விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/எ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 [#  ]
2 எஃகு 2 - 56
3 எக்காளம் 1 - 76
4 எக்கிட்னா 6 - 84
5 எக்ஸ்- கதிர்கள் 2 - 57; 8 - 81
6 எக்ஸ் – கதிர் நிறமாலை வரைவி 2 - 58
7 எக்ஸ்புளோரர் 4 - 83; 9 - 50
8 எகிப்திய எண்குறிகள் 2 - 60
9 எகிப்து 2 - 58; 4 - 18
10 எங்தெல்ஸ் 7 - 47; 8 - 10
11 எஞ்சின்கள் 2 - 59
12 எட்டயபுரம் 6 - 78
13 எட்டிக்கோபத்தா 7 - 48
14 எட்டுத்தொகை 5 - 22; 5 - 23
15 எட்மண் ஹில்லாரி 2 - 71; 7 - 96
16 எட்வர்டு ஜென்னர் 10 - 12
17 எட்வின் ஆல்டிரின் 9 - 51
18 எட்னா எரிமலை 1 - 78; 2 - 66; 2 - 81
19 எடிசன், தாமஸ் ஆல்வா 2 - 60; 3 - 81; 7 - 41; 7 - 63
20 எடின்பரோ 6 - 95; 10 - 22
21 எண்கள் 2 - 60
22 எண்காலி 8 - 38
23 எதிர் அனல் உலை 2 - 50
24 எதிர்முனைக்கதிர் அலைவுக் பதிப்பி 2 - 61
25 எதிர்முனைக் குழாய் 2 - 62
26 எதிரொலி 2 - 62; 2 - 88
27 எந்திரக் கலப்பை 5 - 4
28 எந்திரங்கள் 2 - 63
29 எந்திர சக்தி 4 - 30
30 எந்திரத் துப்பாக்கி 5 - 56
31 எப்சம் உப்பு 7 - 64
32 எபனைட்டு 8 - 78
33 எபிடியாஸ்கோப் 2 - 64
34 எம்பயர் ஸ்டேட் கட்டடம் 1 - 26; 6 - 8
35 எம்பா ஆறு 3 - 77
36 எம்மர் கோதுமை 4 - 25
37 எம்ஸ் ஆறு 10 - 11
38 எயிற் பட்டினம் 2 - 65
39 எயினைய்டு 1 - 5
40 எர்ணாகுளம் 4 - 15
41 எர்பா மாட்டே 6 - 50
42 எர்பியம் 5 - 32
43 எர்மின் 3 - 76
44 எர்னஸ்ட் செயின் 7 - 43
45 எர்னஸ்ட் மீஷோ 4 - 88
46 எரி எண்ணெய் 7 - 37
47 எரிசக்தி 3 - 69
48 எரிநட்சத்திரங்கள் 4 - 75
49 எரிபொருள்கள் 2 - 65
50 எரிமலை 2 - 66
51 எருசலேம் 2 - 28; 4 - 61
52 எருதுப் போதிகை 8 - 84
53 எருமைப் புல் 7 - 18
54 எல் சால்வடார் 7 - 72
55 எல்பர்ட் சிகரம் 8 - 81
56 எல்பா தீவு 6 - 28
57 எல்பின்ஸ்டன் 1 - 21
58 எல்பெ ஆறு 4 - 78; 10 - 11
59 எல்மோதீ 6 - 11
60 எல்லோரா 2 - 66; 1 - 92; 7 - 66
61 எல்லோஸ்ட்டோன் தேசீயப் பூங்கா 9 - 74
62 எல்ஜின் பிரபு 7 - 49
63 எலி 2 - 67
64 எலிபான்டா 2 - 68; 1 - 92; 7 - 66
65 எலும்பு உயிரணு 2 - 40
66 எலும்பு மண்டலம் 2 - 69
67 எலெக்ட்ரான் 1 - 17; 2 - 61
68 எலெக்ட்ரான் ஏற்பி 5 - 5
69 எலெக்ட்ரான் வழங்கி 5 - 5
70 எலெக்ட்ரான் மைக்ராஸ்கோப் 8 - 58
71 எவல்சில்வர் 4 - 4
72 எவரஸ்ட், சர் ஜார்ஜ் 2 - 70
73 எவரெஸ்ட் 2 - 70; 2 - 4; 7 - 95; 7 - 96
74 எழுத்து 2 - 71
75 எழுதுதல் 2 - 72
76 எண்டார்பின் 9 - 24
77 எளிதில் கடத்திகள் 8 - 22; 9 - 75
78 எறும்பு 2 - 73
79 எறும்புத்தின்னி 1 - 28
80 என்க்கே வால்நட்சத்திரம் 9 - 35
81 எனாமல் 2 - 74
82 எனாமல் செங்கல் 4 - 79
83 எஸ்க்கலேட்டர் 2 - 39
84 எஸ்கிமோ 2 - 75

மேற்கோள்கள்[தொகு]