விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/ஹ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 ஹங்கேரி 10 - 26; 2 - 48
2 ஹட்சன், ஹென்ரி 10 - 29
3 ஹட்ஸன்ஆறு 10 - 29
4 ஹட்ஸன் விரிகுடா 10 - 29
5 ஹட்ஸன் ஜலசந்தி 10 - 29
6 ஹடிப் 1 - 6
7 ஹம்பர் ஆறு 6 - 95
8 ஹம்பெ 10 - 30; 1 - 92; 3 - 31
9 ஹய்லிசலாசி 1 - 31
10 ஹர்மந்திர் 6 - 70
11 ஹரப்பா 10 - 31; 2 - 95; 5 - 72; 7 - 48; 7 - 70; 8 - 60
12 ஹரம் மசூதி 4 - 28
13 ஹரிக்கேன் காற்று 5 - 13
14 ஹரித்துவாரம் 1 - 91; 2 - 38; 3 - 2
15 ஹரியானா 10 - 32
16 ஹரியானா மாடு 3 - 64
17 ஹரிஹரர் 10 - 30
18 ஹல் 9 - 14
19 ஹவானா 3 - 78
20 ஹவையீ 10 - 33
21 ஹள்ளிக்கார் மாடு 3 - 64
22 ஹளேபீடு 10 - 33; 3 - 31
23 ஹன்ட் 2 - 71
24 ஹண்டர் ஜான் 10 - 12
25 ஹஜ் யாத்திரை 6 - 38
26 ஹஜ்ரத்பால் 10 - 5
27 ஹாக்கி 10 - 34
28 ஹாக்கைடோ தீவு 10 - 2
29 ஹாங்காங் 10 - 35
30 ஹாசன் ஆடு 3 - 64
31 ஹாசனூர்க் கணவாய் 3 - 14
32 ஹாண்டுராஸ் 7 - 72
33 ஹாண்டுடெல் 10 - 11
34 ஹாப்கின்ஸ் 9 - 92
35 ஹாப்னியம் 5 - 32
36 ஹாம்பர்க் 9 - 14; 10 - 11
37 ஹார்கிரீவ்ஸ், ஜேம்ஸ் 6 - 40; 7 - 12
38 ஹார்டி 2 - 15
39 ஹார்ப் 1 - 75
40 ஹார்ப்சிகார்டு 6 - 91
41 ஹார்மோன் 2 - 25; 6 - 3
42 ஹார்வி, வில்லியம் 10 - 36; 7 - 87
43 ஹார்ன் முனை 5 - 60
44 ஹால் 1 - 33
45 ஹால்மியம் 5 - 32
46 ஹாலந்து 10 - 37
47 ஹாலிகார்னசஸ் 2 - 47
48 ஹாலிபட் 8 - 28
49 ஹாலீ வால்நட்சத்திரம் 9 - 35
50 ஹான்ஸூ தீவு 10 - 2
51 ஹான்ஸ் லிப்பர்ஷி 5 - 75
52 ஹானாய் 2 - 2
53 ஹிட்டைட்ஸ் 2 - 16; 9 - 6
54 ஹிட்லர் 10 - 37; 2 - 48; 2 - 83; 4 - 44; 10 - 11; 10 - 24
55 ஹிப்பாக்கிரட்டீஸ் 7 - 87
56 ஹிப்பார்க்கஸ் 9 - 39
57 ஹியூகனாட்டுகள் 9 - 5
58 ஹியூன் சாங் 5 - 86; 6 - 3; 7 - 74
59 ஹிராடட்டஸ் 6 - 93
60 ஹிரோஷிமா 10 - 39; 1 - 19; 2 - 49; 7 - 57; 10 - 4
61 ஹிஜ்ரீ ஆண்டுமுறை 8 - 30
62 ஹிஜிரா 10 - 40
63 ஹிப்பானியோலா 8 - 54
64 ஹிஸ்ஸார் 10 - 32
65 ஹீராகுகை 4 - 2
66 ஹீராக்குட் அணை 10 - 40
67 ஹீராஸ் பாதிரியார் 8 - 61
68 ஹீலியம் 10 - 41
69 ஹீலியஸ் 2 - 47
70 ஹீனயானம் 7 - 61
71 ஹுக்கா 7 - 11
72 ஹுமாயூன் 6 - 73
73 ஹுலஸீ 5 - 58
74 ஹுவாங் பூ ஆறு 10 - 18
75 ஹுவாங் ஹோ ஆறு 10 - 42; 1 - 43; 4 - 69
76 ஹூக்ளி ஆறு 10 - 42; 3 - 2; 3 - 33; 10 - 48
77 ஹூணர் 4 - 4; 1 - 11
78 ஹூலாக் கிப்பன் 3 - 50
79 ஹூவர் அணை 1 - 20
80 ஹெக்ட்டர் 10 - 43
81 ஹெர்குலீஸ் 10 - 43
82 ஹெர்க்குலேனிய 2 - 66; 9 - 70
83 ஹெல்சிங்க்கி 7 - 6
84 ஹெல்லிபோரஸ் நைஜர் 5 - 81
85 ஹெலன் 1 - 4
86 ஹெலிக்காப்ட்டர் 10 - 43; 9 - 59
87 ஹெவேயா 8 - 77
88 ஹென்ரி டி விக் 3 - 8
89 ஹென்ரி டுனான்ட் 4 - 79
90 ஹென்ரி போர்டு 7 - 56
91 ஹென்ரி மாயசன் 7 - 26
92 ஹென்ரி ஹட்ஸன் 10 - 29
93 ஹேக் 10 - 44; 6 - 27
94 ஹேட்டி 8 - 54
95 ஹேமட்டைட்டு 2 - 17
96 ஹேமாவதி 3 - 71
97 ஹைடிரஜன் 10 - 45
98 ஹைடிரஜன் பராக்சைடு 10 - 46
99 ஹைடிரஜனேற்றம் 10 - 46
100 ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலம் 1 - 23
101 ஹொகனேகல் நீர்வீழ்ச்சி 3 - 71; 6 - 20
102 ஹொய்சள அரசர்கள் 10 - 33
103 ஹொய்சள மரபு 10 - 34
104 ஹொய்சளேசுவரர் கோயில் 10 - 34
105 ஹோபார்ட் 5 - 3
106 ஹோம் ரூல் லீக் 7 - 36
107 ஹோம்ஸ் விளக்கு 1 - 8
108 ஹோமர் 10 - 46
109 ஹோமியோபதி 7 - 88
110 ஹோவர்கிராப்ட் 10 - 47
111 ஹோவார்டு புளோரி 7 - 43
112 ஹொனொலூலூ 10 - 33
113 ஹௌரா 10 - 48; 3 - 33; 10 - 42
114 ஹௌரா பாலம் 6 - 83; 10 - 43 , 10 - 48

மேற்கோள்கள்[தொகு]