உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிப்பீடியா:வேங்கைத் திட்டம் 2.0/தலைப்புகள்-1 முன்மொழிவு/தகவலுழவன்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
 1. .
 2. .
 • பக்க விளைவு உள்ள மருத்துவத் தாவரங்கள்(அளவுக்கு மிஞ்சினால்..) - தாவரவேதியியல் அடிப்படையில் கூறுக.
 • கற்க கசடற
 1. en:Cinchona pubescens
 2. en:Psyllium
 3. வெள்ளைப்பூண்டு
 4. இஞ்சி
 5. பப்பாளி
 6. அன்னாசி
 7. அருநெல்லி Phyllanthus acidus
 8. சோம்பு
 • இருப்பின் சிறப்பு
 1. ஆறுநெல்லி - Garuga pinnata
 2. en:Chamomile - சாமந்தியில் பலவகை உண்டு - பேச்சு:சிவந்தி
 3. சூர்நகம் en:devil's claw
 4. கடம்பு மரம் - Anthocephalus cadamba
 5. கவா (செடி)


எனது இறுதி முன்மொழிவுகள்[தொகு]

 1. மனிதத்தோல்
 2. சாக்குலைனா
 3. அமுக்க விகிதம்
 4. அமுக்கக் காற்று
 5. அமெரிக்க அருங்காட்சியகம்
 6. அழுத்தி
 7. அமுக்கிகளின் வேறுபாடு
 8. அமுக்கியின் வெப்ப இயக்கவியல்
 9. குத்து கிடைநிலை அமுக்கி
 10. அமினோ அமில நீரிழிவு
 11. தாவர திசு வளர்ப்புமுறை
 12. அகரமுதலி
 13. தமிழின் அகரமுதலிகள் வரலாறு
 14. தன்முனைப்பு
 15. முடவியல்
 16. தாவரப் பூசனவியல்
 17. அட்டை
 18. உள்ளுணர்வு
 19. இயற்கைத்திறமை சோதனைகள்
 20. உருவவியல்
 21. இயற்றி நிலை
 22. இரட்டையர்
 23. இருவித்திலைத் தாவரம்
 24. இராச்சியத்தின் அதிகார எல்லை
 25. இராச்சியத்தின் தோற்றம்
 26. இருதலைக்கொள்ளி வாதம்
 27. எஃகு தயாரித்தல்
 28. இருமைக் கொள்கை
 29. இலந்தை
 30. இலாகா அமைப்பு
 31. இலை
 32. இளமையாக்கம்
 33. இளைஞர் இயக்கம்
 34. ஈப்பிடிப்பான்
 35. ஈரல் புழு
 36. உணவியல்
 37. உணவுக் கட்டுபாடு
 38. உணவு நஞ்சாதல்
 39. உணவுப் பாதுகாப்பு
 40. உணர்ச்சி வேகம்
 41. உடன்படிக்கை
 42. உடனொளிர்தல்
 43. உணவுப் பாதை
 44. உணவுப் பரிமாறும் முறை
 45. உப்புத் தாவரம்
 46. உயில்
 47. எதிர்ப்பு மனப்பான்மை