விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/ச

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 சக்கரவர்த்தித் திருமகன் 8 - 88
2 சக்காரா 6 - 93
3 சக்தி 4 - 30
4 சக்தி (பார்வதி) 6 - 76
5 சகலகலாவல்லி மாலை 3 - 38
6 சகாதேவன் 7 - 65
7 சகாரா 4 - 30; 1 - 55; 8 - 2
8 சங்க நூல்கள் 5 - 22; 6 - 27
9 சங்கமித்திரை 1 - 10
10 சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் 5 - 94
11 சங்கரர் 4 - 31; 7 - 74
12 சங்கராச்சாரியா மலை 10 - 5
13 சங்கீத மகால் 5 - 17
14 சங்கு 4 - 31; 3 - 87
15 சங்கு நண்டு 2 - 94
16 சட்டத்துறை 1 - 81
17 சட்டப் பேரவை 1 - 81; 4 - 32
18 சட்டம் 4 - 32
19 சட்ட மறுப்பு இயக்கம் 1 - 83; 3 - 55
20 சட்ட மன்றம் 4 - 32
21 சட்ட மேலவை 1 - 81; 4 - 32
22 சட்லெஜ் 2 - 5; 4 - 57; 6 - 40
23 சடகோபர் 5 - 85
24 சடவாயுக்கள் 4 - 33
25 சடுகுடு 4 - 33
26 சடையப்ப வள்ளல் 3 - 22
27 சடையனார் 4 - 71
28 சண்டிகார் 6 - 40; 10 - 32
29 சண்டை 8 - 68
30 சணல் 4 - 33
31 சத்திய சோதனை 3 - 55
32 சத்திய ஞானசபை 2 - 13
33 சத்தியாக்கிரகம் 1 - 83; 3 - 54
34 சத்திரபதி 4 - 62
35 சத்துருக்க்னன் 2 - 13
36 சதி 8 - 85
37 சதுப்புப் பாசம் 6 - 69
38 சதுரக் கள்ளி 3 - 41; 5 - 80
39 சதுரகராதி 9 - 69
40 சதுரங்கம் 4 - 34
41 சந்தனம் 4 - 35
42 சந்தன மரம் 4 - 34
43 சந்தன வேம்பு 9 - 88
44 சந்திர கிரகணம் 3 - 80
45 சந்திரகுப்தன் II 4 - 35
46 சந்திரகுப்தன், மௌரிய 4 - 35
47 சந்திரன் 4 - 35
48 சந்தை 4 - 36
49 சப்தரிஷி மண்டலம் 5 - 81
50 சப்பாத் 4 - 37
51 சப்பாத்தி 6 - 85
52 சப்பாத்துக் கள்ளி 3 - 41; 6 - 85
53 சபர்மதி ஆசிரமம் 4 - 9
54 சபா 7 - 93
55 சம்ப்பரான் சத்தியாக்கிரம் 6 - 92
56 சம்பந்த முதலியார், பம்மல் 5 - 22; 5 - 94
57 சம்பல் ஆறு 7 - 73
58 சமண மதம் 4 - 37; 5 - 19; 5 - 53; 7 - 66; 10 - 14
59 சமணர் 4 - 38
60 சமதளக் குவிலென்ஸ் 9 - 7
61 சமதளக் குழிலென்ஸ் 9 - 7
62 சமப்படுத்தி (சாயம்) 6 - 43
63 சமய வரலாறு 9 - 19
64 சமரச சன்மார்க்கம் 5 - 19
65 சமஸ்கிருதம் 4 - 38; 1 - 85
66 சமாதான அரண்மனை 10 - 44
67 சமுத்திரகுப்தன் 4 - 35
68 சமுத்திரத் தீவுகள் 5 - 54
69 சமூகம் 4 - 39
70 சமூக மானிடவியல் 8 - 14
71 சமேரியம் 5 - 32
72 சமையற்கலை 4 - 39
73 சயந்தம் 5 - 21
74 சயரோகப் பாக்ட்டீரியங்கள் 4 - 40
75 சயரோகம் 4 - 40; 6 - 36
76 சர்க்கரை 4 - 40
77 சர்க்கரைத் தீவுகள் 8 - 54
78 சர்க்கரை பீட் 7 - 9
79 சர்க்கஸ் 4 - 41
80 சர்க்கா 3 - 17
81 சர்ச்சில், சர் வின்ஸ்ட்டன் 4 - 41; 6 - 96
82 சர்தாரியா ஆறு 1 - 64
83 சர்பியர் 8 - 73
84 சர்பியா 2 - 48
85 சர்வக்ஞ பீடம் 4 - 31
86 சர்வதேசக் காலக்கோடு 4 - 42; 3 - 68
87 சர்வதேச சங்கம் 4 - 43; 2 - 48; 2 - 49; 2 - 78; 10 - 13
88 சர்வதேச சாரணர் நிறுவனம் 4 - 49
89 சர்வதேச செஞ்சிலுவைச் சங்கம் 10 - 13
90 சர்வதேசத் தொழிலாளர் சங்கம் 10 - 13
91 சர்வதேசத் தொழிலாளர் நிறுவனம் 2 - 79
92 சர்வதேச (உலக) நீதிமன்றம் 2 - 79; 10 - 45
93 சர்வதேச பூபௌதிக ஆண்டு 10 - 26
94 சர்வாதிகாரம் 4 - 43; 1 - 29
95 சர்வாதிகாரி 4 - 44
96 சரசுவதி 3 - 37
97 சரசுவதி அந்தாதி 3 - 38
98 சரசுவதி ஆறு 4 - 9
99 சரசுவதி மகால் நூலகம் 5 - 17; 6 - 26
100 சர விளக்கு 9 - 64
101 சராவாக் 7 - 93
102 சரிகைச் சித்திரவேலை 3 - 93
103 சரிவுப் பல்லிணை 6 - 56
104 சல்லாத்துணி 4 - 44
105 சலஞ்சலம் 4 - 32
106 சலமாண்டர் 6 - 17
107 சலவைக்கல் 4 - 44
108 சலீம் சிஷ்ட்டி 6 - 43
109 சவ்வூடு பரவல் 4 - 44
110 சவுக்கு 6 - 85
111 சவுக்கு இலை 2 - 22
112 சவுதி அரேபியா 1 - 32; 1 - 43
113 சனி 3 - 79; 4 - 76
114 சனியூர் 9 - 59
115 சாக்கடல்  4 - 45
116 சாக்கலிட் 4 - 46
117 சாக்கியர் 3 - 16
118 சாக்கியர் கூத்து 3 - 17
119 சாக்ரட்டிஸ் 4 - 46;5 - 18;7 - 6
120 சாக்ரமென்டோ 3 - 70
121 சாகுந்தலம் (காளிதாசன்) 3 - 73;4 - 38
122 சாகுந்தலம் (மறைமலையடிகள்) 5 - 22;5 - 94
123 சாசர் 4 - 46
124 சாஞ்சி 4 - 47;1 - 92;7 - 73
125 சாட்டர்ன் 8 - 82;9 - 50
126 சாட்விக் 6 - 7
127 சாடிச் செடி 7 - 19
128 சாண்ட்விச் தீவு 3 - 90
129 சாணக்கியன் 4 - 35
130 சாணைக்கல் 3 - 60
131 சாத் 1 - 54
132 சாத்தனார் 7 - 72
133 சாத்தனூர் அணை 1 - 20
134 சாத்பூரா மலை 1 - 86;7 - 73
135 சாதவாகனார் 6 - 55
136 சாதாரண மைக்ராஸ்கோப் 8 - 58
137 சாந்தலிங்கத் தம்பிரான் 5 - 64
138 சாந்தி நிகேதனம் 8 - 55;8 - 80
139 சாந்திப்பூர் 10 - 42
140 சாந்தினி சவுத் 5 - 8
141 சாந்தேசுவரர் கோயில் 10 - 34
142 சாம்பசி ஆறு 1 - 55
143 சாம்பர் ஏரி 1 - 87
144 சாம்பல் கழுத்துக் காக்கை 3 - 46
145 சாம்பல்பூர் 10 - 40
146 சாம்பல்பூர் எருமை 3 - 64
147 சாம்பியா (வட ரொடீஷியா) 1 - 54
148 சாம்பிராணி 4 - 47
149 சாமந்தி 7 - 92
150 சாமர்க்கண்டு 6 - 73
151 சாம வேதம் 4 - 38;9 - 88
152 சாமானிய (எளிய) எந்திரங்கள் 2 - 63;2 - 64
153 சாமிநாதையர், டாக்டர் உ.வே. 5 - 23
154 சாமுண்டி மலை 3 - 31
155 சாமுவேல் சூலை 5 - 17
156 சாமுவேல் ஹாரிசன் 7 - 44
157 சாய்தளம் 2 - 63;2 - 64
158 சாய்ந்த கோபுரம் 4 - 47
159 சாயம் 4 - 48;6 - 14
160 சார்டீனியாத் தீவு 1 - 78;2 - 80;7 - 73
161 சார்புக் கொள்கை 2 - 83
162 சார் மன்னர் 4 - 93;10 - 23
163 சார்லஸ் 6 - 47
164 சார்லஸ் VII  10 - 15
165 சார்லஸ் குட்யர் 8 - 77
166 சார்லஸ் சாவுரியா 5 - 51
167 சார்லஸ் டார்வின் 4 - 96
168 சார்லஸ் டிக்கன்ஸ் 2 - 19;6 - 96
169 சார்லஸ் பார்பியர் %3C/span%3E.htm 7 - 3 
170 சார்லஸ் மாக்கின்டோஷ் 8 - 77
171 சார்லஸ் லுட்விட்ஜ் டாக்சன் 3 - 62
172 சார்லஸ் வாட் 7 - 44
173 சாரங்கி 1 - 76
174 சாரசீனியா 7 - 19
175 சாரணர் 4 - 49
176 சாரணர் இயக்கம் 4 - 48
177 சாரதா பிரசாத் 8 - 95
178 சாரதாமணி தேவியார் 4 - 49;2 - 12
179 சாரதூஷ்டிரம் 4 - 50
180 சாராதூஷ்டிரர் 4 - 50;2 - 32
181 சாரதை 3 - 37
182 சாரநாத் 4 - 50;1 - 92;2 - 38
183 சாராயம் 1 - 64
184 சாரைப்பாம்பு 6 - 75
185 சால்மரம் 6 - 30
186 சால்மன் 8 - 27;8 - 28
187 சாலமன் 4 - 51
188 சாலிவாகனன் 9 - 46
189 சாலிஸ்பரி 4 - 28
190 சாலை உருளை 4 - 51
191 சாலைகள் 4 - 51
192 சாலை விதிகள் 4 - 52
193 சாவா ஆறு 8 - 72
194 சாறுண்ணி 4 - 52
195 சான் செபாஸ்ட்டியானோ 9 - 70
196 சான்டியாகோ 4 - 61
197 சான்தோம் 4 - 86
198 சான் பிரான்சிஸ்கோ 4 - 53;3 - 70
199 சான் மாரினோ 4 - 53
200 சானட் 10 - 20
201 சானு தாரோ 8 - 60
202 சாஸ்க்காட்சிவான் 8 - 81
203 சிக்கார்ஸ்கி ஹெலிக்காப்ட்டர் 10 - 43
204 சிக்கிமுக்கிக் கல் 6 - 44
205 சிங்கப்பூர் 4 - 53;%3C/span%3E.htm 1 - 43 
206 சிங்கம் 4 - 54
207 சிங்களத் தீவு 2 - 20
208 சிசிலித் தீவு 1 - 78;2 - 81;4 - 55;7 - 73
209 சிட்டகாங் 9 - 11
210 சிட்டுக் குருவி 6 - 62
211 சிட்னி 1 - 72
212 சித்த மருத்துவம் 7 - 87
213 சித்தர்கள் 7 - 87
214 சித்தரஞ்சன் ரெயில் எஞ்சின் தொழிற்சாலை 4 - 56;5 - 76
215 சித்தன் வாழ்வு 6 - 61
216 சித்தாந்த சிரோமணி 6 - 88
217 சித்தார் 4 - 56;1 - 76
218 சித்தார்த்தர் 7 - 66
219 சித்திரகூட மலை 9 - 38
220 சித்திரத் தையர் – பின்னல்வேலை 3 - 93
221 சித்திரா நதி 5 - 34
222 சித்திவளாகம் 2 - 13
223 சித்தூர் 8 - 89
224 சிதம்பரம் 1 - 92;5 - 28
225 சிதம்பரம் பிள்ளை, வ.உ. 4 - 53;5 - 50
226 சிந்தாதேவி 3 - 37
227 சிந்தி 1 - 85
228 சிந்தி மாடு 3 - 64
229 சிந்திரி 7 - 8
230 சிந்து ஆறு 7 - 73
231 சிந்து-கங்கைச் சமவெளி 1 - 87
232 சிந்து நதி 4 - 57
233 சிந்துவெளி நாகரிகம் 4 - 57;8 - 61;10 - 31
234 சிப்பாய்க் கலகம் 10 - 9
235 சிப்பி 4 - 58
236 சிப்பி இனம் 4 - 58
237 சிம்ப்பன்சீ 3 - 50;4 - 2;4 - 58;8 - 3
238 சிம்ம விஷ்ணு 6 - 56;7 - 67
239 சிம்லா 4 - 58;2 - 5
240 சிம்லான் குடைவு வழி 3 - 95
241 சிமினி விளக்கு 9 - 64
242 சிமென்டு 4 - 58
243 சியாராலியோன் 1 - 54
244 சியர்ஸ் டவர் 9 - 41
245 சியாமா சாஸ்திரி 5 - 43
246 சியோல்க்கோவிஸ்கி 9 - 49
247 சிரவணபெள்குள 1 - 92
248 சிரிப்பூட்டும் வாயு 7 - 75
249 சிரியஸ் 5 - 82
250 சிரியா 1 - 32;1 - 43
251 சிருங்கேரி மடம் 4 - 31
252 சிரை 2 - 9
253 சில்ஹெட் 9 - 11
254 சிலந்தி 4 - 59;3 - 15
255 சிலப்பதிகாரம் 4 - 60;2 - 23;4 - 38;5 - 22
256 சிலராட்சி 1 - 29
257 சிலி 4 - 60;2 - 45;4 - 18
258 சிலிக்கன் 4 - 61;5 - 31
259 சிலிக்கன் கார்பைடு 3 - 60
260 சிலுவைப் போர்கள் 4 - 61
261 சிலேட்டு 6 - 57
262 சிலோன் 2 - 20
263 சிவகுரு 4 - 31
264 சிவசமுத்திரம் 3 - 30;3 - 71;6 - 21
265 சிவஞானசித்தியார் 4 - 90
266 சிவஞானபோதம் 4 - 90
267 சிவப்பு பாஸ்வரம் 6 - 89
268 சிவபாத இருதயர் 5 - 46
269 சிவரூப்யம் 7 - 74
270 சிவன் 4 - 62
271 சிவஸ்கந்தவர்மன் 6 - 56
272 சிவாஜி 4 - 62
273 சிவாஸ்தானம் 4 - 31
274 சிற்பம் 4 - 63
275 சிற்றண்ணல்வாயில் 4 - 64
276 சிறிய வெனிஸ் 9 - 84
277 சிறுகுடல் 4 - 67
278 சிறுத்தொண்ட நாயனார் 5 - 86
279 சிறுநீர் மண்டலம் 3 - 39;4 - 64
280 சிறுமூளை 8 - 49
281 சிறு வௌவால் 10 - 2
282 சின்க்ரோட்ரான் 4 - 89
283 சின்கோனா 6 - 23
284 சினிமா 4 - 65;7 - 12
285 சினான் 5 - 32
286 சிஸ்ட்டைன் சேப்பல் 8 - 57
287 சீக்கிய மதம் 4 - 66;4 - 3
288 சீக்கியர் 4 - 66
289 சீகாழி 5 - 46
290 சீசர், ஜீலியஸ் 4 - 66
291 சீசியம் 4 - 66;5 - 32
292 சீசிலியங்கள் 6 - 17
293 சீடான் ஆன்டிபேட்டர் 2 - 46
294 சீத்தாப்பழம் 6 - 60
295 சீதை 2 - 13
296 சீப்பு மீன் 8 - 18
297 சீமாறசீவல்லபன் 6 - 71
298 சீமை வேலமரம் 9 - 28
299 சீயம் 5 - 34
300 சீயம் பூனை 7 - 34;7 - 35
301 சீய மொழி 5 - 35
302 சீயூஸ் 5 - 12
303 சீரண மண்டலம் 4 - 67
304 சீராக்ஸ் 4 - 67
305 சீரியம் 5 - 32
306 சீல் 4 - 68
307 சீலியேட்டா 4 - 53
308 சீவக சிந்தாமணி 4 - 68;4 - 38;5 - 22
309 சீவகன் 4 - 68
310 சீவாளி 5 - 90
311 சீழ்க்கை அன்னம் 1 - 36
312 சீன எண்குறிகள் 2 - 60
313 சீனக் களிமண் 4 - 68
314 சீனத்து நீர்மான்  8 - 11
315 சீனப் பெருஞ்சுவர் %3C/span%3E.htm 4 - 69 
316 சீனா 4 - 69;2 - 48;2 - 79;4 - 19
317 சீனாப் 2 - 5;4 - 57;6 - 40
318 சீனாவின் துயரம் 10 - 42
319 சீனோ-திபெத்திய மொழிக் குடும்பம் 8 - 62
320 சுக்கான் 9 - 57;9 - 58
321 சுக்கிரன் 3 - 79;4 - 76
322 சுக்கிரீவன் 2 - 13
323 சுக்ரோஸ் 4 - 40
324 சுங்க வரி 9 - 20
325 சுசீந்திரம் 5 - 29
326 சுண்டெலி 2 - 67
327 சண்ணாம்பு 4 - 70
328 சுண்ணாம்புக் கல் 4 - 70
329 சுத்தி 3 - 53
330 சுத்தோதனர் 7 - 13
331 சுதந்திரச்சிலை 4 - 70
332 சுதந்தரமுறை (மற்போர்) 8 - 2
333 சுதாநிதி 3 - 32
334 சுதேசமித்திரன் 6 - 79
335 சுதேசிக் கப்பல் நிறுவனம் 4 - 57
336 சுந்தரசோழன் 2 - 10
337 சுந்தரம்பிள்ளை மனோன்மணீயம் 5 - 22;5 - 94
338 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 5 - 47;4 - 71
339 சுநீதி 5 - 58
340 சுப்பிரமணிய சிவா 4 - 56
341 சுப்பிரமணிய பாரதியார் %3C/span%3E.htm 6 - 78 
342 சுபாஷ் சந்திரபோஸ் 4 - 71
343 சுமத்ரா 2 - 3
344 சுமிடா ஆறு 5 - 13
345 சுமிரிய நாகரிகம் 1 - 44
346 சுயமரியாதை இயக்கம் 8 - 86
347 சுயாட்சி இயக்கம் 8 - 88
348 சுரங்கம் 4 - 72
349 சுரப்பி உயிரணுக்கள் 2 - 40
350 சுரப்பிகள் 4 - 72
351 சுர மண்டலம் 1 - 76
352 சுரி குழல் துப்பாக்கி 5 - 56
353 சுருசி 5 - 58
354 சுருளியாறு 9 - 94
355 சுவர்க் கடிகாரம் 3 - 8
356 சுவரோவியம் 2 - 95
357 சுவாசித்தல் 8 - 46
358 சுவாதி 4 - 73
359 சுவாமிமலை 8 - 42
360 சுவாரிகின் 5 - 73
361 சுவாலோ 4 - 11
362 சுவிட்ஸர்லாந்து 4 - 73;4 - 18
363 சுவீடன் 4 - 73;4 - 18
364 சுவீடன் விஞ்ஞானக் கழகம் 6 - 35
365 சுழல் சூளை 4 - 59;4 - 70
366 சுழல் துப்பாக்கி 5 - 56
367 சுழலி 10 - 43
368 சுழலும் பாலம் 6 - 83
369 சுற்றுக்கொடிகள் 4 - 19
370 சுறா 4 - 74;8 - 27
371 சூக்ரே 7 - 50
372 சூடான் 1 - 54
373 சூடிக்கொடுத்த நாச்சியார் 1 - 49
374 சூயெஸ் கால்வாய் 4 - 75;2 - 58;3 - 66;7 - 73
375 சூரத் ஆடு 3 - 65
376 சூரபதுமன் 8 - 42
377 சூரிய களங்கங்கள் 3 - 70;4 - 77;5 - 75
378 சூரிய கிரகணம் 3 - 80
379 சூரிய நாராயண சாஸ்திரியார் 5 - 21;5 - 94
380 சூரிய மண்டலம் 4 - 75
381 சூரியன் 4 - 76
382 சூரியனின் சுடர் எழுச்சி 4 - 77
383 சூரினாம் 3 - 24
384 சூல்முடி 7 - 64
385 சூலக்ம் 7 - 93
386 சூறாவளி 4 - 77
387 செக்கியர் 4 - 77
388 செக்கு ஆட்டுதல் 3 - 93
389 செக்குவாயா மரம் 3 - 69;7 - 80
390 செக்கோஸ்லோவாக்கியா 4 - 77;4 - 18
391 செங்கடல் 4 - 78;4 - 75
392 செங்கம் ஆடு 3 - 64
393 செங்கம் கணவாய் 3 - 14
394 செங்கரும்பு 3 - 31
395 செங்கல் 4 - 78
396 செங்கழுநீர் 6 - 13
397 செங்கற்பட்டு 5 - 25;7 - 25
398 செங்கிஸ்தான் 7 - 68
399 செங்குட்டுவான் 2 - 23;4 - 60;4 - 87
400 செங்குரங்கு 3 - 50
401 செங்கோட்டை 4 - 79;4 - 24;5 - 8
402 செஞ்சதுக்கம் 8 - 15
403 செஞ்சிலுவைச் சங்கம் %3C/span%3E.htm 4 - 79 
404 செடி 4 - 80
405 செடிசுருள் நோய் 9 - 96
406 செதுக்கி 4 - 51
407 செதுக்குச் சித்திரம் 4 - 80
408 செந்தட்டி 5 - 80
409 செந்தமிழ் இலக்கணம் 9 - 68
410 செந்தமிழ் விளக்கம்1 9 - 68
411 செப்பேடுகள் 2 - 72;4 - 81
412 செம்பருத்தி 7 - 92
413 செம்பு 4 - 80
414 செம்பொன்மீன் %3C/span%3E.htm 1 - 68 
415 செம்மரம் 7 - 83
416 செம்மறியாடு 1 - 46
417 செம்மான் 8 - 10
418 செமனி ஆறு 1 - 66
419 செமிட்டிக் மொழிக் குடும்பம் 8 - 62
420 செய்கரை 10 - 40
421 செய்தித்தாள் 4 - 81
422 செய்தித் தொடர்பு 4 - 81
423 செயங்கொண்டார் 3 - 22
424 செயற்கைக் காற்று 10 - 41
425 செயற்கைக் கிரகம் 4 - 82;10 - 26
426 செயிற்றியம் 5 - 21
427 செயின்ட் பால் 4 - 28
428 செயின்ட் பீட்டர் கோயில் 8 - 92;9 - 28
429 செயின்ட் பீட்டர்ஸ் பர்கு நகரம் 9 - 9
430 செயின்ட் லூயி 8 - 16
431 செயின்ட் ஹெலினா 6 - 28
432 செர்சின் 6 - 41
433 செர்கோனியம் 5 - 31
434 செரபுஞ்சி 1 - 42;8 - 1;10 - 20
435 செருப்பு 4 - 83
436 செல்லப்பிராணிகள் 4 - 84
437 செல்லுலோஸ் 7 - 83
438 செல்லோபென் 4 - 84
439 செலிபீஸ் 2 - 3
440 செலினியம் 4 - 85;5 - 31
441 செலுத்தி 9 - 58;10 - 43;10 - 47
442 செவ்வந்திக்கல் 6 - 44
443 செவ்வாய் 3 - 79;4 - 76
444 செவ்வாறு 2 - 2
445 செவ்விந்தியர்கள் 1 - 25
446 செவ்விளம்பிறைச் சங்கம் 4 - 80
447 செவிடு 3 - 52
448 செவில் 4 - 28
449 செறிவு எண்ணெய் 6 - 79
450 செறிவூட்டிய யுரேனியம் 1 - 18
451 சென்டிகிரேடு வெப்பமானி 9 - 77
452 சென்னக்கேசவர் கோயில் 10 - 34
453 சென்னப்பட்டணம் (கருநாடகம்) 7 - 48
454 சென்னப்பட்டினம் (சென்னை) 4 - 86
455 சென்னப்ப நாயக்கன் 4 - 86
456 சென்னை 4 - 85;1 - 92;5 - 25;7 - 25
457 சென்னை உயர் நீதிமன்றம் 4 - 86
458 சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் 4 - 86
459 செனிகால் 1 - 54;%3C/span%3E.htm 3 - 88 
460 சேக்கிழார் 4 - 86
461 சேக்கிழார் கோயில் 4 - 87
462 சேத்தகாரி 7 - 67
463 சேதனார் 2 - 20
464 சேமக்கலம் 1 - 3;8 - 20
465 சேமிப்புக் கணக்கு 9 - 12
466 சேமியாக் கோதுமை 4 - 25
467 சேர்ப்பர் 4 - 87
468 சேர்ப்பு 4 - 87
469 சேர்ப்பு நாடு 4 - 87
470 சேர்மங்கள் 4 - 87
471 சேர தாண்டவம் 6 - 78
472 சேர நாடு 4 - 15;5 - 23
473 சேரமான் பெருமாள் நாயனார் 4 - 88
474 சேரர் 4 - 87
475 சேரலாதன் 2 - 23
476 சேலம் 5 - 25;7 - 25
477 சேவூர்க்கிழார் 4 - 86
478 சேற்றுக் காளான் 4 - 52
479 சேன் ஆறு 2 - 81;6 - 81;6 - 94
480 சேனநாயக சமுத்திரம் 2 - 20
481 சேனாவரையர் 5 - 72
482 சைக்கிள் 4 - 88
483 சைக்ளட்ரான் 4 - 89;6 - 8
484 சைக்ளப்ஸ் 1 - 6;4 - 90
485 சைகை மொழி 8 - 62
486 சைகோன் 2 - 2
487 சைட்டோபிளாசம் 2 - 41
488 சைதன்யர் 1 - 94
489 சைப்பிரஸ் 7 - 73
490 சைபர் 7 - 31
491 சைமன் பொலீவார் 7 - 51
492 சையாம் 5 - 34
493 சைரக்யூஸ் 1 - 60
494 சைவ உணவு 7 - 79
495 சைவ சமயாசாரியர்கள் 4 - 71;5 - 47
496 சைவ சித்தாந்தம் 5 - 19
497 சைவம் 4 - 90;2 - 14
498 சொக்கநாத நாயக்கர் 7 - 67
499 சொத்து வரி 9 - 20
500 சோடாக்காரம் 4 - 91
501 சோடியம் 4 - 91
502 சோடியம் கார்பனேட்டு 4 - 91
503 சோடியம் குளோரைடு 1 - 24
504 சோடியம் நைட்ரேட்டு 4 - 91
505 சோடியம் ஹைடிராக்சைடு 1 - 24
506 சோப்பு 4 - 91
507 சோபியா 6 - 55
508 சோமதேவ பட்டர் 9 - 45
509 சோமநாதர் கோயில் 4 - 9
510 சோமாலியா 1 - 54
511 சோல் 4 - 20
512 சோலா 6 - 95
513 சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா 4 - 92;2 - 48;2 - 49;2 - 79;4 - 18
514 சோழ நாடு 5 - 23
515 சோழர் 4 - 93
516 சோழி 3 - 87;8 - 50
517 சோளம் 4 - 94
518 சோன் ஆறு 7 - 73
519 சோஷலிசம் 4 - 94
520 சௌரமான ஆண்டு 3 - 66
521 சௌராஷ்டிரம் 4 - 9

மேற்கோள்கள்[தொகு]