விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/இ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 [# ]
2 இக்கேபானா 10 - 3
3 இகுவானொடான் 2 - 57
4 இங்கிலாந்து 6 - 95
5 இங்குலிகம் 6 - 72
6 இசை 1 - 73
7 இசைக் கருவிகள் 1 - 74; 2 - 2; 3 - 30
8 இசைஞானியார் 4 - 71; 6 - 2
9 இசை நுணுக்கம் 5 - 21
10 இட்டர்பியம் 5 - 32
11 இட்ரியம் 5 - 31
12 இடம்புரிச் சங்கு 4 - 32
13 இடம்புரி நீரோட்டம் 6 - 23
14 இடி, மின்னல் 1 - 77
15 இடிதாங்கி 1 - 77
16 இடிதுப்பாக்கி 5 - 55
17 இடைக்கால அரசாங்கம் 6 - 31
18 இடைத் தேர்தல் 5 - 67
19 இடையுவா ஏற்றங்கள் 2 - 77
20 இண்டிக்கா 8 - 50
21 இண்டியம் 5 - 32
22 இணைப்பார்வை தொலை நோக்கி 1 - 78
23 இணைப்பு ரெயில்பெட்டித் தொழிற்சாலை 8 - 91
24 இத்தக்கா 1 - 46
25 இத்தாலி 1 - 78; 2 - 48; 2 - 49; 4 - 18
26 இதயத் துடிப்பு 1 - 80
27 இதயம் 1 - 79; 2 - 34
28 இந்தி 1 - 85
29 இந்திய அரசியல் அமைப்பு 1 - 80
30 நாடாளுமன்றம் – மந்திரி சபை – உச்ச நீதிமன்றம்  ]
31 இந்திய ஊழியர் சங்கம் 4 - 22
32 இந்திய சமுத்திரம் 1 - 82
33 இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் 1 - 82
34 இந்திய தரிசனம் 6 - 31
35 இந்திய தேசீயக் காங்கிரஸ் 1 - 83
36 இந்திய தேசீய கீதம் 5 - 64
37 இந்திய தேசீய ராணுவம் 4 - 72
38 இந்திய நாடாளுமன்றக் கட்டடம் 5 - 95
39 இந்திய மொழிகள் 1 - 85
40 இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம் 9 - 91
41 இந்தியன் பைப் 4 - 53
42 இந்தியா 1 - 85; 4 - 18
43 [[இயற்கை அமைப்பு – தட்ப வெப்பம் – விளைபொருள்கள் – தொழில்வளம் – தாது வளம் – நாகரிகம் – மொழிகள்- அழகுக்கலைகள் – மதம் – விஞ்ஞானம் – வரலாற்றுக் குறிப்பு -]]  ]
44 மாநிலங்கள் – மத்திய ஆட்சிப் பகுதிகள்  ]
45 இந்தியா (செய்தித்தாள்) 6 - 79
46 இந்தியாவின் வாயில் 6 - 47; 7 - 66
47 இந்திரசித்து 2 - 14
48 இந்திரப் பிரஸ்தம் 5 - 9
49 இந்திராவதி 4 - 24
50 இந்துகுஷ் 1 - 53
51 இந்து மதம் 2 - 1
52 இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை 3 - 20
53 இந்துஸ்தானி இசை 2 - 2
54 இந்தூர் 7 - 74
55 இந்தோ – அராபிய எண் குறிகள் 2 - 60; 3 - 13
56 இந்தோ – ஆரிய மொழிக் குடும்பம் 1 - 85
57 இந்தோ – ஐரோப்பிய மொழிக் குடும்பம் 8 - 62
58 இந்தோ – சீனா 2 - 2
59 இந்தோனீசியா 2 - 3
60 இப்சென் 5 - 94
61 இப்ராஹிம் லோடி 6 - 73
62 இம்ப்பால் 7 - 71
63 இமய ஆறுகள் 1 - 70
64 இமயமலை 2 - 4; 7 - 96
65 இமய வரம்பன் 4 - 87
66 இமாசலப் பிரதேசம் 2 - 4
67 இமாம் 8 - 78
68 இமாலயம் 2 - 4
69 இயக்க நரம்புகள் 5 - 86
70 இயற்கணிதம் 3 - 14
71 இயற்கைக் கிரகங்கள் 4 - 82
72 இயற்கைப் பூகோளம் 7 - 29
73 இயற்கை வாயு 2 - 5
74 இயேசு கிறிஸ்து 2 - 5; 3 - 87; 5 - 49;7 - 45; 7 - 84
75 இரகுநாத மன்னர் 9 - 67
76 இரகுநாத வீணை 9 - 67
77 இரகுவமிசம் 3 - 72; 4 - 38
78 இரட்டை உப்பு 6 - 43
79 இரட்டைக் கிளிஞ்சல் 3 - 87
80 இரட்டைக் குளம்பிகள் 4 - 5
81 இரட்டை நட்சத்திரங்கள் 5 - 82
82 இரட்டை நரம்புகள் 8 - 51
83 இரட்டை விதையிலைத் தாவரம் 5 - 37; 9 - 52
84 இரண்டாம் உலக யுத்தம் 2 - 48
85 இரணியன் அல்லது இணையற்ற வீரன் 6 - 78
86 இரத்த அணுக்கள் 2 - 7
87 இரத்த அழுத்தம் 2 - 6
88 இரத்த உயிரணுக்கள் 2 - 40
89 இரத்த ஓட்டம் 10 - 36
90 இரத்தச் சோகை 2 - 8
91 இரத்த சேமிப்பு நிலையம் 2 - 8
92 இரத்தத் தகடுகள் 2 - 7
93 இரத்தம் 2 - 7
94 இரத்தம் ஊட்டல் 2 - 8
95 இரத்த மண்டலம் 2 - 9
96 இரத்த வியர்வை 6 - 19
97 இரத்தினகிரி 5 - 49
98 இரவிவர்மர் குலசேகரர் 4 - 88
99 இரவி வர்மா 2 - 95; 4 - 15
100 இரவும் பகலும் 2 - 10
101 இராச்சிய சபை 1 - 80; 4 - 32
102 இராசக் கிருகம் 6 - 3
103 இராசசிம்மன் 6 - 56
104 இராச ராச சோழன் 2 - 10; 4 - 935 - 16
105 இராச ராசேச்சுரம் 2 - 11; 4 - 93
106 இராசலீலை 7 - 71
107 இராசேந்திர சோழன் 2 - 11; 4 - 93
108 இராசேந்திர சோழீச்சுரம் 2 - 11
109 இராட்டை 3 - 17
110 இராம்தாஸ் 1 - 94
111 இராம்துலாரி தேவி 8 - 95
112 இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் 2 - 12; 1 - 95; 5 - 19; 9 - 63
113 இராமகிருஷ்ண மடம் 2 - 12
114 இராமச்சந்திர திலகர் 5 - 49
115 இராம நாடகம் 5 - 22; 5 - 94
116 இராமநாதபுரம் 5 - 24; 7 - 25
117 இராமபாணப் பூச்சி 7 - 30
118 இராமலிங்க சுவாமிகள் 2 - 12; 1 - 95; 5 - 19
119 இராமன் 2 - 13; 2 - 16;5 - 53
120 இராமாயணம் 2 - 13; 7 - 65
121 இராமானந்தர் 3 - 21; 9 - 93
122 இராமானுச மண்டபம் 8 - 7
123 இராமானுசர் 2 - 14; 7 - 82; 9 - 93
124 இராமானுஜன் 2 - 15; 3 - 15
125 இராமேசுவரம் 2 - 15; 1 - 92
126 இராவணன் 2 - 14; 5 - 53
127 இராஜேந்திர பிரசாது, டாக்டர் 6 - 91
128 இரிடியம் 5 - 32
129 இருண்டகண்டம் 1 - 53
130 இருண்ட காலம் 4 - 88
131 இருண்ட வனம் 1 - 58
132 இருண்ட வீடு 6 - 78
133 இரும்பு-எஃகுத் தொழிற்சாலை 1 - 89
134 இரும்புக் காலம் 2 - 16
135 இரும்பு நுரையீரல் 2 - 16; 6 - 24
136 இரும்பும் எஃகும் 2 - 17, 2 - 18
137 வார்ப்பிரும்பு – தேனிரும்பு – எஃகு  ]
138 இரும்பு மனிதர் 9 - 23
139 இருளர்கள் 6 - 24
140 இலக்கணம் 2 - 19
141 இலக்கியம் 2 - 19
142 இலக்கிய வரலாறு 9 - 19
143 இலங்கை (ஶ்ரீலங்கா) 2 - 20
144 இலட்ச கானம் 5 - 92
145 இலட்சத் தீவுகள் 1 - 87
146 இலட்சுமண தீர்த்தம் 3 - 71
147 இலட்சுமணன் 2 - 13
148 இலட்சுமிபாய் 10 - 9
149 இலாமிச்சை 9 - 70
150 இலியடு 2 - 21; 10 - 46
151 இலியம் 1 - 2; 2 - 21
152 இலை 2 - 21
153 இலை அட்டை 8 - 38
154 இலைக்கள்ளி 3 - 41
155 இலைக்கோசு 8 - 32
156 இலைச்சுருட்டை நோய் 9 - 96
157 இலைப்பாசி 6 - 16
158 இலையஸ் ஹவீ 5 - 71
159 இலையுதிர் காலம் 6 - 53
160 இழை 2 - 22
161 இளங்கோவடிகள் 2 - 23; 4 - 60
162 இளம்பிள்ளைவாதம் 2 - 23; 6 - 37
163 இளம்பூரணர் 5 - 72
164 இளவேனில் 6 - 53
165 இறகு 2 - 24
166 இறால் 2 - 94; 3 - 15
167 இறுதித் தீர்ப்பு 8 - 57
168 இறுதி விருந்து 8 - 96
169 இன் ஆறு 10 - 38
170 இன்கா நாகரிகம் 2 - 25; 1 - 25; 5 - 61; 7 - 40
171 இன்சுலின் 2 - 25
172 இன்வார் 6 - 4
173 இன்னிங்ஸ் 3 - 82
174 இன்ஷீரன்சு 2 - 26
175 இனீசு 1 - 6
176 இஸ்தான்புல் 2 - 27; 5 - 57
177 இஸ்ரவேல் 2 - 27
178 இஸ்லாம் 2 - 28; 5 - 19;8 - 30
179 இஸ்லாமாபாத் 6 - 68

மேற்கோள்கள்[தொகு]