விக்கிப்பீடியா:முதற்பக்கக் கட்டுரைகள்/அக்டோபர் 4, 2009

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
Noolagam logo.jpg

மின்னூலகம் என்பது எண்ம அல்லது மின்னியல் முறையில் நூல்கள், படங்கள், ஆவணங்கள், தகவல் தொகுப்புகளைச் சேகரித்து பாதுகாத்து வைத்திருக்கும், கணினி வழி அணுகக்கூடிய நூலகம் ஆகும். இதில் எண்ம உள்ளடக்கங்களை இணையம் மூலமாக தொலைவில் இருந்தே அணுகிப் பெறலாம். மிக விரிவான எண்ம உள்ளடக்கங்களைச் சேகரித்து, மேலாண்மை செய்து, பாதுகாத்து அதன் பயனர்களுக்கு அத் தொகுப்புகளை தேவைப்படும் போது தேவையான அளவில் எழுதப்பட்ட கொள்கை விதிகளின்படி அளிக்கும் இருப்பல்லாத அமைப்புக்கு மின்னூலகம் என்று பெயர். நூலகத் திட்டம், தமிழம் நாள் ஒரு நூல் திட்டம், மதுரைத் திட்டம் ஆகியவை தமிழ் மின்னூலகங்களுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுக்கள் ஆகும்.


MenstrualCycle-ta.svg

மாதவிடாய் நிறுத்தம் என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு தொடர்ச்சியாக 12 மாதங்களுக்கு மாதவிடாய் வராமல் நிற்பது ஆகும். மாதவிடாய் நிறுத்தம் ஒரு பெண்ணின் இனப்பெருக்க சுழற்சியை நிறுத்துகிறது. உடலில் உற்பத்தியாகும் பல்வேறு ஊக்கிகள் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உள்ளாகின்றன. பொதுவாக 45-55 வயதுகளுக்கு இடையே மாதவிடாய் நிறுத்துகிறது. மாதவிடாய் நிறுத்தத்தால் ஒரு பெண்ணுக்கு உளவிய, உடலிய, சமூக பாதிப்புக்கள் உண்டு.