விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் சைவம்/முக்கியக் கட்டுரைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
Tripundra.PNG

சைவ சமயம்
Shiva and Parvati.jpg

சிவம்
Tripundra.PNG

சிவத்தொண்டர்கள்

சைவ சமயம்[தொகு]

 1. காசுமீர சைவம்
 2. வீர சைவம்
 3. சிவாத்துவைதம்
 4. பாசுபதம்
 5. காபாலிகம்
 6. காளாமுகம்
 7. பைரவம்
 8. மாகேசுவரம்
 9. சிவபாகவதம்
 10. மகாவிரதம்
 11. காலானனம்
 12. பூர்வ சைவம்
 13. காணாபதம்
 14. கரலிங்கம்
 15. அணுசைவம்
 16. அவாந்தர சைவம்
 17. காருணிக சித்தாந்தம்
 18. காருக சித்தாந்தம்
 19. காதக சித்தாந்தம்
 20. பிராவார சைவம்
 21. அந்நிய சைவம்
 22. நையாயிகம்
 23. வைசேடிகம்
 24. ஐக்கிய வாத சைவம்
 25. பாடாணவாத சைவம்
 26. போதாவாத சைவம்
 27. சிவசமவாத சைவம்
 28. சிவசங்கிராந்தவாத சைவம்
 29. ஈசுவர அவிகாரவாத சைவம்
 30. சுத்த சைவம்
 31. லகுலீச பாசுபதம்
 32. மாவிரதம்
 33. காபாலம்
 34. வாமம்
 35. வைரவம்
 36. ஆதி சைவம்
 37. மாக சைவம்
 38. அத்துவா சைவம்
 39. கிரியா சைவம்
 40. குண சைவம்
 41. நிர்க்குண சைவம்
 42. வீர சைவம்
 43. யோக சைவம்
 44. காஷ்மீர சைவம்
 45. சித்தாந்த சைவம்
 46. சுத்தாத்துவித சைவம்

சைவக் கடவுள்கள்[தொகு]

 1. சோமாஸ்கந்தர்
 2. நடராஜர்
 3. ரிஷபாரூடர்
 4. கல்யாணசுந்தரர்
 5. சந்திரசேகரர்
 6. பிட்சாடனர்
 7. காமசம்ஹாரர்
 8. கால சம்ஹாரர்
 9. சலந்தராகரர்
 10. திரிபுராந்தகர்
 11. கஜசம்ஹாரர்
 12. வீரபத்திரர்
 13. தட்சிணாமூர்த்தி
 14. கிராதகர்
 15. கங்காளர்
 16. சக்ரதானர்
 17. கஜமுக அனுக்கிரக மூர்த்தி
 18. சண்டேச அனுக்கிரகர்
 19. ஏகபாதமூர்த்தி
 20. லிங்கோத்பவர்
 21. சுகாசனர்
 22. உமா மகேஸ்வரர்
 23. அரியர்த்த மூர்த்தி
 24. அர்த்தநாரீஸ்வரர்
 25. நீலகண்டர்
 1. இலிங்க மூர்த்தி
 2. இலிங்கோத்பவ மூர்த்தி
 3. முகலிங்க மூர்த்தி
 4. சதாசிவ மூர்த்தி
 5. மகா சதாசிவ மூர்த்தி
 6. உமாமகேஸ்வர மூர்த்தி
 7. சுகாசன மூர்த்தி
 8. உமேச மூர்த்தி
 9. சோமாஸ்கந்த மூர்த்தி
 10. சந்திரசேகர மூர்த்தி
 11. இடபாரூட மூர்த்தி
 12. இடபாந்திக மூர்த்தி
 13. புஜங்கலளித மூர்த்தி
 14. புஜங்கத்ராச மூர்த்தி
 15. சந்த்யான்ருத்த மூர்த்தி
 16. சதாநிருத்த மூர்த்தி
 17. சண்டதாண்டவ மூர்த்தி
 18. கங்காதர மூர்த்தி
 19. கங்காவிசர்ஜன மூர்த்தி
 20. திரிபுராந்தக மூர்த்தி
 21. கல்யாணசுந்தர மூர்த்தி
 22. அர்த்தநாரீஸ்வர மூர்த்தி
 23. கஜயுக்த மூர்த்தி
 24. ஜ்வாரபக்ன மூர்த்தி
 25. சார்த்தூலஹர மூர்த்தி
 26. பாசுபத மூர்த்தி
 27. கங்காள மூர்த்தி
 28. கேசவார்த்த மூர்த்தி
 29. பிக்ஷாடன மூர்த்தி
 30. சரப மூர்த்தி
 31. சடேச அனுக்ரஹ மூர்த்தி
 32. தட்சிணாமூர்த்தி
 33. யோக தட்சிணாமூர்த்தி
 34. வீணா தட்சிணாமூர்த்தி
 35. காலந்தக மூர்த்தி
 36. காமதகன மூர்த்தி
 37. இலகுளேஸ்வர மூர்த்தி
 38. பைரவ மூர்த்தி
 39. ஆபத்தோத்தரண மூர்த்தி
 40. வடுக மூர்த்தி
 41. க்ஷேத்திரபால மூர்த்தி
 42. வீரபத்ர மூர்த்தி
 43. அகோர மூர்த்தி
 44. தட்சயஞ்யஷத மூர்த்தி
 45. கிராத மூர்த்தி
 46. குரு மூர்த்தி
 47. அசுவாருட மூர்த்தி
 48. கஜாந்திக மூர்த்தி
 49. சலந்தரவத மூர்த்தி
 50. ஏகபாதத்ரி மூர்த்தி
 51. திரிபாதத்ரி மூர்த்தி
 52. ஏகபாத மூர்த்தி
 53. கௌரிவரப்ரத மூர்த்தி
 54. சக்கரதான மூர்த்தி
 55. கௌரிலீலாசமன்வித மூர்த்தி
 56. விசாபகரண மூர்த்தி
 57. கருடன் அருகிருந்த மூர்த்தி
 58. பிரம்ம சிரச்சேத மூர்த்தி
 59. கூர்ம சம்ஹார மூர்த்தி
 60. மச்ச சம்ஹார மூர்த்தி
 61. வராக சம்ஹார மூர்த்தி
 62. பிரார்த்தனா மூர்த்தி
 63. இரத்த பிட்சா பிரதான மூர்த்தி
 64. சிஷ்ய பாவ மூர்த்தி


சிவத்தொண்டர்கள்[தொகு]

 1. அதிபத்த நாயனார்
 2. அப்பூதியடிகள் நாயனார்
 3. அமர்நீதி நாயனார்
 4. அரிவாட்டாய நாயனார்
 5. ஆனாய நாயனார்
 6. இசைஞானியார் நாயனார்
 7. இடங்கழி நாயனார்
 8. இயற்பகை நாயனார்
 9. இளையான்குடி மாறநாயனார்
 10. உருத்திர பசுபதி நாயனார்
 11. எறிபத்த நாயனார்
 12. ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார்
 13. ஏனாதி நாத நாயனார்
 14. ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார்
 15. கணநாத நாயனார்
 16. கணம்புல்ல நாயனார்
 17. கண்ணப்ப நாயனார்
 18. கலிய நாயனார்
 19. கழறிற்றறிவார் நாயனார்
 20. கழற்சிங்க நாயனார்
 21. காரி நாயனார்
 22. காரைக்கால் அம்மையார்
 23. குங்கிலியக்கலய நாயனார்
 24. குலச்சிறை நாயனார்
 25. கூற்றுவ நாயனார்
 26. கலிக்கம்ப நாயனார்
 27. கோச் செங்கட் சோழ நாயனார்
 28. கோட்புலி நாயனார்
 29. சடைய நாயனார்
 30. சண்டேசுவர நாயனார்
 31. சத்தி நாயனார்
 32. சாக்கிய நாயனார்
 33. சிறப்புலி நாயனார்
 34. சிறுத்தொண்ட நாயனார்
 35. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
 36. செருத்துணை நாயனார்
 37. சோமாசிமாற நாயனார்
 38. தண்டியடிகள் நாயனார்
 39. திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார்
 40. திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார்
 41. திருநாவுக்கரசு நாயனார்
 42. திருநாளைப்போவார் நாயனார்
 43. திருநீலகண்ட நாயனார்
 44. திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார்
 45. திருநீலநக்க நாயனார்
 46. திருமூல நாயனார்
 47. நமிநந்தியடிகள் நாயனார்
 48. நரசிங்க முனையரைய நாயனார்
 49. நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார்
 50. நேச நாயனார்
 51. புகழ்ச்சோழ நாயனார்
 52. புகழ்த்துணை நாயனார்
 53. பூசலார் நாயனார்
 54. பெருமிழலைக் குறும்ப நாயனார்
 55. மங்கையர்க்கரசியார் நாயனார்
 56. மானக்கஞ்சாற நாயனார்
 57. முருக நாயனார்
 58. முனையடுவார் நாயனார்
 59. மூர்க்க நாயனார்
 60. மூர்த்தி நாயனார்
 61. மெய்ப்பொருள் நாயனார்
 62. வாயிலார் நாயனார்
 63. விறன்மிண்ட நாயனார்
 1. திருநந்திதேவர்
 2. சனற்குமாரர்
 3. சத்தியஞான தரிசினிகள்
 4. பரஞ்சோதியார்
 1. மெய்கண்ட தேவர்
 2. அருணந்தி சிவாச்சாரியார்
 3. மறைஞானசம்பந்தர்
 4. உமாபதி சிவாச்சாரியார்


பட்டியல்[தொகு]

Tripundra.PNG

தலைப்பு
Tripundra.PNG

தலைப்பு
சிவாயம் சிவபுரீசுவர் கோவில் கோபுரம்.jpg

சிவாலயங்கள்

தலைப்பு 1[தொகு]

 1. சுயம்பு லிங்கம்
 2. தேவி லிங்கம்
 3. காண லிங்கம்
 4. தைவிக லிங்கம்
 5. ஆரிட லிங்கம்
 6. இராட்சத லிங்கம்
 7. தெய்வீக லிங்கம்
 8. அர்ஷ லிங்கம்
 9. அசுர லிங்கம்
 10. மானுட லிங்கம் / மனுஷ்ய லிங்கம்
 11. மாணி மாய லிங்கம்
 12. தாமரமய லிங்கம்
 13. முக்தி இலிங்கம்
 14. ஹேம இலிங்கம்
 15. க்ஷணிக லிங்கம்
 16. வர்த்தமானக லிங்கம்
 17. ஆத்ய லிங்கம்
பஞ்ச இலிங்கங்கள்
 1. சிவ சதாக்கியம்
 2. அமூர்த்தி சதாக்கியம்
 3. மூர்த்தி சதாக்கியம்
 4. கர்த்திரு சதாக்கியம்
 5. கன்ம சதாக்கியம்
பஞ்சபூத இலிங்கங்கள்
 1. அப்பு லிங்கம்
 2. தேயு லிங்கம்
 3. ஆகாச லிங்கம்
 4. வாயு லிங்கம்
 5. அக்னி லிங்கம்
முக லிங்கங்கள்
 1. ஏக முக லிங்கம்
 2. இரு முக லிங்கம்
 3. மும் முக லிங்கம்
 4. சதுர் முக லிங்கம்
 5. பஞ்ச முக லிங்கம்
பிற இலிங்க வகைகள்
 1. கந்த லிங்கம்
 2. புஷ்ப லிங்கம்
 3. கோசாக்ரு லிங்கம்
 4. வாலுக லிங்கம்
 5. யவாகோதுமாசாலிஜ்ஜ லிங்கம்
 6. சீதாகண்ட லிங்கம்
 7. லவண லிங்கம்
 8. திலாப்சிஷ்த லிங்கம்
 9. பாம்ச லிங்கம்
 10. கூட லிங்கம் அல்லது சீதா லிங்கம்
 11. வன்சங்குர லிங்கம்
 12. பிஷ்டா லிங்கம்
 13. ததிதுக்த லிங்கம்
 14. தான்ய லிங்கம்
 15. பழ லிங்கம்
 16. தாத்ரி லிங்கம்
 17. நவநீத லிங்கம்
 18. கரிக லிங்கம்
 19. கற்பூர லிங்கம்
 20. ஆயஸ்காந்த லிங்கம்
 21. மவுகித்க லிங்கம்
 22. ஸ்வர்ண லிங்கம்
 23. ரஜத லிங்கம்
 24. பித்தாலா லிங்கம்
 25. திராபு லிங்கம்
 26. ஆயச லிங்கம்
 27. சீசா லிங்கம்
 28. அஷ்டதாது லிங்கம்
 29. அஷ்ட லோக லிங்கம்
 30. வைடூர்ய லிங்கம்
 31. ஸ்படிக லிங்கம்
 32. பாதரச லிங்கம்


சைவ நெறி இலக்கியங்கள்[தொகு]


சிவத் தலங்கள்[தொகு]

எண்ணிக்கை அடிப்படையில்

பாடல்கள் அடிப்படையில்

பண்புகள் அடிப்படையில்

அடிவர்களின் அடிப்படையில்


பட்டியல்[தொகு]

Natarajar at chidambaram.jpg

சிவதாண்டவங்கள்
Tripundra.PNG

தலைப்பு
Tripundra.PNG

தலைப்பு

தாண்டவங்கள்[தொகு]

 1. தாளபுஷ்பபுடம்
 2. வர்த்திதம்
 3. வலிதோருகம்
 4. அபவித்தம்
 5. ஸமானதம்
 6. லீனம்
 7. ஸ்வஸ்திக ரேசிதம்
 8. மண்டல ஸ்வஸ்திகம்
 9. நிகுட்டம்
 10. அர்தத நிகுட்டம்
 11. கடிச்சன்னம்
 12. அர்த்த ரேசிதம்
 13. வக்ஷஸ்வஸ்திகம்
 14. உன்மத்தம்
 15. ஸ்வஸ்திகம்
 16. பிருஷ்டஸ்வஸ்திகம்
 17. திக்ஸ்வஸ்திகம்
 18. அலாதகம்
 19. கடீஸமம்
 20. ஆஷிப்தரேசிதம்
 21. விக்ஷிப்தாக்ஷிப்தம்
 22. அர்த்தஸ்வஸ்திகம்
 23. அஞ்சிதம்
 24. புஜங்கத்ராசிதம்
 25. ஊத்வஜானு
 26. நிகுஞ்சிதம்
 27. மத்தல்லி
 28. அர்த்தமத்தல்லி
 29. ரேசித நிகுட்டம்
 30. பாதாபவித்தகம்
 31. வலிதம்
 32. கூர்நிடம்
 33. லலிதம்
 34. தண்டபக்ஷம்
 35. புஜங்கத்ராஸ்த ரேசிதம்
 36. நூபுரம்
 37. வைசாக ரேசிதம்
 38. ப்ரமரம்
 39. சதுரம்
 40. புஜங்காஞ்சிதம்
 41. தண்டரேசிதம்
 42. விருச்சிககுட்டிதம்
 43. கடிப்ராந்தம்
 44. லதா வ்ருச்சிகம்
 45. சின்னம்
 46. விருச்சிக ரேசிதம்
 47. விருச்சிகம்
 48. வியம்ஸிதம்
 49. பார்ஸ்வ நிகுட்டனம்
 50. லலாட திலகம்
 51. க்ராநதம்
 52. குஞ்சிதம்
 53. சக்ரமண்டலம்
 54. உரோமண்டலம்
 55. ஆக்ஷிப்தம்
 56. தலவிலாசிதம்
 57. அர்கலம்
 58. விக்ஷிப்தம்
 59. ஆவர்த்தம்
 60. டோலபாதம்
 61. விவ்ருத்தம்
 62. விநிவ்ருத்தம்
 63. பார்ஸ்வக்ராந்தம்
 64. நிசும்பிதம்
 65. வித்யுத் ப்ராந்தம்
 66. அதிக்ராந்தம்
 67. விவர்திதம்
 68. கஜக்ரீடிதம்
 69. தவஸம்ஸ்போடிதம்
 70. கருடப்லுதம்
 71. கண்டஸூசி
 72. பரிவ்ருத்தம்
 73. பார்ஸ்வ ஜானு
 74. க்ருத்ராவலீனம்
 75. ஸன்னதம்
 76. ஸூசி
 77. அர்த்தஸூசி
 78. ஸூசிவித்தம்
 79. அபக்ராந்தம்
 80. மயூரலலிதம்
 81. ஸர்பிதம்
 82. தண்டபாதம்
 83. ஹரிணப்லுதம்
 84. பிரேங்கோலிதம்
 85. நிதம்பம்
 86. ஸ்கலிதம்
 87. கரிஹஸ்தம்
 88. பர ஸர்ப்பிதம்
 89. சிம்ஹ விக்ரீடிதம்
 90. ஸிம்ஹாகர்சிதம்
 91. உத் விருத்தம்
 92. உபஸ்ருதம்
 93. தலஸங்கட்டிதம்
 94. ஜநிதம்
 95. அவாஹித்தம்
 96. நிவேசம்
 97. ஏலகாக்ரீடிதம்
 98. உருத்வ்ருத்தம்
 99. மதக்ஷலிதம்
 100. விஷ்ணுக்ராந்தம்
 101. ஸம்ப்ராந்தம்
 102. விஷ்கம்பம்
 103. உத்கட்டிதம்
 104. வ்ருஷ்பக்ரீடிதம்
 105. லோலிதம்
 106. நாகாபஸர்ப்பிதம்
 107. ஸகடாஸ்யம்
 108. கங்காவதரணம்
பிற
 1. மகாதாண்டவம்

சிவ வாகனங்கள்[தொகு]

 1. அன்ன வாகனம்
 2. காமதேனு வாகனம்
 3. குதிரை வாகனம்
 4. கைலாச பர்வத வாகனம்
 5. சிம்ம வாகனம்
 6. பூத வாகனம்
 7. யாளி வாகனம்
 8. விருசப வாகனம்
 9. யானை வாகனம்


தலைப்பு 3[தொகு]

ஏனையவை[தொகு]