விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/உ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1  ]
2 உச்ச – நீச வெப்பமானி 9 - 77
3 உச்ச நீதிமன்றம் 1 - 81; 6 - 14
4 உட்கரு 2 - 41
5 உடல் 2 - 33
6 உடல்நலம் பேணுதல் 2 - 34
7 உடலியல் 2 - 35
8 உடற்பயிற்சி 2 - 35
9 உடுக்கை 1 - 75
10 உடையநங்கையார் 5 - 85
11 உண்ணி 2 - 36; 3 - 15
12 உணர்ச்சி நரம்புகன் 5 - 86
13 உணவு 2 - 36
14 உணவுக் குழாய் 4 - 67; 9 - 31
15 உணவு – காலரி 3 - 59
16 உணவு – விவசாய நிறுவனம் 2 - 79
17 உத்தராடம் 1 - 40
18 உத்தரை 2 - 38
19 உத்தானபாதன் 5 - 58
20 உத்திரப் பிரதேசம் 2 - 37
21 உதக மண்டலம் 2 - 38; 2 - 55; 3 - 95; 5 - 25
22 உதக வாத்தியம் 10 - 6
23 உதயகிரி 7 - 73
24 உதயப்பூர் 7 - 74; 8 - 89
25 உப்பு 2 - 39
26 உப்பக்கோடு 4 - 33
27 உப்புத்தாள் 3 - 61
28 உபதேச உந்தியார் 8 - 79
29 உமர்கய்யாம் 1 - 44
30 உமர்கய்யாம் பாடல்கள் 5 - 64
31 உமர் ஷேக் 6 - 73
32 உமிழ்நீர் 4 - 72
33 உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் 4 - 67; 9 - 31
34 உயர்த்தி 2 - 39
35 உயர்த்தி (விமானம்) 9 - 57
36 உயர்நிலைப் பள்ளிப்படிப்பு 3 - 34
37 உயர்நீதிமன்றம் 1 - 81; 6 - 14
38 உயரமானி 6 - 80
39 உயிர்ப் பூகோளம் 7 - 29
40 உயிரணு 2 - 40; 2 - 35
41 உயிரியல் 2 - 41
42 உயிரியல் ரசாயனம் 8 - 75
43 உரம் 2 - 43
44 உராய்வு 2 - 43
45 உரிமம் 2 - 44
46 உருகுவே 2 - 44
47 உருண்டைப் புழுக்கள் 7 - 24; 8 - 38
48 உருது 1 - 85
49 உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடி 8 - 58
50 உருமாற்றப் பாறைகள் 6 - 87
51 உருளைக்கிழங்கு 2 - 45; 3 - 58
52 உலக அதிசயங்கள் ஏழு 2 - 46
53 [[பிரமிடுகள் – பாபிலன் தொங்கு தோட்டங்கள் – ஜீப்பிட்டர் சிலை – டயானா கோயில் – மாசோலஸ் மன்னன் கல்லறை – ரோட்ஸ் பேருருவச் சிலை – அலெக் சாந்திரியா கலங்கரை விளக்கம்]]  ]
54 உலக சுகாதார நிறுவனம் 2 - 79; 10 - 13
55 உலகத்தின் கூரை 1 - 42
56 உலக நாடுகளின் சட்டம் 4 - 32
57 உலக நீதிமன்றம் 4 - 32
58 உலகப் பொதுமறை 5 - 49
59 உலகம் 2 - 47
60 உலக யுத்தம் 2 - 47
61 உலக வானிலையியல் நிறுவனம் 9 - 42
62 உலர்ந்த பனிக்கட்டி 3 - 60
63 உலைகள் 2 - 59
64 உலோகக் கலவைகள் 2 - 51
65 உலோகங்கள் 2 - 51
66 உலோகவேலை 3 - 93
67 உவா ஏற்றங்கள் 2 - 77
68 உழவனின் தோழன் 4 - 53
69 உள் சாலை 3 - 95
70 உள்நாக்கு 9 - 31
71 உள்நாட்டுப் போர் 8 - 69
72 உள்நிலக் குடைவு வழி 3 - 95
73 உள்நீர்க் குடைவு வழி 3 - 95
74 உள் மங்கோலியர் 7 - 68
75 உள்ளாறு 5 - 34
76 உள்ளான் 6 - 62
77 உள்ளெரி எஞ்சின் 2 -53; 5 - 6; 7 - 12
78 உளவியல் 2 - 53
79 உளி 3 - 32
80 உளி வெட்டு எழுத்துகள் 2 - 71
81 உற்பத்தி 7 - 50
82 உறக்க நோய் 6 - 37
83 உறக்கம் 2 - 54
84 உறைச் சிறகிகள் 9 - 16
85 உறைதல் 2 - 55
86 உறைபனி 2 - 55
87 உறைபனிமானி 9 - 42
88 உஜ்ஜயினி 2 - 56; 1 - 92; 7 - 74

மேற்கோள்கள்[தொகு]