விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/ர

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 ரக்பி 8 - 73
2 ரங்கவல்லி 4 - 28
3 ரங்குமகால் 4 - 79
4 ரங்கூன் 6 - 48
5 ரங்கோலி 4 - 28
6 ரசக்கலவை 2 - 51; 6 - 72
7 ரசாயன உரம் 2 - 43
8 ரசாயன சக்தி 4 - 30
9 ரசாயனப் போர் முறை 7 - 57
10 ரசாயனம் (வேதியியல்) 8 - 75
11 ரசாயன வினை 8 - 75
12 ரட்யர்டு கிப்ளிங் 3 - 77
13 ரண சிகிச்சை 8 - 76
14 ரத்து அதிகாரம் 2 - 79
15 ரத்னர்வளி 5 - 58
16 ரப்பர் 8 - 77
17 ரம்சான் 8 - 78
18 ரம்பம் 3 - 32
19 ரமண மகரிஷி 8 - 79; 1 - 95
20 ரமதான் 8 - 78
21 ரவீந்திரநாத டாசூர் 8 - 79; 5 - 64; 7 - 72
22 ரன்ட்கன் 8 - 80; 2 - 57; 7 - 63; 7 - 87
23 ரஷ்யா 4 - 92
24 ரஸ்கின், ஜான் 2 - 19
25 ராக்கின் மலைகள் 8 - 81; 7 - 95
26 ராக்கெட் 8 - 81; 2 - 77
27 ராக்கெட் அருவி 10 - 14
28 ராக்கெட் எஞ்கின் 2 - 59
29 ராகுலன் 7 - 13
30 ராச்டேல் 4 - 10
31 ராட்டர்டாம் 9 - 14
32 ராடார் 8 - 82; 2 - 76
33 ராண்டு 5 - 49
34 ராணா பிரதாப் சாகர் 8 - 89
35 ராணி அருவி 10 - 14
36 ராணுவம் 8 - 83
37 ராதாநகர் 8 - 85
38 ராப்சன் சிகரம் 8 - 81
39 ராப்லீசா 2 - 87; 7 - 92
40 ராபர்ட் பியர் 6 - 90
41 ராபர்ட் லூயி ஸ்ட்டீவன்சன் 10 - 24
42 ராபர்ட் ஸ்காட் 10 - 21
43 ராபர்ட் ஹீக் 2 - 41
44 ராபலே 2 - 19
45 ராபா ஆறு 10 - 28
46 ராபியல் 8 - 84
47 ராம்புருவா 8 - 84
48 ராம்மோகன் ராய், ராஜா 8 - 85
49 ராமகங்கை 2 - 37; 3 - 1
50 ராமசரிதமானஸ் 5 - 59
51 ராமசாமிப் பெரியார், ஈ.வெ. 8 - 85
52 ராமப்பிரமம் 5 - 43
53 ராமன் சர் சீ.வி. 8 - 86; 7 - 63
54 ராமன் விளைவு 8 - 87
55 ராய்ப்பூர் 7 - 74
56 ராலி, சர் வால்ட்டர் 8 - 87; 5 - 95
57 ராவல்பிண்டி 6 - 68
58 ராவி 2 - 5; 4 - 57; 6 - 40
59 ராவி எருமை 3 - 64
60 ரான்ச்சி 7 - 8
61 ராஜ்பன்ஷி தேவி 6 - 91
62 ராஜகோபாலாச்சாரியார், சக்கரவர்த்தி 8 - 87
63 ராஜத் திரவம் 5 - 15; 7 - 4
64 ராஜம் ஐயர் 5 - 23
65 ராஜன் பாபு 6 - 91
66 ராஜஸ்தான் 8 - 88
67 ராஜஸ்தானி 8 - 88
68 ராஜா அருவி 10 - 14
69 ராஜாப்பூர் 5 - 58
70 ராஜா ராம்மோகன் ராய் 8 - 85
71 ராஜாஜி 8 - 87
72 ராஷ்டிரகூடர் 10 - 33
73 ராஷ்டிரபதி பவனம் 1 - 96
74 ராஷெல் உப்பு 8 - 89
75 ரிக் வேதம் 4 - 38
76 ரிச்சர்டு ஆர்க்ரைட் 6 - 40
77 ரிச்சர்டு டிரெவிதிக் 8 - 90
78 ரிச்சர்டு ஜான்ஸ்டன் 4 - 81
79 ரிசர்வு வங்கி 9 - 12
80 ரிஷபதேவர் 4 - 37;5 - 53;7 - 66
81 ரீங்காரக்குருவி 8 - 89
82 ரீசஸ்குணகம் 2 - 8
83 ரீயோ கிராண்ட் ஆறு 8 - 81
84 ரீயோ ட ஜனேரோ 7 - 2
85 ரீனியம் 5 - 32
86 ருதீனியம் 5 - 32
87 ருதுசம்மாரம் 3 - 72
88 ருபிடியம் 5 - 31
89 ருமேனியா 8 - 89;4 - 18
90 ரூசோ 2 - 19;6 - 95;10 - 13
91 ரூதர்போர்டு 1 - 17
92 ரூபாய் 6 - 45
93 ரூபாவதி 5 - 94
94 ரூபிள் 6 - 45
95 ரூர் 10 - 38
96 ரூர்க்கி 2 - 38
97 ரூர்க்கேலா 8 - 90;1 - 91
98 ரூஸ்வெல்ட் 1 - 26
99 ரெசின் 9 - 18
100 ரெயில்கள் 8 - 90;10 - 25
101 ரெயில்பெட்டித் தொழிற்சாலை 4 - 86
102 ரெயினால்ட்ஸ், மில்ட்டன் 7 - 45
103 ரேக்யவீக் 2 - 85
104 ரேடான் 5 - 32;8 - 91
105 ரேடியம் 8 - 91
106 ரேடியம் சிகிச்சை 7 - 26
107 ரேடியோ அலைகள் 8 - 82
108 ரேடியோ சாண்டே 9 - 42
109 ரேயம்யூர் வெப்பமானி 9 - 77
110 ரேயூனியன் தீவு 5 - 14
111 ரேவா 7 - 73
112 ரைசோ போரா 9 - 89
113 ரைட் சகோதரர்கள் 8 - 91;9 - 58
114 ரைன் ஆறு 8 - 92;1 - 66;10 - 11
115 ரைனியோடான் 4 - 74
116 ரொட்டி 8 - 92;2 - 33
117 ரொட்டிக் கோதுமை 4 - 25
118 ரோசனம் 8 - 92
119 ரோட்டீனோம் 5 - 80
120 ரோட்ஸ் புல் 7 - 17
121 ரோட்ஸ் பேருருவச் சிலை 2 - 46;2 - 47
122 ரோடியம் 5 - 32
123 ரோடுத் தீவு 2 - 47
124 ரோம் 8 - 92;1 - 78
125 ரோமன் கத்தோலிக்கத் திருச்சபை 6 - 94
126 ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் 3 - 16;3 - 87
127 ரோமானிய எண்குறிகள் 2 - 61
128 ரோமெயின் ரோலந்து 6 - 95
129 ரோரர் அருவி 10 - 14
130 ரோவர் ஊர்தி 4 - 36;9 - 51
131 ரோன் ஆறு 1 - 66;6 - 94;10 - 12
132 ரோஜா 8 - 93;7 - 92
133 ரௌலட் சட்டங்கள் 1 - 83

மேற்கோள்கள்[தொகு]