உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிப்பீடியா:பொது அறிவுக் கேள்வி பதில்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

வானியல்

[தொகு]
9, 8, 7, 6

விடை : 8

பூமி, புதன், செவ்வாய், யுரேனசு

விடை : புதன்

1 நாள், பூமி நிலாவை சுற்றுவதில்லை, 256, ஒரு மாதம்

விடை : பூமி நிலாவை சுற்றுவதில்லை

சந்திரன், சனி, வியாழன், நெப்டியூன்

விடை : வியாழன்

 • தமிழகத்தில் இருக்கும் இந்திய விண்வெளித்துறையின் கிளை மையத்தின் பெயர் மற்றும் அமைவிடம் என்ன?(+14)
திரவ உந்துகை அமைப்பு மையம், மகேந்திரகிரி, திருநெல்வேலி மாவட்டம்
 • புவி கோள வடிவிலானது எனும் கருத்தை முதலில் முன்வைத்தவர் யார்?(+14)
அரிஸ்ட்டாட்டில், பைதகரசு,தொலமி,தெலசு
 • நிலாவில் காலடி பதித்த முதல் மனிதரின் பெயர் என்ன? (+6)
நீல் ஆம்ஸ்ட்றோங், யூரி ககாரின், வலன்டீனா டெரெஷ்கோவா (Vladimirovna Tereshkova), யங் லிவே
 • லீப் வருடம் எத்தனை வருடங்களுக்கு ஒருமுறை வரும்?(+6)
1,5.6,4

விடை : 4

வேதியியல்

[தொகு]
 • பின்வருவனவற்றில் உலோகம் இல்லாதது எது? (+14)
தங்கம், வைரம், வெள்ளி, செம்பு
 • அண்டத்தில் அதிகம் உள்ள தனிமம் எது?(+14)
நைதரசன், ஒக்சிசன், கார்பன், ஐதரசன்
 • எடையில் மிகச்சிறிய தனிமம் எது?(+14)
வெள்ளி, நியோன், பொசுபரசு, ‌ஐதரசன்
 • நீரின் வேதி மூலக்கூறு வாய்பாடு என்ன?(+9)
H2O, H-O, Water, O2
 • கறியுப்பின் இரசாயனப் பெயர் எது?(+9)
சோடியம் குளோரைட்டு , மக்னீசியம் சல்பேற்று , சோடியம் சல்பேற்று , கல்சியம் காபனேற்று
 • பின்வருவனவற்றுள் இயற்கைக் கூறாகக் கொள்ளமுடியாதது?(+9)
வித்து ,பொலித்தீன் , மண் , இலைச்சருகு
 • பின்வரும் எந்தக் குறியீடு கல்சியத்தினைக் குறிக்கும்?(+9)
K , Ka ,Ca , C
 • பின்வருவனவற்றில் ஒரு மூலகமாகக் கொள்ளமுடியாதது?(+14)
இரும்பு , காபனீரொட்சைட்டு , செம்பு ,மக்னீசியம்
 • செம்பின் இலத்தின் பெயர் என்ன?(+14)
நேற்றியம் , பெரம் , கியூபிரம் , அவ்ரம்
 • பின்வருவனவற்றுள் ஒரு சேர்வை அல்லாதது?(+14)
சோடியம் , நீர் , அப்பச்சோடா , கறியுப்பு
 • திரவம், திண்மம், வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் காணப்படும் பொருள் எது? (+14)
உருக்கு, பலகை, நீர் ,இரசம்
 • கிரையோசெனிக் இஞ்சின் எனப்படும் ஆழ்குளிர் உந்துபொறியில் பயன்படுத்தப்படும் திரவ கைட்ரசனின் கொதிநிலை என்ன?
20K, 30K, 50K, 4K

இயற்பியல்

[தொகு]
ஆம்பியர், வோல்ட், செல்சியசு, லீட்டர்
ஆம்பியர், வோல்ட், செல்சியசு, லீட்டர்
கிழக்கிலிருந்து மேற்காக, தெற்கிலிருந்து வடக்காக, மேற்கிலிருந்து கிழக்காக, வடக்கிலிருந்து தெற்காக
 • ஈருலோகச் சட்டகம் பயன்படுத்தப்படாத கருவி எது? (+14)
மின்னழுத்தி , மின்னடுப்பு , குளிரேற்றி , தன்னியக்க சோற்றடுப்பு
 • திரவ அடர்த்தியை அளக்கப் பயன்படும் கருவி?(+14)
பாரமானி , திரவமானி , அமுக்கமானி , நீரமானி
 • பொருளின் நான்காம் நிலை என்று குறிப்பிடப்படும் நிலை எது?(+14)
திட நிலை, திரவ நிலை, வாயு நிலை, பிளாஸ்மா நிலை
 • இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சாரத்தின் அதிர்வெண் எவ்வளவு?
50 Hz , 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz
 • அதிர்வெண் என்பது எதன் தலைகீழி?
திசைவேகம், அலைநீளம், கதிரின் மொத்த நீளம், கதிரின் குறுக்கு நீளம்
 • கிட்டப்பார்வைக் குறைபாட்டுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஆடி எது?
குவி ஆடி, குழி ஆடி, கண்ணாடி, வெள்ளை ஆடி
 • தூரப்பார்வைக் குறைபாட்டுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஆடி எது?
குவி ஆடி, குழி ஆடி, கண்ணாடி, வெள்ளை ஆடி
 • ஒளியின் திசைவேகம் எவ்வளவு?
3105 மீ/நொடி, 3108 மீ/நொடி, 3109 மீ/நொடி, 3107 மீ/நொடி
லிட்டர், கிலோ கிராம், கேண்டிலா, கெல்வின்

உயிரியல்

[தொகு]
 • பச்சையம் அல்லது கொளோரபில் இருக்கும் உயிரினம் எது? (+9)
நாய், செடி, புழு, குரங்கு
 • உலகில் இன்று வாழும் உயிரினங்களில் மிகப் பெரியது எது?(<5)
யானை, கொரில்லா, சிங்கம், திமிங்கலம்
 • தரையில் வாழும் மிகப்பெரிய விலங்கு எது?(<5)
சிங்கம், ஒட்டகம், ஒட்டகச் சிவிங்கி, யானை
கழுகு, வல்லூறு, கொக்கு, தீக்கோழி
 • மிகவும் உயரமான விலங்கு எது?(<5)
யானை, புலி, குதிரை, ஒட்டகச் சிவிங்கி
 • மிகவும் வேகமாக ஓடக்கூடிய விலங்கு எது?(<5)
குதிரை, மனிதன், சிறுத்தை, வேங்கை
 • பின்வருவற்றில் எது ஊர்வன இல்லை?(6+)
பாம்பு, முதலை, ஓணான், தவளை
எலி, பெங்குயின், முயல், வௌவால்
 • பூச்சி உண்ணும் தாவரத்திற்கு உதாரணம்?(+9)
நெப்பந்தஸ், வீனஸ் பூச்சி பிடிப்பான்
 • தனது குட்டியை பையில் வைத்து வளர்க்கும் உயிரினம் எது?(+6)
பாம்பு, யானை, ரக்கூன், கங்காரு
மூங்கில், வாழை, வேம்பு, கரும்பு
 • முடியில் உள்ள புரதம் எது? (+14)
கெரட்டின், கைட்டின், ஆல்புமின், குளோபுலின்
கொழுப்பு, புரதம், ஸ்டார்ச், பெக்டின்
 • மிகப் பெரிய முட்டையிடும் பறவை எது? (+9)
தீக்கோழி, கிவி, காகம், வாத்து
 • தரைச் சூழல் ஒன்றில் வளரக்கூடிய தாவரம் எது? (+9)
அல்லி ,ஆம்பல் , பலா ,தாமரை
 • கூடு கட்ட முடியாத பறவை எது? (+9)
புறா, காகம், கிளி, குயில்
 • ஈரூடக வாழியாகக் கருதப்படக்கூடியது? (+9)
உடும்பு , நுளம்பு , தவளை , மீன்
 • பின்வருவனவற்றுள் இயற்கையான நீர்நிலை அல்லாதது?(+14)
ஆறுகள் , குளம் , கடல் , பொங்குமுகம்
 • பின்வருவனவற்றுள் விடமற்ற பாம்பு எது?(+9)
மலைப்பாம்பு , சாரைப்பாம்பு , நீர்ப்பாம்பு , விரியன்
 • கறையானால் அரிக்கப்படாத தாவரம் எது?(+14)
தென்னை, இலவம், தேக்கு, மா
சிஃபிலிசு , அக்கி , தேமல் , மலேரியா
 • பாலைவனக் கப்பல் என அழைக்கப்படுவது.?(+9)
ஒட்டகம், குதிரை, ஓட்டகச்சிவிங்கி, கழுதை
 • பின்வருவனவற்றுள் பறக்க முடியாத பறவை எது?(+9)
தீக்கோழி, வாத்து, நீர்க்காகம், கோழி
லைசோசோம்கள், மைட்டோகாண்ட்ரியா, குரோமோஃபிள், செல்சவ்வு
செல் பிளத்தல், செல் இறத்தல், செல் வெடித்தல், குட்டி போடுதல்
 • இலைகளின் பச்சை நிறத்திற்குக் காரணமான நிறமி எது?
பசுமி, பச்சையம், குளோரோஃபிளாசம், மைக்கோசோம்

கணிதம்

[தொகு]

எண்கள்

[தொகு]
0, 1, 2, 3

தொடர்வரிசை

[தொகு]
 • 0, 1, 3, 6, 10, 15, _ அடுத்த எண் எது? (14+)21
21, 20, 18, 27
 • 0, 1, 4, 9, 16, 25, _ அடுத்த எண் எது? (9+)36
49, 39, 36, 100

அளத்தல்

[தொகு]
12, 10, 100, 1
1000, 10, 1, 100

புவியியல்

[தொகு]
சீனா, கனடா, உருசியா, ஆசியா
 • உலகின் அதி உயர் மலைச் சிகரம் அல்லது கொடுமுடி எது? (+9)
சினாய் மலை, அக்கோன்காகுவா, கே-2 கொடுமுடி, எவரெஸ்ட் சிகரம்
கங்கை ஆறு, மகாவலி கங்கை, நைல் ஆறு, அமேசான் ஆறு
சஹாரா பாலைவனம், அண்டார்டிக்கா, தார் பாலைவனம், அரேபியப் பாலைவனம்
இந்தியப் பெருங்கடல், ஆர்க்டிக் பெருங்கடல், அரபிக்கடல், பசிபிக் பெருங்கடல்
 • யென் எந்த நாட்டின் நாணயம்?(+14)
சவூதி அரேபியா, சீனா, சப்பான், பிரான்சு
உருசியா, அண்டார்க்டிக்கா, ஆசுத்திரேலியா, ஆப்பிரிக்கா
 • 2010 இல் உலகில் அதிக சுற்றுலாப் பயணிகள் சென்ற நாடும் எது?(+14)
ஐக்கிய அமெரிக்கா, சீனா, பிரான்சு, ஐக்கிய இராச்சியம்

சமூகம்

[தொகு]
 • உலகில் அதிகமான மக்களால் தாய்மொழியாக கருதப்படும் மொழி எது?
ஆங்கிலம், இந்தி, சீனம், தமிழ்
 • உலகில் அதிகமான மக்களால் பின்பற்றப்படும் சமயம் எது? (+9)
பெளத்தம், இசுலாம், கிறித்தவம், இந்து சமயம்
 • விவிலியம் எந்த இந்திய மொழியில் முதன்முதலாகப் பெயர்க்கப்பட்டது?
மலையாளம், துளு, தெலுங்கு, தமிழ்
 • சீக்கியர்கள் தம் குரு எனப் போற்றும் புனித நூல் யாது?(+14)
ஆதி கிரந்தம், சாம வேதம், மேக தூதம், ஆனந்த் சாகிப்
 • அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களில் பெண்கள் எத்தனை பேர்?(+14)
3, 5, 11, 8
 • திருப்பாவை பாடியவர் யார்? (+14)
மாணிக்கவாசகர், ஆண்டாள், சம்பந்தர், ஒட்டக்கூத்தர்
 • உலகில் அதிகமான நாடுகளால் அரசு அலுவல் மொழியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மொழி எது? (+9)
பிரெஞ்சு உருசிய மொழி, ஆங்கிலம், கிரேக்கம்
 • சமூக விரோதி என்று குற்றம் சாட்டப்பட்ட தத்துவ அறிஞர் யார்?
சாக்கிரட்டீசு, வோல்ட்டேர், சாணக்கியர், பிளேட்டோ
 • மனிதனைத் தேடுகிறேன் என்று சொல்லி நடுப்பகலில் கையில் விளக்கேந்தி நடந்தவர் யார்?(+14)
தியோஜெனஸ், மைக்கிலாஞ்சலோ, மார்க்கோ போலோ, பாம்பாட்டிச் சித்தர்
 • ஆங்கில மொழி எக்காலப்பகுதியில் தோற்றம் பெற்றது?
கி.மு. 1000, கி.மு. 400, கி.பி. 400, கி.பி. 1100
 • ஆங்கிலம் எத்தனை மொழிகளில் இருந்து சொற்களை உள்வாங்கிக்கொண்டுள்ளது?
10, 50, 100, 140கும் மேல்

வரலாறு

[தொகு]
கரிகாலன், சுந்தர பாண்டியன், இராசேந்திர சோழன், சங்கிலியன்
நவம்பர் 1, 1956
 • மெட்ராசு மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றம் எந்த முதலமைச்சரின் காலத்தில் நடைப்பெற்றது?
கா.ந. அண்ணாத்துரை
 • டாக்டர் அம்பேத்ருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட வருடம்?
1990
 • பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதை விசாரிக்க மத்திய அரசால் அமைக்கப்பட்ட கமிசன்?(+14)
லிபரான் கமிசன்
 • ஐக்கிய அமெரிக்காவின் முதலாவது சனாதிபதி யார்?(+9)
ஆபிரகாம் லிங்கன், தாமஸ் யெஃப்பிர்சன், பில் கிளிண்டன், யோர்ச் வாசிங்டன்
 • மேற்கு நாடுகளின் பண்பாட்டில் வரலாற்றின் தந்தை எனப்படுபவர் யார்?(+9)
ஹுவாங் சியான் புயான், தாமசு டிரவுட்மன், இபுனு கால்தூன், எரோடோட்டசு

புள்ளி விபரங்கள்

[தொகு]
கனடா, ஐக்கிய அமெரிக்கா, பூட்டான், நோர்வே
யப்பான், இசுரேல், கனடா, பிரான்சு
 • 2010 இல் உலகில் அதிக குடிமக்கள் சிறையில் இருக்கும் நாடு எது?(+14)
சீனா, உருசியா, இந்தியா, ஐக்கிய அமெரிக்கா
ஐக்கிய அமெரிக்கா, இசுரேல், யேர்மனி, யப்பான்
 • 2009 இல் உலக புத்தாக்க சுட்டெண் அடிப்படையில் புதுப் படைப்பாக்கம் மிக்க நாடு எது?(+14)
யப்பான், கனடா, யேர்மனி, தென் கொரியா

பொருளாதாரம்

[தொகு]
யப்பான், ஐக்கிய அமெரிக்கா, உருசியா, சீனா
 • வருமானத்தின் படி உலகின் மிகப் பெரிய வணிக நிறுவனம் எது?(+14)
ஆப்பிள் நிறுவனம், பி.எ.எசு.எப் (BASF), போயிங், வோல் மார்ட்
 • கம்பளி ஆடை உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கும் நாடு எது?(+14)
அவுஸ்திரேலியா, இந்தியா, தென்னாபிரிக்கா, ஜெர்மன்
 • கொக்கோ பயிர்செய்கையில் முன்னணி வகிக்கும் நாடு எது?(+14)
கானா, இந்தியா, சீனா, பங்களாதேசம்
 • தங்கம், வைரம் கூடியளவில் பெறப்படும் நாடு எது?(+14)
தென்னாபிரிக்கா, பிரேசில், ஜப்பான், மலேசியா
 • கோப்பி உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கும் நாடு எது? (+9)
பிரேசில், மெக்சிகோ, கியுபா, சிலி
 • றப்பர் உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கும் நாடு எது?(+9)
மலேசியா, பிரேசில், சிலி, சீனா
 • இங்கிலாந்தின் முதல் பெண் பிரதமர் யார்?(+9)
மார்கிரட் தட்சர், கின் காம்பில், பண்டார நாயக, இந்திராகாந்தி
 • கரிப்பாடர் நாவலை எழுதியவர் யார்?(+6)
வில்லியஸ், ரோல்டர், ஜேகே ரொலின், ராபர்ட் மஞ்ச்
 • மூலதனம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
லெனின், காரல் மார்க்சு, ம. சிங்காரவேலர், மாவோ

தமிழ்/தமிழர்

[தொகு]
 • தமிழ் மொழியில் உள்ள எழுத்துக்கள் எத்தனை?(+9)
31, 216, 247, 246
 • தமிழ் எந்த எந்த நாடுகளில் அரசு அலுவல் மொழியாக அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது?(+14)
(இந்தியா, இலங்கை, மலேசியா), (இந்தியா, இலங்கை, தென்னாபிரிக்கா), ( இந்தியா, இலங்கை, சிங்கப்பூர்), (இந்தியா, இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா)
ஆறுமுக நாவலர், விவேகானந்தர், விபுலாநந்தர், ஞானப்பிரகாசர்
 • மொழிஞாயிறு என அறியப்படுபவர் யார்?(+14)
தேவநேயப் பாவாணர், இளங்கோவடிகள், வள்ளுவர், கம்பர்
 • தைப் பொங்கல் பண்டிகையின் நோக்கம் என்ன?(+9)
அரக்கன் கொன்றத்தை கொண்டாடல், இயற்கைக்கு நன்றி செலுத்துதல், போய்களை அகற்றல், இந்திரனுக்கு விழா
வீரமாமுனிவர், இளங்கோவடிகள், கபிலர், பவணந்தி முனிவர்
 • தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இயற்றியவர் யார்?(+14)
பாரதிதாசன், நாமக்கல் கவிஞர், பரிமேலழகர், மனோன்மணியம் சுந்தரம் பிள்ளை
 • "யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்" என்னும் கூற்று எந்த நூலில் உள்ளது?(+14)
சிலப்பதிகாரம், திருக்குறள், ஆத்திசூடி, புறநானூறு
 • நன்னூல் இயற்றியவர் யார்?(+14)
பவணந்தி முனிவர், திருத்தக்கத் தேவர், காளமேகம், பட்டினத்தார்
 • சதுரகராதி ஆக்கியவர் யார்?(+14)
கால்டுவெல், வீரமாமுனிவர், கதிரவேற்பிள்ளை, வின்சுலோ
 • 10வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் சொல்(+14)
பொன்விழா, தசரவிழா, பவளவிழா, மணிவிழா
 • தமிழ் இலக்கியத்திற்காக ஞானபீட விருது பெற்ற முதல் எழுத்தாளர் யார்?(+14)
ஜெயகாந்தன், அகிலன் (எ) அகிலாண்டம், நாஞ்சில் நாடன், தி. ஜானகிராமன்
 • தமிழின் முதல் புதினம் எது?(+14)
பொன்னியின் செல்வன், பிரதாப முதலியார் சரித்திரம், சிலப்பதிகாரம், இவை எதுவும் இல்லை
 • அய்யா வழியைப் பின்பற்றுவோரின் புனித நூல் எது?
அகிலத்திரட்டு, தொல்காப்பியம், சிலப்பதிகாரம், வேதங்கள்

நாடுகள்

[தொகு]

இந்தியா

[தொகு]
 • இந்தியா ஆங்கிலேயரிடமிருந்து விடுதலை அடைந்த நாள்?
10-6-1980, 15-2-1949, 15-08-1947, 26-01-1950
 • தெற்காசியாவின் சாக்ரட்டீசு என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் பாராட்டப்பட்டவர் யார்?
அறிஞர் அண்ணா, தந்தை பெரியார், காமராசர், ராசாசி
 • திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் யார்?
அறிஞர் அண்ணா, ஈ.வெ.ரா, எம்.சி.ஆர், செயலலிதா
 • இந்தியாவில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் எந்த ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது?
2005, 2008, 1950, 1975

சீனா

[தொகு]
 • பண்டைச் சீனாவின் நான்கு பெரும் கண்டுபிடிப்புகளாகக் கருதப்படுபவை எவை?(+14)
(பெங் சுயி, கங் பூ, குத்தூசி மருத்துவம், சீன சோதிடம்), (திசைகாட்டி, வெடிமருந்து, அச்சுக்கலை, கடதாசி), (நீர், நெருப்பு, மண், காற்று), (சில்லு, நெல், மிதிவண்டி, நூடில்ஸ்)

கனடா

[தொகு]
 • கனடாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நுண்ணறி நகர்பேசி எது?(+9)
ஐபோன், பிளாக்பெர்ரி, அண்ட்ராய்டு, நோக்கியா
 • கனடிய மக்கள் தொகை என்ன?(+9)
34 மில்லியன், 300 மில்லியன், 120 மில்லியன், 40 மில்லியன்
 • கனடாவின் முதல் பிரதமர் யார்?(+9)
பியர் ரூடோ, லசுரர் பி பியர்சன், யோன் எ மக்டோனால்ட், யோன் கிறட்சியன்
 • கனடாவின் குளிர் கால தேசிய விளையாட்டு எது?(+9)
பனி வளைதடியாட்டம், லக்ரோசு, பனிச்சறுக்கல், கூடைப் பந்தாட்டம்
 • கனடாவின் நாட்டுக் கடன் எவ்வளவு?(+14)
562 பில்லியன், 1 டிரில்லியன், 300 பில்லியன், எதுவுமில்லை

இலங்கை

[தொகு]
ஆறு, எட்டு, ஒன்பது, பத்து
 • இலங்கையிலுள்ள நிர்வாக மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை எது?(+14)
25, 22, 21, 20
 • இலங்கை அரசின் தலைவர் (+9)
சனாதிபதி, பிரதமர், சபாநாயகர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
 • இலங்கையின் முப்படைத் தளபதி (+9)
சனாதிபதி, பிரதமர், சபாநாயகர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
 • இலங்கை சட்டசபை உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை(+14)
196, 200, 225, 230
 • இலங்கையின் விடுதலை நாள்(+14)
பிப்ரவரி 4 1947, பிப்ரவரி 4 1948, பிப்ரவரி 4 1949, பிப்ரவரி 4 1952
 • இலங்கையின் குடியரசு தினம்(+14)
மே 22 1972, மே 22 1973, மே 22 1974, மே 22 1975
 • இலங்கையில் மிருகக்காட்சிச்சாலை அமைந்துள்ள இடம்(+14)
தெகிவளை, யாலை, வில்பத்து, பின்னவல
பாக்குநீரிணை, சுயஸ் கால்வாய், மலாக்கா நீரிணை, அலஸ்கா நீரிணை
 • இலங்கையின் உயரமான மலை(+14)
சிவனொலிபாதமலை, நமுனுகுலமலை, நக்கில்ஸ்மலை, பீதுருதாலகலை
 • இலங்கையில் விலங்குகளின் சரணாலயம்(+14)
பின்னவல, வில்பத்து, தெஹிவளை, அபேபுஸ்ஸ
 • இலங்கையின் தேசிய விளையாட்டு(+9)
கரப்பந்தாட்டம், கூடைப்பந்தாட்டம், துடுப்பாட்டம், ஹொக்கி
 • இலங்கையில் கறுப்பு ஜூலை எத்தனையாம் ஆண்டு ஏற்பட்டது?(+9)
1956, 1977, 1983, 2001
 • இலங்கையில் ஈரவலயக் காடு காணப்படும் பிரதேசம்(+14)
முத்துராஜவல , கன்னலிய , நக்கிள்ஸ் மலை , பொலநறுவை
 • இலங்கையின் கடைசி மன்னனின் பெயர் என்ன?(+14)
ஸ்ரீ விக்கிரம ராஜசிங்கன், சங்கிலியன், விஜயன், வீரபுரன் அப்பு
 • இலங்கை சட்டசபைக்கான முதலாவது தேர்தலில் முழு இலங்கையரையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய உறுப்பினர்?(+14)
பொன்னம்பலம் இராமநாதன், குமார் பொன்னம்பலம், சாலமன் பண்டாரநாயக்கா, வில்லியம் கொபல்லாவ
 • யாழ்ப்பாண அரசை ஆண்ட கடைசி மன்னன் யார்?(+14)
எதிர்மன்னசிங்கம், பண்டார வன்னியன், சங்கிலியன், சங்கிலி குமாரன்

சிறு குழந்தைகளுக்கு

[தொகு]
 • எந்த நாட்டில் 2011 மார்ச்சு மாதம் சுனாமியால் அழிவு ஏற்பட்டது?(+9)
ஜப்பான், கொரியா, நியூசீலாந்து, வியட்நாம்
 • கீழே வரும் எந்த விலங்கு இந்தியாவிலோ இலங்கையிலோ காடுகளில் காணப்படுவதில்லை?(+9)
யானை, புலி, நரி, காங்கரு
 • கீழே வரும் எந்தப் பாம்பு இந்தியாவிலோ இலங்கையிலோ காடுகளில் காணப்படுவதில்லை?(+9)
சாரை, கட்டுவிரியன், அனக்கொண்டா, நாகப் பாம்பு
 • "செஸ்" வகை விளையாட்டு நம் நாட்டில் பண்டைக் காலத்தில் எந்தப் பெயர் பெற்றிருந்தது?(+9)
சதுரங்கம், பல்லாங்குழி, தாயம், வட்டாடல்
 • கதைகளில் வரும் துப்பறிவதில் வல்ல ஒரு சிறுவனின் பெயர் என்ன?(+14)
சாம்பு, சோமு, தெனாலிராமன், மருது
 • கதையில் வரும் ஆடு நனைந்ததென்று ஓநாய் என்ன செய்தது?(+14)
சிரித்தது, பாடியது, அழுதது, ஓடியது
 • பின்வருவனவற்றுள் தோல் இசைக்கருவியை குறிப்பது (+9)
மேளம், சல்லாரி, தாளம், நாதஸ்வரம்
 • பின்வருவனவற்றுள் காற்று இசைக்கருவியைக் குறிப்பது(+5)
றப்பான், உடுக்கை, தாளம், மகுடி
 • பின்வரும் சர்வதேச அடையாளங்களுள் சமாதானத்தைக் குறிப்பிது(<5)
வெள்ளைக்கொடி, சக்கரம், கருப்புக்கொடி, வெள்ளைப்புறா
 • கருப்புக்கொடி குறிப்பது(+9)
சமாதானம், எதிர்ப்பு, அபாயம், நோய்
 • தேசியகொடியை அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடும் சந்தர்ப்பம் (+9)
தேசியதுக்கம், தேசியதினம், பாடசாலைவிழா, தலைவர் வருகை
 • பாலின் நிறம் என்ன?(<5)
மஞ்சல், பச்சை, வெள்ளை, நிலம்.
 • 7ம் 5ம் கூட்டினால் எத்தனை?(<5)
11,12,13
 • ஒரு கிழமையில் எத்தனை நாட்கள்?(<5)
6,7,8
 • அவசர அழைப்பு இலக்கம் என்ன?
411, 311, 911,888

விளையாட்டு

[தொகு]
 • திறந்த வெளி விளையாட்டு அல்லாதது (+9)
துடுப்பாட்டம், கால்பந்தாட்டம், மேசைப்பந்து, கரப்பந்தாட்டம்
 • துடுப்பாட்டப் போட்டியில் ஒரு அணியில் கலந்துகொள்ளும் வீரர்களின் எண்ணிக்கை(+9)
11, 10, 09, 08
 • ஒலிம்பிக் போட்டியில் முதலாவது பதக்கம் பெற்ற இலங்கைப் பெண் (+9)
தமயந்தி தர்சா, தம்மிகா பெரேரா, பிரியதர்சினி, சுசந்திகா ஜெயசிங்க
இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, மேற்கிந்திய தீவுகள்

கூடுதல் எளிய கேள்விகள்

[தொகு]
 • கீழ்வரும் உயிரினங்களில் பறக்க இயலாத பறவை எது?(+9)
கோழி, பெங்குவின், மயில், வான்கோழி
 • கீழ்வரும் பறவைகளில் இந்தியாவையோ இலங்கையையோ பிறப்பிடமாகக் கொண்டிராத பறவை எது?(+9)
தூக்கணாங்குருவி, தேன்சிட்டு, ஈமு, வைரி
 • ஆசிய யானைகளின் காதுகள் ஆப்பிரிக்க யானைகளின் காதுகளை விட அளவில் (+9)
சிறியவை, பெரியவை, வேறுபடுவதில்லை
 • கீழ் வரும் விலங்குகளில் நீடிய ஆயுள் கொண்ட (நீண்ட காலம் வாழக்கூடிய) விலங்கு யாது?(+9)
யானை, புலி, கரடி, ஓநாய்
 • "பாலைவனக் கப்பல்" என்று அழைக்கப்படும் விலங்கு யாது?(+9)
புலி, குதிரை, ஒட்டகம், ஆடு
 • உலகத்திலேயே மிக உயரமான விலங்கு யாது?(<5)
யானை, ஒட்டகம், ஒட்டகச் சிவிங்கி, குதிரை
 • தண்ணீரில் மிக வேகமாக நீந்தும் திறமை யாருக்கு உண்டு?(<5)
டால்ஃபின், சுறா, மனிதன், விலாங்கு
 • கீழ் வரும் விலங்குகளில் அசை போடாத விலங்கு யாது?(<5)
பசு, ஆடு, புலி, ஒட்டகம்