விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/ம

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 மக்கள் சபை, இந்திய 1- 81; 4 - 32; 5 - 95
2 மக்கள் தொகை 7- 63
3 மக்களாட்சி 1- 29; 10 - 7
4 மக்கா 1- 32; 8 - 30; 7 - 63
5 மக்கின்லி சிகரம் 8- 81
6 மக்ரானா சலவைக்கல் சுரங்கம் 8- 89
7 மக்னீசியம் 7- 63
8 மக்னேலியம் 7- 63
9 மகரந்தச் சேர்க்கை 7- 64
10 மகரந்தம் 7- 64
11 மகரரேகை 7- 64
12 மகலு 2- 4; 6 - 30
13 மகா சித்தாந்தம் 9- 39
14 மகாத்மா காந்தி 3- 54
15 மகாத்மா காந்தி மின்னாக்க நிலையம் 10- 14
16 மகாதேவ் சஹாய் 6- 91
17 மகாதேவர் 2- 20
18 மகாநதி 1- 87; 7 - 73; 10 - 40
19 மகாபலிச் சக்கரவர்த்தி 5- 53
20 மகாபலிபுரம் 8- 7
21 மகாபாரதம் 7- 65; 2 - 13
22 மகாபுராணம் 5- 53
23 மகா மாயா 7- 13
24 மகாயானம் 7- 61
25 மகாராஷ்டிரம் 7- 66
26 மகாவலிகங்கை ஆறு 2- 20
27 மகாவீரர் 7- 66; 3 - 15; 4 - 37; 5 - 53
28 மகிஷமர்த்தினி மண்டபம் 8- 7
29 மகேசர் சிற்பம் 2- 68
30 மகேந்திரவர்ம்ப் பல்லவன் 7- 67; 6 - 56
31 மகேந்திரவாடி 7- 67
32 மகேந்திரன் 1- 10
33 மங்கம்மாள் 7- 67
34 மங்கையர்க்கரசியார் 5- 46 ; 6 - 2
35 மங்கோலாய்டுகள் 8- 4
36 மங்கோலியா 7- 67; 1 - 43
37 மச்சம் 8- 2
38 மசாகோன் கப்பல்கட்டும் தொழிற்சாலை 3- 20
39 மசூலிப்பட்டினம் 3- 32
40 மஞ்சட்களவாணி 3- 40
41 மஞ்சள் ஆறு 10- 42
42 மஞ்சள் கடல் 10- 42
43 மஞ்சள் கரும்பு 3- 31
44 மஞ்சள் காய்ச்சல் 4- 16; 6 - 37
45 மஞ்சள் பாஸ்வரம் 6- 89
46 மஞ்சிரா 4- 24
47 மஞ்சிவிரட்டு 7- 46
48 மட்டத்தண்டுக் கிழங்கு 9- 37
49 மட்டி 8- 51
50 மட்டுவார்குழலி 5- 35
51 மட்பாண்டம் 7- 68
52 மட்ரீடு 10- 27
53 மடகாஸ்கர் 1- 54
54 மடியரா தீவு 7- 53
55 மண் 7- 89
56 மண்டகப்பட்டு 7- 67
57 மண்டங்கள்ளி 3- 41
58 மண்டியா ஆடு 3- 64
59 மண்ணெண்ணெய் 7- 37
60 மண்புழு 7- 69
61 மணக்குடவர் 5- 45
62 மணத்தக்காளி 5- 14
63 மணப்பாறை மாடு 3- 64
64 மணல் 7- 69
65 மணல் கடிகாரம் 3- 8
66 மணலடி மெருகு 7- 70
67 மணலி மெருகு 7- 70
68 மணலி 7- 38
69 மணவாள மாமுனிவர் 9- 93
70 மணற்பாறை 6- 87
71 மணிகள் 7- 70
72 மணிச்சட்டம் 7- 70
73 மணித்தக்காளி 3- 89; 5 - 14
74 மணப்புரி 7- 71
75 மணப்புரி நடனம் 7- 71
76 மணப்புரியர் 7- 71
77 மணப்புறா 7- 28
78 மணிமுத்தாறு 5- 34
79 மணிமேகலை 5- 22; 7 - 72
80 மணிலா 7- 4
81 மணிவெண்கலம் 9- 72
82 மத்தவிலாஸப் பிரகசனம் 7- 67
83 மத்த விலாஸன் 7- 67
84 மத்திய அமெரிக்கா 7- 72
85 மத்திய அரசாங்கம், இந்திய 1- 81
86 மத்திய அரசுகள் 2- 48
87 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 1- 54
88 மத்தியசேகரபட்டர் 7- 74
89 மத்தியதரைக் கடல் 7- 73
90 மத்தியப் பிரதேசம் 7- 73
91 மத்திய வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 9- 80
92 மத்துவர் 7- 74
93 மத்துவாச்சாரியர் 7- 74
94 மதங்க சூளாமணி 5- 22
95 மதராஸ் 4- 86
96 மதிவாணர் நாடகத் தமிழ்நூல் 5- 21
97 மதீனா 1- 32; 8 - 30
98 மதுரகவி ஆழ்வார் 1- 68; 5 - 85
99 மதுரா 7- 74; 1 - 92; 5 - 59
100 மதுரை 7- 74; 1 - 92; 5 - 25; 7 - 25
101 மந்தவாயு 6- 6
102 மந்திரி சபை 1- 81
103 மயக்க மருந்துகள் 7- 75
104 மயில் 7- 76
105 மயில்துத்தம் 7- 76
106 மயிலாசனம் 4- 79; 7 - 76
107 மயிலாப்பூர் 4- 85; 7 - 78
108 மயோரிகள் 9- 74
109 மர்க்கேட்டர் 5- 59
110 மர ஆல்கஹால் 1- 65
111 மரக்கறி உணவு 7- 78
112 மரகதத்தீவு 1- 27
113 மரகதம் 5- 88; 7 - 70
114 மரங்கள் 7- 79
115 மரங்கொத்தி 7- 80
116 மரச்சாமான் 7- 81
117 மரத்தாலி 5- 77
118 மரப்பட்டை 7- 83
119 மரப்பாசி 5- 77
120 மரம் 7- 83
121 மரம் வடித்தல் 7- 83
122 மரவட்டை 3- 15
123 மரவேலை 3- 93
124 மராட்டா 5- 49
125 மராத்தான் ஓட்டப் பந்தயம் 7- 84
126 மராத்தி 1- 85; 7 - 66
127 மரி ஆன்ட்வனெட் 7- 2
128 மரியம்மை 7- 84; 2 - 5
129 மரீ தெரசா 9- 4
130 மரு 7- 85
131 மருக்கொழுந்து 7- 85
132 மருத்துவநூல்கள் தமிழில் 7- 86
133 மருத்துவம் 7- 87
134 மருத்துவமனை 7- 88
135 மருத்துவ வெப்பமானி 9- 77
136 மருது 7- 88
137 மருதூர் 2- 13
138 மருதோன்றி 7- 89
139 மருந்து 7- 90
140 மருந்துப் பழக்கம் 7- 90
141 மருள்நீக்கியார் 5- 47
142 மல்லர் (உரையாசிரியர்) 5- 45
143 மல்லிகை 7- 91
144 மல்லை 8- 7
145 மலங்கு 8- 27; 8 - 28
146 மலர் 7- 91
147 மலரும் மாலையும் 5- 64
148 மலாக்கா 7- 93
149 மலாபா 3- 89
150 மலேசியா 7- 93
151 மலேரியா 7- 94; 6 - 38
152 மலை 7- 94
153 மலை ஏற்றம் 7- 96
154 மலைப்பாம்பு 6- 75
155 மலை போரவை 3- 40
156 மலையாளம் 1- 85
157 மலைவேம்பு 9- 88
158 மழை 8- 1
159 மழைக்காலம் 6- 52
160 மழைமானி 8- 1; 9 - 42
161 மற்போர் 8- 2
162 மறு 8- 2
163 மறைமலையடிகள் 5- 22; 5 - 23; 5 - 94
164 மறைமுகத் தேர்தல் 10- 7
165 மறைமுக வரி 9- 20
166 மன்மதன் 6- 38
167 மன்ரோவியா 9- 10
168 மன்னர் 8- 3
169 மன்ஸ்பால் ஏரி 10- 5
170 மனிதன் 8- 3
171 மனுநீதிச் சோழன் 5- 67
172 மனையியல் 8- 4
173 மனோன்மணீயம் 5- 22; 5 - 94
174 மஜல்லன், பர்டினாண்டு 8- 4; 5 - 95; 7 - 29
175 மஜல்லன் ஜலசந்தி 8- 5
176 மஸ்க்காட் 1- 32; 8 - 5
177 மாக்னட்டைட் 2- 17; 3 - 53
178 மாக்கினட்டோ 8- 5
179 மாகியார் 10- 29
180 மாங்கனிஸ் 5- 31; 8 - 5
181 மாங்கீர் 7- 8
182 மாங்குடி 8- 86
183 மாங்குயில் 4- 11; 6 - 63
184 மாங்கில் வர்ஸெல் 7- 9
185 மாச்சத்துகள் 2- 36
186 மாசாத்துவான் 8- 6
187 மாசிடோனியா 1- 33
188 மாசோலஸ் மன்னன் கல்லறை 2- 47
189 மாட்டு அம்மை 1- 23; 10 - 12
190 மாட்ஸீனி 3- 62
191 மாடப்புறா 6- 63; 7 - 28
192 மாடியா ஆறு 7- 50
193 மாணிக்கம் 5- 88; 8 - 6
194 மாணிக்கவாசகர் 8- 6
195 மாதம் 3- 67
196 மாதவி 4- 60
197 மாதவையா 5- 23
198 மாதனா 4- 3
199 மாதினியார் 5- 47
200 மாநகராட்சி 5- 80
201 மாநாய்கன் 4- 60
202 மாநில அரசாங்கம் 1- 82
203 மாப்பசான் 2- 19; 6 - 95
204 மாப்புக்கா 4- 29
205 மாம்பழச்சிட்டு 4- 11
206 மாமதம் 6- 70; 9 - 62
207 மாமல்லபுரம் 8- 7; 1 - 92; 7 - 67
208 மாமல்லன் 5- 86; 8 - 7
209 மாமொரே ஆறு 7- 50
210 மாயவிளக்கு 2- 65
211 மாயா எண்குறிகள் 2- 60
212 மாயா நாகரிகம் 8- 8; 1 - 25; 7 - 72
213 மாயா மக்கள் 8- 8; 8 - 50
214 மாயோன் 9- 66
215 மார்க் (பணம்) 6- 45
216 மார்கரெட் 10- 15
217 மார்க்கோபோலோ 8- 9
218 மார்க்கோனி 8- 9; 9 - 43
219 மார்க்ஸ், காரல் 8- 10; 10 - 17
220 மார்கோவா 4- 29
221 மார்சேல்ஸ் 6- 94
222 மார்ட்டின் 4- 11
223 மார்ட்டின் லூதர் 6- 94
224 மார்ட்டினீக் 8- 54
225 மார்த்தாண்ட வர்மர் 4- 88
226 மார்பின் 5- 81; 8 - 10
227 மார்மரா கடல் 3- 29
228 மார்ஸ் (ராக்கெட்) 9- 51
229 மாரிடானியா 1- 54
230 மாரிமுத்தா பிள்ளை 5- 21; 8 - 34
231 மாரினர் 9- 51
232 மாருதி 1- 37
233 மால்ட் 6- 76
234 மால்ட்டா தீவு 2- 80
235 மாலவி 1- 54
236 மாலி 1- 54
237 மாலிக் காபூர் 10- 33
238 மாலிப்பட்டினம் 5- 32
239 மாலைக்கண் நோய் 9- 92
240 மாளவம் 4- 35
241 மாளவிகாக்கினிமித்திரம் 3- 73
242 மாளிகை நகரம் 3- 33
243 மாற்று அச்சடிப்பு 1- 7; 6 - 14
244 மாறவர்மன் அவனிசூளாமணி 6- 71
245 மாறவர்மன் குலசேகரன் I 6- 71
246 மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் 6- 71
247 மாறன் 5- 85
248 மாறா வெப்பநிலைப் பிராணிகள் 4- 8
249 மாறுபட்டு ஔிவீசும் நட்சத்திரங்கள் 5- 82
250 மாறுதிசை மின்னோட்டம் 8- 22
251 மாறுவெப்பநிலைப் பிராணிகள் 4- 8
252 மான் 8- 10
253 மான்க்ஸ் பூனை 7- 35
254 மான்சிங் 4- 4
255 மான்செஸ்ட்டர் 6- 95
256 மான்ட்கால்பியர் சகோதரர்கள் 7- 12
257 மான்ட் பிளாங்க் 1- 66; 2 - 80
258 மான்ட்ரியால் 3- 76
259 மான்டிடிசூமா 1- 71
260 மான்டிசோரி அம்மையார்  8- 12
261 மாண்டிசோரி முறை 8- 12
262 மான்டில் 9- 65
263 மான்டிவிடியோ 2- 44
264 மான்டேன் 2- 19
265 மான் மந்திர் 4- 4
266 மானச சரோவரம் 2- 4; 4 - 16
267 மானசைட் 5- 78
268 மான விஜயம் 5- 94
269 மானிட வகையியல் 8- 12
270 மானுடவியல் 8- 12
271 மாஸ்க்கோ 8- 14
272 மாஹி 4- 9; 7 - 15
273 மிகையொலி 8- 15
274 மிகையொலி விமானம் 9- 57
275 மிச்செவ் சிகரம் 1- 21
276 மிசிசிப்பி-மிசௌரி ஆறுகள் 8- 15
277 மிசௌரி ஆறு 8- 16; 8 - 81
278 மிண்டனாவோ 7- 4
279 மிதக்கும் நகரம் 3- 20
280 மிதக்கும் விமான நிலையம் 9- 54
281 மித வெப்பமண்டலம் 9- 76
282 மிதவை 8- 16
283 மிதவை உயிர்கள் 8- 17
284 மிதவைத் தாவரங்கள் 8- 17
285 மிதவைப் பிராணிகள் 8- 17
286 மிருணாளினி தேவி 8- 80
287 மிருதங்கம் 8- 18; 1 - 75
288 மில்ட்டன் 2- 19; 6 - 96; 8 - 18
289 மில்ட்டன் ரெயினால்ட்ஸ் 7- 45
290 மில்டுரா 8- 41
291 மிளகாய் 3- 58
292 மிளகு 8- 19
293 மிளகுத் தக்காளி 5- 14
294 மின்கலங்கள் 8- 20
295 மின்காந்த அலைகள் 8- 82
296 மின்காந்தம் 8- 21; 3 - 54
297 மின்காந்தவியல் 8- 21
298 மின்கெளிறு 8- 25
299 மின்சக்தி 4- 30; 8 - 20
300 மின்சார அழைப்பு மணி 8- 21
301 மின்சார உலை 2- 51
302 மின்சாரம் 8- 22
303 மின்சார ரெயில் எஞ்சின் 8- 91
304 மின்சார விளக்கு 2- 60; 7 - 12
305 மின்சுற்றுப்பாதை 8- 23
306 மின்தடை 8- 23
307 மின்திருக்கை  8- 25
308 மின்பகு திரவங்கள் 8- 23
309 மின்பகுப்பு 8- 23
310 மின்பகுபொருள் 3- 11
311 மின்மலங்கு 8- 25
312 மின்மாலை 8- 24
313 மின்மினி 8- 24
314 மின்மீன்கள் 8- 25
315 முன்முலாம் பூசுதல் 8- 23
316 மின்முனைகள் 8- 23
317 மின்மூளைமானி 8- 25
318 மின்ரசாயனவியல் 8- 75
319 மின்விசைகள் 8- 23
320 மின்னணு மண்டலம் 9- 33
321 மின்னல் 1- 77
322 மின்னாக்கிகள் 8- 23; 8 - 26
323 மின்னேற்றம் 8- 22
324 மினா 6- 38
325 மினிக்காய்த் தீவு 1- 87
326 மிஸார் 5- 81
327 மிஹிஜம் 4- 56; 8 - 55
328 மீட்டுங் கருவிகள் 1- 74
329 மீதைல் ஆல்கஹால் 1- 65
330 மீராபாய் 1- 94; 2 - 20
331 மீன் 8- 26
332 மீன் எண்ணெய் 8- 28; 4 - 75
333 மீன்காட்சிசாலை 8- 28
334 மீன்குத்தி 8- 29
335 மீன்பேன் 8- 18
336 மீனாட்சி கோயில் 7- 75
337 முக்கூடற்பள்ளு 5- 22
338 முக்தா ஆறு 5- 16
339 முகப்புச் செங்கல் 4- 79
340 முகம்மது நபி 8- 30; 2 - 28; 5 - 49
341 முகவீணை 1- 76
342 முகா 6- 42
343 முகுளம் 8- 48
344 முசாபர்பூர் 7- 8
345 முசுக்கட்டை இலை 6- 42
346 முசொலீனி 8- 30; 2 - 49; 4 - 44
347 முட்டை 8- 31
348 முட்டைக்கோசு 8- 32
349 முட்டையிடுவன 8- 31
350 முடக்குவாதம் 7- 27
351 முடியாட்சி 8- 32
352 முத்திரை 6- 49
353 முத்து 8- 33; 5 - 88
354 முத்துக் குளித்தல்  8- 33
355 முத்துச்சிப்பி 3- 87; 8 - 51
356 முத்துசுவாமி தீட்சிதர் 5- 43
357 முத்துத்தாண்டவர் 8- 33; 5 - 21
358 முத்து மசூதி 4- 79
359 முத்துவீரப்பர் 7- 67
360 முதல் உதவி 8- 34
361 முதல் உதவிப்பெட்டி 8- 34
362 முதல் உலக யுத்தம் 2- 47
363 முதல் குரு 4- 3
364 முதலை 8- 36; 2 - 56
365 முதுகுத்தண்டுள்ள உயிரினங்கள் 8- 37
366 முதுகெலும்பில்லா உயிரினங்கள் 8- 38
367 முதுகெலும்புள்ள உயிரினங்கள் 8- 39
368 முதுமலை வனவிலங்குப் புகலிடம் 1- 93; 6 - 24; 9 - 87
369 முதுமொழி 5- 45
370 முதுவேனில் 6- 52
371 முந்திரி 8- 40
372 முப்பால் 5- 45
373 மும்தாஜ் மகால் 4- 79; 5 - 39; 10 - 19
374 முயல் 8- 41
375 முயலகன் 5- 83
376 முர்ரே-டார்லிங் ஆறுகள் 8- 41
377 முரசு 1- 77
378 முருகப்பிள்ளை (பாரதம்) 9- 59
379 முருகன் 8- 42
380 முருகு 8- 42
381 முருங்கை 8- 42
382 முருங்கைக்கீரை 3 - 89
383 முள்தோலிகள் 8- 39
384 முள்முருங்கை 8- 43
385 முள்ளங்கி 8- 43
386 முள்ளம்பன்றி 8- 43
387 முளைக் குருத்து 9- 52
388 முளைசூழ்தசை 9- 52
389 முற்காலச் சோழர்கள் 4- 93
390 முற்காலப் பல்லவர்கள் 6- 55
391 முற்றா நிலக்கரி 6- 9
392 முறுவல் 5- 21
393 முறைக் காய்ச்சல் 7- 94
394 முன்பனிக்காலம் 6- 52
395 முன்னணிக்கட்சி 4- 71
396 முஸ்த்தாபா கெமால் 5- 57
397 முஸ்லிம் லீகு 1- 83
398 மூக்கு 8- 44
399 மூங்கில் 8- 45
400 மூங்கில் முத்து 8- 45
401 மூச்சு 8- 46
402 மூசை நோய் 9- 96
403 மூட்டைப்பூச்சி 7- 30
404 மூடநம்பிக்கை 8- 46
405 மூடுபனி 8- 47
406 மூத்த திருப்பதிகம் 5- 21
407 மூல்தான் 3- 22
408 மூலக்கூறு 8- 47
409 மூலதனம் 8- 10
410 மூலைமட்டம் 3- 32
411 மூளை 8- 48
412  பெருமூளை – சிறுமூளை – முகுளம் –  
413 மூஷிகம் 9- 53
414 மூஸ் 8- 10
415 மெக்சிக்கோ 8- 49; 4 - 18
416 மெகஸ்தனிஸ் 8- 50
417 மெகாரா 4- 88
418 மெசப்பொட்டேமியா 1- 44; 2 - 31
419 மெட்ரோ (தரையடி ரெயில்) 8- 14
420 மெண்டலீபு 8- 75
421 மெண்டெலேனியம் 5- 32
422 மெத்தில் ஆல்கஹால் 7- 84
423 மெய்தியர் 7- 71
424 மெய்தை 7- 71
425 மெரீனா கடற்கரை 4- 86
426 மெருகு எண்ணெய் 9- 18
427 மெருகேற்றிகள் 8- 50
428 மெல்போர்ன் 1- 73
429 மெல்லுடலிகள் 8- 50; 3 - 87
430 மெலனின் 9- 73
431 மெழுகுத்துணி 9- 3
432 மெழுகுவர்த்தி 8- 51
433 மெழுகுவர்த்திக் கடிகாரம் 3- 8
434 மென்னீர் 3- 9
435 மென்ஷவிக் கட்சி 9- 8
436 மெனிலேயஸ் 8- 52
437 மேக்காங் ஆறு  1- 43; 2 - 2
438 மேகங்கள் 8- 52; 8 - 1
439 மேக சந்தேசம் 3- 72
440 மேகதூதம் 4- 38
441 மேகமானி 9- 42
442 மேகாலயா 8- 54
443 மேச்சேரி ஆடு 3- 64
444 மேட்டுக்குப்பம் 2- 13
445 மேட்டுப்பாளையம் 2- 38
446 மேட்டூர் 3- 71
447 மேட்டூர் அணை 1- 20
448 மேப்பிள் 4- 41
449 மேயர் 5- 80
450 மேரி டாட் 9- 2
451 மேல்முறையீடு 6- 14
452 மேல்வோல்ட்டா 1- 54
453 மேலிழுக்கும் பம்ப்பு 6- 46
454 மேலேற்றும் பம்ப்பு 6- 46
455 மேவார் ஓவியம் 2- 95
456 மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 8 - 54
457 மேற்குத் தொடர்ச்சிமலை 1- 87
458 மேற்கு வங்காளம் 8- 55
459 மேற்கு ஜெர்மனி 10- 10
460 மேஷம் 8- 55
461 மேஹசானா எருமை 3- 64
462 மை 8- 55
463 மைக்கலாஞ்சிலோ 8- 56; 2 - 95
464 மைக்கேல் 10- 15
465 மைக்கேல் பாரடே 6- 77
466 மைக்ராபோன் 2- 89
467 மைக்ராஸ்கோப் 8- 57; 9 - 9
468  எலெக்ட்ரான் மைக்ராஸ்கோப்  
469 மைக்ரோ வினாடி 8- 83
470 மைசூர் 1- 92
471 மைசெரினஸ் 6- 93
472 மையம் நாடும் விசை 8- 59
473 மையம்விட்டோடும் பம்ப்பு 6- 47
474 மையம்விட்டோடும் விசை 8 - 58
475 மையவிலக்கு வார்ப்பு வேலை 9- 34
476 மைலம்பாடி ஆடு 3- 64
477 மைலவரம் ஆடு 3- 64
478 மைனா 8- 59; 6 - 63
479 மொகஞ்சதாரோ 8- 60; 2 - 95; 5 - 72; 7 - 48; 7 - 70, 10 - 31
480 மொகல்சரை 8- 95
481 மொகலாய ஓவியம் 2- 95
482 மொசாம்பிக் 1- 54
483 மொராக்கோ 1- 54
484 மொலக்கஸ் 2- 3
485 மொழி 8- 61
486 மொழியியல் 8- 12
487 மொனாக்கோ 8- 63
488 மோகனதாஸ் கரம்சந்து காந்தி 3- 54
489 மோகினி ஆட்டம் 8- 63
490 மோசார்ட் 7- 43
491 மோட்டார் சைக்கிள் 8- 63
492 மோட்டார் வண்டிகள் 8- 64
493 மோயாறு 6- 23
494 மோர்முகௌ 4- 29; 5 - 59
495 மோர்ஸ் 8- 66; 5 - 19
496 மோர்ஸ் ஒலிப்பான் 5- 20
497 மோர்ஸ் குறியீட்டுமுறை 8- 67
498 மோராவா ஆறு 8- 72
499 மோரீசு தீவு 5- 14
500 மோலியேர் 5- 94
501 மோனா லீஸா 8- 96
502 மௌவாய்சின் அணை 1- 20
503 மௌன குரு 5- 35

மேற்கோள்கள்[தொகு]