joint secretary to the Government of India
 7. en:Major general
 8. en:National Chambal Sanctuary Yes check.svgY ஆயிற்று
 9. en:Geography of South India Yes check.svgY ஆயிற்று
 10. en:2017 China–India border standoff
 11. en:2013 Daulat Beg Oldi incident
 12. en:Coco Islands Yes check.svgY ஆயிற்று
 13. en:Bangladesh–India border Yes check.svgY ஆயிற்று
 14. en:India–Nepal borderYes check.svgY ஆயிற்று
 15. en:Tropical Evergreen forests of India
 16. en:Joint Forest Management
 17. en:Baikunthapur ForestYes check.svgY ஆயிற்று
 18. en:Molai forest]Yes check.svgY ஆயிற்று
 19. en:Nallamala HillsYes check.svgY ஆயிற்று
 20. en:New Amarambalam Reserved ForestYes check.svgY ஆயிற்று
 21. en:Saranda forestYes check.svgY ஆயிற்று
 22. en:Tectonic evolution of the Aravalli Mountains
 23. en:Narcondam IslandYes check.svgY ஆயிற்று
 24. en:Geology of India
 25. en:Earthquake zones of India Yes check.svgY ஆயிற்று
 26. en:Geological Society of India
 27. en:Geological Survey of India
 28. en:St. Mary's Islandsசெயிண்ட் மேரித் தீவுகள் Yes check.svgY ஆயிற்று
 29. en:Nagapattinam Portநாகப்பட்டினம் துறைமுகம்
 30. en:Darjeeling teaடார்ஜீலிங் தேயிலைYes check.svgY ஆயிற்று
 31. en:Pochampally Sareeபோச்சம்பள்ளி புடவைYes check.svgY ஆயிற்று
 32. en:Payyannur Pavithra ringபையனூர் புனித மோதிரம்Yes check.svgY ஆயிற்று
 33. en:Mysore silk
 34. en:Mysore AgarbathiYes check.svgY ஆயிற்று
 35. en:Madurai SungudiYes check.svgY ஆயிற்று
 36. en:Channapatna toysசென்னப்பட்ணா பொம்மைகள் Yes check.svgY ஆயிற்று
 37. en:Kangra tea-காங்ரா தேயிலைYes check.svgY ஆயிற்று
 38. en:Coimbatore Wet Grinder கோயமுத்தூர் ஈரமாவு அரவைப்பொறி Yes check.svgY ஆயிற்று
 39. en:Mysore Sandalwood OilYes check.svgY ஆயிற்று
 40. en:Mysore betel leaf Yes check.svgY ஆயிற்று
 41. en:Nanjanagud banana
 42. en:Kondapalli ToysYes check.svgY ஆயிற்று
 43. en:PashminaYes check.svgY ஆயிற்று
 44. en:Nilgiri tea Yes check.svgY ஆயிற்று
 45. en:Assam teaYes check.svgY ஆயிற்று
 46. en:Swamimalai Bronze IconsYes check.svgY ஆயிற்று
 47. en:Army Welfare Education Society
 48. en:Swati Piramal Yes check.svgY ஆயிற்று
 49. en:Ameera Shah Yes check.svgY ஆயிற்று
 50. en:Leena Nair Yes check.svgY ஆயிற்று
 51. en:Wayanad Gandhakasala riceYes check.svgY ஆயிற்று
 52. en:Centre for Excellence in Basic Sciences
 53. en:Indian Council of Education
 54. en:Bureau of Indian Education
 55. en:Central Institute of Road Transport
 56. en:Central Institute of Educational Technology

திவ்யா-45[தொகு]

 1. சிவஞான முனிவர்
 2. அகப்பொருள்
 3. சார்பலன்
 4. அடித்தளப் பொறியியல்
 5. அமராவதி சிற்ப மரபு
 6. அம்மை நோய்கள் (கால்நடை)Yes check.svgY ஆயிற்று
 7. குடியிறக்கமும் ஏற்றமும்
 8. சுரங்கப்பாதை
 9. குதிரைப் பரிணாமம்
 10. குரங்கு மனிதன்
 11. குரல்வளை
 12. குவான்டம் கதிர்ப்புக் கொள்கை
 13. குழந்தை நோய்கள்Yes check.svgY ஆயிற்று
 14. குழந்தை வளர்ப்பு
 15. குளம்பிகள்
 16. குளிர்கால உறக்கம், வேனில் உறக்கம்
 17. குறைப்பிறவிகள்
 18. குஜராத்தி மொழி
 19. கூட்டுறவு
 20. கூடு
 21. கூடை முடைதல்
 22. கூரைகள்
 23. கைத்தொழில் உளவியல்
 24. கொடி (சின்னம்)
 25. கொடி (தாவரம்)
 26. கொதிகலன்
 27. கூழ்மம்
 28. கோவை (இலக்கியம்)
 29. கோப்பிப்போடா
 30. சடங்குகள்Yes check.svgY ஆயிற்று
 31. தோல் நோய்கள்Yes check.svgY ஆயிற்று
 32. சவுக்கு
 33. சாங்கியம்
 34. கல்வெட்டியல் - சாசனவியல்
 35. சாட்சியம்
 36. அணிகலன்
 37. சிற்பநூல்கள்
 38. சிலை
 39. சிறுநீர்த்தாரை அடைப்பு
 40. சிறைச்சாலை
 41. திரைப்பட வரலாறு
 42. சார்புக் கொள்கை
 43. சாரணர் இயக்கம்
 44. சாலை
 45. சிதம்பரம் (நகரம்)

சுந்தர்-10[தொகு]

 1. தமிழ் மறவன் பட்டாம்பூச்சி Yes check.svgY ஆயிற்று
 2. நீலகிரி மந்தி (கருங்குரங்கு)
 3. பழுப்பு மலை அணில் Yes check.svgY ஆயிற்று
 4. நீலகிரி அணில் Yes check.svgY ஆயிற்று
 5. திருவாங்கூர் பறக்கும் அணில் Yes check.svgY ஆயிற்று
 6. மதுரை வாலாட்டிப்பாம்பு Yes check.svgY ஆயிற்று
 7. பூபதியின் வாலாட்டிப்பாம்பு
 8. இந்திய குழிமுயல்
 9. சிறுத்தைப் பூனை
 10. துரும்பன் பூனை Yes check.svgY ஆயிற்று

அருண்-36[தொகு]

 1. இதயதமனி அடைப்புYes check.svgY ஆயிற்று
 2. இந்தி இலக்கிய வரலாறு Yes check.svgY ஆயிற்று
 3. இந்தியத் தாவர வளம்
 4. இந்திய விலங்கினம்
 5. இந்திய மீனினம்
 6. இந்திய நிலவரி
 7. இந்திய வேளாண்மை வரலாறு
 8. இந்திய நீர்ப் பாசனம்
 9. இந்திய வெளிநாட்டு வாணிகம்
 10. இந்திய கைத்தொழில்
 11. இந்திய கனிமங்கள்
 12. இந்திய இரயில்வே சட்டம்
 13. இந்தியாவில் வெளிநாட்டினர்
 14. இந்துஸ்தானி இசை வரலாறு
 15. இந்தோசீனா கலை
 16. சதிசி இயற்கணிதம்
 17. சதுப்புத் தாவரங்கள்
 18. கள்ளி சப்பாத்திக் குடும்பம்
 19. சம்பகக் குடும்பம்
 20. உயிர்களின் சமச்சீர்மை
 21. சமன்பாட்டுத் தத்துவம்
 22. சமூக அமைப்பு
 23. சமூகக் கல்வி
 24. சமையற்கலை
 25. சர்க்கரைத் தொழில் வரலாறு
 26. சிவாத்துவிதம்
 27. இந்தியச் சிற்பம்
 28. தமிழர் சிற்ப வரலாறு
 29. தென்னிந்திய சிலைகள்
 30. இந்திய சிற்றோவியங்கள்
 31. சிறுநீரியல்Yes check.svgY ஆயிற்று
 32. இந்தியச் சிறைச்சாலை வரலாறு
 33. சின்கோனா
 34. சமய உளவியல்
 35. சமூக உளவியல்
 36. சமூகவியல்

இராபியா-34[தொகு]

 1. உருது வரலாறு Yes check.svgY ஆயிற்று
 2. உருது கவிஞர் Yes check.svgY ஆயிற்று
 3. இந்திய உலோக வேலைக் கலை Yes check.svgY ஆயிற்று
 4. உளநிலைப் பகுப்பாய்வு Yes check.svgY ஆயிற்று
 5. உள பௌதிகம் Yes check.svgY ஆயிற்று
 6. உளச்சுகாதாரம் Yes check.svgY ஆயிற்று
 7. உளநோய் மருத்துவம் Yes check.svgY ஆயிற்று
 8. அறிதுயில் நிலை Yes check.svgY ஆயிற்று
 9. மனவளர்ச்சிக் குறை Yes check.svgY ஆயிற்று
 10. மனவளர்ச்சி ஆராய்ச்சி Yes check.svgY ஆயிற்று
 11. இந்திய உளவியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 12. உளவியல் முறை Yes check.svgY ஆயிற்று
 13. உளவியல் வகைமை Yes check.svgY ஆயிற்று
 14. வளர்ச்சி உளவியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 15. சோதனை உளவியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 16. குற்ற உளவியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 17. விலங்கு உளவியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 18. அழகியல் உளவியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 19. ஓரிடத்தான் Yes check.svgY ஆயிற்று
 20. ஐரிய மொழி Yes check.svgY ஆயிற்று
 21. ஐசுலாந்து Yes check.svgY ஆயிற்று
 22. ஒட்டுண்ணி வாழ்வு Yes check.svgY ஆயிற்று
 23. எச்சவுறுப்புகள்Yes check.svgY ஆயிற்று
 24. ஒடியா மொழி Yes check.svgY ஆயிற்று
 25. ஒளியியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 26. எட்வர்டு Yes check.svgY ஆயிற்று
 27. ஒளிர்வு பொறியியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 28. ஒளிரும் உயிரினங்கள் Yes check.svgY ஆயிற்று
 29. எலும்பு நோய் Yes check.svgY ஆயிற்று
 30. ஒட்டுண்ணி நோய்கள் Yes check.svgY ஆயிற்று
 31. எறிபடையியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 32. வழிப்படு ஏவுகணை Yes check.svgY ஆயிற்று
 33. எந்திரப் பிணைப்பு Yes check.svgY ஆயிற்று
 34. தமிழ்நாட்டு ஓவியம் Yes check.svgY ஆயிற்று

பரிதா+ரூபாமங்களா-36[தொகு]

 1. உருவப்படம் Yes check.svgY ஆயிற்று
 2. இந்திய உருவப்படக்கலை Yes check.svgY ஆயிற்று
 3. ஔரசம் Yes check.svgY ஆயிற்று
 4. உலகிற் பெரிய அணைகள் Yes check.svgY ஆயிற்று
 5. அதிவீரராம பாண்டியர் Yes check.svgY ஆயிற்று
 6. அரசியல் கருத்துக்கள்-கிரேக்கம் Yes check.svgY ஆயிற்று
 7. அரசியல் கருத்துக்கள்-ரோம் Yes check.svgY ஆயிற்று
 8. அரசியல் கருத்துக்கள்-ஐரோப்பா Yes check.svgY ஆயிற்று
 9. அரசியல் கருத்துக்கள்-முற்கால இந்தியாYes check.svgY ஆயிற்று
 10. அரசியல் கருத்துக்கள்-பிற்கால இந்தியா Yes check.svgY ஆயிற்று
 11. அரசியல் கருத்துக்கள்-தமிழ்நாடு
 12. அரசியல் கருத்துக்கள்-சீனா
 13. அரசியல் கருத்துக்கள்-இசுலாம் Yes check.svgY ஆயிற்று
 14. அரசியல் ஆராய்ச்சி முறை
 15. பிரெஞ்சுப் புரட்சிக்கு பின்னான அரசியற் கருத்துரு
 16. அராபிய மெய்யியல் கொள்கை Yes check.svgY ஆயிற்று
 17. அரேபிய வரலாறு Yes check.svgY ஆயிற்று
 18. அலகியல்
 19. அவதூறு
 20. பகுப்புவழி அளவை
 21. தொகுப்புவழி அளவை
 22. அறநூல் வரலாறு-ஐரோப்பா
 23. அறநூல் வரலாறு-இந்தியா
 24. நுண்ணறிவுச் சோதனை
 25. அறிவாய்வு
 26. அறுவடை எந்திரங்கள்
 27. அனுபூதிக்கலை-தமிழ்நாடு
 28. வைணவ ஆகமங்கள்
 29. ஆங்கில உரைநடை
 30. இந்தியர்களின் ஆங்கில இலக்கியம்
 31. பழங்கால ஆட்டங்களும், விளையாட்டுகளும்
 32. இறையாண்மைக் கொள்கை
 33. ஆளுமைச் சோதனைகள்
 34. ஆற்றுப் பொறியியல்
 35. இசைத்தமிழ் Yes check.svgY ஆயிற்று
 36. இத்தாலிய அரசியலமைப்பு Yes check.svgY ஆயிற்று

உழவன்+யோசுவா-32[தொகு]

 1. மனிதத்தோல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 2. சாக்குலைனா Yes check.svgY ஆயிற்று
 3. அழுத்தவிகிதம் Yes check.svgY ஆயிற்று
 4. அமுக்கக் காற்று Yes check.svgY ஆயிற்று
 5. அமெரிக்க அருங்காட்சியகம்Yes check.svgY ஆயிற்று
 6. அமினோ அமில நீரிழிவு Yes check.svgY ஆயிற்று
 7. தாவர திசு வளர்ப்பு முறை Yes check.svgY ஆயிற்று
 8. அகரமுதலி Yes check.svgY ஆயிற்று
 9. தமிழின் அகரமுதலிகள் வரலாறு Yes check.svgY ஆயிற்று
 10. தன்முனைப்பு Yes check.svgY ஆயிற்று
 11. அமுக்கிகளின் வேறுபாடு Yes check.svgY ஆயிற்று
 12. குத்து, கிடைநிலை அமுக்கி Yes check.svgY ஆயிற்று
 13. முடவியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 14. தாவரப் பூசணவியல்Yes check.svgY ஆயிற்று
 15. அட்டை Yes check.svgY ஆயிற்று
 16. உள்ளுணர்வுYes check.svgY ஆயிற்று
 17. இயற்கைத்திறமை சோதனைகள் Yes check.svgY ஆயிற்று
 18. ஈப்பிடிப்பான் Yes check.svgY ஆயிற்று
 19. ஈரல் புழு Yes check.svgY ஆயிற்று
 20. அமுக்கியின் வெப்ப இயக்கவியல்Yes check.svgY ஆயிற்று
 21. இருமைக் கொள்கை Yes check.svgY ஆயிற்று
 22. உணவியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 23. உணவுக் கட்டுப்பாடு Yes check.svgY ஆயிற்று
 24. உடனொளிர்தல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 25. உருவவியல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 26. எஃகு தயாரித்தல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 27. அழுத்தி Yes check.svgY ஆயிற்று
 28. இலந்தை Yes check.svgY ஆயிற்று
 29. இரட்டையர் Yes check.svgY ஆயிற்று
 30. உணவு நஞ்சாதல் Yes check.svgY ஆயிற்று
 31. உணவுப் பாதுகாப்பு Yes check.svgY ஆயிற்று
 32. இருவித்திலைத் தாவரம் Yes check.svgY ஆயிற்று


பாத்திமா-50[தொகு]

 1. வரிமீன் en:Zebra fish
 2. இலங்கை உணவு முறைகள் Yes check.svgY ஆயிற்றுen:Sri Lankan cuisine
 3. தையல் கலை en:Sewing
 4. கைரேகை en:Finger print
 5. ஆக்சிசன் வட்டம் en:oxygen cycle
 6. மூலக்கூற்று படியாக்கம் en:Molecular cloning Yes check.svgY ஆயிற்று
 7. டெட்ரா மீன் இனம் en:Tetra
 8. டெலஸ்கோப் தங்கமீன் en:Telescope goldfish
 9. தாவர நோயியல் Yes check.svgY ஆயிற்றுen:Plant pathology
 10. டிஎன்ஏ தடயவியல் en:DNA fingerprinting
 11. சூபன்கின் தங்கமீன்en:Shubunkin
 12. கலிகோ தங்கமீன் en:Calico (goldfish)
 13. கொட்சிலா கிங் ஆப் தி மொன்ஸ்டர் 2019 திரைப்படம் en:Godzilla: King of the Monsters (2019 film)
 14. தி ஜங்கல்புக் 2016 திரைப்படம்en:The Jungle Book (2016 film)
 15. இயற்பியலாளர் en:Physicist
 16. முகப்பரு en:pimpleYes check.svgY ஆயிற்று
 17. சதிர்க்குரு en:SunburnYes check.svgY ஆயிற்று
 18. அனிச்சை செயலியல் en:ReflexologyYes check.svgY ஆயிற்று
 19. முடி உதிர்தல் en:Hair lose
 20. சுவை அரும்பு en:Taste bud Yes check.svgY ஆயிற்று
 21. en:Mowgli: Legend of the Jungle
 22. en:Frozen Fever Yes check.svgY ஆயிற்று
 23. en:Type 1 diabetes
 24. en:Coral reef protection
 25. en:Lavandula ( lavender)
 26. en:Whale oil Yes check.svgY ஆயிற்று
 27. en:Margarine
 28. en:Health effects of tobacco
 29. en:Tea tree oil Yes check.svgY ஆயிற்று
  • கடல் வாழ் உயிரினங்கள்
 30. en:Great hammerhead
 31. en:titan triggerfish
 32. en:emperor angelfish Yes check.svgY ஆயிற்று
 33. en:wrasses
 34. en:Parrot fish Yes check.svgY ஆயிற்று
 35. en:Atlantic bluefin tuna
 36. en:Queen angelfish Yes check.svgY ஆயிற்று
 37. en:Foureye butterflyfish
 38. en:Damselfish
 39. en:Yellow tang Yes check.svgY ஆயிற்று
 40. en:Orange-lined triggerfish
 41. en:Big eye tuna
 42. en:Giant moray
 43. en:Blacktip reef shark
 44. en:Caribbean reef shark
 45. en:Pterois
 46. en:Clark's anemonefish
 47. en:Reef starfish
 48. en:Whitetip reef shark
 49. en:Gray reef shark
 50. en:Brittle star Yes check.svgY ஆயிற்று