விக்கிப்பீடியா:பயனர் சாசி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
நுட்பம்
ஆலமரத்தடி (தொழினுட்பம்)

நுட்ப நெறிப்படுத்தல்
தமிழ்த் தட்டச்சு
நுட்ப மாற்ற வாக்கெடுப்பு
இணைய எழுத்துரு
வழு நிலவரங்கள்
நுட்பத் தேவைகள்

தானியங்கிகள்

தானியங்கிகள்
பைவிக்கிதானியங்கி
மீடியாவிக்கி செ.நி.இ (Mediawiki API)

தானியங்கி வேண்டுகோள்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்
Ganeshbot
விக்சனரி தானியங்கிதிட்டம்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - இதழ்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நோய்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - பழங்குடிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - ஊராட்சிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நகரங்கள்

பயனர் சாசிகள்

தொடுப்பிணைப்பி
translation helper.js
குறுந்தொடுப்பு
தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்
விக்கியன்பு
பகிர்வி
விக்சனரி பார்!
பக்கப்பட்டை மறை
புரூவ் இட்
சேமி&தொகு
உபதலைப்புத் தொகுப்பி

பயனர் கருவிகள்
விக்கிப்பீடியா:பயனர் கருவிகள்
விக்கி

விக்கி
மீடியாவிக்கி
மீடியாவிக்கி நீட்சிகள்
விக்கிதானுலவி
தமிழ் விக்கிப்பீடியா கைபேசித் தளம்

பயனர் சாசிகள் (userscript) பொதுவாக வாங்கி கணினியிலுள்ள (clientside) உலாவியில் ஓடக்கூடிய (execution) நிரல்கள். மீடியாவிக்கிக்கு கூடிதல் மாற்றங்கள் (customizations) செய்ய மீட்சிகள் (Extension), கருவிகள் (Gadgets), பயனர் சாசிகள் (Userscripts) என மூன்று வழிகளை நமக்கு தருகிறது. மீட்சிகள் விக்கியூடக வழங்கியில் ஒடக்கூடிய கூடுதல் நிரல். கருவிகள் மீடியாவிக்கி நிரல் கட்டமைப்பைச் சார்ந்து எழுதப்படும் சாசி மொழி நிரல்கள். கருவிகள் பயனரின் விருப்பத்தேர்வுகள் மூலம் தேர்வுசெய்யலாம்.