விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/ஆ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 ஆக்சி- அசெட்டிலின் 9 - 31
2 ஆக்சிகரணம் 5 - 56
3 ஆக்சிஜன் 1 - 38
4 ஆக்சி-ஹைடிரஜன் 10 - 46
5 ஆக்ட்டினான் 8 - 91
6 ஆக்டீனியம் 5 - 32
7 ஆக்டேவ் ஷனூட் 9 - 57
8 ஆக்ரா 1 - 92; 2 - 38
9 ஆகாசத் தாமரை 6 - 17
10 ஆகாயக் கப்பல் 1 - 39
11 ஆகாய கங்கை 1 - 39; 4 - 75
12 ஆங்க்காரா 5 - 57
13 ஆங்கிலம் 1 - 40
14 ஆங்கோர் 1 - 41
15 ஆங்கோர் வாட் 1 - 41
16 ஆச்சா 5 - 90
17 ஆசாது, அபுல் கலாம் 1 - 41
18 ஆசாம் 1 - 42
19 ஆசாமிய மொழி 1 - 85
20 ஆசாரிய சங்கரர் 4 - 31
21 ஆசிய ஜோதி 5 - 64
22 ஆசியா 1 - 42
23 ஆசியாவின் ஜோதி 7 - 15
24 ஆசூன் சியான் 6 - 50
25 ஆட்டங்களும் விளையாட்டுக்களும் 1 - 45
26 ஆட்டவா 3 - 76
27 ஆட்டா ஆறு 10 - 39
28 ஆட்டு அம்மை 3 - 65
29 ஆட்டோ 8 - 64
30 ஆட்டோ லீலியந்தால் 9 - 57
31 ஆட்டோ வான் குவெரிக் 9 - 83
32 ஆட்லெஸ் மலைத்தொடர் 1 - 53
33 ஆடி 1 - 46
34 ஆடிசி 1 - 46; 10 - 46
35 ஆடிசியஸ் 1 - 46
36 ஆடு 1 - 46
37 ஆடுதுறை 27, 3 - 36
38 ஆடைகள் 1 - 47
39 ஆடை நெய்தல் 3 - 93
40 ஆண்டர்சன், ஹான்சு கிறிஸ்தியன் 1 - 49
41 ஆண்டாள் 1 - 49
42 ஆண்டிரோமீடா 1 - 39; 6 - 92
43 ஆண்டீஸ் மலைகள் 1 - 49; 1 - 63; 7 - 94
44 ஆணிவேர் 9 - 89
45 ஆத்திச்சூடி 2 - 96
46 ஆத்மாராம் துபே 5 - 58
47 ஆதன்ஸ் 3 - 84
48 ஆதாமும் ஈவும் 1 - 50
49 ஆதிக் குகை மனிதர்கள் 3 - 91
50 ஆதிக்குடிகள் 1 - 50
51 ஆதிகவி 9 - 38
52 ஆதிகாலக் குகை ஓவியம் 2 - 95
53 ஆதிகிரந்தம் 4 - 4, 66
54 ஆதிச்சநல்லூர் 1 - 51; 5 - 72
55 ஆதிசங்கரர் 4 - 31
56 ஆதிநாத ஈசுவரர் கோயில் 10 - 34
57 ஆதிபுராணம் 5 - 53
58 ஆதிவராகர் குகைக்கோயில் 8 - 7
59 ஆந்த்ராக்ஸ் 6 - 89
60 ஆந்திரப் பிரதேசம் 1 - 51
61 ஆந்தை 1 - 52
62 ஆப்கானிஸ்தானம் 1 - 53; 4 - 18
63 ஆப்பிரிக்கா 1 - 53
64 ஆப்பிள் 1 - 56
65 ஆப்பு 2 - 63, 64
66 ஆபிரகாம் லின்கன் 9 - 1
67 ஆபு 1 - 56; 1 - 92
68 ஆம்ப்பியர் 8 - 23
69 ஆம்புலன்ஸ் 1 - 57
70 ஆம்ஸ்ட்டர்டாம் 6 - 27
71 ஆமரிசீயம் 5 - 32
72 ஆமுண்ட்சென் 1 - 36; 5 - 62;; 10 - 22
73 ஆமுதாரியா ஆறு 1 - 64
74 ஆமெசான் ஆறு 1 - 57
75 ஆமை 1 - 58; 2 - 57
76 ஆயுதங்கள் 1 - 58
77 ஆயுர்வேதம் 1 - 59
78 ஆயுள் இன்ஷீரன்சு 2 - 26
79 ஆர்க்கன்சா ஆறு 8 - 81
80 ஆர்க்கிடு 1 - 60
81 ஆர்க்கிமிடீஸ் 1 - 60; 7 - 57; 7 - 63
82 ஆர்க்கிமிடீஸ் தத்துவம் 1 - 61
83 ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் 6 - 58
84 ஆர்க்டிக் சமுத்திரம் 1 - 61
85 ஆர்க்டிக் வட்டம் 1 - 61
86 ஆர்க் நகர ஜோன் 10 - 14
87 ஆர்கான் 1 - 62
88 ஆர்சனிக் 5 - 31
89 ஆர்ட்டீமிசியோ 2 - 47
90 ஆர்மடில்லோ 1 - 62
91 ஆர்லியன்ஸ் 10 - 15
92 ஆர்லியன்ஸ் கன்னி 10 - 16
93 ஆர்வில் ரைட் 8 - 91
94 ஆர்ஜென்டீனா 1 - 62; 4 - 18
95 ஆர்ஸ்ட்டெட் 8 - 22
96 ஆரஞ்சு 1 - 63
97 ஆரஞ்சு ஆறு 1 - 55
98 ஆரமீயர் 9 - 6
99 ஆரல் கடல் 1 - 64
100 ஆரவல்லி மலை 1 - 56; 1 - 85; 8 - 88
101 ஆரிசோனா 3 - 75
102 ஆரியபட்டர் 1 - 44; 2 - 15; 3 - 15; 9 - 39
103 ஆரியபட்டா செயற்கைக் கிரகம் 4 - 82
104 ஆரியாம்பிகை 4 - 31
105 ஆரினாக்கோ ஆறு 9 - 84
106 ஆரோரூட் 1 - 64
107 ஆரோவில் 7 - 15
108 ஆல்கஹால்கள் 1 - 64; 2 - 33
109 ஆல்காக்கள் 1 - 65; 2 - 41
110 ஆல்ப்ஸ் 1 - 65; 7 - 95
111 ஆல்பனி 6 - 8
112 ஆல்பா கதிர்கள் 3 - 17
113 ஆல்பேனியா 1 - 66
114 ஆல்போனா 4 - 28
115 ஆல்ஜீரியா 1 - 54
116 ஆலங்கட்டி 6 - 66
117 ஆலம்பாடி மாடு 3 - 64
118 ஆலமரம் 1 - 67
119 ஆலன் ஷெப்பர்டு 9 - 50
120 ஆலா 3 - 40
121 ஆலோ (கற்றாழை) 3 - 43
122 ஆவியாதல் 1 - 67
123 ஆவிவிளக்கு 9 - 65
124 ஆழ்கடல் மீன்கள் 1 - 67
125 ஆழ்வார்கள் 1 - 68
126 ஆழ்வார் திருநகரி 5 - 85
127 ஆழிவடிம்பலம்பநின்ற பாண்டியன் 6 - 71
128 ஆளவந்தார் 2 - 14
129 ஆளிச்செடி 1 - 69
130 ஆளுடை அரசு 5 - 47
131 ஆற்றுக் குருவி 6 - 64
132 ஆறுகள் 1 - 69
133 ஆறு படைவீடுகள் 8 - 42
134 ஆன் 7 - 84
135 ஆன்ட்வெர்ப் 7 - 42; 9 - 14
136 ஆன்டிமொனி 2 - 51; 5 - 32
137 ஆன்டிவெனீன் 6 - 75
138 ஆனட்டோலியா 5 - 56
139 ஆனந்த் தீர்த்தர் 7 - 74
140 ஆனை குந்தி 10 - 34
141 ஆஸ்ட்டட்டீன் 5 - 32
142 ஆஸ்ட்டெக் நாகரிகம் 1 - 70; 8 - 50
143 ஆஸ்திரியா 1 - 71;2 - 48; 4 - 18
144 ஆஸ்திரேலியா 1 - 71; 4 - 16
145 ஆஸ்பால்ட் 1 - 73
146 ஆஸ்மியம் 5 - 32
147 ஆஸ்லோ 6 - 3

மேற்கோள்கள்[தொகு]