விக்கிப்பீடியா:முக்கிய கட்டுரைகள்/விரிவாக்கப்பட்டது/தேவை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
குறுக்கு வழி:
WP:WANTED

ஒவ்வொரு விக்கிப்பீடியாவிலும் இருக்க வேண்டிய 10,000 தலைப்புகள் பட்டியலில் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் இன்னும் எழுதப்படாத 4,000+ தலைப்புகளுக்கான ஆங்கில விக்கிப்பீடியா கட்டுரைகள் கீழே பட்டியல் இடப்பட்டுள்ளன. இவற்றை மொழிபெயர்த்து தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் கட்டுரைகள் எழுதி உதவ வேண்டுகிறோம்.

Anthropology, psychology and everyday life[தொகு]

Anthropology[தொகு]

Ethnology[தொகு]

Family and kinship[தொகு]

Cooking, food and drink[தொகு]

For fruits, vegetables, herbs and animals kept for food, see Biology/Organisms

Household items[தொகு]

For appliance, see under "Mechanical engineering and machinery"

Sexuality[தொகு]

Stages of life[தொகு]

Psychology[தொகு]

Language[தொகு]

Recreation: games and sports[தொகு]

"Media"-based entertainment are in other categories: "Literature" (books, plays), "Performing arts" (theater, ballet etc.), "Mass Media" (television), and "Visual arts" (movies and comics).

Sports[தொகு]

Timekeeping[தொகு]

For the units of time (hour, day, etc.), see under "measurements"

Calendar and timekeeping
Days of the week
Months of the year

Colors[தொகு]

Arts[தொகு]

Basics[தொகு]

Architecture[தொகு]

See also Tecnology>Construction section

Literature[தொகு]

  1. en:Ancient literature
   1. en:Byzantine literature
   2. en:Latin literature
   3. en:American literature
   4. en:Australian literature
   5. en:British literature
   6. en:Canadian literature
   7. en:Irish literature
  2. en:African literature
   1. en:Egyptian literature
  3. en:Chinese literature
  4. en:Hebrew literature
  5. en:Japanese literature
  6. en:Turkish literature
  7. en:Czech literature
  8. en:Dutch literature
  9. en:German literature
   1. en:Austrian literature
  10. en:French literature
   1. en:Belgian literature
  11. en:Italian literature
  12. en:Polish literature
  13. en:Portuguese literature
  14. en:Spanish literature
   1. en:Latin American literature
  15. en:Romanian literature
  16. en:Modernist literature
  17. en:Legend
 1. en:Literary theory
  1. en:Poetics
  2. en:Stylistics
 2. en:Literary genre
  1. en:Genre fiction
  2. en:Young-adult fiction
 3. en:Fable
 4. en:Fantasy
 5. en:Thesaurus

Specific works of literature[தொகு]

 1. en:Code of Hammurabi
 2. en:Eugene Onegin
 3. en:Hamlet
 4. en:The Prince
 5. en:Journey to the West
 6. en:Parzival
 7. en:Romance of the Three Kingdoms
 8. en:Water Margin
 9. en:Dead Sea Scrolls
 10. en:I Ching
 11. en:Faust
 12. en:Encyclopædia Britannica
 13. en:Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica
 14. en:Oxford English Dictionary
 15. en:Gulliver's Travels
 16. en:King Lear
 17. en:A Midsummer Night's Dream
 18. en:Othello
 19. en:Romeo and Juliet
 20. en:The Brothers Karamazov
 21. en:The Catcher in the Rye
 22. en:Crime and Punishment
 23. en:Les Misérables
 24. en:Moby-Dick
 25. en:Nineteen Eighty-Four
 26. en:Pride and Prejudice
 27. en:Ulysses (novel)
 28. en:Waiting for Godot
 29. en:Asterix
 30. en:Aeneid
 31. en:Metamorphoses
 32. en:Divine Comedy
 33. en:Nibelungenlied

Fictional worlds[தொகு]

 1. en:Chimera (mythology)
 2. en:Demon
 3. en:Fairy
 4. en:Jinn
 5. en:Loch Ness Monster
 6. en:Werewolf

Music[தொகு]

Basics[தொகு]

  1. en:Choir
  2. en:Interval
  3. en:Major
  4. en:Minor
  5. en:Musical improvisation
  6. en:Scale (music)
  7. en:Rhythm
 1. en:Musicology
  1. en:Articulation
  2. en:Counterpoint
  3. en:Music theory
  4. en:Musical form
  5. en:Mode (music)
  6. en:Twelve-tone technique
 2. en:Music video
 3. en:Harmony
  1. en:Chord

Music genres/forms[தொகு]

 1. en:Medieval music
 2. en:Renaissance music
 3. en:Baroque music
 4. en:Classical period
 5. en:Romantic music
 6. en:20th-century classical music
  1. en:Impressionist music
  2. en:Expressionist music
  3. en:Neoclassicism
 7. en:Contemporary music
  1. en:Serialism
  2. en:Aleatoric music
  3. en:Minimal music
  4. en:Aria
  5. en:Cantata
  6. en:Chamber music
  7. en:Chorale
  8. en:Concerto
  9. en:Étude
  10. en:Fugue
  11. en:Hymn
  12. en:Lied
  13. en:Madrigal
  14. en:Overture
  15. en:Prelude
  16. en:Requiem
  17. en:Sonata
  18. en:Suite
  19. en:Symphonic poem
 8. en:Dance music
 9. en:Easy listening
 10. en:Film music
 11. en:Gamelan
 12. en:Gregorian chant
  1. en:Bebop
  2. en:Dixieland
  3. en:Free jazz
  4. en:Swing music
 13. en:Klezmer
 14. en:Schlager music
 15. en:World music
 16. en:Ragtime
 17. en:Alternative rock
 18. en:Singer-songwriter

Musical instruments[தொகு]

 1. en:Brass instrument
 2. en:Alto_saxophone
 3. en:Bass drum
 4. en:Bassoon
 5. en:Bells
 6. en:Bongo
 7. en:Carillon
 8. en:Celeste
 9. en:Tubular bells
 10. en:Contrabassoon
 11. en:Cornet
 12. en:Electronic musical instrument
  1. en:Electric piano
  2. en:Music sequencer
  3. en:Synthesizer
 13. en:Cor anglais
 14. en:Euphonium
 15. en:Flugelhorn
 16. en:Horn (instrument)
 17. en:Harp
 18. en:Lyre
 19. en:Piccolo
 20. en:Pipe organ
 21. en:Recorder
 22. en:Snare drum
 23. en:Sousaphone
 24. en:Double bass
 25. en:String instrument
 26. en:Timpani
 27. en:Trombone
 28. en:Tuba
 29. en:Vibraphone
 30. en:Xylophone
 31. en:Zither
 32. en:Lute
 33. en:Woodwind instrument
 34. en:Bagpipes
 35. en:Cymbal

Specific musical works[தொகு]

Classical
 1. en:The Four Seasons (Vivaldi)
 2. en:Symphony No. 9 (Beethoven)
Opera
 1. en:Carmen
 2. en:Don Giovanni
 3. en:Madama Butterfly
 4. en:The Magic Flute
 5. en:Der Ring des Nibelungen
 6. en:La traviata
Ballet
 1. en:Swan Lake
Modern
 1. en:The Dark Side of the Moon
 2. en:Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
 3. en:Thriller (Michael Jackson album)

Performing arts[தொகு]

Visual arts[தொகு]


Biology and health sciences[தொகு]

Basic[தொகு]

Anatomy and Morphology[தொகு]

Animal anatomy and morphology[தொகு]

Circulatory system
Gastrointestinal tract
 1. en:Human tooth
Integumentary system
 1. en:Fur
 2. en:Scale (anatomy)
Muscular system
 1. en:Muscular system
 2. en:Myocyte
Nervous system
 1. en:Olfactory system
 2. en:Somatosensory system
 3. en:Hearing
 4. en:Olfaction
 5. en:Visual perception
Reproductive system
 1. en:Sex organ
Respiratory system
Skeletal system
Tissues
 1. en:Nervous tissue
Urinary system
 1. en:Urinary bladder

Plant morphology and anatomy[தொகு]

Fungal morphology and anatomy[தொகு]

Biochemistry[தொகு]

Biological processes and Physiology[தொகு]

Biological reproduction and Ontogeny[தொகு]

Animal physiology[தொகு]

Plant physiology[தொகு]

Ecology[தொகு]

Organisms[தொகு]

Animals[தொகு]

Basic[தொகு]
Arachnids[தொகு]
Crustaceans[தொகு]
Insects[தொகு]
Cnidarians[தொகு]
Molluscas[தொகு]
Invertebrata, others[தொகு]
Amphibians[தொகு]
Birds[தொகு]
Fishes[தொகு]
 1. en:Chondrichthyes (cartilaginous fishes)
 2. en:Osteichthyes (bony fish)
  1. en:Sarcopterygii (lobe-finned fish)
 3. en:Placodermi
 4. en:Anglerfish
  1. en:Flathead mullet
 5. en:Arapaima
Batoidea
Characiformes
 1. en:Characiformes
Chondrosteans
 1. en:Sturgeon
Clupeiformes
 1. en:Clupeiformes
 2. en:Clupeidae
Cypriniformes
 1. en:Cypriniformes
 2. en:Cyprinidae
  1. en:Common bream
  2. en:Carassius
Cyprinodontiformes
Elopomorpha
Gadiformes
 1. en:Gadiformes
 2. en:Burbot
 3. en:Haddock
Perciformes
 1. en:Cichlid
 2. en:Goby
 3. en:European seabass
 4. en:Swordfish
 5. en:Scombridae
  1. en:Thunnus
Pleuronectiformes
 1. en:Flatfish
 2. en:Turbot
Salmoniformes
 1. en:Salmonidae
 2. en:Trout
Scorpaeniformes
 1. en:Scorpaeniformes
Sharks
 1. en:Tiger shark
Siluriformes
 1. en:Wels catfish
Syngnathiformes
Tetraodontiformes
Dinosaurs[தொகு]
Mammals[தொகு]
Reptiles[தொகு]
Vertebrata, others[தொகு]

Plants[தொகு]

Seedless Plant[தொகு]
Flowering plant[தொகு]
Pinophyta[தொகு]
Fruits[தொகு]
Vegetables and Grain[தொகு]

Fungus[தொகு]

Others[தொகு]

Animal breeding[தொகு]

Health and fitness[தொகு]

Medicine[தொகு]

Disease[தொகு]


Geography[தொகு]

Basics[தொகு]

Physical geography[தொகு]

Bodies of water[தொகு]

Oceans and seas[தொகு]
Straits[தொகு]
Rivers[தொகு]
Lakes[தொகு]
Canals[தொகு]

Islands[தொகு]

Peninsulas[தொகு]

Land relief[தொகு]

Mountain peaks[தொகு]

Ocean floor[தொகு]

Deserts[தொகு]

Others[தொகு]

Parks and preserves[தொகு]

Cities[தொகு]

Asia[தொகு]

 1. en:Gaza

Africa[தொகு]

Americas[தொகு]

South America
USA and Canada
 1. en:Phoenix
Middle America
 1. en:Monterrey

Europe[தொகு]

Scandinavia
Balkans
 1. en:Thessaloniki
Germany, Austria and Switzerland
 1. en:Dresden
 2. en:Hamburg
United Kingdom and Ireland
France
Italy and Spain
 1. en:Palermo
Russia, Ukraine, Moldova and Belarus
 1. en:Nizhny Novgorod
 2. en:Novosibirsk
 3. en:Odessa
 4. en:Yekaterinburg
Poland and Baltic region

Oceania[தொகு]

Countries/territories[தொகு]

Regions[தொகு]

Country subdivisions[தொகு]

 1. en:Tuscany

History[தொகு]

Basics[தொகு]

General topics[தொகு]

Auxiliary sciences of history[தொகு]

History of science and technology[தொகு]

History of other topics[தொகு]

History by continent[தொகு]

History by region[தொகு]

History by country[தொகு]

Africa[தொகு]

 1. en:History of Egypt
 2. en:History of Eritrea
 3. en:History of Ethiopia
 4. en:History of Ghana
 5. en:History of Libya
 6. en:History of Madagascar
 7. en:History of Morocco
 8. en:History of Nigeria
 9. en:History of Senegal
 10. en:History of Sierra Leone
 11. en:History of Somalia
 12. en:History of South Africa
 13. en:History of Sudan

Americas[தொகு]

 1. en:History of Argentina
 2. en:History of Bolivia
 3. en:History of Brazil
 4. en:History of Chile
 5. en:History of Colombia
 6. en:History of Cuba
 7. en:History of Ecuador
 8. en:History of Guyana
 9. en:History of Haiti
 10. en:History of Mexico
 11. en:History of Paraguay
 12. en:History of Peru
 13. en:History of Venezuela

Asia[தொகு]

 1. en:History of Azerbaijan
 2. en:History of Bhutan
 3. en:History of Burma
 4. en:History of Cambodia
 5. en:History of Indonesia
 6. en:History of Israel
 7. en:History of Iraq
 8. en:History of Iran
 9. en:History of Korea
 10. en:History of Lebanon
 11. en:History of Malaysia
 12. en:History of Mongolia
 13. en:History of Pakistan
 14. en:History of Palestine
 15. en:History of the Philippines
 16. en:History of Saudi Arabia
 17. en:History of Singapore
 18. en:History of Syria
 19. en:History of Taiwan
 20. en:History of Thailand
 21. en:History of Tibet
 22. en:History of Turkey
 23. en:History of Vietnam
 24. en:History of Yemen

Europe[தொகு]

 1. en:History of Albania
 2. en:History of Armenia
 3. en:History of Austria
 4. en:History of Belgium
 5. en:History of Bulgaria
 6. en:History of Croatia
 7. en:History of Denmark
 8. en:History of Estonia
 9. en:History of Finland
 10. en:History of France
 11. en:History of Georgia
 12. en:History of Germany
 13. en:History of Greece
 14. en:History of Hungary
 15. en:History of Iceland
 16. en:History of the Republic of Ireland
 17. en:History of Italy
 18. en:History of Latvia
 19. en:History of Lithuania
 20. en:History of Malta
 21. en:History of the Netherlands
 22. en:History of Norway
 23. en:History of Poland
 24. en:History of Romania
 25. en:History of Scotland
 26. en:History of Serbia
 27. en:History of Spain
 28. en:History of Sweden
 29. en:History of Switzerland
 30. en:History of Ukraine
 31. en:History of Wales

Oceania[தொகு]

 1. en:History of New Zealand

Prehistory and Ancient history[தொகு]

Basic[தொகு]

 1. en:Classical antiquity
 2. en:Late Antiquity

Prehistory[தொகு]

 1. en:Australopithecus
 2. en:Denisovan
 3. en:Paranthropus
 4. en:Early human migrations
Stone Age
  1. en:Lower Paleolithic
  2. en:Upper Paleolithic
 1. en:Cradle of civilization
 2. en:Control of fire by early humans

Africa[தொகு]

  1. en:Naqada III
  2. en:Old Kingdom of Egypt
  3. en:Middle Kingdom of Egypt
  4. en:New Kingdom of Egypt
 1. en:Nok culture
 2. en:Nubia
  1. en:Kingdom of Kush
  2. en:Meroë
 3. en:Kingdom of Aksum
 4. en:Ancient Carthage
  1. en:Carthage

Americas[தொகு]

  1. en:Chavín culture
  2. en:Norte Chico civilization
 1. en:Paleo-Indians
 2. en:Teotihuacan
 3. en:Olmec
 4. en:Settlement of the Americas
 5. en:Zapotec civilization

Asia[தொகு]

Central Asia, Iran, Caucasus[தொகு]
 1. en:Atropatene
 2. en:Caucasian Albania
 3. en:Caucasian Iberia
  1. en:Susa
 4. en:Medes
 5. en:Tocharians
Eastern Asia[தொகு]
 1. en:Gojoseon
 2. en:Jōmon period
 3. en:Spring and Autumn period
 4. en:Yayoi period
 5. en:Three Sovereigns and Five Emperors
 6. en:Xiongnu
Southern Asia[தொகு]
Southeastern Asia[தொகு]
 1. en:Nanyue
 2. en:Pyu city-states
 3. en:Hong Bang dynasty
Western Asia[தொகு]
 1. en:Akkad
 2. en:Amorite
 3. en:Kingdom of Armenia
  1. en:Nineveh
 4. en:Ebla
 5. en:History of ancient Israel and Judah
 6. en:Hittites
 7. en:Lydia
 8. en:Mitanni
  1. en:Tyre, Lebanon
 9. en:Phrygia
 10. en:Sabaeans
  1. en:Ur
 11. en:Ugarit
 12. en:Urartu
 13. en:Fertile Crescent
 14. en:Kingdom of Armenia (antiquity)
 15. en:Syrian Wars

Europe[தொகு]

  1. en:Knossos
 1. en:Dacia
  1. en:Dacians
 2. en:Etruscan civilization
  1. en:Mycenaean Greece
  2. en:Greco-Persian Wars
  3. en:Magna Graecia
  4. en:Delian League
  5. en:Roman Kingdom
  6. en:Decline of the Roman Empire
  7. en:Crisis of the Third Century
  8. en:Nerva–Antonine dynasty
  9. en:Gallic Wars
  10. en:Macedonian Wars
  11. en:Roman civil wars
 3. en:Cimmerians
 4. en:Sarmatians
 5. en:Saxons
 6. en:Scythia
 7. en:Thrace
 8. en:Migration Period
  1. en:Alans
  2. en:Bulgars
  3. en:Burgundians
  4. en:Goths
   1. en:Ostrogoths
   2. en:Visigoths
  5. en:Huns
  6. en:Moors
  7. en:Rus' people
  8. en:Suebi
  9. en:Vandals

Middle Ages[தொகு]

 1. en:Guild
 2. en:Boyar
 3. en:Knight
 4. en:Knyaz
 5. en:Serfdom
 6. en:Chivalry

Africa[தொகு]

 1. en:Ajuran Sultanate
 2. en:Almoravid dynasty
 3. en:Ghana Empire
 4. en:Kanem Empire
 5. en:Songhai Empire
 6. en:Trans-Saharan trade

Americas[தொகு]

 1. en:Chimú culture
 2. en:Moche (culture)
 3. en:Tiwanaku
 4. en:Wari culture

Asia[தொகு]

 1. en:Mamluk
Central Asia and Iran[தொகு]
 1. en:Aq Qoyunlu
 2. en:Kara Koyunlu
 3. en:Khwarazmian dynasty
 4. en:Göktürks
 5. en:Seljuq dynasty
 6. en:Uyghur Khaganate
Eastern Asia[தொகு]
 1. en:Goryeo
 2. en:Jin Dynasty (1115–1234)
 3. en:Liao Dynasty
 4. en:Sixteen Kingdoms
 5. en:Southern and Northern Dynasties
 6. en:Five Dynasties and Ten Kingdoms period
 7. en:Khitan people
Southern Asia[தொகு]
Southeastern Asia[தொகு]
 1. en:Champa
 2. en:Pagan Kingdom
 3. en:Trần Dynasty
Western Asia[தொகு]
  1. en:Crusader states
 1. en:Empire of Nicaea
 2. en:Latin Empire
 3. en:Sultanate of Rum

Europe[தொகு]

 1. en:House of Medici
Eastern Europe and Central[தொகு]
 1. en:Cuman people
 2. en:Eurasian Avars
 3. en:First Bulgarian Empire
 4. en:Second Bulgarian Empire
  1. en:Arab–Byzantine Wars
  2. en:Byzantine–Bulgarian wars
  3. en:Byzantine–Ottoman Wars
 5. en:Kingdom of Galicia–Volhynia
 6. en:Grand Duchy of Lithuania
 7. en:Grand Duchy of Moscow
 8. en:Hussite Wars
 9. en:Khazars
 10. en:Kievan Rus'
 11. en:Great Moravia
 12. en:Novgorod Republic
 13. en:Cretan War (1645–69)
 14. en:Pechenegs
 15. en:Teutonic Knights
 16. en:Vladimir-Suzdal
 17. en:Volga Bulgaria
 18. en:Kingdom of Bohemia
 19. en:Polish–Lithuanian–Teutonic War
 20. en:Rurik Dynasty
Western Europe[தொகு]
 1. en:Al-Andalus
  1. en:Reconquista
 2. en:Kingdom of Aragon
 3. en:Duchy of Burgundy
 4. en:Kingdom of Castile
 5. en:Francia
  1. en:East Francia
  2. en:West Francia
 6. en:Carolingian Empire
  1. en:Capetian dynasty
  2. en:Carolingian dynasty
  3. en:Merovingian dynasty
 7. en:Hanseatic League
 8. en:Kalmar Union
 9. en:House of Plantagenet
 10. en:Lombards
 11. en:Northern Crusades
 12. en:Ostsiedlung
 13. en:Kingdom of Sicily
 14. en:Republic of Venice
 15. en:Visigothic Kingdom
 16. en:Austrasia
 17. en:Franks
 18. en:Kingdom of Germany
 19. en:Wends
 20. en:Gothic War (535–554)
 21. en:Guelphs and Ghibellines
 22. en:Neustria
 23. en:Salic law

Early modern history[தொகு]

Modern history[தொகு]

Basics[தொகு]

 1. en:Anti-Comintern Pact
 2. en:Movements for civil rights
 3. en:Interwar period
 4. en:Kellogg–Briand Pact
 5. en:New Imperialism
  1. en:Balkans Campaign
  2. en:Eastern Front
  3. en:Italian Campaign
  4. en:Middle Eastern theatre of World War I
  5. en:Treaty of Lausanne
  6. en:Treaty of Saint-Germain-en-Laye (1919)
  7. en:Treaty of Trianon
  8. en:Western Front
  9. en:Paris Peace Conference
  10. en:Battle of the Atlantic
  11. en:Eastern Front
  12. en:Molotov–Ribbentrop Pact
  13. en:Western Front
  14. en:Winter War
 6. en:Collectivization

Africa[தொகு]

 1. en:Algerian War
 2. en:Angolan Civil War
 3. en:Biafra
 4. en:Congo Free State
 5. en:Ethiopian Civil War
 6. en:Libyan civil war
 7. en:Mahdist War
 8. en:Nigerian Civil War
 9. en:Second Congo War
 10. en:Second Italo–Ethiopian War

Americas[தொகு]

 1. en:American Indian Wars
 2. en:Dust Bowl
 3. en:Gran Colombia
 4. en:Mexican Revolution
 5. en:Paraguayan War
 6. en:War of the Pacific
 7. en:American frontier
 8. en:New Deal

Asia[தொகு]

Eastern Asia[தொகு]
 1. en:1931 China floods
 2. en:1976 Tangshan earthquake
 3. en:Boxer Rebellion
 4. en:History of the People's Republic of China
 5. en:Great Chinese Famine
 6. en:Meiji period
 7. en:Second Opium War
 8. en:Unequal treaty
Southern Asia[தொகு]
 1. en:1970 Bhola cyclone
 2. en:Nguyen dynasty
 3. en:Konbaung Dynasty
Southeastern Asia[தொகு]
 1. en:Dutch East Indies
 2. en:French Indochina
 3. en:Indonesian National Revolution
 4. en:First Indochina War
Western Asia[தொகு]
 1. en:Persian Constitutional Revolution
 2. en:Turkish War of Independence
 3. en:Young Turks
 4. en:War in Afghanistan (2001–present)

Europe[தொகு]

Basics[தொகு]
 1. en:Austria-Hungary
 2. en:Holy Alliance
 3. en:Treaty of Paris (1814)
Eastern Europe[தொகு]
 1. en:Balkan Wars
  1. en:First Balkan War
  2. en:Second Balkan War
 2. en:Crimean War
 3. en:Dissolution of the Soviet Union
 4. en:French invasion of Russia
 5. en:Greco-Turkish War (1919–22)
 6. en:Greek War of Independence
 7. en:Gulag
 8. en:Polish–Soviet War
 9. en:Prague Spring
 10. en:Revolutions of 1989
 11. en:Russo-Turkish War (1877–1878)
 12. en:Solidarity (Polish trade union)
 13. en:Eastern Bloc
  1. en:Mensheviks
  2. en:NKVD
 14. en:Population transfer in the Soviet Union
Western Europe[தொகு]
 1. en:Belgian Revolution
 2. en:Franco-Prussian War
 3. en:German Confederation
 4. en:Hundred Days
 5. en:July Revolution
  1. en:Beer Hall Putsch
  2. en:Gestapo
  3. en:20 July Plot
 6. en:Peninsular War
 7. en:Paris Commune
 8. en:The Troubles
 9. en:Weimar Republic
 10. en:Stab-in-the-back myth

Historical cities[தொகு]


Mathematics[தொகு]

Basics[தொகு]

Algebra[தொகு]

Calculus and analysis[தொகு]

Discrete mathematics[தொகு]

Geometry[தொகு]

Other[தொகு]

Probability and statistics[தொகு]


People[தொகு]

Entertainers[தொகு]

Actors and Actresses[தொகு]

Performing artists[தொகு]

Visual artists[தொகு]

Western painters and illustrators[தொகு]

Ancient era
Europe
 1. en:Phidias
Medieval era
Europe
 1. en:Hieronymus Bosch
 2. en:Jan van Eyck
 3. en:Giotto
 4. en:Andrei Rublev
Renaissance to early modern era
France
 1. en:Eugène Delacroix
 2. en:François Mansart
Germany
 1. en:Caspar David Friedrich
 2. en:Hans Holbein the Younger
 3. en:Karl Friedrich Schinkel
Italy
 1. en:Borromini
 2. en:Bernini
 3. en:Giovanni Bellini
 4. en:Sandro Botticelli
 5. en:Bramante
 6. en:Canaletto
 7. en:Piero della Francesca
 8. en:Andrea Mantegna
 9. en:Masaccio
 10. en:Palladio
 11. en:Andrea del Sarto
 12. en:Tintoretto
 13. en:Titian
 14. en:Paolo Veronese
Netherlands
 1. en:Anthony van Dyck
Spain
 1. en:Jusepe de Ribera
Modern era (painters)
 1. en:Marc Chagall
 2. en:Marcel Duchamp
 3. en:René Magritte
Americas
Mexico
United States
 1. en:Mark Rothko
 2. en:Grant Wood
Europe
 1. en:Paul Klee
 2. en:Victor Vasarely
France
 1. en:Marie-Antoine Carême
 2. en:Edgar Degas
 3. en:Paul Gauguin
 4. en:Pierre-Auguste Renoir
 5. en:Henri Rousseau
 6. en:Toulouse-Lautrec
Great Britain
 1. en:Francis Bacon (artist)
 2. en:J. M. W. Turner
Netherlands
 1. en:M. C. Escher
 2. en:Piet Mondrian
Russia
 1. en:Kazimir Malevich
 2. en:Ilya Repin
 3. en:Nicholas Roerich
Spain
 1. en:Joan Miró

Sculptors[தொகு]

 1. en:Donatello

Architects[தொகு]

Africa
Egypt
 1. en:Imhotep
Americas
Brazil
United States
 1. en:Walter Burley Griffin
 2. en:William Le Baron Jenney
 3. en:Richard Meier
Asia
 1. en:Kenzo Tange
Europe
 1. en:Gaudí
 2. en:Victor Horta
 3. en:Inigo Jones
 4. en:Renzo Piano
Germany
 1. en:Günter Behnisch
 2. en:Peter Behrens
 3. en:Walter Gropius
 4. en:Erich Mendelsohn
 5. en:Frei Otto
 6. en:Hans Scharoun

Non-Western traditions[தொகு]

China
 1. en:Shitao
India
Japan
 1. en:Hiroshige
 2. en:Sesshū Tōyō

Writers[தொகு]

 1. en:Adam Mickiewicz
 2. en:Alejo Carpentier
 3. en:Allen Ginsberg
 4. en:Dashiell Hammett
 5. en:Eino Leino
 6. en:Erich Maria Remarque
 7. en:John Donne
 8. en:Ghalib
 9. en:Heinrich Heine
 10. en:Henry James
 11. en:Henry Miller
 12. en:Ilf and Petrov
 13. en:Ivan Vazov
 14. en:Jack Kerouac
 15. en:Jack London
 16. en:John Steinbeck
 17. en:John Updike
 18. en:Mikhail Bulgakov
 19. en:Nikolai Gogol
 20. en:Nikos Kazantzakis
 21. en:Olaf Stapledon
 22. en:Petrarch
 23. en:Philip K. Dick
 24. en:Gabriele D’Annunzio
 25. en:Brontë family
 26. en:Saadi Shirazi
 27. en:Saul Bellow
 28. en:Thomas Pynchon
 29. en:Truman Capote
 30. en:Yukio Mishima

Ancient[தொகு]

 1. en:Qu Yuan
 2. en:Menander
 3. en:Aeschylus
 4. en:Euripides

Middle Ages[தொகு]

 1. en:Jami
 2. en:Nizami Ganjavi
 3. en:Rudaki
 4. en:Giovanni Boccaccio
 5. en:Ali-Shir Nava'i
 6. en:Chrétien de Troyes
 7. en:Christine de Pizan
 8. en:François Villon

Renaissance[தொகு]

 1. en:Fuzûlî
 2. en:Pedro Calderón de la Barca
 3. en:Pierre Corneille
 4. en:Gavrila Derzhavin
 5. en:John Dryden
 6. en:Michel de Montaigne
 7. en:François Rabelais
 8. en:Jean Racine
 9. en:Lope de Vega

Modern[தொகு]

 1. en:Samuel Beckett
 2. en:Raymond Chandler
 3. en:Aldous Huxley
 4. en:Jaroslav Hašek
 5. en:T. S. Eliot
 6. en:Mihai Eminescu
 7. en:William Faulkner
 8. en:Ken Kesey
 9. en:Constantine P. Cavafy
 10. en:Stendhal
 11. en:Sinclair Lewis
 12. en:Margaret Mitchell
 13. en:Mario Puzo
 14. en:Ezra Pound
 15. en:William Carlos Williams
 16. en:Jorge Amado
 17. en:Kenzaburō Ōe
 18. en:France Prešeren
 19. en:Ismail Kadare
 20. en:Sándor Petőfi
 21. en:Henryk Sienkiewicz
 22. en:Taras Shevchenko
 23. en:Joseph Brodsky
 24. en:Ivan Bunin
 25. en:Nikolay Karamzin
 26. en:Mikhail Lermontov
 27. en:Vladimir Mayakovsky
 28. en:Nikolay Nekrasov
 29. en:Aleksey Nikolayevich Tolstoy
 30. en:Ivan Turgenev
 31. en:Charles Baudelaire
 32. en:Karen Blixen
 33. en:Gustave Flaubert
 34. en:André Gide
 35. en:Knut Hamsun
 36. en:Eugène Ionesco
 37. en:Luigi Pirandello
 38. en:August Strindberg
 39. en:Tristan Tzara
 40. en:Émile Zola
 41. en:Kingsley Amis
 42. en:W. H. Auden
 43. en:Anthony Burgess
 44. en:C. S. Lewis
 45. en:Alan Moore
 46. en:Walter Scott
 47. en:John Millington Synge

Musicians and composers[தொகு]

Western art music[தொகு]

Composers
 1. en:Gustav Holst
 2. en:Jon Lord
 3. en:Alan Parsons
 4. en:Pancho Vladigerov
 5. en:Richard Strauss
Medieval and Renaissance
 1. en:Guillaume Dufay
Baroque period (1600–1760)
 1. en:Claudio Monteverdi
Classical period (1730–1820)
Romantic period (1815–1910)
 1. en:Mily Balakirev
 2. en:Georges Bizet
 3. en:Alexander Borodin
 4. en:César Cui
 5. en:Felix Mendelssohn
 6. en:Modest Mussorgsky
 7. en:Nikolai Rimsky-Korsakov
 8. en:Gioachino Rossini
 9. en:Johann Strauss
 10. en:Gilbert and Sullivan
20th century
 1. en:Harold Arlen
 2. en:Béla Bartók
 3. en:Claude Debussy
 4. en:Joe Hisaishi
 5. en:Sergei Prokofiev
 6. en:Maurice Ravel
 7. en:Arnold Schoenberg
 8. en:Dmitri Shostakovich
 9. en:Jean Sibelius
Performers
Conductors
 1. en:Leonard Bernstein
Singers
Violinists/celist
 1. en:Yo-Yo Ma

Non-Western art music[தொகு]

Folk and popular music[தொகு]

 1. en:ABBA
 2. en:Mariah Carey
 3. en:Cher
 4. en:David Coverdale
 5. en:Doris Day
 6. en:Bruce Dickinson
 7. en:Ronnie James Dio
 8. en:Elton John
 9. en:Madonna
 10. en:Dean Martin
 11. en:Liza Minnelli
 12. en:Joni Mitchell
 13. en:Frank Sinatra
 14. en:Barbra Streisand
 15. en:Stevie Wonder
American folk and country
 1. en:Johnny Cash
 2. en:Faith Hill
 3. en:George Jones
 4. en:Peter, Paul and Mary
 5. en:Reba McEntire
 6. en:Dolly Parton
 7. en:Hank Williams
Blues and soul
 1. en:Aretha Franklin*
 2. en:B.B. King
Composers and songwriters
 1. en:Vangelis
Film music
 1. en:Jerry Goldsmith
 2. en:Ennio Morricone
 3. en:Richard Rodgers
 4. en:Miklós Rózsa
 5. en:Max Steiner
 6. en:John Williams
Funk
Guitarists
 1. en:John Lee Hooker
 2. en:Stevie Ray Vaughan
Hip-hop and rap
 1. en:Dr. Dre
Jazz
 1. en:Miles Davis
 2. en:George Gershwin
 3. en:Glenn Miller
Musical comedy and lyricists
 1. en:Irving Berlin
 2. en:Jerome Kern
 3. en:Cole Porter
 4. en:Andrew Lloyd Webber
Non-English language singers
 1. en:Alla Pugacheva
 2. en:Zhou Xuan
Rock
 1. en:AC/DC
 2. en:John Barry
  1. en:Paul McCartney
 3. en:Chuck Berry
 4. en:David Bowie
 5. en:Joe Cocker
 6. en:Phil Collins
 7. en:Alice Cooper
 8. en:Peter Gabriel
 9. en:Simon & Garfunkel
 10. en:Janis Joplin
 11. en:Gary Moore
 12. en:Nirvana
 13. en:Ozzy Osbourne
  1. en:Roger Waters
 14. en:Queen
  1. en:Freddie Mercury
 15. en:Linda Ronstadt
 16. en:Bruce Springsteen
  1. en:Keith Richards
  2. en:Mick Jagger
 17. en:Tina Turner
 18. en:Frank Zappa

Criminals[தொகு]

 1. en:Billy the Kid

Directors, producers & screenwriters[தொகு]

Businesspeople[தொகு]

Explorers[தொகு]

Philosophers, historians, political and social scientists[தொகு]

Philosophers[தொகு]

Historians[தொகு]

Economists[தொகு]

Linguists[தொகு]

Sociologists[தொகு]

Political writers[தொகு]

Antiquity
Middle Ages
Early Modern
 1. en:Edmund Burke
Modern
 1. en:Hans Morgenthau
 2. en:Hannah Arendt

Psychologists[தொகு]

Anthropologists and cultural scientists[தொகு]

 1. en:Claude Lévi-Strauss
 2. en:Margaret Mead

Art historians and critics[தொகு]

 1. en:Walter Benjamin
 2. en:Clement Greenberg
 3. en:Erwin Panofsky

Religious figures[தொகு]

Politicians and leaders[தொகு]

Ancient[தொகு]

Middle Ages[தொகு]

Early modern period[தொகு]

Modern[தொகு]

Current political leaders[தொகு]

Many Wikipedias have provisions for including current heads of government in their expanded vital article list. This list suggests the heads of the G7 countries, plus Brazil, China, India, Russia, the current U.N. Secretary General and the current Pope

Rebels, revolutionaries and activists[தொகு]

Scientists, inventors and mathematicians[தொகு]

Pre-modern[தொகு]

Ancient
 1. en:Abū Rayḥān al-Bīrūnī
 2. en:Apollonius of Perga
 3. en:Archytas
 4. en:Pappus of Alexandria
 5. en:Su Song
Middle Ages
 1. en:Alhacen
 2. en:Geber
 3. en:William Gilbert
 4. en:Seki Takakazu

Physics and astronomy[தொகு]

Astronomy
Early modern
Modern
 1. en:Johann Jakob Balmer
 2. en:Steven Chu
 3. en:James Dewar
 4. en:Léon Foucault
 5. en:Lev Landau
 6. en:Ernst Mach
 7. en:Lise Meitner
 8. en:Pieter van Musschenbroek
 9. en:Wolfgang Pauli
 10. en:Arnold Sommerfeld
 11. en:G. I. Taylor
 12. en:Thomas Young
 13. en:Murray Gell-Mann
 14. en:Wallace Carothers
 15. en:George FitzGerald
 16. en:Victor Francis Hess
 17. en:Gerard 't Hooft
 18. en:Alfred Kastler
 19. en:Philipp Lenard
 20. en:Osborne Reynolds
 21. en:Johannes Rydberg
 22. en:Michael Servetus
 23. en:Joseph Stefan
 24. en:John Hasbrouck Van Vleck
 25. en:Eugene Wigner
 26. en:Robert Wilson

Chemistry[தொகு]

 1. en:Jöns Jacob Berzelius
 2. en:Robert Boyle
 3. en:Joseph Louis Gay-Lussac
 4. en:Josiah Willard Gibbs
 5. en:Otto Hahn
 6. en:Jacobus Henricus van 't Hoff
 7. en:Justus von Liebig
 8. en:Tadeus Reichstein
 9. en:Frederick Soddy
 10. en:Gilbert Lewis
 11. en:Robert Burns Woodward
 12. en:Carl Bosch

Natural sciences[தொகு]

Biology
 1. en:Jean-Baptiste Lamarck
 2. en:Konrad Lorenz
Medicine
 1. en:Casimir Funk
 2. en:Paracelsus
 3. en:Andreas Vesalius
Natural sciences
 1. en:Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
 2. en:Sadi Carnot
 3. en:Jacques Cousteau
 4. en:Richard Leakey

Inventors[தொகு]

 1. en:Emile Berliner
 2. en:Gerd Binnig
 3. en:Nolan Bushnell
 4. en:Josephine Cochrane
 5. en:Raymond Vahan Damadian
 6. en:Leo Fender
 7. en:Lee De Forest
 8. en:Gordon Gould
 9. en:Joseph Marie Jacquard
 10. en:Robert Jarvik
 11. en:Philippe Kahn
 12. en:John George Kemeny
 13. en:Stephanie Kwolek
 14. en:Jaron Lanier
 15. en:Ignacy Łukasiewicz
 16. en:Cyrus McCormick
 17. en:Robert Metcalfe
 18. en:Charles Algernon Parsons
 19. en:Roy J. Plunkett
 20. en:Alan Shugart
 21. en:Isaac Singer
 22. en:Ernest Walton
 23. en:Wilhelm E. Weber
 24. en:Eli Whitney
 25. en:Charles Wilson

Mathematicians[தொகு]

Early modern
 1. en:Jacob Bernoulli
 2. en:Bonaventura Cavalieri
Modern
 1. en:Stefan Banach
 2. en:Isaac Barrow
 3. en:Élie Cartan
 4. en:Augustin-Louis Cauchy
 5. en:Gotthold Eisenstein
 6. en:Alexander Grothendieck
 7. en:Jacques Hadamard
 8. en:William Hamilton
 9. en:Carl Gustav Jacob Jacobi
 10. en:Felix Klein
 11. en:Andrey Kolmogorov
 12. en:Nikolai Lobachevsky
 13. en:Benoit Mandelbrot
 14. en:Pierre Louis Maupertuis
 15. en:Gaspard Monge
 16. en:Emmy Noether
 17. en:Henri Poincaré
 18. en:Jean-Victor Poncelet
 19. en:James Harris Simons
 20. en:Hermann Weyl

Computer scientists[தொகு]

 1. en:John Vincent Atanasoff
 2. en:Dan Bricklin
 3. en:Seymour Cray
 4. en:Edsger W. Dijkstra
 5. en:Herman Hollerith
 6. en:Gary Kildall
 7. en:Niklaus Wirth

Journalists[தொகு]

Sports figures[தொகு]

Athletics
 1. en:Bob Beamon
 2. en:Dick Fosbury
 3. en:Haile Gebrselassie
 4. en:Eric Heiden (US)
 5. en:Stefka Kostadinova
 6. en:Jackie Joyner-Kersee*
 7. en:Rafer Johnson (US)
 8. en:Yelena Isinbayeva
 9. en:Sawao Kato
 10. en:Kipchoge Keino
 11. en:Bobby Morrow (US)
 12. en:Edwin Moses (US)
 13. en:Paavo Nurmi*
 14. en:Lilia Podkopayeva
 15. en:Babe Didrikson Zaharias (US)
 16. en:Emil Zátopek*
Alpine skiing
 1. en:Jean-Claude Killy
 2. en:Hermann Maier
 3. en:Annemarie Moser-Pröll
 4. en:Ingemar Stenmark
 5. en:Lindsey Vonn (US)
American/Irish/Australian Football
 1. en:Jim Brown* (US)
 2. en:Jerry Rice* (US)
 3. en:Johnny Unitas* (US)
Badminton
 1. en:Lin Dan
 2. en:Peter Gade
Basketball
 1. en:K. Abdul-Jabbar (US)
 2. en:Sergei Belov
 3. en:Dražen Petrović
 4. en:Bill Russell* (US)
 5. en:Arvydas Sabonis
Baseball
 1. en:Hank Aaron (US)
 2. en:Ty Cobb (US)
 3. en:Lou Gehrig (US)
 4. en:Willie Mays (US)
 5. en:Babe Ruth* (US)
Biathlon
 1. en:Ole Einar Bjørndalen
Bicycle
 1. en:Jacques Anquetil
 2. en:Gino Bartali
 3. en:Fausto Coppi
 4. en:Bernard Hinault
 5. en:Miguel Indurain
 6. en:Eddy Merckx*
Boxing
 1. en:Henry Armstrong (US)
 2. en:Jack Dempsey (US)
 3. en:Rocky Marciano (US)
 4. en:Joe Louis (US)
 5. en:Ingemar Johansson
 6. en:Sugar Ray Robinson (US)
 7. en:Sugar Ray Leonard (US)
Chess
Cricket
Equestrian
 1. en:Reiner Klimke
Field hockey
 1. en:Luciana Aymar
Figureskating
 1. en:Robin Cousins
 2. en:Scott Hamilton (US)
 3. en:Sonja Henie
 4. en:Michelle Kwan (US)
 5. en:Tara Lipinski (US)
 6. en:Axel Paulsen
 7. en:Irina Rodnina
Golf
 1. en:Ben Hogan (US)
 2. en:Bobby Jones (US)
 3. en:Arnold Palmer (US)
 4. en:Gary Player
 5. en:Annika Sörenstam
 6. en:Lee Trevino (US)
Gymnastics
 1. en:Olga Korbut
 2. en:Larisa Latynina
 3. en:Li Ning
Icehockey
 1. en:Wayne Gretzky*
 2. en:Valeri Kharlamov
 3. en:Gordie Howe
 4. en:Bobby Hull
 5. en:Mario Lemieux
 6. en:Sergei Makarov
 7. en:Bobby Orr
 8. en:Maurice Richard
 9. en:Vladislav Tretiak
Motorsports
 1. en:Mario Andretti
 2. en:Juan Manuel Fangio
 3. en:Alain Prost
 4. en:Jackie Stewart
Nordic skiing
 1. en:Bjørn Dæhlie
 2. en:Matti Nykänen
Sailing
 1. en:Ben Ainslie
 2. en:Paul Elvstrøm
Soccer
 1. en:Franz Beckenbauer
 2. en:Gianluigi Buffon
 3. en:Iker Casillas
 4. en:Bobby Charlton*
 5. en:Alfredo Di Stéfano
 6. en:Mia Hamm
 7. en:Gerd Müller*
 8. en:Ferenc Puskas*
 9. en:Ronaldo*
 10. en:Marco van Basten
 11. en:Lev Yashin
Speedskating
 1. en:Bonnie Blair
 2. en:Johann Olav Koss
 3. en:Mark Spitz*
 4. en:Greg Louganis (US)
Table tennis
 1. en:Jan-Ove Waldner
Team handball
 1. en:Ivano Balić
 2. en:Anja Andersen
Tennis
 1. en:Björn Borg
 2. en:Margaret Court
 3. en:Chris Evert (US)
 4. en:Pancho Gonzales (US)
 5. en:Rod Laver
 6. en:Suzanne Lenglen
 7. en:John McEnroe (US)
 8. en:Bill Tilden (US)
Volleyball
 1. en:Karch Kiraly (US)

Sports executives and administrators[தொகு]

 1. en:Juan Antonio Samaranch

Mythical and legendary people[தொகு]

Fictional characters[தொகு]


Philosophy and religion[தொகு]

Philosophy[தொகு]

Basics[தொகு]

History of philosophy[தொகு]

Philosophical branches, approaches and concepts[தொகு]

Philosophical schools and traditions[தொகு]

Religion and spiritualty[தொகு]

Specific religions[தொகு]

Esoterics, magic and mythology[தொகு]

 1. en:Mysticism
  1. en:Tarot

Mythology[தொகு]

 1. en:Australian Aboriginal mythology
 2. en:Celtic polytheism
 3. en:Egyptian mythology
 4. en:Germanic paganism
 5. en:Lilith
 6. en:Roman mythology
Abrahamic mythology
Egyptian mythology
 1. en:Amun
 2. en:Anubis
 3. en:Isis
Greek mythology
Native American mythology
Norse mythology
 1. en:Freyja
 2. en:Odin
 3. en:Thor
Roman mythology


Physical sciences[தொகு]

Science[தொகு]

Astronomy[தொகு]

Basics[தொகு]

 1. en:Extinction (astronomy)
 2. en:Magnitude (astronomy)

Astrometry[தொகு]

Astronomical objects[தொகு]

Celestial mechanics[தொகு]

Galactic astronomy and Extragalactic astronomy[தொகு]

Observational astronomy[தொகு]

 1. en:Absolute magnitude
 2. en:Observatory

Physical cosmology[தொகு]

Planetary science[தொகு]

Stellar astronomy[தொகு]

Chemistry[தொகு]

Basics[தொகு]

Analytical chemistry[தொகு]

Chemical substances[தொகு]

Chemical elements[தொகு]
Basics
Chemical element groups
Chemical elements
Chemical compounds[தொகு]
Chemical mixtures[தொகு]

Pharmacy[தொகு]

Earth science[தொகு]

For specific geographical objects see Geography

General[தொகு]

Cartography[தொகு]

Natural disasters[தொகு]

Earth[தொகு]

Geomorphology[தொகு]
Biomes[தொகு]
Pedology (soil study)[தொகு]

Air[தொகு]

Atmosphere
 1. en:Air mass
Atmospheric optics
Climatology[தொகு]
Meteorology[தொகு]

Water[தொகு]

Physics[தொகு]

Atomic, molecular, and optical physics[தொகு]

Condensed matter physics[தொகு]

Electromagnetism[தொகு]

Mechanics[தொகு]

Nuclear physics[தொகு]

Particle physics[தொகு]

Theory of relativity[தொகு]

Thermodynamics[தொகு]

Waves[