விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/ட

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 ட்யூலிப் 6 - 27
2 டகலாக் மொழி 7 - 4
3 டகீட்டி 3 - 90
4 டங்ஸ்ட்டன் 5 - 32
5 டச்சுக்காரர்கள் 6 - 27
6 டச்சு கயானா 3 - 24
7 டசூர் 6 - 42
8 டண்டீ 10 - 22
9 டப்ளின் 1 - 27
10 டமாரம் 1 - 75
11 டமான் 4 - 29
12 டயர் (தளபதி) 1 - 83
13 டயானாகோயில் 2 - 46; 2 - 47
14 டயோனியா 7 - 19
15 டர்பைன் 4 - 94
16 டர்னர் 2 - 95
17 டன்லப் 8 - 64
18 டாக்கா 9 - 11
19 டாகுர், ரவீந்திரநாத 8 - 79
20 டாங்கி 4 - 95
21 டாங்கி நாசகாரி 4 - 95
22 டாபின் 10 - 15
23 டார்டனல்ஸ் ஜலசந்தி 3 - 29
24 டார்ப்பிடோ 3 - 76;6 - 19
25 டார்லிங் ஆறு 8 - 41
26 டார்வின் 4 - 96;6 - 50
27 டார்ஜீலிங் 4 - 96
28 டாரிசெல்லி 6 - 80
29 டால்ட்டன், ஜான் 5 - 1;1 - 17
30 டால்மேஷியன் 6 - 1
31 டால்ஸ்ட்டாய், லியோ 5 - 1
32 டாலமி 5 - 2;2 - 47;4 - 93;5 - 63;5 - 81;7 - 29;9 - 39
33 டாலர் 6 - 45
34 டாலாஸ் 4 - 13
35 டான் ஆறு 2 - 80
36 டான் குவிக்சட் 10 - 28
37 டான்டலம் 5 - 32
38 டான்யூப் ஆறு 5 - 2,1 - 66;4 - 78;10 - 11;10 - 28
39 டான்ஜானியா 1 - 54
40 டானிக் அமிலம் 5 - 81
41 டானின் 5 - 66;7 - 80
42 டாஸ்ட்டயெவ்ஸ்க்கீ 2 - 19
43 டாஸ்மேனியா 1 - 72;5 - 2
44 டி அசானியோ 8 - 64
45 டிங்க்ச்ர் ஆப் அயோடின் 1 - 28
46 டிசா ஆறு 10 - 28
47 டிட்டிக்காக்கா ஏரி 7 - 40;7 - 50
48 டிடர்ஜெண்ட் 5 - 3;3 - 9
49 டிடாஸ் 9 - 11
50 டிண்டல் விளைவு 5 - 3
51 டிப்தீரியா 5 - 72
52 டிப்ளொடோக்கஸ் 2 - 57
53 டியூட்ரான் 6 - 8
54 டியூபா 1 - 77
55 டியூராலுமின் 2 - 51;7 - 63;9 - 58
56 டியூனிஷியா 1 - 54
57 டிரபால்கர் சண்டை 6 - 30
58 டிரயிஸ்டு 1 - 12
59 டிராக்டர் 5 - 3
60 டிராட்ஸ்கி, லியான் 10 - 24
61 டிராம்பே 1 - 19;6 - 47
62 டிராம்போன் 1 - 77
63 டிராய் 1 - 46;2 - 21
64 டிராவா ஆறு 8 - 72;10 - 28
65 டிரான்சிஸ்டர் 5 - 5
66 டிரான்ஸ்-சைபீரியன் ரெயில் பாதை 1 - 44
67 டிரானா 1 - 67
68 டிரிப்போலி 9 - 6
69 டிரின்கெர் 2 - 17
70 டிரினிடாடு-டொபேகோ 8 - 54
71 டிரெப்கா 8 - 75
72 டிரேக், சர் பிரான்ஸிஸ் 5 - 5;5 - 95
73 டிரோடாக்ட்டைல் 2 - 57
74 டிரோல் ஆல்ப்ஸ் 7 - 2
75 டின்ட்ஸின் 4 - 69
76 டிஸ்ப்புரோசியம் 5 - 32
77 டிலைலா 5 - 6
78 டிஸ்ரேலி, பெஞ்சமின் 5 - 6
79 டீசல், ருடால்ப் 5 - 6;7 - 53
80 டீசல் எஞ்சின் 5 - 7
81 டீசல் எண்ணெய் 7 - 37
82 டீசல் ரெயில் எஞ்சின் 8 - 91
83 டீடரோ 2 - 19
84 டீபாங் ஆறு 6 - 92
85 டீஸ் ஆறு 6 - 95
86 டுவீடு ஆறு 6 - 95
87 டூகன் 5 - 7
88 டூம்ஸ்டே புத்தகம் 5 - 8
89 டெக்சாஸ் 4 - 13
90 டெக்னீஷியம் 5 - 32
91 டெங்குக் காய்ச்சல் 4 - 16
92 டெட்டனஸ் 5 - 8
93 டெர்பியம் 5 - 32
94 டெர்ரிஸ் 5 - 80
95 டெல் அவீவ் 2 - 8
96 டெல்ப்ட் 9 - 9
97 டெல்லி 5 - 8;1 - 92
98 டெல்லி எருமை 3 - 64
99 டெல்ஸ்டார் 4 - 83
100 டெலஸ்கோப் 5 - 74;5 - 10
101 டெலூரியம் 5 - 32
102 டெலக்ஸ் 5 - 9
103 டெவன்ஷயர் 8 - 87
104 டென்சிங் நார்க்கே 2 - 71;7 - 96
105 டென்மார்க் 5 - 10;4 - 18
106 டென்னிஸ் 5 - 10
107 டென்னெசி ஆறு 1 - 21
108 டெனிசன் 2 - 19;6 - 96
109 டெஹரன் 2 - 33
110 டேம்வர் 7 - 12;8 - 64
111 டேரியஸ் 7 - 84
112 டேவி, சர் ஹம்ப்ரி 5 - 11;7 - 46;7 - 63,7 - 75;8 - 23
113 டேவி காப்பு விளகு 5 - 11
114 டேவிட் லிவிங்ஸ்ட்டன் 9 - 1
115 டேவிஸ் கோப்பைப் போட்டி 5 - 11
116 டைக் 6 - 27
117 டைக்ரிஸ் ஆறு 1 - 44;2 - 46,2 - 46
118 டைட்டான்கள் 5 - 11
119 டைட்டேனியம் 5 - 12
120 டைபர் ஆறு 1 - 78;8 - 92
121 டைபாயிடு 5 - 12;6 - 36
122 டைபூன்-சுழற்காற்று 5 - 12
123 டையூ 4 - 29
124 டைன் 9 - 47
125 டைன் ஆறு 6 - 95
126 டைனமைட் 9 - 71
127 டைனமோ (மின்னாக்கி) 8 - 23;8 - 26
128 டொபேகோ 8 - 54
129 டொபேகோ 8 - 54
130 டொமினிக்கன் குடியரசு 8 - 54
131 டொரான்டோ 3 - 76
132 டோக்கியோ 5 - 12;10 - 2
133 டோகோ 1 - 54
134 டோடோ 5 - 14
135 டோல் 6 - 88
136 டோலக் 1 - 75

மேற்கோள்கள்[தொகு]