விக்கிப்பீடியா:குறுந்தட்டு திட்டம்/முதற்பக்கக் குறுந்தட்டு/உங்களுக்குத் தெரியுமா

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

வழிமுறைகள்[தொகு]

 1. சர்ச்சையற்ற சிறுவர் காணத்தகு உள்ளடக்கச் செய்திகள் Yes check.svgY ஆயிற்று
 2. உங்களுக்குத் தெரியுமா? திட்டத்திலிருந்து தெரிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். Yes check.svgY ஆயிற்று
 3. தெரிவுகள் மொத்தம் 400 இருக்க வேண்டும்
 4. பழைய உங்களுக்குத் தெரியுமா திட்டத்தில் (2006இலிருந்து 2010இன் ஆரம்பம் வரை) செய்திகளின் எண்ணிக்கை ஒரு தரப்பாடின்றி 5, 6 அல்லது 7 வரை இருந்திருக்கின்றன. எனவே, வார்ப்புருவின் அருகில் அதில் எத்தனை செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பதைக் கொடுத்து விடவும்.
 5. இவை உரைதிருத்தம், மேற்பார்வை செய்த பின்னர் “உரை திருத்தம் செய்ய வேண்டியன” என்ற தலைப்பிலிருந்து “உரை திருத்தம் முடிந்தவை” என்ற தலைப்புக்கு நகர்த்தி விடவும்.

உரை திருத்தம் செய்யவேண்டியன[தொகு]

உரை திருத்தம் முடிந்தவை[தொகு]

 1. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/டிசம்பர் 28, 2011 - 5
 2. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/டிசம்பர் 21, 2011 - 5
 3. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/டிசம்பர் 14, 2011 - 5
 4. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/டிசம்பர் 7, 2011 - 5
 5. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/நவம்பர் 30, 2011 - 5
 6. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/நவம்பர் 23, 2011 - 5
 7. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/நவம்பர் 16, 2011 - 5
 8. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/நவம்பர் 9, 2011 - 5
 9. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/நவம்பர் 2, 2011 - 5
 10. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/அக்டோபர் 26, 2011 - 5
 11. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/அக்டோபர் 19, 2011 - 5
 12. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/அக்டோபர் 12, 2011 -5
 13. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/அக்டோபர் 5, 2011 - 5
 14. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/செப்டம்பர் 28, 2011 - 5
 15. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/செப்டம்பர் 21, 2011 - 5
 16. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/செப்டம்பர் 14, 2011 - 5
 17. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/செப்டம்பர் 7, 2011 - 5
 18. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஆகத்து 31, 2011 - 5
 19. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஆகத்து 24, 2011 - 5
 20. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஆகத்து 17, 2011 - 5
 21. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஆகத்து 10, 2011 - 5
 22. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஆகத்து 3, 2011 - 5
 23. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜூலை 27, 2011 - 5
 24. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜூலை 20, 2011 - 5
 25. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜூலை 13, 2011 - 5
 26. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜூலை 06, 2011 - 5
 27. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜூன் 29, 2011 - 5
 28. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜூன் 22, 2011 - 5
 29. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜூன் 15, 2011 - 5
 30. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜூன் 8, 2011 - 5
 31. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜூன் 1, 2011 -5
 32. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/மே 25, 2011 - 5
 33. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/மே 18, 2011 -5
 34. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/மே 11, 2011 - 5
 35. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/மே 04, 2011 - 5
 36. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஏப்ரல் 27, 2011 - 5
 37. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஏப்ரல் 20, 2011 - 5
 38. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஏப்ரல் 13, 2011 - 5
 39. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஏப்ரல் 06, 2011 - 5
 40. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/மார்ச் 30, 2011 - 5
 41. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/மார்ச் 23, 2011 - 5
 42. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/மார்ச் 16, 2011 - 5
 43. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/மார்ச் 9, 2011 - 5
 44. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/மார்ச் 2, 2011 - 5
 45. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/பெப்ரவரி 23, 2011 - 5
 46. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/பெப்ரவரி 15, 2011 - 5
 47. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/பெப்ரவரி 8, 2011 - 5
 48. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/பெப்ரவரி 1, 2011 - 5
 49. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜனவரி 25, 2011 - 5
 50. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜனவரி 18, 2011 - 5
 51. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜனவரி 11, 2011 - 5
 52. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஜனவரி 4, 2011 - 5
 53. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/டிசம்பர் 8, 2008 - 5
 54. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/டிசம்பர் 14, 2008 -5
 55. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/டிசம்பர் 28, 2008 - 5
 56. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/டிசம்பர் 28, 2010 - 5
 57. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/டிசம்பர் 21, 2010 - 5
 58. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/டிசம்பர் 14, 2010 - 4
 59. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/டிசம்பர் 7, 2010 - 4
 60. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/நவம்பர் 14, 2010 - 5
 61. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/அக்டோபர் 31, 2010 - 5
 62. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/அக்டோபர் 21, 2010 - 5
 63. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/அக்டோபர் 14, 2010 - 7
 64. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/அக்டோபர் 7, 2010 - 7
 65. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/செப்டம்பர் 28, 2010 - 7
 66. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/செப்டம்பர் 21, 2010 - 6
 67. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/செப்டம்பர் 14, 2010 - 7
 68. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/செப்டம்பர் 7, 2010 - 7
 69. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஆகஸ்ட் 28, 2010 - 7
 70. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஆகஸ்ட் 21, 2010 - 7
 71. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஆகஸ்ட் 14, 2010 - 7
 72. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஆகஸ்ட் 7, 2010 - 7
 73. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/சூலை 28, 2010 - 7
 74. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/சூலை 21, 2010 - 7
 75. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/சூலை 14, 2010 - 7
 76. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/சூன் 28, 2010 - 3
 77. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/சூன் 21, 2010 - 7
 78. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/சூன் 14, 2010 - 8